Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför blir engelskan ofta svår när man har dyslexi? HELP Start Malin Holmberg Vad kan vi göra för att underlätta?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför blir engelskan ofta svår när man har dyslexi? HELP Start Malin Holmberg Vad kan vi göra för att underlätta?"— Presentationens avskrift:

1 Varför blir engelskan ofta svår när man har dyslexi? HELP Start Malin Holmberg Vad kan vi göra för att underlätta?

2 Bakgrund Engelska skriftspråket och dyslexi Vad kan vi göra för att underlätta? –HELP Start –Verktyg och hjälpmedel –Anpassningar i skolan HELP Start Malin Holmberg

3 Vilka är elevens problem med engelskan? Tala? Ordförråd? Lyssna och förstå? Stava? Skriva? Läsa? Grammatik? De engelska ljuden? Ängslan? HELP Start Malin Holmberg

4 Fokus på läsning och stavning HELP Start Malin Holmberg

5 Varför Engelska? Världsspråk nummer ett Handel, politik, ekonomi Resor, film, dator Kärnämne Meritpoäng Utbildning Arbete HELP Start Malin Holmberg

6 Räcker det inte att eleverna kan tala och förstå engelska? HELP Start Malin Holmberg

7 Ökande krav på kunskaper och färdigheter i engelska – gäller även läsning och skrivning HELP Start Malin Holmberg

8 Susanne af Sandebergs uppsats Brister i lärarutbildningen; 81 % uppger att de inte lärt någonting om dyslexi och engelska. Framgångsfaktorer – djupintervjuer Nya antagningsregler med meritpoäng gör det svårare att komma in på högskolan http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-42462 HELP Start Malin Holmberg

9 Hur ser undervisningen i engelska ut idag i den svenska skolan? HELP Start Malin Holmberg

10 Språk = kommunikation Tidig start Lekfull början med mycket muntlig kommunikationMEN Snabb övergång till skrift Ingen eller lite fonemisk grundträning i engelska HELP Start Malin Holmberg

11 Språk = kommunikation ”Eget arbete”, ”Forska själv”, ”Sök din egen kunskap” Betoning på implicit inlärning – inte på explicit undervisning. Jämför orden learn /teach Vanligt pedagogiskt missförstånd: HELP Start Malin Holmberg Om man kan läsa på svenska – kan man väl läsa på engelska?”

12 Dyslexiundervisningens tre hörnstenar http://www.fotoakuten.se/albums/userpics/ljusa_stenar.jpg Utveckla och stärk självförtroende och självkänsla Kompensera och gå runt svårigheterna Anpassa undervisning och test Strukturerad läs- och skrivundervisning

13 ”Nothing succeeds like success” HELP Start Malin Holmberg Den pedagogiska utmaningen: Att bädda för framgång

14 Inspiration och läromedel från engelsktalande länder HELP Start Malin Holmberg

15 Goda principer ”Bada” i engelska Tematisk ordinlärning + rollspel Explicit grundkurs i grammatik Mycket muntlig kommunikation Inläst litteratur i mängd Körläsning – ”Say after me” + Grundkurs i stavning och läsning HELP Start Malin Holmberg

16 Forskning? HELP Start Malin Holmberg

17 Transfer mellan språk Semantiska, fonologiska och syntaktiska kunskaper och färdigheter överförs från L1 - L2 Svårigheter och brister, t ex Dyslexi överförs från L1 - L2 (Ganschow,Sparks,Schneider m fl) L1 L2 HELP Start Malin Holmberg

18 Hur är språket uppbyggt? Vissa forskare menar att skriftspråket i sig har stor betydelse i sammanhanget. T ex stavelsestruktur och transparens (Lindgren, DeRenzi & Richman, 1985.Katz & Friost 1992, Peereman 1992, Aro & Wimmer 2003 ). HELP Start Malin Holmberg

19 Dyslexia and Second Language Reading. A Second Bite of the Apple? (Lundberg/Miller-Guron 2000) HELP Start Malin Holmberg

20 You know this language that we speak, Is part German, part Latin, and part Greek. Peter, Paul and Mary HELP Start Malin Holmberg

21 Vad kan göra engelskan så svår att läsa och stava? Brokig språkhistoria - många influenser Transparens 26 bokstäver - 43 ljud i engelskan Minst 110 sätt att stava dessa 43 ljud 29 bokstäver - 37 ljud i svenskan HELP Start Malin Holmberg

22 Swiden Swiden is a kantry i de noth itis ner noway en Finland. In swiden id is nine miljen pipol. It is not alott swiden hav tri big ton de kapital is Stockholm de sekond is Göteborg en de tard is Malmö. In swiden it is kold wi got kun-kal Gustav 16. De government desids on de winter it kan bi veri kold en snow HELP Start Malin Holmberg

23 Exempel brakfirst tard apel awer cold en weri eraiv fich de joust bin red breakfast third apple hour called and very arrive fish the used been read HELP Start Malin Holmberg

24 /ē/ e-e Pete e me ee jeep ey key ea eat ie piece ei ceiling Hur skulle den första eleven stavat detta ljud? HELP Start Malin Holmberg

25 / f / fsom i fat ffsom i stuff phsom i phone gh som i laugh HELP Start Malin Holmberg

26 Från bokstav till ljud Bokstaven a cat kort vokal all a+ll war w+a car a+r father specialare same tyst e baby lång vokal beggar schwa final schwa way dubbel rain dubbel break dubbel bread dubbel eat dubbel ear dubbel swear dubbel HELP Start Malin Holmberg

27 ?????? tough bough though thought through thorough HELP Start Malin Holmberg

28 Wh? WhatWho WhereWhom /h/ Why/w/Whose When Which How??? HELP Start Malin Holmberg

29 Who are you? How are you? HELP Start Malin Holmberg

30 ghoti gh = /f/ som i laugh o = /i/ som i women ti = /sh/ som i station Ljudenlig stavning - finns det på engelska? ( George Bernard Shaw) = fish HELP Start Malin Holmberg

31 You will need a key to the code! ”Why our children can’t read. And what we can do about it”. (Diane McGuinness, Free Press) HELP Start Malin Holmberg

32 Keflavik Keblavik fl inuti ord läses /bl/

33 6 Goda Undervisningsprinciper 1.Tidig upptäckt 2.Fonologiskt/fonemiskt grundarbete 3.Direkt undervisning 4.Multisensorisk stimulering 5.God inlärningsmiljö 6.Möjlighet till överinlärning och automatisering HELP Start Malin Holmberg

34 Fonologiskt/ Fonemiskt Grundarbete Vad är ett ord, en stavelse, ett ljud? Kopplingen fonem / grafem Syntes och segmentering av språkljud n u s HELP Start Malin Holmberg

35 Direkt undervisning Det är läraren som kan orientera sig i mängden information och kunskap och välja vad som bör ingå och vad som kan tas bort. teach/learn För några elever är direkt undervisning nödvändig, ibland helt enskilt HELP Start Malin Holmberg

36 Multisensorisk undervisning Öga Öra Mun Hand HELP Start Malin Holmberg Vi ser och hör, säger och gör.

37 God inlärningsmiljö HELP Start Malin Holmberg

38 ”Överinlärning och automatisering” HELP Start Malin Holmberg

39 Från vilket håll skall man närma sig språket? Muntligt? Skriftligt? Genom skönlitteraturen? Frekvens-ordförråd? Turistengelska? Kategori, tema, intresse? Grammatik? Ljud och stavning? HELP Start Malin Holmberg

40 HELP Start HELP Start Malin Holmberg Utgår från de engelska språkljuden och deras stavning Kan användas från mellanstadiet till ungdomar och vuxna /ă/ a c /k/

