Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

inledningsanförande om ca 20 min, 6 augusti 2007 i ämnet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "inledningsanförande om ca 20 min, 6 augusti 2007 i ämnet"— Presentationens avskrift:

1 Fysiska förutsättningar för liv och dess samspel med Naturen – mekanismer för hållbar utveckling
inledningsanförande om ca 20 min, 6 augusti 2007 i ämnet De systemiska egenskaperna hos det livsuppehållande systemet och synpunkter på livsstil, etik och symboler Göran Wall (exergy.se) Energi & exergi - exergi i Naturen – naturliga & sociala system - mekanismer & konsekvenser ENGINEERING SUSTAINABILITY (exergy.se/ftp/es.pdf)

2 Energi är allt som finns.
Exergi är kontrast: mörker/ljus, kall/varm, kvinna/man, yin/yang, “Moder Jord/Fader Sol”, god/ond, då/nu (tid), liv/död, ...

3 Energi skapar existens. Exergi skapar strukturer
Energi skapar existens. Exergi skapar strukturer. Exergiförluster och begränsad ljushastighet skapar meningsfulla förändringar, dvs tid.

4 Energi = rörelse eller förmåga till rörelse
Allt som sker innebär att energi omvandlas och bevaras! Exergi = arbete eller förmåga till arbete (= ordnad rörelse) Allt som sker innebär att exergi omvandlas och förbrukas!

5 Var kommer exergin ifrån?

6 Källan till förnybar energi är systemet
. Källan till förnybar energi är systemet Solen-Jorden-Rymden.

7 Jorden är unik för livets utveckling genom sin storlek och sitt läge i kontrasten mellan solen och rymden. Naturen skapar ett tillstånd på jorden långt från fysisk jämvikt genom att ständigt förändra naturmiljön i huvudsak med hjälp av exergi från kontrasten i solljuset.

8 Det globala flödet av exergi på jorden.

9 Naturlig utveckling Naturen har den unika förmågan att bygga upp ett naturkapital (exergikapital) som lägger grunden till den naturliga utvecklingen.

10 Naturen skapar ur till synes döda strukturer i rummet icke förutsägbara självreproducerande strukturer som liv och livsformer, genom att omvandla och delvis förbruka exergi. Exergi föder liv.

11 A tiny part of the exergy flow from the sun to the earth is stored in deposits on the earth, i.e., an exergy capital, while matter is organized into life and further into the mind, and further into …?

12 Social utveckling?! Det industriella samhället exploaterar och förskingrar naturkapitalet (=exergi) på ett icke uthålligt sätt vilket oundvikligen leder till en ekologisk och social kollaps.

13 Resource depletion and environmental destruction are two sides of the same problem.

14 Oönskade substanser inkapslas i exergilager av mineral som göms i jordskorpan för att skapa goda livsvillkor. Ökningen av detta exergikapital på jorden är en avgörande förutsättning för livets utveckling. Industrisamhällets hänsynslösa förskingring av detta exergikapital leder oundvikligen till en ekologisk och social kollaps.

15 The exergy capital of Earth is as essential to Nature in the evolution of life as the violin is for a violinist in the creation of wonderful music. Few would use a Stradivarius violin as fire wood. Still, in the name of progress and development a decadent industrial culture is feed by the exergy capital of Nature. However, Nature is far too intelligent to allow this to go on for long.

16 Bakterier på en nålspets

17 (Vi göder vår egen undergång.)
Våra gifter stressar naturen som svarar med att utveckla nya livsformer att ersätta de som dör. (Vi göder vår egen undergång.) Förr Nu Framtiden Högre livsformer Biosfären Nya livsformer Microorganismer Den fysiska omgivningen Referenstillstånd Nytt referenstillstånd ... allergi, cancer, minskad motståndskraft mot traditionella sjukdomar och nya, tidigare okända sjukdomar …

18 Den civiliserade människan är en imperiebyggare
Den civiliserade människan är en imperiebyggare! Den agrara revolutionen födde en överklass. Den industriella revolutionen gav överklassen vapen att skapa ett globalt imperium. Informationstekniken är ett medel att kontrollera och söva underklassen. Allt upprätthålls med våld och rädsla genom fostran, utbildning och propaganda, samtidigt som jordens exergikapital förskingras.

19 Den giriga människan Miljontals barn dör varje år utan att den rika världen lyfter ett finger. De 225 rikaste personerna äger mer än den fattigaste halvan av mänskligheten. Orättvisan i världen är monumental.

20 A new paradigm Only cultures that increase the exergy capital on Earth will be sustainable. This is the same practice operating in traditional sustainable farming – you are supposed to hand over the land in better condition than it was when you first received it. We do not inherit Earth from our ancestors; we borrow it from our children. This implies the development of a new paradigm based on increasing the exergy capital of Nature instead of exploiting it.

21 Okunskap och ovilja är det största hoten
Okunskap och ovilja är det största hoten. Imperiebyggarkulturen måste ersättas av kulturer baserade på kärlek till livet.

22 Tack för er uppmärksamhet! exergy.se
ENGINEERING SUSTAINABILITY (exergy.se/ftp/es.pdf)


Ladda ner ppt "inledningsanförande om ca 20 min, 6 augusti 2007 i ämnet"

Liknande presentationer


Google-annonser