Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studie- och yrkesvägledare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studie- och yrkesvägledare"— Presentationens avskrift:

1 Studie- och yrkesvägledare
Lina Häggman Studie- och yrkesvägledare Sms Facebook ”SYV Lina Häggman” På skolan på måndag fm och onsdag fm. 4/7/2017

2 Detta är vägledningscentrum
Oberoende studie- och yrkesvägledning, stöd i egen framtidsplanering, för ungdomar SYV placerade på grund- och gymnasieskolor Drop In för unga göteborgare upp till 24 år 4/7/2017

3 Lina Häggman Studie-och yrkesvägledare Vägledningscentrum
Ge perspektiv på utbildning och framtid Sätta skolan i ett större sammanhang Vara ett stöd i valet till gymnasiet Enskilda vägledningssamtal Aktivitet ute i klass 4/7/2017 Lina Häggman Studie-och yrkesvägledare Vägledningscentrum

4 Förberedelser inför gymnasievalet
Klassinformation Samtal med vägledare Alla kallas till ett förstasamtal Därefter erbjuds så många samtal man behöver Föräldrar hjärtligt välkomna Eleverna får gymnasiekatalogen ”Vad skall jag välja” Gymnasiedagarna på Svenska Mässan 8-10 oktober. Biljett gäller samtliga dagar för elev och föräldrar Niornas gymnasiedag 23/10 Anmäl!! Öppet Hus. Se eller skolornas hemsidor

5 Högskoleförberedande
Så funkar gymnasiet Yrkesprogram 12 st Högskoleförberedande Program 6 st Ger direkta yrkeskunskaper och yrkesexamen Minst 15 v praktik Lärlingsutbildning Kan även ge behörighet för högskolestudier genom aktivt tillval av svenska 3 och engelska 6 Ger grundläggande behörighet för högre studier Fokus på teoretiska kunskaper Större möjlighet till meritpoäng Det finns 12 st yrkesförberedande program och 6 st studieförberedande program. Yrkesprogrammet ger yrkeskunskaper och är tänkta att leda direkt ut på arbetsmarknaden. Man kan få grundläggande behörighet för högre studier om man läser utökat program och väljer kurser i svenska och engelska. Detta haar man rätt till. Samtliga yrkesprogram leder också vidare tilll yrkeshögskoleutbildningar i samma spår. De studieförberedande programmen är tänkta att leda in på högre studier inom högskola, universitet eller yrkeshögskola. Observera de ökade kraven för att komma in på gymnasiet. 8 ämnen till yrkesprogram och 12 ämnen till de studieförberedande programmen.

6 Poängplan 2500 p Betyg A-F Programgemensamma karaktärsämnen Inriktning
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN: Läses i olika omfattning beroende på program. Svenska Engelska Samhällskunskap Religion Matematik Naturkunskap Historia Idrott&hälsa Programgemensamma karaktärsämnen Inriktning Programfördjupning Individuellt val 200 p Gymnasiearbete 100 p 2500 p Betyg A-F Alla program innehåller gymnasiegememnamma ämnen. Därefter kommer karaktärsämnen som är typiska för respektive progam. Därefter följer en inriktning, programfördjupning och individuellt val. På alla program måste man avsluta med ett gymnasiearbete för att få ut sin examen.

7 Gymnasievalet och framtiden - behörigheter och valets betydelse
Vilken betydelse har valet egentligen Yrkesprogrammen svårare att få som vuxen Högskoleförberedande program ger en bred grund att stå på men kräver vidareutbildning på högskola, universitet, YH Meritpoäng = ”extrapoäng” Grundläggande och särskild behörighet Yrkesprogram ger en snävare behörighet Vad ställs det för krav på det jag vill sedan? Komplettera i efterhand på komvux el basår Det allra viktigaste är att man tar en gymnasieexamen och att man går ut med såbra betyg man kan. Betygen ligger till grund för ansökan till högre utbildning och är svåra att rätta till i efterhand. Det finns inget program som är bättre eller sämre. Man måste ställa sig frågan vad man ska ha betyget till. Vad vill man göra sedan. Om man är skoltrött kan det därför löna sig att göra något som känns lätt och roligt i stället för svårt och tråkigt…. 4/7/2017

