Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TEKNIKCOLLEGE Sammanhållna arbetsdagar ”Ljusdals-modellen” Rikskonferensen 6 november 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TEKNIKCOLLEGE Sammanhållna arbetsdagar ”Ljusdals-modellen” Rikskonferensen 6 november 2014."— Presentationens avskrift:

1 TEKNIKCOLLEGE Sammanhållna arbetsdagar ”Ljusdals-modellen” Rikskonferensen 6 november 2014

2 TEKNIKCOLLEGE Industritekniska programmet Slottegymnasiet Ljusdal

3 TEKNIKCOLLEGE Vi som informerar Jonte Färnlund Lärare på Industritekniska programmet jonte.farnlund@ljusdal.se Susanne Hall Fredholm Lärare på Industritekniska programmet susanne.hall.fredholm@ljusdal.se Stefan Färlin stefan.farlin@ljusdal.se NärLjus Ljusdals kommuns näringslivskontor

4 TEKNIKCOLLEGE Lite historik – så här har vår väg varit Samarbete mellan Ljusdals mekanföretag och Slottegymnasiet i Ljusdal. Sedan drygt 14 år tillbaka finns ett nära samarbete mellan Ljusdals mekanföretag och Slottegymnasiet i Ljusdal. Detta mot bakgrund av företagens oro för att inte kunna rekrytera kommande kompetent arbetskraft. Samarbetet mynnade ut i ett avtal mellan företagen och skolan. Spindeln i nätet var Ljusdals kommuns näringslivskontor, NärLjus.

5 TEKNIKCOLLEGE Lite historik – så här har vår väg varit Efter några år började man skriva avtal – kontrakt mellan skolan, mekanföretagen och elev, som gjorde att om man följde avtalets intentioner blev erbjuden garanterat sommarjobb samt förtur till en ettårig provanställning på något av företagen som tillhörde mekanföretagen. För att få en utbildning, som svarade mot företagens behov, har medlemmarna i mekanföretagen, via en enkät, fått svara på frågan: "Vad tycker Ni, att eleverna skall kunna, när de gått ut Slottegymnasiets Industriprogram för att kunna jobba i ert företag?”

6 TEKNIKCOLLEGE Lite historik – så här har vår väg varit Dessa svar sammanställdes och "översattes" till de kurser, som då fanns i skolans kursplan. 50 % av utbildningen kunde bedrivas ute på företagen, där de stod för handledning och maskiner. För att få utbildning på senaste tekniken. Industriprogrammets lärare åkte runt bland företagen och samarbetade med handledarna, samt bedrev viss teori på företaget.

7 TEKNIKCOLLEGE Industritekniskaprogrammet – upplägg nutid Upplägget är ungefär lika nu som då förutom att: År 1 –Teori och praktik på skolan, med 2v APL. Elever väljer inriktning i November. –Kontraktsskrivning med företag i mitten av höstterminen, elev- företag och elev-skola-företagKontraktsskrivning År 2 och 3 –Gymnasiegemensamma ämnen på skolan, yrkesämnen på företag med teorilektioner av lärare på plats. –2,5 dag i veckan i snitt på företaget. –0,5 dag i veckan i snitt yrkesämne på skolan. –Byte av företag varje termin, sista terminen kan eleven önska vilket företag den vill vara på.

8 TEKNIKCOLLEGE Företagens arbetstider då eleverna är på plats: 7-16 under APL-dagarna Övriga tider på skolan är upplagd så att våra elever läser de gymnasiegemensamma ämnena tillsammans med andra program. Tider däremellan har vi ”yrkestid” i verkstaden på skolan, där lärarna tillsammans lägger upp undervisningen i block utifrån individens behov. Sammanhållen arbetsdag

9 TEKNIKCOLLEGE Antal APL veckor och timmar Årskurs 12 veckor80 timmar Årskurs 220 veckor800 timmar Årskurs 320 veckor800 timmar Totalt42 veckor1680 timmar Varje vecka med arbetsplatsförlagt lärande motsvarar i gymnasieskolan 23 timmar garanterad undervisningstid enligt Skolverket. 23h x 42v = 966 undervisningstimmar (jmf m 23h x 15v = 345 h)

10 TEKNIKCOLLEGE Ambulerande lärare Lärarna besöker varje vecka alla elever ute på företagen –Stämmer av med elev och handledare vilka delar av utbildningen som genomförts. –Följer upp elevens studier via ”elevpärmen”. –Genomför teoretisk yrkesteori på arbetsplatsen. –Tiden vid besöket kan variera utifrån de förutsättningar som råder just då.

11 TEKNIKCOLLEGE Samarbete med företag 12 företag samarbetar med skolan.. Alla har utbildade handledare.utbildade handledare. Statusuppdatering varje vecka med handledare/elev görs av lärare Handledarträffar genomförs 5 gånger per läsår. En gång per läsår går vi igenom handledarens uppgifter.handledarens uppgifter Lärare och handledare går i slutet av terminen igenom hur det har fungerat för eleven med hjälp av en bedömningsmall. bedömningsmall. Kvalitetsenkäter för elever och handledare/lärare.eleverhandledare/lärare. Målsättningen är en handledarutbildning varje år. Nya företag – process för deltagande

12 TEKNIKCOLLEGE Handledarpärm/elevpärm Eleverna skiftar företag efter varje termin, för att kunna möjliggöra en så bred utbildning som möjligt. Huvudansvaret för utbildningen har skolan.

13 TEKNIKCOLLEGE Handledarpärm/elevpärm Dagbok Företagsinformation Kursmål Bedömningskriterier företag Timplan Individuell studieplan Terminsplanering Kontrakt Matersättning

14 TEKNIKCOLLEGE Det unika med vår utbildning Utbildningskontrakt som ger: –Sommarjobb efter åk 1 och åk 2. –Förtur till anställning efter fullgjord utbildning. –Tillgång till modern utrustning i full produktion under ca 42 veckors APL –12 företag som samarbetar och hjälps åt med måluppfyllelsen för kursmålen –Ambulerande lärare som bedriver undervisning på företagen –NärLjus som är med i arbetet –Lärare får fortbildning varje vecka, i samarbete med företagens vidareutbildning –Handledarträffar 5 ggr per år

15 TEKNIKCOLLEGE Utmaning/utveckling Öka teknikintresset bland ungdomar Öka andelen tjejer på utbildningen Samarbete med andra program på skolan Samarbete med andra gymnasier och grundskolor Spetsutbildningar Möta företagens behov i med- och motgång

16 TEKNIKCOLLEGE Summering Sammanhållna arbetsdagar Anställningsbara Antagningsbara till högre studier Ökat intresse genom fler 1:a hands sökande till programmet Företag och kommun satsar på vårt program


Ladda ner ppt "TEKNIKCOLLEGE Sammanhållna arbetsdagar ”Ljusdals-modellen” Rikskonferensen 6 november 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser