Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

[1] Basis för länskala digital kartering av åkermark Julien Moeys, Nick Jarvis, Grant Tranter, Mats Söderström, …

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "[1] Basis för länskala digital kartering av åkermark Julien Moeys, Nick Jarvis, Grant Tranter, Mats Söderström, …"— Presentationens avskrift:

1 [1] Basis för länskala digital kartering av åkermark Julien Moeys, Nick Jarvis, Grant Tranter, Mats Söderström, …

2 [2] MACRO-SE Basis för länskala digital kartering av åkermark Besprutning av pesticider, scenario Simuleringsmodell (MACRO) + Geografiskt informationssystem (kartor & databaser) + “Agro- Environmental scenario” Jordtyp (FST) Klimatzon Grödgrupp Markanvändning Jordkartan = mycket viktigt! (flaskhals) ‘simulerings- modell för vatten- flöden och ämnestransport i jordar med makroporer’

3 [3] Basis för länskala digital kartering av åkermark Soil Map Units (SMU) outline of the European Soil Database (NB: one SMU can have many Soil Type Units) Kartupplösning för Sverige är grov Source: FOOTPRINT 2007. Varför är jordkartan en ’flaskhals’??

4 [4] Basis för länskala digital kartering av åkermark Samma karta, för Västra Götaland Soil Type Units that are more at risk for pesticide losses: we can't locate them in the landscape + reference soil profiles may not represent Swedish conditions (ex OM content) Varför är jordkartan en ’flaskhals’??

5 [5] Jordkarta Backbone: modified FOOTPRINT Soil Types (FST) / Classification Klass för Jordtypens hydrologi Klass för matjordens textur Klass för alvtextur Klass för matjordens mullhalt Flödesvägar i marken (till yt- eller grundvatten) Pesticid sorption Hydrauliska egenskaper, … :: 2011 :: Post-doc (Grant Tranter) SLU Ultuna + SLU Skara :: 2012 :: + combining data sources in a consistent format Utformad för mark-vatten Simuleringsmodell (John Hollis, UK) Basis för länskala digital kartering av åkermark

6 [6] Grant Tranter’s Post-doc SGU: Gamma strålning (interpolerad; Åkermark) 40 K, 232 Th, 238 U SLU: databas över matjordens egenskaper (textur, mullhalt,...) Basis för länskala digital kartering av åkermark

7 [7] Grant Tranter’s Post-doc Punkt data: SLU Mat-jordsprov DBKarta: SGU Gamma strålning Statistiska samband Markegenskaper = f( gamma- strålning, topografi) Karta: Matjordens textur & kolhalt Statistiska samband Alvegenskaper = f( matjordensegenskaper ) Karta: Alvens egenskaper Punkt data: Markprofil* (ej geo) (*: SLU “… markprofiler i Svenska åkerjordar”) 2012 Basis för länskala digital kartering av åkermark

8 [8] 2012Klass för Jordhydrologi ? ? Dränerad? SGU jordartskartor (JG2) Klass: Jordtypens hydrologi (x 4) ’Expert’bedömning Klass: matjordens textur Test klart: Västra Götaland län; Skåne län i 2013 Varför länskala?: regional klasser av kolhalt Mycket viktig för mark-vatten simuleringsmodell Basis för länskala digital kartering av åkermark

9 [9] Kan fungera med andra simuleringsmodell Slutsatser Möjligt att kartera åkerjord med tillgänglig mätdata Basis för karteringen klart (i.e. complete workflow) Bra teknisk dokumentation men *inte* för 2011’s arbete Klart för modellering Enkel, robust dataformat (raster) Data ‘skikt’ Basis för länskala digital kartering av åkermark

10 [10] Issues / Future Time-, data-, computer- intensive! Better predictions possible 80% engineering, 20% science Inter-disciplinary collaboration very relevant (modeller, soil mapper, hydrologists, GIS expert) ?DEM + river network? OC (?) Texture Hydrology Mix quantitative predictions and expert knowledge Glöm inte alven!! ?JBV Dränering DB? ??SGU karta över djup till gvy?? Basis för länskala digital kartering av åkermark


Ladda ner ppt "[1] Basis för länskala digital kartering av åkermark Julien Moeys, Nick Jarvis, Grant Tranter, Mats Söderström, …"

Liknande presentationer


Google-annonser