Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vend perspektivet Nyborg strand, september 2005. Vad innebär det för oss att tänka på socialt arbete idag? Är det ett Ett politiskt problem Ett politiskt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vend perspektivet Nyborg strand, september 2005. Vad innebär det för oss att tänka på socialt arbete idag? Är det ett Ett politiskt problem Ett politiskt."— Presentationens avskrift:

1 Vend perspektivet Nyborg strand, september 2005

2 Vad innebär det för oss att tänka på socialt arbete idag? Är det ett Ett politiskt problem Ett politiskt problem Ett ideologiskt problem Ett ideologiskt problem Ett kunskapsproblem Ett kunskapsproblem

3 Socialt arbete stammar ur två grundtraditioner Fattigpolitik : 1510 – 1610 Fattigpolitik : 1510 – 1610 Befolkningspolitik: 1789 – 1880 Befolkningspolitik: 1789 – 1880 Metoder, interventionsmönster och innehåll i s.a. bygger på dessa traditioner

4 Socialt arbete har egentligen ingenting att göra med Välfärdsstaten Välfärdsstaten Servicestaten Servicestaten Hur kan jag säga något sådant?

5 Socialt arbete är inte... Grundat på rättigheter Grundat på rättigheter Baserat på försäkringstänkande Baserat på försäkringstänkande Utvecklat ur brukarens egna uttryckta behov av tjänster Utvecklat ur brukarens egna uttryckta behov av tjänster

6 Det är inte heller förenligt med ett ”kunskapssamhälle”… Eftersom det inte har någon tydlig förankring i kunskap…

7 Samtidigt tror vi, som personer, på välfärd, rättvisa, brukarinflytande och förnuft! Det leder till Motsättningar Det leder till Motsättningar

8 Ett exempel från Sverige… Socialtjänsten Socialtjänsten Kamp under 1970 talet, (lag fr. 1982) Det gällde solidaritetsprincipenrättighetstänkande betonandet av frivilligt deltagande

9 En reform Många fina idéer Många fina idéer Ingen ändring av de gamla strukturerna Ingen ändring av de gamla strukturerna

10 Vad är en organisation? Makt och kontroll över resurser Makt och kontroll över resurser Som hus, maskiner Som hus, maskiner Människor Människor Eller samordning Eller samordning Arbetsdelning Arbetsdelning Över- och underordning? Över- och underordning?

11 Men också Antaganden och försanthållanden Antaganden och försanthållanden Delade eller ej delade mål Delade eller ej delade mål Olika intressen Olika intressen Grupper med olika avsikter Grupper med olika avsikter Uppfattningar om vad som är ett riktigt arbete Uppfattningar om vad som är ett riktigt arbete

12 Men tror man istället att det bara är God vilja God vilja Bra idéer Bra idéer Omtanke Omtanke Fina initiativ Fina initiativ Så blir man besviken!

13 Nu hör vi anklagelser: Socialarbetarna är släpphänta, klemar bort klienterna Socialarbetarna är släpphänta, klemar bort klienterna Delar ut pengar utan krav Delar ut pengar utan krav Vet ingenting om barn, borde ta hand om fler med tvång (tvangsfjernelser) Vet ingenting om barn, borde ta hand om fler med tvång (tvangsfjernelser) Nej, de förtrycker klienterna, förmedlar klassamhällets övermakt Nej, de förtrycker klienterna, förmedlar klassamhällets övermakt Tvingar människor till kränkande sysselsättningar Tvingar människor till kränkande sysselsättningar Splittrar underklassfamiljer Splittrar underklassfamiljer

14 För 40 år sedan… Skrev Howard S Becker ”Whose Side Are We On?” Skrev Howard S Becker ”Whose Side Are We On?” När man undersöker en social institution, som ”Fängelset” eller ”socialkontoret” måste man som forskare ta ställning för den underordnade parten om man inte vill bli delaktig i förtrycket, När man undersöker en social institution, som ”Fängelset” eller ”socialkontoret” måste man som forskare ta ställning för den underordnade parten om man inte vill bli delaktig i förtrycket, Eftersom den överordnade annars alltid blir trodd, ”Hierarchy of credibility”. Eftersom den överordnade annars alltid blir trodd, ”Hierarchy of credibility”.

15 Hade han rätt?

16 Det tyckte inte Alvin W Gouldner ”Under-dog” – värderingar är inte nödvändigtvis goda ”Under-dog” – värderingar är inte nödvändigtvis goda Den som skäller på skolläraren glömmer att skälla på rektorn och skolstyrelsen, den som skäller på fångvaktaren glömmer fängelseledningen Den som skäller på skolläraren glömmer att skälla på rektorn och skolstyrelsen, den som skäller på fångvaktaren glömmer fängelseledningen Kritik av lägstanivå-tjänstemännen friar dem ovanför – Man blir byråkratins vän! Kritik av lägstanivå-tjänstemännen friar dem ovanför – Man blir byråkratins vän!

17 Kan vi förstå argumenten 40 år efteråt? Ett av Gouldners argument är att Ett av Gouldners argument är att Samhället försvinner om man skyller på”street-level” eller ”first-line” bureaucrats, oberoende vad man anklagar dem för. Vi får en söndertrasad samhällsbild. M. Thatcher: There is no such thing as ”society”

18 Hur går det till när samhället försvinner? Om allt handlar om individer… Om allt handlar om individer… Om samhället blir ett fult ord… Om samhället blir ett fult ord… Om den som litar på ”samhället” och staten blir utmålad som en svag stackare Om den som litar på ”samhället” och staten blir utmålad som en svag stackare Om en ORKAN blåser bort skyddsvallarna… Om en ORKAN blåser bort skyddsvallarna…

19 1. Samhället måste tillbaka i det sociala arbetet

20 2. För att det skall bli möjligt måste vi veta och lära oss mer Andra saker än nu

21 Det gäller Historia och policy-studier i socialt arbete Historia och policy-studier i socialt arbete Hur och när har socialt arbete kunnat närma sig välfärdsstatens institutioner, rättighetsidén, socialförsäkringen och brukarinflytandet?

22 Men också förutsättningslösa analyser av vad alla arbetsinstrument och verktyg är för något. Vad är ”behandling” Vad är ”behandling” Vad är ”aktivering” Vad är ”aktivering” Det är två exempel av 100 Det är två exempel av 100

23 Varje åtgärd skall undersökas efter kriteriet: Bidrar denna aktivitet till att föra vårt arbete närmare rättigheter, generell välfärd, socialförsäkringssystem och frivillighet

24 Eller för den oss bort ifrån det. Sedan kan vi välja.

25 Först i tredje hand skall vi kasta oss över evidensbasering av åtgärder. Evidence-based practice är nödvändigt. Man kan inte blunda och köra bil samtidigt. Evidence-based practice är nödvändigt. Man kan inte blunda och köra bil samtidigt. Evidence-based practice löser bara några få problem. Om vi inte vet vad verktyget är, kan vi inte undersöka det. Evidence-based practice löser bara några få problem. Om vi inte vet vad verktyget är, kan vi inte undersöka det. Evidensbasering blir ett viktigare styrmedel, och är det redan. Skapar det problem? Evidensbasering blir ett viktigare styrmedel, och är det redan. Skapar det problem?

26 Kunskapsbaserad socialtjänst? Ja gärna, men inte utan kunskap om politik och organisationer Tack för mig


Ladda ner ppt "Vend perspektivet Nyborg strand, september 2005. Vad innebär det för oss att tänka på socialt arbete idag? Är det ett Ett politiskt problem Ett politiskt."

Liknande presentationer


Google-annonser