Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Guide för SA Benefits Calculator

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Guide för SA Benefits Calculator"— Presentationens avskrift:

1 Guide för SA Benefits Calculator
SA 2006 Calculator v5.8.2b

2 Steg för steg – gör en uppskattning av värdet av Software Assurance-förmåner för din kund
Gör en uppskattning av slutkundens licenskostnad, per produkt Samla det totala antalet licenser, och belopp (för L&SA respektive SA) för de olika produktgrupperingarna: Desktop, Windows, Office, CAL eller Servrar Starta SA Benefits Calculator och skapa en kundprofil Lägg in antalet licenser och belopp i avsedda fält Spara kundprofilen och exportera uppskattningen till Excel Gå igenom och jämför med Software Assurance-översikten på (http://www.microsoft.se/license/sa)

3 Summera din kunds inköp och prognos
Kunden kan huvudsakligen ha förnyelse av Software Assurance (‘SA Renewals’) eller ett nytt avtal (‘New Purchases’). License Count Spend on Renewals (3 SA) Spend on New Purchases (L+3SA) Spend on Year 1 Purchases /True-up* Spend on Year 2 Purchases /True-up* Spend on Year 3 Purchases /True-up* Desktop Windows Office Core CAL 10,000 $500,000 $1,000,000 $100,000 Windows Client** Office Applications** 2,000 $200,000 $400,000 $40,000 CALs** $25,000 $50,000 $5,000 Servers 1,000 $800,000 $80,000 * Eventuella tillägg under avtalstiden **VIKTIGT: lägg inte in licenser och belopp som redan finns med under “Desktop.” Vad gäller belopp (“Spend”), använd lämpligen det faktiska belopp som kunden betalar till en Microsoft partner eller direkt till Microsoft (Enterprise Agreement). Om beloppet är okänt, gör en ungefärlig uppskattning.

4 Skapa en ny profil

5 Lägg in information om kunden

6 Välj typ av avtal samt valuta

7 Välj vilken/vilka företagsomfattande (‘Company-wide’) produkt/er som kunden önskar

8 Desktop I avsedda fält, lägg in antal licenser SA belopp L+SA belopp
License Count Spend on Renewals (3 SA) Spend on New Purchases (L+3SA) Spend on Year 1 Purchases /True-up* Spend on Year 2 Purchases /True-up* Spend on Year 3 Purchases /True-up* Desktop 10,000 $500,000 $1,000,000 $100,000 Windows Client** Office Apps** 2,000 $200,000 $400,000 $40,000 CALs** $25,000 $50,000 $5,000 Servers 1,000 $800,000 $80,000 Desktop I avsedda fält, lägg in antal licenser SA belopp L+SA belopp osv. Klicka sedan ‘Next’

9 License Count Spend on Renewals (3 SA) Spend on New Purchases (L+3SA) Spend on Year 1 Purchases /True-up* Spend on Year 2 Purchases /True-up* Spend on Year 3 Purchases /True-up* Desktop 10,000 $500,000 $1,000,000 $100,000 Windows Client Office Apps 2,000 $200,000 $400,000 $40,000 CALs $25,000 $50,000 $5,000 Servers 1,000 $800,000 $80,000 Office applikationer Om kunden har inkluderat Office i den kombinerade Desktop-produkten, så kan du lägga in övriga applikationsprodukter, som t ex Visio eller Project. Kom ihåg: lägg inte in antal “Desktop” på nytt!

10 Windows Client operativsystem
License Count Spend on Renewals (3 SA) Spend on New Purchases (L+3SA) Spend on Year 1 Purchases /True-up* Spend on Year 2 Purchases /True-up* Spend on Year 3 Purchases /True-up* Desktop 10,000 $500,000 $1,000,000 $100,000 Windows Client Office Apps 2,000 $200,000 $400,000 $40,000 CALs $25,000 $50,000 $5,000 Servers 1,000 $800,000 $80,000 Windows Client operativsystem Kom ihåg: lägg inte in antal “Desktop” på nytt!

11 Servrar License Count Spend on Renewals (3 SA)
Spend on New Purchases (L+3SA) Spend on Year 1 Purchases /True-up* Spend on Year 2 Purchases /True-up* Spend on Year 3 Purchases /True-up* Desktop 10,000 $500,000 $1,000,000 $100,000 Windows Client Office Apps 2,000 $200,000 $400,000 $40,000 CALs $25,000 $50,000 $5,000 Servers 1,000 $800,000 $80,000 Servrar

12 CALs Kom ihåg: lägg inte in antal “Desktop” på nytt!
License Count Spend on Renewals (3 SA) Spend on New Purchases (L+3SA) Spend on Year 1 Purchases /True-up* Spend on Year 2 Purchases /True-up* Spend on Year 3 Purchases /True-up* Desktop 10,000 $500,000 $1,000,000 $100,000 Windows Client Office Apps 2,000 $200,000 $400,000 $40,000 CALs $25,000 $50,000 $5,000 Servers 1,000 $800,000 $80,000 CALs Kom ihåg: lägg inte in antal “Desktop” på nytt! Om Core CAL redan är medräknat i antalet Desktop, ta bara med övriga CAL, t ex SQL CAL.

13 Gå igenom, skriv ut, exportera eller spara resultaten

14 Gå igenom Excel-rapporten


Ladda ner ppt "Guide för SA Benefits Calculator"

Liknande presentationer


Google-annonser