Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Demokrati (=folkstyre)  Från grekiska orden ”demo” (folk) och ”kratia” (välde)  Började i Aten för ca 2500 år sedan  Där fick alla vuxna fria män rösta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Demokrati (=folkstyre)  Från grekiska orden ”demo” (folk) och ”kratia” (välde)  Började i Aten för ca 2500 år sedan  Där fick alla vuxna fria män rösta."— Presentationens avskrift:

1 Demokrati (=folkstyre)  Från grekiska orden ”demo” (folk) och ”kratia” (välde)  Började i Aten för ca 2500 år sedan  Där fick alla vuxna fria män rösta  Kvinnor, barn och slavar hade ej rösträtt Catharina Lundgren, Dalstorpskolan, Dalstorp – www.lektion.se

2 Demokratin i Sverige  Började utvecklas i slutet av 1800-talet  Då växte nykterhetsrörelser, frikyrkor, fackföreningar och nya politiska partier fram  Tillsammans drev de frågan om rösträtt för alla  År 1921 fick alla män och kvinnor rösta för första gången i Sverige  Tidigare fick bara de män som var rika rösta  Ju rikare, desto fler röster

3 Demokrati Diktatur  Alla får vara med och bestämma i fria val  Alla människor är lika mycket värda  Alla har samma rättigheter (t ex gå i skola)  Alla har samma skyldigheter (t ex betala skatt)  Alla får tycka vad de vill  Ingen får diskrimineras  En diktator eller några få bestämmer över alla andra  Den som inte lyder ledaren kan bli straffad  Våld kan användas för att tvinga människor att lyda  Ledaren tycker att vissa människor är mer värda än andra  De som bestämmer struntar i att lyssna på andra  Alla har inte samma rättigheter och skyldigheter  Man får inte säga eller tycka vad man vill  Böcker, filmer och sånger kan bli förbjudna

4  Direkt demokrati är t ex klassråd (alla kan vara med och säga sin mening)  Representativ demokrati är t ex elevråd (representanter väljs)

5 Sveriges 4 grundlagar 1. Regeringsformen ” All offentlig makt utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt samt att alla människor är lika inför lagen”. (talar om hur makten ska fördelas mellan riksdag, landsting, kommuner och domstolar) 2. Tryckfrihetsförordningen (Man har rätt att ge ut en tidning utan att någon i förväg granskar innehållet) 3. Yttrandefrihetsordningen (Man har rätt att yttra vad man vill i radio, tv och film) 4. Successionsordningen (Däri står vem som ska bli Sveriges statschef, ändrades 1978 då kvinnlig tronföljd infördes)


Ladda ner ppt "Demokrati (=folkstyre)  Från grekiska orden ”demo” (folk) och ”kratia” (välde)  Började i Aten för ca 2500 år sedan  Där fick alla vuxna fria män rösta."

Liknande presentationer


Google-annonser