Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Domarutbildning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Domarutbildning."— Presentationens avskrift:

1 Domarutbildning

2 Brottarnas Klädsel Brottarna ska infinna sig ombytta vid mattkanten.
§ 5 Brottarnas Klädsel Brottarna ska infinna sig ombytta vid mattkanten. Röd eller blå brottartrikå (färgerna får ej mixas på samma trikå). Knäskydd är tillåtna men inga hårda delar får förekomma. Öronskydd i mjukt elastiskt material får användas. De får ej innehålla metall eller ha hårt skal. Liniment skall ha torkat.

3 Brottarnas Klädsel Skorna får inte innehålla några metalldelar.
§ 5 Brottarnas Klädsel Skorna får inte innehålla några metalldelar. Skosnörena skall vara tejpade, alternativt bära damask, så att snörena ej kan gå upp under matchen. OBS! Matchledaren är skyldig att tillse att brottaren följer detta. Är så icke fallet har brottaren en (1) minut på sig att åtgärda bristen, annars förlorar brottaren matchen (uteblivande).

4 Vägningen Skall vägas i trikå. Kontrollera naglarna.
§ 11 Vägningen Skall vägas i trikå. Kontrollera naglarna. Vid tävlingar fortsätter vägningen vid vägningstidens utgång men brottarna skall då stå uppradade vid vågen och får bara beträda vågen en gång. Medicinsk kontroll vid vägningen. Ex. hudåkommor

5 Utslagning Från Tävling
§ 15 Utslagning Från Tävling En brottare som inte kommer till start och inte meddelar sekretariatet samt uppvisar läkarintyg utesluts från tävlingen och blir inte placerad. Motståndaren vinner matchen Observera att brottaren är kvar i tävlingen ifall han/hon beträder mattan efter upprop och meddelar att han/hon är skadad. Matchledaren lyfter armen på motståndaren för att deklarera vinnaren. Brottarna tackar domaren, varandra samt motståndarens tränare enligt gällande procedur. Den brottare som inte kommer till start i första omgången utesluts från tävlingen.

6 Sammansättning Domarteamet skall bestå utav:
§ 16 Sammansättning Domarteamet skall bestå utav: 1 mattpresident 1 matchledare 1 poängdomare Att byta ut en domare under pågående match är strängt förbjudet, förutom i händelse av allvarlig sjukdom som är medicinsk bekräftad.

7 Nationell Domarutrustning
§ 18 Nationell Domarutrustning Klädsel skall vara helvit. Varje domare skall ha röd respektive blå handledsbindel. Presidenten skall vara utrustad med: Gult kort - För varning Rött kort - För avlägsning Matchledaren skall vara utrustad med Röd/Blå plastbricka. Att användas vid beordrad clinch

8 Praktiska Råd Till Matchledaren
§ 19 Praktiska Råd Till Matchledaren Använd tydliga tecken (Poäng, varning etc.…). Vela inte - uppträd bestämt. Släpp inte uppsikten över matchen när du signalerar poäng. Presidenten koordinerar (”Håll” poängen så länge att presidenten hinner med detta). Stå inte i vägen för brottarna. Men befinn dig på ett sådant avstånd att du hinner ingripa mot ett ev. försök till ojusthet. Vid fallhotande läge, börja räkna omedelbart och dela sedan ut aktivitetspoäng och eventuell bonuspoäng.

9 Praktiska Råd Till Matchledaren
§ 19 Praktiska Råd Till Matchledaren Placera dig rätt. Ex. fallsituation ska av domarteamet betraktas från två sidor Anmaningar till brottarna (Ex. kontakt röd, aktion blå) skall höras av övriga domare, tränare etc. Låt inte din bedömning styras av ”gastande” från ”obehöriga”

10 Praktiska Råd Till Poängdomaren
§ 20 Praktiska Råd Till Poängdomaren ”Plugga” in placeringspoängen. Lär dig domarsedelns utseende. Håll ordning på poängspadarna. Markera poängen tydligt. Ge presidenten en chans att se dina poäng Försök att hinna med poängtavlan. Men prioritera att fylla i domarsedeln korrekt Dra ett snedstreck över förloraren. Fyll i placeringspoängen. Neka aldrig votering.

11 Praktiska Råd Till Poängdomaren
§ 20 Praktiska Råd Till Poängdomaren Summera alltid ner poängen. Även vid fallmatcher Ringa in fallpoängen Ex. 3 eller 5 Markera den brottare som har fördel vid clinch med ett ”K” Första poängen för den attackerande brottaren i samband med clinch skall markeras med fyrkant Ex 1 eller 5 Skriv ner sluttiden i varje period samt klockslag vid matchslut ex Även vid poängmatcher Markera varningar med ”O” Ha alltid koll på vilken brottare som tar sista poängen Sätt en punkt efter näst sista poängen

12 Praktiska Råd Till Presidenten
§ 21 Praktiska Råd Till Presidenten Har yttersta ansvaret för matchen. Avbryt och begär förklaring av domarna vid domslut som du tycker är felaktiga. Missbruka ej denna rättighet Majoritetsbeslut gäller dock, dvs. vidhåller övriga domare sin uppfattning kvarstår domslutet Var observant på tiden vid matchslut och på skadetiden. Var extra uppmärksam på tiden i grekisk-romersk stil (clinch). Jämför domarsedlar även vid seriematcher. Var observant vid teknisk överlägsenhet och bryt perioden. Håll reda på vilken kategori som brottas. Förbjudna grepp Under inga omständigheter får presidenten vara först att visa sin åsikt

13 § 24 Matchtiden Matchtiden för samtliga kategorier är 3 x 2 min, periodpaus 30 sekunder. Matchen startar stående i mitten på mattan. Vid slutet av varje period ska en periodsegrare utses. Den brottare som vinner två perioder utses som vinnare av matchen. Om en segrare kan utses efter två perioder, utgår den tredje perioden. Fallseger avslutar alltid matchen. I grekisk-romersk stil består en period av 1 min stående brottning och två 30 sekunders parterrbrottning.

14 § 25 Kallelse Till Match Brottaren kallas 3 gånger med 30 sekunders intervall. Därefter är matchen förlorad och brottaren är ute ur tävlingen. Motståndaren vinner på uteblivande. Brottare får ej förvägras kortare paus än 15 minuter mellan två matcher.

15 § 27 Matchstart 1. Brottarna skall inta sina platser vid upprop av deras namn. 2. Matchledaren kallar de två brottarna till sig, skakar hand med dem och undersöker deras klädsel och kontrollerar att de ej är insmorda med något. Brottaren som ej är torr får en tillsägelse Återkommer fortfarande ej avtorkad = Osportsligt uppträdande vilket resulterar i varning (0) + 1 poäng 3. Brottarna hälsar på varandra genom att skaka hand och börjar sedan matchen på matchledarens signal.

16 Skadetid Skadetiden är max 2 minuter. § 28, § 58
Var 30:e sekund skall annonseras. 10 sekunder före skadetidens utgång kallas brottarna samman för att återuppta matchen. Då en brottare medvetet stoppar matchen utan att vara skadad eller blöder tilldelas automatiskt 1 poäng till motståndaren.

17 § 29, § 32 Matchens Slut Matchen slutar vid fall, diskvalifikation eller när någon av brottarna bryter pga. skada. En period kan vinnas: Teknisk överlägsenhet (6-p skillnad § 45). Då någon av brottarna utfört ett kast med hög amplitud som genererar 5 poäng oberoende poängställning. Då någon av brottarna utfört två 3 poängs aktioner oberoende poängställning. Då någon av brottarna vinner på poäng vid full tid. Då någon av brottarna i fristil tar poäng vid clinch. Vid ett 5 poängs kast eller vid utförande av två stycken 3:or måste alltid matchledaren avvakta ett eventuellt fall. När den fallhotande situationen är upplöst måste alltid matchledaren omedelbart blåsa av perioden och utse periodvinnare.

18 Stoppande Och Fortsättning Av Matchen
§ 30 Stoppande Och Fortsättning Av Matchen Generellt! Då en match avblåses i stående eller parterr återupptas matchen i stående. Undantag! I de fall då den försvarande brottaren i parterr eller fallhotande läge tilldelas en varning ska matchen fortsätta i parterr. OBS! En period startar alltid i stående.

19 Stoppande Och Fortsättning Av Matchen
§ 30 Stoppande Och Fortsättning Av Matchen Matchen ska stoppas: En fot rör vid skyddszonen.Vid stående brottning. Vid låsta situationer där ingenting händer. Om brottarna stannar kvar i röda zonen och stannar där utan att genomföra något grepp. Parterr brottning räknas det när försvarande befinner sig i parterr, det räcker alltså med att en brottare befinner sig i parterr position. Attackerande brottare får trampa ut i skyddszonen under kontinuitet . Stannar man i skyddszonen blåses matchen av och återtas i stående brottning, inga poäng utdelas.

20 Förlängning Clinch i fristilsbrottning och dambrottning
§ 31,§ 48 Förlängning Clinch i fristilsbrottning och dambrottning Om poängställningen är 0 – 0 efter ordinarie periodtid ska matchledaren avbryta matchen och beordra clinch i maximalt 30sekunder (§48).

21 Typ Av Seger § 32 En match kan vinnas genom:
Fall Skada, uteblivande, uppgivande eller diskvalificering av motståndaren. Teknisk överlägsenhet Poäng Den brottare som vinner två perioder har vunnit matchen. Om en segrare kan utnämnas efter två perioder, utgår den tredje perioden. I de fall när en period slutar oavgjort gäller följande: Den brottare som har flest varningar förlorar perioden. Vid lika många varningar vinner den brottare som har högst poängvalör. Om det fortfarande står lika mellan brottarna vinner den brottare som tagit sista poängen.

22 Observera Tränaren kvar på stolen vid matchens slut - skall tacka.
§ 33 Observera Tränaren kvar på stolen vid matchens slut - skall tacka. Tränare och massörs klädsel. Tränare får ge taktiska råd under matchen från stolen. Brottaren får ej dricka under pausen. Max två personer i matthörnan under paus. Om tränare, lagledare etc. visar osportsligt uppträdande: Ev. tillsägelse av matchledaren Varning, Gult Kort, av matchledaren eller presidenten Avvisning, Rött Kort endast av presidenten OBS! Rött kort skall anmälas till SBF

23 § 33 Avvisad Tränare Då en tränare/lagledare fått rött kort och därmed blivit avvisad gäller detta under hela tävlingen oavsett tävling. Brottaren har rätt till ny tränare/lagledare.

24 Fallhotande Läge § 37 Fallhotande läge föreligger i följande fall:
En brottare försvarar sig med brygga. Försvarar sig med ryggen mot mattan vilande på den ena eller båda armbågarna för att förhindra fall. Brottaren ligger på ena skuldran och den andra går över 90° vertikal linje. Båda skuldrorna berör mattan kortare tid än 1 sekund. Om brottaren rullar på skuldrorna. Glöm ej att räkna direkt vid fallhotande läge. Matchledare måste intaga ett sådant OBS! läge att han/hon kan konstatera om brottaren rullar på skuldrorna

25 Grepp Med Hög Amplitud (högt tekniskt värde)
§ 39 Grepp Med Hög Amplitud (högt tekniskt värde) Kast med högt tekniskt värde ger: 3 poäng - om det ej medför omedelbart fallhotande läge 5 poäng - om det medför omedelbart fallhotande läge Andra poängsatser kan ej erhållas för kast med högt tekniskt värde, oavsett om det är från stående eller parterr. Observera om brottaren, under själva utförande av greppet själv vidrör mattan med båda skuldrorna, får han själv 3 eller 5 p och motståndaren 2 p.

26 1 Poäng § 40, § 48 Nerdragningar (3 kontaktpunkter).
Kast utan ”fallhotande läge” eller ”hög båge”. Rullningar utan att motståndaren har skuldra, armbåge eller nacken i mattan. Tillkämpat parterröverläge. Behärskning 5 sekunder i brygga. Korrekt utfört kast från stående utan att brottaren får kontroll på motståndaren. En korrekt fällning i fristil där motståndaren sätter sig på rumpan. Till den brottare vars motståndare sätter sin fot i skyddszon. Avbrott i matchen utan blodvite eller uppenbar skada (OBS! Gäller ej om domaren avbryter matchen). Om ingen aktion sker under 30 sekunder vid beordrad clinch (§ 48).

27 2 Poäng Bringa motståndaren i fallhotande läge från parterr.
§ 40 2 Poäng Bringa motståndaren i fallhotande läge från parterr. Grepp från stående som leder till fallhotande läge, dock ej direkt. Parader på grepp från stående. Självfall.

28 § 40 5 Poäng Alla grepp från stående med hög amplitud, som får den försvarande brottaren i omedelbart fallhotande läge. Grepp som utförs från parterrposition av en brottare, som lyfter sin motståndare från mattan (släppt kontakten med mattan) och utför ett grepp med hög amplitud, och som försätter motståndaren i direkt och omedelbart fallhotande läge.

29 § 40 3 Poäng Anfallsgrepp från stående som leder till direkt fallhotande läge utan att klassas som 5-poängskast. Lyft från parterr, med låg amplitud, där motståndaren hamnar i fallhotande läge (kontakt med mattan). Kast med högt tekniskt värde men där motståndaren ej hamnar i omedelbart fallhotande läge.

30 Varning + 1 Poäng § 40,§ 42, § 48, § 50, § 51, § 52 Greppflykt (§ 50)
Mattflykt (gäller även vid clinch) (§51) Ojust brottning utan konsekvens (§ 52) Ex. till den brottare som blir förhindrad att utföra ett grepp därför att motståndaren håller en ojust koppling, men slutligen lyckas utföra sitt kast Då den attackerande brottaren inte intar korrekt position vid clinch.

31 Varning + 2 Poäng Motståndaren flyr mattan i fallhotande läge.
§ 40 , § 48, § 51, § 52 Varning + 2 Poäng Motståndaren flyr mattan i fallhotande läge. Ojust brottning med konsekvens (§ 55). Ojusthet från fallhotande läge. Då försvarande brottare vägrar inta korrekt position vid beordrad clinch (§ 48).

32 poängdomaren och presidenten
§ 41, § 42 Beslut Och Votering 1. Matchledaren vädjar - Armen i sidled (röd eller blå) höjer den andra armen och markerar poängen med fingrarna (1 eller 2 p). 2. Poängdomare eller president samtycker. 3. Varning utdelas - Armen rakt upp. 4. Dela ut poäng. Naturligtvis kan även poängdomaren och presidenten mana fram en varning

33 § 41, § 42 Beslut Och Votering Ingen i domarteamet får avstå från att votera i de fall det är nödvändigt. Presidenten skall ej votera i de fall då matchledaren och poängdomaren är eniga. Undantag - 3:e varningen Kom ihåg att presidenten dock har rättighet att begära förklaring av matchledaren och poängdomaren OBS!! även om de är eniga

34 Placeringspoäng 5 – 0 poäng: 4 – 0 poäng: 4 -1 poäng: § 43
Fallseger (nationellt även vid Nordisk metod) Skada Uteblivande W.O. Diskvalifikation 4 – 0 poäng: Teknisk överlägsenhet. Förloraren ej tagit poäng 4 -1 poäng: Teknisk överlägsenhet, Förloraren har tagit poäng

35 Placeringspoäng 3 - 0 poäng: 3 – 1 poäng: 0 – 0 poäng: § 43
Poängseger, vinnaren vunnit 2 perioder på poäng, förloraren ej tagit poäng. 3 – 1 poäng: Poängseger, vinnaren vunnit 2 perioder på poäng, förloraren har tagit poäng. 0 – 0 poäng: I de fall båda brottarna blivit diskvalificerade på grund av regelbrott.

36 Fall Skall vara kontrollerat.
§ 44 Fall Skall vara kontrollerat. 1 - 2 sekunder - Tomber Kontrollerat fall gäller även vid kastgrepp. Ex. smidjebälte, omvänt livtag Matchledaren skall inhämta medgivande från poängdomaren eller presidenten innan han/hon slår handen i mattan och blåser för fall. Om matchledaren ej uppfattar fallet skall poängdomaren och presidenten döma fall. Fall pga. egen ojusthet är ogiltigt. Fall pga. motståndarens ojusthet är giltigt. Observera att fall i skyddszon är ogiltigt.

37 Teknisk Överlägsenhet
§ 45, § 29 Teknisk Överlägsenhet Förutom vid fallseger, uteblivande eller diskvalifikation, ska matchen stoppas före full tid oberoende poängställning ifall: En brottare har genomfört två 3-poängskast En brottare har genomfört ett 5-poängskast Matchen avbryts omedelbart när fallhotande läge upphör (Kontring eller motattack gäller ej). Det uppnås 6 poängs skillnad mellan brottarna Kontring eller motattack gäller. Eller en period av varje.

38 Parterrställning § 46, § 48 Korrekt parterrställning:
Armarna ska vara raka, fötterna får ej korsas och hälarna får ej vidröra låren. Smalbenen ska vara parallella med kroppen. Om brottaren i underläge ej omedelbart intar rätt parterrställning: Fas 1 Tillsägelse ”Korrekt röd” Fas 2 Varning (0) + 2 poäng Matchen fortsätter i parterr. Om brottaren i överläge ej omedelbart intar rätt parterrställning: Fas 1 Tillsägelse ”Korrekt blå”, ”kontakt blå” Fas 2 Varning + 1 poäng Matchen fortsätter i stående brottning.

39 Clinch i Grekisk-Romersk Brottning
§ 48 Clinch i Grekisk-Romersk Brottning Domaren avbryter efter 1 minuts brottning och beordrar en av brottarna ner i parterr om inte fallhotande läge föreligger. Överliggande brottare kopplar då omvänt livtag runt motståndarens midja stående eller med ett knä i mattan. Brottaren får då under 30 sekunder möjlighet att utföra aktioner (underliggande brottare ska självklart inta korrekt parterrställning). Om brottaren som fick fördelen i överläge inte har tagit poäng under 30 sekunder tilldelas 1 poäng till motståndaren. Om det fortfarande inte går att utse någon periodvinnare skiftar man parterröverläge och en ny 30 sekunders omgång börjar enligt samma princip som ovan.

40

41 Clinch i Grekisk-Romersk Brottning
§ 48, § 32 Clinch i Grekisk-Romersk Brottning Vem får första överläget i parterr? Den brottare som har flest poäng får första överläget. Vid lika poäng i perioden vinner den brottare parterröverläget som har: Minst varningar i perioden Högst poängvalör Sista poängen i perioden I de situationer där ingen av brottarna har tilldelats några poäng avgör domaren genom slantsingling. Vinnaren får börja i överläge.

42 Clinch För Knatte Och Pojk
För knatte och pojk genomförs clinchen utan omvänt livtag Efter en minut beordras en av brottarna ner i parterr (enligt § 48) Överliggande lägger sina händer parallellt på underliggandes rygg Eventuellt byte efter 30 sekunder

43 Speciella Situationer
§ 48 Speciella Situationer I de situationer då fallhotande läge föreligger efter den första minuten ska domaren inte avbryta matchen och de två obligatoriska parterrlägena utgå. I de situationer då fallhotande läge föreligger efter en (1) minut och 30 sekunder ska domaren inte avbryta matchen och det andra obligatoriska parterrläget ska utgå.

44 § 50 Greppflykt i Parterr Kom ihåg att brottaren i parterrställning får resa sig omedelbart efter visselsignal. Det är inte tillåtet att i parterrställning hoppa fram efter visselsignal och på så sätt förorsakar att överliggande brottare kopplar kring benen. Första gången skall domaren säga med hög stämma: Attention: Hoppa inte Andra gången skall domaren begära varning (0) och 1 poäng för greppflykt Observera att det inte är tillåtet att sitta på hälarna.

45 Clinch i Fristilsbrottning
§ 48 Clinch i Fristilsbrottning Då en period slutar 0 – 0 avgör slantsinglingen vilken av brottarna som får koppla först. Clinchposition i fristil: Domaren singlar slant om vem som ska koppla först. Vinnaren av slantsinglingen väljer vilket ben han/hon vill koppla runt och förloraren sätter benet i mittcirkeln (Obs hela foten måste vara i mattan). Den som vunnit slantsinglingen kopplar runt motståndarens ben på vilket sätt han/hon önskar. Vinnaren ska ha huvudet på utsida av motståndarens ben. Därefter blåses matchen i gång. Har ingen poäng erhållits under de 30 sekunder som clinchen pågår tilldelas förloraren av slantsinglingen en (1) poäng och vinner perioden.

46 § 49 Generella Förbud Att dra i hår, öron, könsorgan, samt nypas och bitas. Att bryta/vrida fingrar och tår. Att sparka, skalla, strypa, knuffa, samt trampa på motståndarens fot. Att röra motståndarens ansikte mellan ögonbrynen och munnens linje. Att slå armbåge eller knä in i motståndarens mage. Att klamra sig fast eller ta tag i mattan. Att tala under matchen. Att greppa motståndarens fotsula (att greppa fotryggen eller hälen är tillåtet i fristil). Att sinsemellan göra upp matchen.

47 § 50 Greppflykt När en brottare vägrar kontakt, för att hindra sin motståndare att utföra eller inleda ett grepp, i stående såväl som i parterr:  Fas 1 tillsägelse, t.ex. ”blå kontakt”  om ej tillsägelsen åtlyds          Fas 2         varning (O) till den felande brottaren (här blå) och 1 poäng till motståndaren (här röd)

48 § 51 Mattflykt När en brottare flyr mattan, i stående eller parterr, ska domaren agera utan att ge tillsägelse. Varning (0) + 1 poäng till motståndaren. Fallhotande läge, Varning (0) + 2 poäng till motståndaren.  OBS! För att dela ut mattflykt i fallhotande läge, måste det vara klar och tydlig flykt. t.ex. att brottaren kastar sig ut eller tydligt trycker sig ut med benen från aktiva zonen över röd zon ut i skyddszon. (Ej när brottaren glider ut under kamp)  Om angripen brottare i stående tar ett steg ut i skyddszonen, får angriparen fortsätta sin påbörjade aktion och få poäng för denna (under kontinuitet). Däremot gäller ej eventuell parad från den angripne i denna situation.

49 Observera Följande Ojustheter
§ 52, § 53, § 54, § 55 Observera Följande Ojustheter Brott mot leder Vridning av leder Fingerbrytningar Krokben, låsning med benen Stöt i brygga Omvänt livtag som glider över till vertikalt läge Fristil: saxgrepp med fötterna korsade om huvudet, halsen eller kroppen Matchledaren: Försök först korrigera ojustheten, misslyckas detta – Blås av ev. varning + poäng För aktion som startar regelrätt och sedan blir ojust, räknas poäng fram till ojusthetens början

50 Matchledarens Agerade Vid Ojust Brottning
§ 52 Matchledarens Agerade Vid Ojust Brottning Om en brottare försvarar sig ojust erhåller han en varning (0). Anfallande brottare får 1 poäng om han erhåller poäng för aktiviteten. Anfallande brottare får 2 poäng om han inte får poäng för aktiviteten (konsekvens).

51 Anfallande Brottares Ojusthet
§ 52, § 55 Anfallande Brottares Ojusthet Avblåsning tillrättavisning. Om ojustheten upprepas systematiskt – Varning (0) + 1 poäng till motståndaren.

52 Observera Vid Fristil och Dambrottning
§ 52, § 54, § 47 Observera Vid Fristil och Dambrottning Vid lårbenslyft skall dragningen utföras åt sidan. Samtidig sax och dubbelnelson(upp till och med ungdom). Sax om bål och huvud. Brytning mot leder(speciellt knä utåt). Press mot ryggradspelaren. Ryska skruven får ske flera gånger i följd och kopplingen behöver inte släppas mellan varje ny rysk skruv. Tillåtet att stå i skyddszonen vid pressning av ryska skruven. Ej nödvändigt att “följa med” motståndaren ner i mattan för att få poäng vid kast från stående .

53 Förbjudna Grepp För Knatte, Pojk och Ungdom
§ 53 Förbjudna Grepp För Knatte, Pojk och Ungdom För kategorier knatte, pojk och ungdom är dubbelnelson i alla varianter förbjudet. För kategorierna knattar är även följande grepp förbjudna: Omvänt livtag från stående Smidjebälte Benlås + huvudkoppling

54 § 55, § 28 Diskvalificering Vid uteslutning från tävlingen dvs. brottaren förlorar sin placering, fordras enhälligt beslut dvs. alla domarna. Ex brutalitet, brott mot ”fair play” Skall anmälas till förbundet Vid diskvalifikation för endast den matchen fordras majoritet men presidenten skall biträda. Den brottare som erhåller 3 varningar(0) totalt i matchen är diskvalificerad.

55 Anmälan Vid Diskvalifikation För Brutalitet
Denna diskvalifikation medför att brottaren stryks från hela tävlingen. Diskvalifikationen skall vara enhällig. Anmälan skall innehålla: Tävlingsdatum Art av tävling och plats Utförlig beskrivning av händelseförloppet som föranledde “diskningen” Namn och klubb på båda brottarna Skrives och postas till Svenska brottningsförbundet och distriktsförbundet samma dag som tävlingen äger rum. Skall undertecknas av samtliga domare.

56 Läkartjänstgöring/Läkaringripande
§ 57, § 58 Läkartjänstgöring/Läkaringripande Vid skada eller sjukdom avgör tävlingsläkaren om brottaren får fortsätta tävlingen. Läkaren har rätt att via presidenten stoppa en match. När ingen tävlingsläkare finns, avgör domarteamet om den skadade får fortsätta. Behandling av skada skall ske på mattan, utom vid fall där läkaren anser att skadan bör behandlas utan åskådare. I sådana fall skall presidenten eller av denne utsedd funktionär följa brottaren. Vid invägning bör alltid en läkare tjänstgöra. Röda kors eller annan tjänstgörandesjukvårdspersonal har ej ”läkarstatus”, men bör vara rådgivande till domarteamet OBS!!

57 § 60, § 61, § 63, § 65 Dambrottning Matchtiden för samtliga kategorier är 3 x 2 min, periodpaus 30 sekunder. Förlängning max 30 sekunder. Långt hår måste bäras uppbundet (nationellt). Förbjudet att bära manlig trikå + t-shirt, bygel-BH, något annat metall- eller hårt föremål. Utöver de förbjudna grepp som gäller för manliga brottare är dubbelnelson i alla varianter förbjudet. För kategorierna F/y är även följande grepp förbjudna: Omvänt livtag från stående Smidjebälte Benlås + huvudkoppling


Ladda ner ppt "Domarutbildning."

Liknande presentationer


Google-annonser