Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) WWW.VINNOVA.SE Affärsbeskrivning [Projekttitel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) WWW.VINNOVA.SE Affärsbeskrivning [Projekttitel."— Presentationens avskrift:

1 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) WWW.VINNOVA.SE Affärsbeskrivning [Projekttitel …] Bild 1 Så anpassar du informationen i sidfoten Du kan enkelt anpassa vilken information som ska visas i sidfoten bredvid VINNOVA-loggan. 1. Klicka på knappen ”Sidhuvud/Sidfot” på fliken ”Infoga”. 2. Kryssa i de olika delarna du vill ha i presentationen. Notera skillnaden mellan ”Uppdatera automatiskt” och ”Uppdatera inte” för datum i sidfoten. Det förra innebär att dagens datum alltid visas i presentationen. I fältet ”Sidfot” kan du med fördel ange titeln på föredraget eller mötet.

2 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Vi tror på det här affärskonceptet för att … INSTRUKTION: Behåll rubrikerna som de är, och skriv er egen text med 18 punkters storlek under. Befintlig text inom [ … ] är en vägledning. [Varför ska VINNOVA välja att investera pengar i verifiering av detta affärskoncept, och hur kan genomförandet av projektet bidra till att gynna tillväxten i Sverige?] Bild 2

3 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) [Vilket problem vill projektgruppen lösa? Vem är kunden/kunderna som äger detta problem? Har kundens verkliga behov verifierats och i så fall hur? Om potentiella kunder har kontaktats, beskriv utfall och relationer.] Bild 3 Behov (Need)

4 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Erbjudande till kund (Approach) [På vilket sätt vill ni lösa kundens problem – vad är kunderbjudandet? Hur ska ni tjäna pengar – vilken affärsmodell ska tillämpas?] Bild 4

5 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Konkurrensfördelar (Benefit over cost) [Vad är det som gör er vara/tjänst unik? Varför ska kunden välja just er lösning?] Bild 5

6 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Marknadssituation (Competition) [Beskriv översiktligt marknaden (mikro – makro) och uppskatta om möjligt dess storlek och tillväxt. Finns det några existerande alternativa lösningar? Beskriv dessa och förklara på vilket sätt de skiljer sig i jämförelse med ert angreppssätt.] Bild 6

7 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Affärskonceptets befintliga status [Beskriv i vilket stadie (utvecklingsfas) konceptet befinner sig för närvarande. Beskriv en eventuell prototyp eller liknande om en sådan har utvecklats. Beskriv eventuella tekniska hinder/problem som måste lösas för att produkten skall kunna nå marknaden. Om projektet genomgått förverifiering (VFT-1) – ange kortfattat vilka resultat som uppnåtts.] Bild 7

8 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Team och kompetens [Beskriv projektdeltagarna och deras roll i projektet. Beskriv vilket behov av kompetens (på kort och längre sikt) som behövs för att genomföra verifieringsprojektet.] Bild 8

9 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Milstolpe 1 (MS-1) [Start:Slut:Kostnad: Ange projektetappens aktiviteter och målsättningen med dessa. Ange vilka personer som ska delta och hur de är involverade (% arbetstid). Ange vilka målen för MS-1 är och vad som skall levereras. Ange eventuella beslut som ska fattas och/eller vägval som ska göras efter avslutad etapp. Ange kriterier för vad som ska ha uppnåtts för att projektet ska drivas vidare.] Bild 9

10 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Kommersiell och teknisk riskanalys Risk SannolikhetKonsekvens Åtgärd Bild 10 [Beskriv och gradera riskerna i verifieringsprojektet i tabellen ovan (ange en siffra 1-5 för sannolikhet respektive konsekvens). Förslagen nedan kan användas som en vägledning. Affärs- och marknadsmässiga risker (t.ex. kundbehovet kan inte verifieras, avsaknad av konkurrensfördelar, inlåsningsmekanismer etc.). Tekniska risker (t.ex. lösningen omogen, håller inte för tillämpningskraven, unikiteten kan inte verifieras). Legala och regulatoriska risker (t.ex. beroenden och behov av standardisering). Risker i samband med genomförandet (t.ex. att nödvändiga kompetenser inte erhålls.]

11 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Kommersialisering av affärskonceptet [Beskriv hur ni planerar att kommersialisera affärskonceptet. Vilken strategi är lämplig i erat fall (t.ex. licensaffär, starta ett bolag eller resa riskkapital)? Beskriv nyckelpersonernas framtida roll.] Bild 11


Ladda ner ppt "Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) WWW.VINNOVA.SE Affärsbeskrivning [Projekttitel."

Liknande presentationer


Google-annonser