Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 6 Återkomsten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 6 Återkomsten."— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 6 Återkomsten

2 Jesus förutsade tydligt sin Återkomst.
Matt 16:27 “Människosonen skall komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar...” Men det finns ingen detaljerad förståelse av detaljerna kring Återkomsten. När? Hur? Var?

3 När kommer Kristus att återvända?
Sektion 1 När kommer Kristus att återvända?

4 Är det möjligt att veta när?
Matt 24:36 “Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern. Upp 3:3 “...Ty om du inte vaknar skall jag komma som en tjuv, och du skall inte veta vilken stund jag kommer över dig.” Därför har det allmänt ansetts vara oklokt att spekulera över tidpunkt, plats och sättet för Återkomsten.

5 Men, Amos 3:7 “...Sannerligen, Herren, HERREN gör alls intet utan att ha uppenbarat sitt råd för sina tjänare profeterna...” 1 Thess 5:4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv... Matt 24:36 “...Dagen och timmen känner ingen … …ingen utom Fadern.“ Därför kommer Gud helt säkert att ge profetior till de trogna troende som befinner sig i ljuset.

6 ex. Noa Mskor utan tro 1) Syndafloden 2) Förstörelsen av Sodom och Gomorra Lot Mskor utan tro 3) Jesu födelse JohDöparens familj, de tre vise männen, Simeon, Anna,herdarna, osv. präster och skriftlärda

7 2000 år av tidsparalleller

8 \ Slutsats: Föds omkring 1918 ~ 1930
400år = år 1930 År 1517 M. Luther = år 1917 slutet av 1:a världskriget = år 1918 Yttersta Dagarna = idag \ Slutsats: Föds omkring 1918 ~ 1930 Dr. Sun Myung Moon född 1920

9 Hur kommer Kristus att återvända?
Sektion 2 Hur kommer Kristus att återvända?

10 A. Utifrån Bibelns perspektiv
Gud använder liknelser och symboler i Bibeln (Joh 16:25) Många olika tolkningar Kyrkorna har blivit splittrade i många samfund. I tolkningen av Bibeln, är det allra viktigaste att hitta det rätta perspektivet. Jesus hade den rätta tolkningen, baserat på sig själv. Den var inte trovärdig för dom skriftlärda. SMM, Sun Myung Moon har liknande tolkning i Principerna! är den trovärdig för kristna?

11 1) Johannes Döparens mission
De flesta kristna tolkar Bibeln med den förutfattade meningen att J/D fullbordade sin givna mission, vilket han inte gjorde. Han tvivlade på vem Jesus var! 2) Elias återkomst Många av det judiska folket tror att Elias kommer att stiga ned från himlen (2 Kon 2:11) (exakt så som han steg upp…), 2 Kon 2:11 … Elias steg upp till himlen i en eldsky.

12

13 3) Jesus första ankomst Två olika motsatta profetior: Dan 7: Messias kommer på himlens skyar Mika 5: Messias kommer att födas i Betlehem Vilken trodde israeliterna på? Genom att vi vet betydelsen av profeterna Daniel and Mika för israeliterna, kan vi anta att de väntade att Messias skulle komma på skyarna... 2 Joh. 7 – Johannes fördömde de kristna som förnekade att Jesus kommit i köttet. ...men Jesus föddes verkligen köttsligt.

14

15

16 B. Återkomsten av Kristus genom hans födelse i köttet
Bibelverser som antyder födelsen av Återkomstens Herre: Luk 17:25 “Men först måste han lida mycket och förkastas av detta släkte.” 2) Luk 18:8 “Men Människosonen, skall han finna någon tro här på jorden när han kommer?” 3) Luk 17:20 “Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon.”

17 4) Matt 7:22,23 “Många skall på den dagen säga till mig: Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?’ Men då skall jag svara dem, ‘Jag har aldrig känt er, gå bort från mig, ni ogärningsmän.’ ” 5) Upp 12:5 Och hon födde ett gossebarn, som en gång skall styra alla folk med en järnspira. Men hennes barn blev uppryckt till Gud och Hans tron.

18 Två traditionella tolkningar om Kristus Återkomst
Återkomsten sker när Jesus kommer och lever i människors hjärtan, genom den Helige Andes ankomst. Om det är så, har Återkomsten redan skett för 2000 år sedan. 2) Återkomsten = Jesus återkomst som en andlig person Om detta är sant, så kan Återkomsten ske när som helst, och flera gånger om. Jesus mötte ofta Johannes i anden, ändå sa Jesus till honom,“Ja, jag kommer snart” (Upp 22:20).

19 förlorade herraväldet
De Principiella orsakerna att Återkomstens Herre måste födas i köttet. 1) Herre över kosmos fysiskt jag andligt Människor Herre över andliga världen dominera fysiska världen (Syndafallet) förlorade herraväldet Återkomstens Herre, måste som kosmos (= andliga+fysiska världens) Herre, ha herravälde över de två världarna, och måste därför födas i köttet.

20 2) Återupprätta Himmelriket på jorden
Jesus kom som den Sanna Föräldern och konung över Himmelriket på jorden med samma syfte, måste Återkomstens Herre födas på jorden. 3) Utifrån återlösningens synsätt Jesus enbart andlig frälsning Återkomstens Herre både andlig och fysisk frälsning kräver en födelse i köttet

21 C. Att komma på himlens skyar (Matt 24:30)
vatten förångas Hängivna kristna, en stor hop av vittnen (Heb 12:1) renas fallna människor (Upp 17:15)

22

23 Återkomstens Herre kommer att uppstå ur en grupp pånyttfödda troende som en ledare för kristna, det Andra Israel, på en plats där trogna troende samlas. Luk 17:37; antyder att Jesus kommer att återvända till platsen där hängivna troende samlas. De frågade honom: "Var blir det, herre?" Han svarade: "Där liket ligger, där samlas gamarna."

24 D. Varför sa då Jesus att Herren skall komma på skyarna?
1) För att förhindra villolärare som antikrist att skapa förvirring bland de troende. 2) För att uppmuntra de kristna som gick en svår martyrtid till mötes.

25 Jesus andra uppmuntrande ord
... “Ja, jag kommer snart” . Matt 10:23 “När de nu förföljer er i en stad, så fly till en annan, ty sannerligen säger jag er: ni skall inte hunnit igenom Israels alla städer, förrän Människosonen kommer.” Matt 16:28 “Sannerligen säger jag er: Bland dem som står här finns några som inte skall smaka döden , förrän de får se Människosonen komma I sitt rike.”

26 Hoppet om Jesus snara återkomst uppfyllde tron hos hans lärjungar och gav dem styrkan att övervinna lidandet genom judendomens och romerska rikets förföljelse. Uppmuntrade genom det glödande hoppet om Återkomsten, så var de uppfyllda av den Helige Ande och skapade den första kristna kyrkan, även mitt under stora svårigheter.

27 Var skall Kristus återvända?
Sektion 3 Var skall Kristus återvända?

28 A. Kommer Kristus att återvända ur det judiska folket?
En del kristna väntar att Kristus skall åter komma ur det judiska folket. Upp 7:4 Och jag fick höra antalet av dem som var tecknade med insegel ett hundra fyrtiofyra tusen tecknade, av alla Israels barns stammar.

29 • Jesus skall komma bland hedningarna.
Men Bibeln säger, • Jesus skall komma bland hedningarna. Matt 21:33-43 – liknelsen med vingårdsmännen: Guds arv; kvalificera som Guds utvalda nation Gud husbonden vingården vingårdsmännen tjänarna ägarens son Israel profeterna Jesus andra vingårdsmän som skördar frukterna en annan nation som kan ta emot Återkomstens Herre och uppfylla Guds vilja

30 • Betydelsen av ordet “Israel”
de Guds människor som har segrat genom tro; detta betyder inte nödvändigtvis alla som kommer direkt ur Jakobs släktlinje. Matt 3:9 “Och mena inte att ni kan säga till er själva: ‘Vi har ju Abraham till fader’; ty jag säger er att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham.” Rom 2:28,29 Ty den är inte jude som är det i utvärdes måtto… Nej den är jude som är det i invärtes måtto…

31 Rom 9:6-8 … Ty Israel det är inte detsamma som alla de som härstammar från Israel. Inte heller är de alla “barn” därför att de är Abrahams säd … Joh 8:37-40 … De svarade och sa till honom: “vår fader är ju Abraham.” Jesus sa till dem, “Är ni Abrahams barn, så gör då Abrahams gärningar. Men nu vill ni döda mig, en mna som sagt er sanningen, så som jag hört den av Gud. Så handlade inte Abraham.”

32 De Israels utvalda efter Jesus död på korset är de kristna (2:a Israel) som ärvde Abrahams tro.

33 B. Kristus kommer att återvända till en nation i Östern
Upp 7:2,3 en ängel stiger upp från öster med den levande Gudens sigill … Matt 24:27 “Ty som ljungelden, när den går ut från öster, syns ända till väster, så skall Människosonens tillkommelse vara.”

34 Nödvändiga villkor för den nation genom villken Messias återvänder
1) En nationell gottgörelseperiod baserad på talet “40” = fundamentet för separation från satan 2) Frontlinjen mellan Gud och satan Frontlinjen av det som Gud mest älskar och satan mest avskyr demokrati and kommunism i konflikt med varandra

35 3) Objektet för Guds hjärta
a) En väg av blod, svett och tårar b) Goda människor i Guds ögon c) med en naturlig religiös personlighet 4) Profetiska vittnesbörd bland folket 5) Ett folk som skördar frukterna av alla civilisationens aspekter föreverkligar ett samhälle med den högsta nivån av civilisation

36 C. Nationen i Östern: Korea
Från urminnes tider, anses “Österlandets nationer” betyda Korea, Japan, och Kina.

37 Japan. en fascistisk nation vid tiden för Återkomsten (1946)
Japan en fascistisk nation vid tiden för Återkomsten (1946) förföljde koreanska kristna Kina en glödande grogrund för kommunism som skulle bli en kommunistisk nation vid tidpunkten för Återkomsten. Korea har uppfyllt villkoren för att kvalificeras att ta emot Kristus vid Återkomsten.

38 1. En nationell gottgörelsperiod

39 ( ) Avtal om beskydd Japansk annektering av Korea Koreansk befrielserörelse koreaner dödas i Japan befrielse

40 2. Frontlinjen mellan Gud och Satan
1) Gränslinjen mellan Guds och Satans avundsjuka South Korea 38 North nationen som ett offer delas i två delar vid den 38:e breddgraden. 2) Koreakriget ( ) mobilisering av många (16st) FN medlems-nationer av världsvid betydelse

41 3. Objektet för Guds Hjärta
1) Koreansk historia under mer än 4300 år; invaderad av utländska nationer mer än gånger. 2) Aldrig själva invaderat andra nationer “ett folk i vita dräkter”; vitt representar Gud 3) Starka Guds-vördnade tankar värderar lojalitet hög, barns vördnad och renhet (kyskhet) t.ex., “Berättelsen om Shim-ch’ŏng,” “Berättelsen om Ch’un-hyang”

42 Referens: Korea och religion
Korea är nationen genom villken alla religioner kommer att förenas. - Buddismen dominerade i Korea under 1 500 år (ca. 100 B.C. ~ 1392). - Konfucianismen dominerde Korea under år (1392 ~ 1905). - Katolocismen kom till Korea för mer än 200 år sedan (1777). - Protestantismen kom till Korea för mer än 100 år sedan (1884). - Islam kom till Korea för mer 50 år sedan (1950).

