Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Frihetstiden 1718-72.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Frihetstiden 1718-72."— Presentationens avskrift:

1 Frihetstiden

2 Karl XII:s död – starten på Frihetstiden
Ulrika Eleonora, syster till Karl XII, får bli drottning år 1719 på ett villkor: Enväldet skulle få ett slut och riksdagen skulle få mest makt.

3 Karl XII:s död - starten på Frihetstiden
Fredrik I, gift med Ulrika Eleonora, blir kung år 1720 efter Ulrikas abdikation. Tvingades skriva under lagar som gjorde honom maktlös, riksdagen hade nu makten.

4 Riksdagen och Riksrådet
Riksdagen bestod av de fyra ständerna: Adeln var människor med ekonomisk och politisk makt genom lagar och arv. Präster arbetade inom kyrkan. Borgare hade rätt att bedriva handel och hantverk i städerna; burskap. Allt från bankmän till skomakare. Bönder bodde på landet och bedrev jordbruk.

5 Riksdagen och Riksrådet
Riksdagen träffades vart tredje år för att besluta om skatter och lagar. Riksdagar utanför Stockholm 1400-tal till 1800-tal

6 Riksdagen och Riksrådet
Riksrådet styrde landet mellan Riksdagarna. Bestod av 16 adelsherrar utsedda av Riksdagen. Rådets ledare hade mest makt; fungerade som en statsminister. Arvid Horn ledde rådet de 18 första åren.

7 Arvid Horn – Hattar och Mössor
Arvid Horn var en försiktig politiker och ville inte utsätta Sverige för krig. Sverige och människorna fick det bättre under dessa fredsår. De två första politiska partierna bildas.

8 Hattar Unga adelsmän som inte hade sett krigets hemskheter ville göra Sverige till en stormakt igen. Ville att Sverige skulle vara tuffare mot Ryssland. Tyckte Arvid Horn var en ”nattmössa” som inte såg verkligheten. Såg sig själva som ståtliga herrar som bar hatt.

9 Mössor Var allierade med Arvid Horn.
Hade sett krigets hemskheter och ville hålla Sverige utanför krig och oroligheter. Mössor och Hattar kämpade om makten under hela Frihetstiden.

10 Hattarna får makten År 1738 hade Hattarna blivit tillräckligt starka och Arvid Horn var tvungen att sluta. Hattarna var nu vid makten och beslöt sig för att ta revansch på Ryssland efter Karl XII nederlag.

11 Kriget mot Ryssland 1741-43 Sverige förlorade.
Många dog av svält, sjukdomar och köld. Ryssland hade starkare trupper. Hattarna skyllde på officerarna och avrättade dem som straff. Den ryska kejsarinnan Elisabet bestämde vem som skulle bli kung efter Fredrik I som dog 1751. 1751 blev Adolf Fredrik kung.

12 Frihetstidens slut Riksdagen och Riksrådet regerade Sverige fram till kung Gustav III:s statskupp 1772. To be continued…


Ladda ner ppt "Frihetstiden 1718-72."

Liknande presentationer


Google-annonser