41 h e l p /ð/ ed Lärarhandledning med lektionsplaner Hemsida www.pedagogiskabokhyllan.se Instruktionsfilmer 2 Övningsprogram 300 laminerade kort 6 Textböcker A-F 6 Arbetsböcker A-F HELP Start

42 HELP Start Malin Holmberg http://www.youtube.com/watch?v=oxEDj3BK-1g

43 Flera sätt att stava k-ljudet /k/ c k -ck ch /k/ Hur ska jag tänka då? HELP Start Malin Holmberg

44 Stavning av k-ljudet /k/ i engelskan C är vanligast ! K tar jag före e och i -ck i slutet av korta ord ch i vissa ord med grekiskt ursprung 1. cat, cop, cup, picnic, clap 2. Ken & Kim, skip, skeleton 3. duck, block 4. Christ,chorus HELP Start Malin Holmberg

45 Använd och belys likheter & skillnader cupkopp catkatt cankan cubekub costkosta culturekultur HELP Start Malin Holmberg

46 Gå från det enkla, mest sannolika, till det svårare, mer osannolika alternativet Leta efter mönster Formulera regel Strategival HELP Start Malin Holmberg

47 Börjar på ljudnivå med 1-1-koppling mellan ljud och bokstav med nyckelord för : 5 korta vokaler a, e, i, o, u 21 konsonanter 5 digrafer ch, sh, th, ck, wh Enstaviga ord med stängd stavelse Riktiga ord och nonsensord HELP Start Malin Holmberg

48 5 korta vokalljud /ă/ OBS! Bokstavens namn används inte här. Bara ljudet. a e u i o /ĕ//ĕ/ /ŭ/ /ĭ/ /ŏ/ HELP Start Malin Holmberg

49 Konsonanter b, d, g, h, f, l, m, n, p, r, s, t brukar inte vara några stora problem Använd kontrastivt perspektiv och belys likheter och skillnader. c, j, k, qu, v, w, x, y, z behandlas för sig med nyckelord HELP Start Malin Holmberg

50 Nyckelord för knepiga konsonanter c z wv yj k x /k/ /v/ /k/ /w/ /dj/ /ks/ /j/ /z/ HELP Start Malin Holmberg

51 ” Troublespots”/Konsonanter /w/ som i wet jämfört med /v/ som i vet Very Welcome! HELP Start Malin Holmberg

52 Vilket ljud hör du i början av ordet? /v/ /w/

53 ” Troublespots”/Konsonanter /j/ som i yet jämfört med /dj/ som i jet The jet is not here yet. /kw/ som i quit / θ / som i thin / ð / som i this HELP Start Malin Holmberg

54 qu = /kw/ Varför skrivs konsonanten qu med två bokstäver? q är den fega bostaven – ”the chicken letter” q går aldrig ut utan sin kompis u. quit, quite, quick, quack, quarter qu HELP Start Malin Holmberg

55 Digrafer / ʃ / /t ʃ / /k/ /ð/ och /θ/ /w/ sh ch -ck th wh Digraf = två bokstäver som står för ett ljud HELP Start Malin Holmberg

56 s shch

57 HELP Start Malin Holmberg Sex Stavelsetyper i Engelskan Stängd not Öppen no Vokal-konsonant-e note Konsonant -le noble R-kontrollerad nor Dubbelvokalstavelse noon

58 Stängd stavelse A-C-nivå it fshi Denna stavelse innehåller en vokal som följs av en eller fler konsonanter. Vokalljudet är kort. Stavelsen markeras med ett s som i stängd s HELP Start Malin Holmberg

59 Öppen stavelse D-nivå e Denna stavelse slutar med en enkel vokal Vokalen blir lång och låter som bokstavsnamnet i alfabetet. Stavelsen markeras med ett ö som i öppen b ö HELP Start Malin Holmberg

60 abc abc... e-mail i-Pod OK USA Nyckelord för långa vokalljud

61 Vokal-konsonant-e-stavelse E-nivå it Denna stavelse innehåller en enkel vokal -sen en konsonant - och sedan ett tyst e – The silent e Den föregående vokalen blir lång och låter som namnet i alfabetet. be v - e HELP Start Malin Holmberg

62 E-nivån vokal-konsonant-e-stavelse h a t t tuc on e e e HELP Start Malin Holmberg

63 Läsning av ord / nonord E-nivån Vokal - konsonant - e stavelse tune hope shave Steve stripe snake rude mupe frobe quape tebe fripe splave plude HELP Start Malin Holmberg

64 Läsning av meningar E-nivå I hate to wake up late. The snake in that hole will bite you. I never came close to those big apes. HELP Start Malin Holmberg

65 Multisensoriska Tekniker Hantering av ljudkort ”Finger-tapping” ”Scooping” av flerstaviga ord Färgkodning Minneskartor HELP Start Malin Holmberg a sd

66 Hantering av ljudkort e dbua HELP Start Malin Holmberg

67 ” Tapping" cc r sha HELP Start Malin Holmberg

68 Luringar eller Odd words Ord som måste minnas som ordbilder - följer inga regler för stavning : come, enough, are, who, there, people, of, beautiful 13 högfrekventa småord utgör 25% av all engelsk tryckt text: a, and, for, the, to, he, is, in, it, of, that, was, you HELP Start Malin Holmberg

69 cats dolls trumpets Sam’s cat is black.He often runs to the bus. HELP Start Malin Holmbrg HELP Start Malin Holmberg 3 jobb för ändelsen s

70 Grunden i grammatiken § Vad bör absolut ingå? § Vad kan vänta till sedan? Ta bort 75%! § Vilken ordning? § Regel / Undantag? § Läromedel/ Datorprogram? § Metod? § HELP Start Malin Holmberg

71 Mål? Ökad säkerhet i läsning genom träning på kopplingen bokstav/ljud Vem kan delta? Dyslexielever från mellanstadiet och uppåt Individuellt eller i grupp? Börja individuellt Hur ofta? Minst 2 ggr/vecka, gärna dagligen intensivt i perioder Help Start är inte ett komplett läromedel i engelska HELP Start HELP Start Malin Holmberg

72 Vad kan vi göra för att underlätta för eleverna? HELP Start Malin Holmberg

73 Kompensera och anpassa

74 Bok + ljudbok www.utbildningsstaden.se Lättläst på engelska t ex Nypon förlag www.utbildningsstaden.se HELP Start Malin Holmberg

75 Kompensera och anpassa Undervisning och test Modern teknik, smarta telefoner och appar Bok och CD, digitala böcker Välj basläromedel med ljudstöd till alla texter! Talsyntes på engelska och Digitala lexikon Stavningskontroll t ex SpellRight § ”Pys” Obs! Undvik__ lucktest! TID

76 Logopeden i skolan http://logopedeniskolan.blogspot.se/ Engelsk Stavningskontroll SpellRight HELP Start Malin Holmberg http://www.youtube.com/watch?v=jV3-G7m7kwE&feature=player_embedded

77 Guidad högläsning även på engelska HELP Start Malin Holmberg

78 Sammanfattning Engelska hör till grundläggande bildning En bra pedagogisk diagnos + val av åtgärd Don efter person – HELP Start i vissa fall Kompensera så långt möjligt Direkt undervisning – learn/teach Öva/ drilla för flyt och överinlärning Multisensorisk undervisning Börja med det enkla – bygg från grunden Ge nycklar till koden Guidad högläsning viktigt HELP Start Malin Holmberg

79 Det finns ingen ”Quick Fix”! HELP Start Malin Holmberg


Ladda ner ppt "Varför blir engelskan ofta svår när man har dyslexi? HELP Start Malin Holmberg Vad kan vi göra för att underlätta?"

Liknande presentationer


Google-annonser