43 4. Profetiska vittnesbörd bland folket
1) Messianskt hopp Chŏnggamnok – rättfärdighetens konung, “Chŏngdoryŏng”

44 Referens: Uttrag ur Kyŏgam Yuirok
“Kyŏgam” ( ) mötte en Guds man och tog emot uppenbarelser som innehöll en exakt profetia för de kommande 400-årperioden av den moderna tiden.

45 - “Chŏngdoryŏng” kommer att lösa Guds och Jesus bitterhet (“Han”).
- Han kommer att födas I norra Korea. Efter att ha levt en tid på en önation (Japan) i österhavet, kommer han över till södra Korea. - Han kommer att försöka ena alla religioner. - Han är inte en ledare för nations-nivån, utan en ledare för världen. - Han kommer att ge möjlighet för ogifta män och kvinnor som tror på Gud, att gifta sig.

46 - Han kommer att lida mest förlöjligande och anklagelse I världen.
- Han kommer att välsignas stort (många barn) – detta liknar Kinas Sook Jeon Kong, som tog emot mest välsignelse I världen. - Han kommer att bli förfader till ett folk av Himlens nya nation. - Han kommer helt säkert att uppleva fängelseliv. - Han kommer att skörda folket som bygger Guds Rike genom 12 stammar med var (totalt ). - Han har familjenamnet “Moon.”

47 2) Uppenbarelser att varje religionsgrundare
kommer att återvända i Korea Återkomstens Herre – återkomsten av varje religionsgrundare, med avseende på hans mission Buddism Maitreya Buddha Konfucianism Jin-In (sann person) Ch’ŏndogyo Ch’oe Su-un (dess grundare) Chŏnggamnok grupp Chŏngdoryŏng (man med det sanna ordet)

48 3) Många spiritualister kommer att uppstå
med uppenbarelser och tecken som vittnar om Kristus Återkomst i Korea!

49 gammal kontinent Sovjet
5. En nation som skördar frukterna av Civilisationens alla aspekter 1) Rörelsen med centrum för alla land-baserade civilisationer kontinent Kina Indien Egypten Babylonien Persien halvö Grekland Rom Spanien önation Great Britain ny kontinent USA gammal kontinent Sovjet önation Japan halvö Korea

50 2) Nationer med centrum vid floder – och havs- baserade civilisations
Kina: floderna Yang-tse, Hwang Indien: floderna Ganges, Indus flod civilisationer Babylonien, Persien: floderna Eufrat & Tigris Egypten: floden Nilen Medelhavs civilisationer Grekland, Rom, Spanien, Portugal Atlantiska civilisationer Storbrittanien, USA Stilla Havs civilisationer USA, Sovjet, Japan, Korea, Kina

51 3) Kulturernas rörelse enligt klimat
Kultur: temperade-zoners kulturer (våren) Eden förverkligades aldrig på grund av Syndafallet. tropiska-zoners kulturer (sommar) afrikas kontinent kalla-zoners kulturer (höst) halvö, ö, ny kontinent (USA) frost-zoners kulturer (vinter) gammal kontinent (Sovjet) tempererade-zons kulturer (vår) för det nya Eden ö (Japan), halvö (Korea)

52 Paralleller mellan Jesus tidsålder och vår tid
Sektion 4 Paralleller mellan Jesus tidsålder och vår tid

53 1) Utvecklingen av Guds försyn på Jesu tid i vår tid
Jesus Israel Rome världen Återkomstens Herre Korea USA världen 2) Andligt mörker hos ledare Judendomens ledare: präster, skriftlärde slavar under ritual och lagar; korrumperat andligt liv. Kristna ledare: lekmän, präster fångade i sin auktoritet och ritualer; andligheten blir suddigare varje dag. 3) Attityd till Messias kritiserade Jesus ord och gärningar grundat på trångsynt tolkning av det Gamla Testamentet. kommer att kritisera Återkomstens Herres ord och gärningar baserat på trångsynt tolkning av Nya Testamentet.

54 på Jesu tid i vår tid 4) Att ta emot Herrens ord Judiska ledare enkla mskor och hedningar Kristna ledare enkla kristna och icke-kristna 5) Senare öde för de troende Präster och skriftlärda dödade Jesus i tron att de straffade en villolärare mot Gud. De hamnade i helvetet. Om kristna förföljer Återkomstens Herre i tron att även han är en förädare mot Gud, så kommer även de att hamna i helvetet.

55 Referens: Jämförelse mellan Jesu tid och vår tid
anklagad för att vilseleda människor. (Joh 7:12; Luk 23:2, osv.) 1. på Jesu tid Nr Jesus i vår tid anklagad för att vilseleda människor, och hjärntvätta ungdomar. Dr. Moon anklagad för att vara besatt av Belsebub, demonernas prins. (Matt 12:24; Luk 11:15, osv.) Jesus 2. anklagad av negativa präster att vara en inkarnation av satan. Dr. Moon skymfad som grupp att vara besatt av demoner. UC Unification Church

56 Nr på Jesu tid i vår tid verkade arbeta i hemlighet (Joh. 7:4; Joh. 14:22) 3. Jesus skymfad som grupp för att konspirerara och dölja. UC anklagad att inte betala skatt till Rom (Luk. 23:2; Matt 17:24; Matt 22:17) 4. Jesus falskt anklagad för “ond konspiration” att inte betala skatt. Dr. Moon skymfad som grupp av negativa präster för skattebrott. UC

57 kritiseras att vara en arrogant person som jämställer sig med Gud.
Nr på Jesu tid i vår tid kritiserad att vara en arrogant person som jämställde sig med Gud (Joh. 5:18) Fördömd som villolärare (Joh. 10:33) 5. Jesus kritiseras att vara en arrogant person som jämställer sig med Gud. branded of desecrating Gud and Jesus. Dr. Moon kallades en falsk Messias. (Luk. 23:2) 6. Jesus kallas falsk Messias. Dr. Moon

58 Nr på Jesu tid i vår tid betraktades som tokig (Mk 3:21; Joh. 10:20) 7. Jesus kallad dåre. Dr. Moon skymfas som en ockult grupp med en del neurotiska medlemmar. UC stämplades som besatta (Joh. 7:49) Lärjungar anklagad att leva i ett lyxhus och äta gott. Dr. Moon anklagad att vara matvrak och drinkare (Matt 11:19, etc.) 8. Jesus

59 Jesus och hans lärjungar
Nr på Jesu tid i vår tid Ses som en grupp som inte följer lagen (Joh. 7:49) 9. Jesus och hans lärjungar Anklagad att lära ut att det är nödvändigt att utföra vissa onda gärningar för Guds vilja, även om det bryter mot lagen och allmän uppfattning. UC Anklagas vara en grupp som använder ondska för att skapa godhet (Rom 3:8) anklagad för att ljuga utan att känna någon skuld. anklagad för att umgås med syndare. (Matt 11:19) 10. Jesus anklagad för att uppmuntra otukt. Dr. Moon skymfad för att utföra “ceremonin av att dela blod.”

60 kristna I den första kyrkan
Nr på Jesu tid i vår tid arresterad och förd till Jerusalem; tvingade av de judiska ledarna att förneka sin. (Apg. 9:1,2; 8:3) 11. kristna I den första kyrkan anklagade av negativa präster, kidnappade av föräldrar och tvingade att överge sin tro (“deprogrammering”). UC medlemmar Familjeproblem uppstod. (Mk 3:21; Luk. 12:52,53) 12. Jesus and lärjungarna Familjeproblem förstärktes genom agitering från negativa präster. UC

61 Nr på Jesu tid i vår tid Flera lärjungar övergav Jesus, förstod inte hans ord, påverkades genom negativa aktiviteter från Judendomens ledare (Joh. 6:66, osv.) 13. Lärjungar En del medlemmar övergav UC, missförstod Dr. Moons ord genom påtryckningar från negativa präster. UC medlemmar Förkunnade till 33 års ålder i det judiska samhället, men förkastades. Efter korsfästelsen, fick kristendomen en ny start, och evangeliet spreds över hela världen (Mk 16:15) 14. Jesus Förkunnade till 33 års ålder i det koreanska kristna samhället, men förkastades. Grundade UC vid 34 års ålder (1954), och sände ut missionärer till alla världens nationer. Dr. Moon

62 Nr på Jesu tid i vår tid Omkring 33 år efter Jesus död, år 64 e.Kr., startade stor förföljelse. 15. Första kyrkan 33 år efter etablerandet av UC, uppstod kritik av “Reikan shoho” (en väg att utföra bussiness genom andlig inspiration). UC Anledning till förföljelsen: nekade att dyrka kejsaren, nekade betala skatter, splittrade familjer, omoraliska aktiviteter, otukt, ny religion, osv. Anklagades att: splittra familjer, få föräldrar att gråta, orättfärdiga aktiviteter, otuktens religion, villolära, skattebrott, osv.

63 Nr på Jesu tid i vår tid grundat på övertygelsen att förfölja kristna var vägen att tjäna Gud, skapade de ivrigt opposition. (Joh. 16:2) 16. Fariséerna grundat på övertygelsen att förfölja UC är vägen att tjäna Gud och Jesus, organiserade de ivrigt oppositionen mot UC. Negativa präster Trodde inte att Messias kunde komma från Galiléen. Därför misstrodde dom Jesus motiv (Joh. 7:41,52) 17. Fariséerna trodde att Återkomsten måste ske i Jerusalem – och absolut inte i Korea. Negativa präster

64 plockade ut vissa citat gjorda av Jesus för att kunna kritisera. 18.
Nr på Jesu tid i vår tid plockade ut vissa citat gjorda av Jesus för att kunna kritisera. (Luk. 11:53, etc.) 18. Fariséerna plockade ut vissa citat från Dr. Moon’s tal och uppenbarelsen Principerna, för att kritisera. Negativa präster tog bort kunskapens nycklar som kunnat öppna Himmelriket. (Luk. 11:52) publiserade många kritiska böcker och förvrängde Principerna, spred falsk information över världen.

65 Nr på Jesu tid i vår tid Som svar på deras upprop, hade ett påbud utfärdats, av judarnas råd, om fördömande av gruppen kring Jesus. Därför var många rädda att försvara Jesus. (Joh. 12:42) 19. Fariseerna Flera grupper som ex. Kyrkornas världsråd utfärdade ett uttalande emot UC. Därför är präster och många andra rädda att ens kontakta UC. Negative präster

66 Sektion 5 Orsaken till den kaotiska mängden språk och nödvändigheten att förena dem

67 Om människor inte hade fallit, så hade vi bildat en global familj med ett gemensamt språk.
Kananéerna, ättlingar till Noas andre son, Ham, byggde Babels torn för att upphöja sig själva till och med över Gud, vilket inspirerades av Satan.

68

69 När släktingar till Shem och Jafet, som stod på Guds sida, hjälpte till med byggandet, skapade Gud sådan förvirring i deras språk att de inte längre kunde kommunicera med varandra för att utföra Satans vilja. 1 Mos. 11:7 “Låt oss stiga ner och skapa förvirring i deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger. “

70 Vårt språk måste vara enat för att vi skall kunna realisera den ideala världen av en global familj som kan hedra Återkomstens Herre som vår Sanna Föräldrar. Barn lär sig naturligt språket av sina föräldrar.  Alla människor kommer naturligtvis att använda Sanna Föräldrars språk, det koreanska språket som trons modersmål. Hela mänskligheten kommer att bli ett folk som använder ett språk, för att kunna skapa en global nation under Gud.

71 The Divine Principle - Principerna Dr. Sun Myung Moon


Ladda ner ppt "Kapitel 6 Återkomsten."

Liknande presentationer


Google-annonser