Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

11/19/2014 Lina Häggman Studie- och yrkesvägledare  031-367 30 85  Sms  076-118 36 57 Facebook”SYV Lina Häggman” På skolan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "11/19/2014 Lina Häggman Studie- och yrkesvägledare  031-367 30 85  Sms  076-118 36 57 Facebook”SYV Lina Häggman” På skolan."— Presentationens avskrift:

1 11/19/2014 Lina Häggman Studie- och yrkesvägledare  031-367 30 85  lina.haggman@educ.goteborg.se Sms  076-118 36 57 Facebook”SYV Lina Häggman” På skolan på måndag fm och onsdag fm.

2 11/19/2014 Detta är vägledningscentrum  Oberoende studie- och yrkesvägledning, stöd i egen framtidsplanering, för ungdomar  SYV placerade på grund- och gymnasieskolor  Drop In för unga göteborgare upp till 24 år  www.goteborg.se/vagledninsgcentrum

3 11/19/2014 Lina Häggman Studie-och yrkesvägledare Vägledningscentrum  Ge perspektiv på utbildning och framtid  Sätta skolan i ett större sammanhang  Vara ett stöd i valet till gymnasiet  Enskilda vägledningssamtal  Aktivitet ute i klass Studie- och yrkesvägledare

4 Förberedelser inför gymnasievalet Klassinformation Samtal med vägledare  Alla kallas till ett förstasamtal  Därefter erbjuds så många samtal man behöver Föräldrar hjärtligt välkomna Eleverna får gymnasiekatalogen ”Vad skall jag välja” Gymnasiedagarna på Svenska Mässan 8-10 oktober. Biljett gäller samtliga dagar för elev och föräldrar Niornas gymnasiedag 23/10 Anmäl!! Öppet Hus. Se www.indranet.se eller skolornas hemsidor

5 Så funkar gymnasiet Yrkesprogram 12 st Högskoleförberedande Program 6 st Ger direkta yrkeskunskaper och yrkesexamen Minst 15 v praktik Lärlingsutbildning Kan även ge behörighet för högskolestudier genom aktivt tillval av svenska 3 och engelska 6 Ger grundläggande behörighet för högre studier Fokus på teoretiska kunskaper Större möjlighet till meritpoäng

6 Poängplan GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN: Läses i olika omfattning beroende på program. Svenska Engelska Samhällskunskap Religion Matematik Naturkunskap Historia Idrott&hälsa Programgemensamma karaktärsämnen Inriktning Programfördjupning Individuellt val 200 p Gymnasiearbete 100 p 2500 p Betyg A-F

7 11/19/2014 Gymnasievalet och framtiden - behörigheter och valets betydelse Vilken betydelse har valet egentligen  Yrkesprogrammen svårare att få som vuxen  Högskoleförberedande program ger en bred grund att stå på men kräver vidareutbildning på högskola, universitet, YH  Meritpoäng = ”extrapoäng” Grundläggande och särskild behörighet  Yrkesprogram ger en snävare behörighet  Vad ställs det för krav på det jag vill sedan?  Komplettera i efterhand på komvux el basår

8 11/19/2014 Lina Häggman Studie-och yrkesvägledare Vägledningscentrum Jobba inom yrket Yrkesprogram H ö gskolef ö rbere dande program Plugga vidare? Ibland behövs kompletterande studier på komvux eller folkhögskola Engelska 6 Svenska 2 & 3 Engelska 6 Svenska 2 & 3 Universitet/H ö gskola Yrkesh ö gskola Utbildningsvägar Folkögskola

9 Programmen

10 Andra gymnaseieutbildningar Spetsutbildning, där man läser utökade kurser inom matte, natur- eller samhällsvetenskap eller humaniora International Baccalaureate: Internationell gymnaiseutbildning Idrottsutbildningar, RIG och NIU för den som önskar kombinera idrottskarriär, men ändå vill få en gymnasieutbildning – kolla datum! Ansökan sker via respektive specialidrottsförbund Utbildning för särskilda målgrupper tex nedsatt hörsel, asperger… Riksrekryterande utbildningar med egna examensmål, tex sjöfartsutbildning Gymnasiesärskolan

11 Att komma in på gymnasiet Du måste ha betyg i de ämnen som krävs för programmet: Svenska, Engelska, Matte OCH Samhäll, Ekonomi, Humanistisk: Ge, Hi, Re, Sh 12 st Teknik, Natur: Ma, Fy, Ke, Bi 12 st Estetiska: + 9 ämnen 12 st Yrkesprogram: + 5 ämnen 8st

12 11/19/2014 Betyg Gymnasieansökan görs på summan av de 16 bästa betygen i slutbetyget från grundskolan. Om eleven läst modernt språk som ett 17e ämne räknas det också. E ger 10 poäng Dger 12.5 C ger15 poäng Bger 17.5 A ger 20 poäng Färdighetsprover och test förekommer på estetiska programmet, spetsutbildningar, IB och idrottsutbildningar.

13 11/19/2014 Betyg och intagningspoäng Intagningspoängen kommer bero på… hur många platser som erbjuds på en viss utbildning hur många elever som söker just den utbildningen vilka betygspoäng dessa elever har Intagningspoäng kan ses på www.indranet.se, klicka ”statistik”www.indranet.se

14 11/19/2014 Introduktionsprogram – länken mellan högstadiet och gymnasiet för obehöriga Preparand: 1 år, teoretiskt Priv: 1 år. För elever nära behörighet som vill studera yrkesprogram. Särskilda behörighetskrav och poängurval. Yrkesintroduktion: Praktik varvas med studier. 1-3 år Individuellt alternativ: 1-3 år. Innehåller olika studievägar för personlig anpassning Språkintroduktion: För dig som är ny i Sverige och behöver lära dig mer svenska

15 11/19/2014 Lina Häggman Studie-och yrkesvägledare Vägledningscentrum Nu är det frågestund

16 11/19/2014 ANTAGNINGSPROCESSEN Preliminär antagning Höstterminsbetyget Besked: mars/april Definitiv antagning Vårterminsbetyget Detta gäller!! Juni/juli Ordningen gäller Omvalsperiod Reservantagning pågår in i september


Ladda ner ppt "11/19/2014 Lina Häggman Studie- och yrkesvägledare  031-367 30 85  Sms  076-118 36 57 Facebook”SYV Lina Häggman” På skolan."

Liknande presentationer


Google-annonser