Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Nivå två Nivå tre Nivå fyra Nivå fem Hälsovalsenheten, Sofia Barakat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Nivå två Nivå tre Nivå fyra Nivå fem Hälsovalsenheten, Sofia Barakat."— Presentationens avskrift:

1 Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Nivå två Nivå tre Nivå fyra Nivå fem Hälsovalsenheten, Sofia Barakat 1 Nationella patientenkäten – Kalmar län

2 Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Nivå två Nivå tre Nivå fyra Nivå fem Hälsovalsenheten, Sofia Barakat 2 Syfte Öka patientens delaktighet i vården Underlätta för patientperspektiv i förbättringsarbetet Utveckla och förbättra vården Underlätta patienternas hälsoval

3 Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Nivå två Nivå tre Nivå fyra Nivå fem Hälsovalsenheten, Sofia Barakat 3 40 enheter Urval v 37-40 Urvalet omfattar patienter som besökt läkare på medverkande enheter 8 200 enkäter 64,6 % svarat Primärvårdsenkät hösten 2009

4 Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Nivå två Nivå tre Nivå fyra Nivå fem Hälsovalsenheten, Sofia Barakat 4 Urvalsstorlekar ”Små” vårdcentraler 150 enkäter eller totalurval (upp till 300 patienter/månad) ”Mellanstora” vårdcentraler 200 enkäter (mellan 300 och 1000 patienter/månad) ”Stora” vårdcentraler ca 250 enkäter (fler än 1000 patienter/månad)

5 Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Nivå två Nivå tre Nivå fyra Nivå fem Hälsovalsenheten, Sofia Barakat 5 Svarsfrekvenser Svarsfrekv ens Landstin get Riket Totalt64,6%59,4% Män61,2%55,4% Kvinnor67,0%62,3% Barn (målsman) 48,9%44,2%

6 Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Nivå två Nivå tre Nivå fyra Nivå fem Hälsovalsenheten, Sofia Barakat 6 Publik redovisning 18 febr Webb Landstinget i Kalmar län www.ltkalmar.sewww.ltkalmar.se –Resultat med en övergripande kommentar/enhet –Korstabulering –Länkar Om Landstinget  Kvalitet och förbättring  Kvalitetsjämförelse  Nationell patientenkät. Webb Indikators www.indikator.orgwww.indikator.org –Ingen landstingsjämförelse –”Helhetsintryck” för samtliga enheter i ett landsting visas först –Kan jämföra max 3 enheter –Jämförelse av nio resultatindikatorer –En enhets alla resultat nås via länk till Pdf Webb 1177. se – Sjukvårdsrådgivningen Jämförelsetjänst som underlag för vårdval är på plats i april

7 Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Nivå två Nivå tre Nivå fyra Nivå fem Hälsovalsenheten, Sofia Barakat 7 Resultatindikatorer Bemötande Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt? Delaktighet Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade? Förtroende Kände du förtroende för den läkare som du träffade? Helhetsintryck Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

8 Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Nivå två Nivå tre Nivå fyra Nivå fem Hälsovalsenheten, Sofia Barakat 8 Resultatindikatorer forts. Information Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd? Rekommendera Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra? Tillgänglighet Vad anser du om tiden du fick vänta? (tills du fick komma på ditt besök) Upplevd nytta Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

9 Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Nivå två Nivå tre Nivå fyra Nivå fem Hälsovalsenheten, Sofia Barakat 9 Beräkningsgrunder Beräkningsgrunder Patientupplevd kvalitet A4 Hur var bemötandet från den person som tog emot din tidsbeställning? Svarsalternativ Andel svarande Vikt PUK-score Utmärkt 40% 1 40 Mycket bra 20% 0,75 15 Bra 25% 0,5 12,5 Någorlunda 10% 0,25 02,5 Dåligt 5% 0 0 Totalt 70

10 Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Nivå två Nivå tre Nivå fyra Nivå fem Hälsovalsenheten, Sofia Barakat 10 Bemötande

11 Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Nivå två Nivå tre Nivå fyra Nivå fem Hälsovalsenheten, Sofia Barakat 11 Delaktighet

12 Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Nivå två Nivå tre Nivå fyra Nivå fem Hälsovalsenheten, Sofia Barakat 12 Helhetsintryck

13 Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Nivå två Nivå tre Nivå fyra Nivå fem Hälsovalsenheten, Sofia Barakat 13 Information

14 Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Nivå två Nivå tre Nivå fyra Nivå fem Hälsovalsenheten, Sofia Barakat 14 Tillgänglighet

15 Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Nivå två Nivå tre Nivå fyra Nivå fem Hälsovalsenheten, Sofia Barakat 15 Förtroende

16 Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Nivå två Nivå tre Nivå fyra Nivå fem Hälsovalsenheten, Sofia Barakat 16 Upplevd nytta

17 Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Nivå två Nivå tre Nivå fyra Nivå fem Hälsovalsenheten, Sofia Barakat 17 Rekommendera


Ladda ner ppt "Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Nivå två Nivå tre Nivå fyra Nivå fem Hälsovalsenheten, Sofia Barakat."

Liknande presentationer


Google-annonser