8 Universitet/Högskola
Utbildningsvägar Högskoleförberedande program Universitet/Högskola Plugga vidare? Ibland behövs kompletterande studier på komvux eller folkhögskola Yrkeshögskola Engelska 6 Svenska 2 & 3 Folkögskola Yrkesprogram Jobba inom yrket 4/7/2017 Lina Häggman Studie-och yrkesvägledare Vägledningscentrum

9 Programmen

10 Andra gymnaseieutbildningar
Spetsutbildning, där man läser utökade kurser inom matte, natur- eller samhällsvetenskap eller humaniora International Baccalaureate: Internationell gymnaiseutbildning Idrottsutbildningar, RIG och NIU för den som önskar kombinera idrottskarriär, men ändå vill få en gymnasieutbildning – kolla datum! Ansökan sker via respektive specialidrottsförbund Utbildning för särskilda målgrupper tex nedsatt hörsel, asperger… Riksrekryterande utbildningar med egna examensmål, tex sjöfartsutbildning Gymnasiesärskolan

11 Att komma in på gymnasiet
Du måste ha betyg i de ämnen som krävs för programmet: Svenska, Engelska, Matte OCH Samhäll, Ekonomi, Humanistisk: Ge, Hi, Re, Sh st Teknik, Natur: Ma, Fy, Ke, Bi st Estetiska: + 9 ämnen 12 st Yrkesprogram: + 5 ämnen 8st

12 Betyg Gymnasieansökan görs på summan av de 16 bästa betygen i slutbetyget från grundskolan. Om eleven läst modernt språk som ett 17e ämne räknas det också. E ger 10 poäng D ger 12.5 C ger15 poäng B ger 17.5 A ger 20 poäng Färdighetsprover och test förekommer på estetiska programmet, spetsutbildningar, IB och idrottsutbildningar. Det politiska målet är att alla ska komma in på den utbildning (program) de önskar. I Göteborgsregionen försöker man på olika sätt även tillgodose önskemål om skola. MEN när fler söker än det finns platser, finns det ett urvalssystem som bygger på grundskolebetygen. Nämligen: Summan av de sexton bästa betygen - de flesta har 16, 17 eller 18 ämnen. Om eleven läst modernt språk räknas det också Man räknar alltid de 16 eller 17 bästa betygen, sv/eng/ma behöver inte ingå i dessa 16 ämnen. Så skilj på behörighet - minst godkänd i sv en ma, och urval - betygspoängen, där det inte spelar någon roll vilka ämnen som räknas med. Sker automatiskt i Gymnasieintagningens datasystem. 4/7/2017

13 Betyg och intagningspoäng
Intagningspoängen kommer bero på… hur många platser som erbjuds på en viss utbildning hur många elever som söker just den utbildningen vilka betygspoäng dessa elever har Intagningspoäng kan ses på klicka ”statistik” 4/7/2017

14 Introduktionsprogram – länken mellan högstadiet och gymnasiet för obehöriga
Preparand: 1 år, teoretiskt Priv: 1 år. För elever nära behörighet som vill studera yrkesprogram. Särskilda behörighetskrav och poängurval. Yrkesintroduktion: Praktik varvas med studier. 1-3 år Individuellt alternativ: 1-3 år. Innehåller olika studievägar för personlig anpassning Språkintroduktion: För dig som är ny i Sverige och behöver lära dig mer svenska 4/7/2017

15 Lina Häggman Studie-och yrkesvägledare Vägledningscentrum
Nu är det frågestund Man ansöker via den här hemsidan indranet.se. På denna sidan finns även mycket information om ansökan, antagning, skolor mm att hämta. Givetvis går det även att lägga in valet hos mig. Det är viktigt att gardera sig genom att välja flera alternativ. Det är också viktigt hur man rangordnar sina val. 4/7/2017 Lina Häggman Studie-och yrkesvägledare Vägledningscentrum

16 ANTAGNINGSPROCESSEN Definitiv antagning Vårterminsbetyget
Detta gäller!! Juni/juli Ordningen gäller Omvalsperiod Preliminär antagning Höstterminsbetyget Besked: mars/april Reservantagning pågår in i september 4/7/2017


Ladda ner ppt "Studie- och yrkesvägledare"

Liknande presentationer


Google-annonser