Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Biblioteksdagarna 2008 Bibliometrin och Humaniora en bibliometrisk analys av litteraturvetenskapen Handledare: Fredrik Åström Biblioteks- och informationsvetenskap.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Biblioteksdagarna 2008 Bibliometrin och Humaniora en bibliometrisk analys av litteraturvetenskapen Handledare: Fredrik Åström Biblioteks- och informationsvetenskap."— Presentationens avskrift:

1 Biblioteksdagarna 2008 Bibliometrin och Humaniora en bibliometrisk analys av litteraturvetenskapen Handledare: Fredrik Åström Biblioteks- och informationsvetenskap i Lund Björn Hellqvist bjorn.hellqvist@abm.uu.se

2 Biblioteksdagarna 2008 Bibliometri ”mätning av böcker” Kvantitativa analyser av publikationer (vetenskapliga) Andra namn –Informetri (bredare begrepp) –Scientometri (vetenskapen) –Webbometri (webben)

3 Biblioteksdagarna 2008 Vad studerar man? Producenter Produkter Begrepp Citeringar

4 Biblioteksdagarna 2008 Bibliometrins kontext Illustration från Lundberg 2006, s. 9. Översatt av Gornitzki & Graffner (2007).

5 Biblioteksdagarna 2008 Bibliometrins tre användningsområden (1) Bibliometri för bibliometriker (metodologiska problem) (2) Bibliometri inriktad på enskilda discipliner (vetenskaplig information) (3) Bibliometri för vetenskapspolitik och styrning (utvärderande)

6 Biblioteksdagarna 2008 Problem Begränsade databaser –Publicering i monografier –Nationella publik / språk –Citerar på annat vis?

7 Biblioteksdagarna 2008 Metod Urval av 38 litteraturtidskrifter i Web of Science 11855 artiklar från åren 1996-2006 analyserade och citeringar till författare räknades med hjälp av bibexcel (Persson 2007)

8 Biblioteksdagarna 2008 De mest citerade inom litteraturvetenskapen (anglosaxisk) Cit. 1.880Shakespeare W. (brittisk dramatiker) 2.812Foucault M. (fransk idéhistoriker) 3.808Derrida J. (fransk språkfilosof) 4.562Freud S. (österrikisk psykoanalytiker) 5.481Barthes R. (fransk litteraturforskare och semiotiker) 6.478Jameson F. (brittisk marxistisk litteraturteoretiker) 7.475Benjamin W. (tysk marxistisk litteraturkritiker) 8.443Butler J. (amerikansk feministisk teoretiker) 9.347Deleuze G. (fransk filosof och litteraturkritiker) 10.341Greenblatt S. (amerikansk litteraturteoretiker) 11.297Bibeln (helig skrift, gamla testamentet) 12.295Lacan J. (fransk psykoanalytiker) 13.291Bakhtin M.M. (sovjetisk litteraturforskare) 14.281Kristeva J. (fransk litteraturkritiker och psykoanalytiker) 15.266Bourdieu P. (fransk sociolog)

9 Biblioteksdagarna 2008 Samciteringsanalys Text A citerar text B och C så etableras en relation mellan B och C. Hellqvist 2007 Persson, 1994 Åström 2002

10 Biblioteksdagarna 2008 Samciteringsanalys Desto fler texter (A1, A2…) som citerar B och C tillsammans desto starkare samband. Kan göras på text-, författar-, tidskrifts- och ämnesnivå. Omvandlas till kartor med hjälp av multidimensional scaling

11 Biblioteksdagarna 2008 Samförekomst – topp 50

12 Biblioteksdagarna 2008 Samförekomst – topp 50

13 Biblioteksdagarna 2008 Samförekomst – topp 50

14 Biblioteksdagarna 2008 Samförekomst – topp 50

15 Biblioteksdagarna 2008 Teoretiker och litteraturvetare

16 Biblioteksdagarna 2008 Teoretiker och litteraturvetare Teori / Social Empiri / Social Teori / Text Empiri / Text

17 Biblioteksdagarna 2008 Skönlitterära författare

18 Biblioteksdagarna 2008 Skönlitterära författare Prosa Poesi Tid

19 Biblioteksdagarna 2008 Slutsatser Citerar både primär- (Bibeln) och sekundärlitteratur (Derrida).

20 Biblioteksdagarna 2008 Slutsatser Citerar både primär- (Bibeln) och sekundärlitteratur (Derrida). Disciplinen präglas av teoretisk pluralism i allmänhet och polyteoretiska forskare i synnerhet.

21 Biblioteksdagarna 2008 Slutsatser Citerar både primär- (Bibeln) och sekundärlitteratur (Derrida). Disciplinen präglas av teoretisk pluralism i allmänhet och polyteoretiska forskare i allmänhet. Eklektisk till sin natur – humaniora delar teoretiker?

22 Biblioteksdagarna 2008 Möjligheter Kartläggning av discipliner. Utvärdering? Brist på användbara databaser; citerat på annat sätt? Användning inom humaniora – kanonforskning – Intertextualitet

23 Biblioteksdagarna 2008 Framtiden Allt fler texter indexeras i databaser, även böcker. Förändrat publiceringsmönster inom humaniora? Utveckla metoder inom bibliometrin? Fortsatt forskning om humanistiska discipliner och bibliometri.

24 Biblioteksdagarna 2008 Tack! Bjorn.hellqvist@abm.uu.se


Ladda ner ppt "Biblioteksdagarna 2008 Bibliometrin och Humaniora en bibliometrisk analys av litteraturvetenskapen Handledare: Fredrik Åström Biblioteks- och informationsvetenskap."

Liknande presentationer


Google-annonser