Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Microsoft Confidential Guide för SA Benefits Calculator SA 2006 Calculator v5.8.2b.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Microsoft Confidential Guide för SA Benefits Calculator SA 2006 Calculator v5.8.2b."— Presentationens avskrift:

1 Microsoft Confidential Guide för SA Benefits Calculator SA 2006 Calculator v5.8.2b

2 SA 2006 Benefit Calculator Guide 2 Steg för steg – gör en uppskattning av värdet av Software Assurance-förmåner för din kund 1.Gör en uppskattning av slutkundens licenskostnad, per produkt 2.Samla det totala antalet licenser, och belopp (för L&SA respektive SA) för de olika produktgrupperingarna: Desktop, Windows, Office, CAL eller Servrar 3.Starta SA Benefits Calculator och skapa en kundprofil 4.Lägg in antalet licenser och belopp i avsedda fält 5.Spara kundprofilen och exportera uppskattningen till Excel 6.Gå igenom och jämför med Software Assurance- översikten på (http://www.microsoft.se/license/sa)http://www.microsoft.se/license/sa

3 SA 2006 Benefit Calculator Guide 3 Summera din kunds inköp och prognos License Count Spend on Renewals (3 SA) Spend on New Purchases (L+3SA) Spend on Year 1 Purchases /True-up* Spend on Year 2 Purchases /True- up* Spend on Year 3 Purchases /True- up* Desktop -Windows -Office -Core CAL 10,000$500,000$1,000,000$100,000 Windows Client** Office Applications** 2,000$200,000$400,000$40,000 CALs**$25,000$50,000$5,000 Servers1,000$400,000$800,000$80,000 * Eventuella tillägg under avtalstiden **VIKTIGT: lägg inte in licenser och belopp som redan finns med under “Desktop.” Vad gäller belopp (“Spend”), använd lämpligen det faktiska belopp som kunden betalar till en Microsoft partner eller direkt till Microsoft (Enterprise Agreement). Om beloppet är okänt, gör en ungefärlig uppskattning. Kunden kan huvudsakligen ha förnyelse av Software Assurance (‘SA Renewals’) eller ett nytt avtal (‘New Purchases’).

4 SA 2006 Benefit Calculator Guide 4 Skapa en ny profil

5 SA 2006 Benefit Calculator Guide 5 Lägg in information om kunden

6 SA 2006 Benefit Calculator Guide 6 Välj typ av avtal samt valuta

7 SA 2006 Benefit Calculator Guide 7 Välj vilken/vilka företagsomfattande (‘Company-wide’) produkt/er som kunden önskar

8 SA 2006 Benefit Calculator Guide 8 Desktop I avsedda fält, lägg in antal licenser SA belopp L+SA belopp osv. Klicka sedan ‘Next’ License Count Spend on Renewals (3 SA) Spend on New Purchases (L+3SA) Spend on Year 1 Purchases /True-up* Spend on Year 2 Purchases /True-up* Spend on Year 3 Purchases /True-up* Desktop10,000$500,000$1,000,000$100,000 Windows Client** Office Apps**2,000$200,000$400,000$40,000 CALs**$25,000$50,000$5,000 Servers1,000$400,000$800,000$80,000

9 SA 2006 Benefit Calculator Guide 9 Office applikationer Om kunden har inkluderat Office i den kombinerade Desktop-produkten, så kan du lägga in övriga applikationsprodukter, som t ex Visio eller Project. Kom ihåg: lägg inte in antal “Desktop” på nytt! License Count Spend on Renewals (3 SA) Spend on New Purchases (L+3SA) Spend on Year 1 Purchases /True-up* Spend on Year 2 Purchases /True-up* Spend on Year 3 Purchases /True-up* Desktop10,000$500,000$1,000,000$100,000 Windows Client Office Apps2,000$200,000$400,000$40,000 CALs$25,000$50,000$5,000 Servers1,000$400,000$800,000$80,000

10 SA 2006 Benefit Calculator Guide 10 Windows Client operativsystem Kom ihåg: lägg inte in antal “Desktop” på nytt! License Count Spend on Renewals (3 SA) Spend on New Purchases (L+3SA) Spend on Year 1 Purchases /True-up* Spend on Year 2 Purchases /True-up* Spend on Year 3 Purchases /True-up* Desktop10,000$500,000$1,000,000$100,000 Windows Client Office Apps2,000$200,000$400,000$40,000 CALs$25,000$50,000$5,000 Servers1,000$400,000$800,000$80,000

11 SA 2006 Benefit Calculator Guide 11 Servrar License Count Spend on Renewals (3 SA) Spend on New Purchases (L+3SA) Spend on Year 1 Purchases /True-up* Spend on Year 2 Purchases /True-up* Spend on Year 3 Purchases /True-up* Desktop10,000$500,000$1,000,000$100,000 Windows Client Office Apps2,000$200,000$400,000$40,000 CALs$25,000$50,000$5,000 Servers1,000$400,000$800,000$80,000

12 SA 2006 Benefit Calculator Guide 12 CALs Kom ihåg: lägg inte in antal “Desktop” på nytt! Om Core CAL redan är medräknat i antalet Desktop, ta bara med övriga CAL, t ex SQL CAL. License Count Spend on Renewals (3 SA) Spend on New Purchases (L+3SA) Spend on Year 1 Purchases /True-up* Spend on Year 2 Purchases /True-up* Spend on Year 3 Purchases /True-up* Desktop10,000$500,000$1,000,000$100,000 Windows Client Office Apps2,000$200,000$400,000$40,000 CALs$25,000$50,000$5,000 Servers1,000$400,000$800,000$80,000

13 SA 2006 Benefit Calculator Guide 13 Gå igenom, skriv ut, exportera eller spara resultaten

14 SA 2006 Benefit Calculator Guide 14 Gå igenom Excel-rapporten


Ladda ner ppt "Microsoft Confidential Guide för SA Benefits Calculator SA 2006 Calculator v5.8.2b."

Liknande presentationer


Google-annonser