Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CDS - Uppsala Värderingar, världsbilder och visioner vt 2011 Sociologiska Institutionen Uppsala universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CDS - Uppsala Värderingar, världsbilder och visioner vt 2011 Sociologiska Institutionen Uppsala universitet."— Presentationens avskrift:

1 CDS - Uppsala Värderingar, världsbilder och visioner vt 2011 j-c.gumucio@soc.uu.se Sociologiska Institutionen Uppsala universitet

2 Nutida perceptioner Dagens framställningen handlar om den kvantiska mekanikens implikationer, mot bakgrund av perspektivet som tillämpades av en mesoamerikansk agrar, pre-modern stat: aztekernas. Bakgrunden är det som T.Ingold kallar interagentivity

3 Den konstituerande enheten Med detta menar han att The constitutive quality of intimate relations with non-human and human components of the environment is one and the same (TI, 47) Människor ingår aktivt i konstitueringen av omgivningen, och man gör detta inifrån (TI, 57). Vilket gäller för S-J (pintupi i Australien, koyukon i Alaska, mm.) såväl som för forskare i partikelfysik / kvantmekanik

4 Aztekiska kalenderstenen och LHC i jämförelse

5 Tenochtitlan – början av 1500-talet Stenen låg på toppen av solpyramiden i Tenochtitlan och sammanfattar aztekernas kosmologi. I den kan man också läsa deras syn på människans roll och plats inom denna ordning. Finns idag att beskåda i Museo de Antropologia, Mexico City

6 Kalenderstenen Ambivalensen finns i att den cirkulära och återkommande ordningen genomkorsas av den raka linjen som börjar längst upp i 13 Vass och slutar mellan ormarnas öppna munnar längst ner

7 Large Hadron Collider Large Hadron Collider (LHC) är världens största och kraftigaste partikelaccelatoranläggning, avsedd att kollidera motsatt riktade protonstrålar med energi upp till 7 biljoner elektronvolt per stråle, dvs 14 biljoner elektronvolt totalt. LHC byggdes av Cern, och ligger under marken nära Geneve (CH). LHC:s huvudsyfte är att utforska giltigheten och begränsningarna hos den nuvarande teoretiska så kallade Standardmodellen för partikelfysik.

8 Vetenskapliga framsteg mycket har hänt förstås inom vetenskapen sedan den mesoamerikanska civilisationen formulerade sin kosmologi. Bäst att låta Tim Joseph sammanfatta detta med hans UNIFIED FIELD THEORY och han börjar med självaste Aristoteles

9 Unified Field Theory In the beginning there was Aristotle, And objects at rest tended to remain at rest, And objects in motion tended to come to rest, And soon everything was at rest, And God saw that it was boring.

10 Then God created Newton And objects at rest tended to remain at rest, But objects in motion tended to remain in motion, And energy was conserved and momentum was conserved and matter was conserved, And God saw that it was conservative.

11 Then God created Einstein And everything was relative, And fast things became short, and straight things became curved, And the universe was filled with inertial frames, And God saw that it was relatively general, but some of it was especially relative.

12 Then God created Bohr And there was the Principle, And the Principle was Quantum, And all things were quantified, But some things were still relative, And God saw that it was confusing.

13 Then God was going to create Ferguson And Ferguson would have Unified, And he would have fielded a theory, and all would have been one, But it was the seventh day, and God rested, and objects at rest tend to remain at rest.

14 Gäller fortfarande: There´s a unity of relationship Vi upprepar denna viktiga princip The constitutive quality of intimate relations with non- human and human components of the environment is one and the same (TI, 47) En viktig komponent i denna relation är dock att den är prekär: människan åker in (13 Vass) och ut hela tiden. Först formulerar vi en antropocentrisk QM-isk teori - den avgörande betydelsen av observatören. Sedan åker vi ut: The universe presumably couldn´t care less whether human beings have evolved on some obscure planet to study its history (Gell- Mann, cit av Frayn, s.44)

15 Sedan kommer människan tillbaka in i bilden... Varje teori kan tolkas på flera olika sätt. Detta görs av de som gissar och extrapolerar, alla de som har sas. fått komma in i värmen igen. På så vis befolkar vi ett universum, som annars "saknar" en re-presentation Se Michael Frayn, The Human Touch, kap.2. Obs. Frayn är inte en vetenskapsman, utan dramaturg. Boken är ganska jobbig i sin helhet med kap.2 ger behållning

16 Olika perspektiv på naturlagarnas ontologi Människans uppfinning (Einstein) / Givna (Planck) Uttryck för en verklig existerande ordning (Einstein) / Användbara förståelsemodeller (von Neumann) Potentiellt deterministiska (Einstein) / per se probabilistiska (Heisenberg) Påtvingade av världen (Planck) / Påtvingade av oss på världen ( Popper) Frayn (s.43)

17 Som om inte det vore nog...... vet man inte alltid riktigt vem har sagt vad: Söker man på Google hittar man 300+ citat av Bohrs dictum: "There is no quantum world. There is only an abstract quantum physical description". Men, "vilken" Bohr sade detta?.... There is no Copenhagen interpretation of QM. There is only a range of quantum physical positions. Some are held by Weisskopf´s Bohr and some by Peierl´s Bohr. There are even positions held by my own Bohr, who unlike the other two Bohrs, is not constrained by actually having met the man.... My Bohr is rather similar to, but considerably more cautious than Petersen´s Bohr (who actually stated what Bohr would have said... ) N. David Mermin, What´s Wrong with This Quantum World? Physics Today. Volume 57, Issue 2, Feb 2004

18 Life is given in engagement (TI,60) Vad innebär det när vi blickar framåt ? : att gå bortom den 1:a QRev. - där vi förstår vad som redan finns,t.ex. genom elem. periodiska tabell. och att kliva in i den 2:a QRev. - där vi dessutom tillverkar våra nya artificiella atomer (som förmodlingen inte finns i någon annan plats i universum) Det är ett steg från vetenskap till teknologi, där vi aktivt påverkar vår omgivning i Q-tisk skala: inbegripen / entangled materia Q datorer nanoteknologiska sensorer kommunikationsredskap, mm. JP Dowling & GJ Milburn Quantum technology: the second quantum revolution. Philosophical Transactions of The Royal Society. 2003:361

19 Då som nu Ingold påstår att samlar-jägare inte vill transformera, de vill få insikt (revelation) (TI, 57). Snarare är det nog så att redan samlar-jägare ägnade sig åt det som den kvantiska teknologiska revolutionen vill göra idag, nämligen insiktsfull transformation


Ladda ner ppt "CDS - Uppsala Värderingar, världsbilder och visioner vt 2011 Sociologiska Institutionen Uppsala universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser