Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PC-teknik Repetition enligt önskemål som inkommit via mail. (täcker alltså inte alla moment i kursen)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PC-teknik Repetition enligt önskemål som inkommit via mail. (täcker alltså inte alla moment i kursen)"— Presentationens avskrift:

1 PC-teknik Repetition enligt önskemål som inkommit via mail. (täcker alltså inte alla moment i kursen)

2 Assembler Bra genomgång av instruktioner finns på nätet via http://www.mds.mdh.se/föreningar/small/abe/instruct.htm Instruktioner som inte använts vid laborationerna får ni, om de behövs, på tentan Interrupt likaså Ex. JCXZ är en hoppfunktion där hopp görs om cx blivit 0 - inget att lära sig utantill, men kanske använda omni fått papper om hur den fungerar.

3 Interrupt - exempel Funktion 56H i Int 21H –Call : DS:DX Pointer to the segment:offset address of an ASCII string that contains the drive specifier, path specifier, and namn of file to be renamed ES:DI Pointer to the ASCII string that contains the new path specifier and filename. Both strings must be terminated with a byte of zero –Return: Flags - CF is set on error Error code in AX (on error) AX = 02H File not foundAX = 05H Access denied AX = 03H Path not foundAX = 11H Not same device

4 Interruptexempel - forts. I Datasegmentet FIL1 DB ’C:\PC-TEKNIK\FIL1.ASM’, 0 FIL2 DB ’C:\PC-TEKNIK\FIL2.TXT’, 0 FEL_PATH_TEXT DB ’Du skrev in en felaktig path$’ I koden MOV AH, 56H INT 21H

5 Interruptexempel - forts. Test av renamefunktionen: JNC fortsattfel_fil: CMP AX,02;skriv ut någon feltext från DSEG JE fel_filfel_path: CMP AX,03MOV AH,09H JE fel_pathMOV DX, offset fel_path_text CMP AX,05INT 21H JE fel_access fel_access: CMP AX, 11H ;skriv ut någon feltext från DSEG JE fel_drivefel_drive: ;skriv ut någon feltext från DSEG fortsatt:

6 Assembler Flaggregistret är ett register där varje bit kan sättas till ett eller nollställas oberoende av övriga bitar. Varje bit är en flagga se s. 60 Jump-funktionerna använder oftast flaggorna, som sätts t.ex. av CMP, AND eller ADD

7 Frågor om diskar FAT - Filallokeringstabellen –visar vilka cluster som är lediga 000H eller 0000H –visar nästa cluster –visar filslut FFFH eller FFFFH När DOS ska spara en fil, söker det efter första lediga cluster - skrivs in i filkatalogen för filen

8 Frågor om diskar

9 Några förtydliganden ang. Pentium Micro code = den kod som direkt kan exekveras i CPU:n, t.ex. ladda register, addera, shifta bitarna i ett register. –Andra instruktioner behöver först översättas till microkod, t.ex. LOOP och MUL Hardwired logic - Program som inte kodas om till microkod –T.ex. Man kan bygga en multiplikator mha transistorer så att man inte behöver koda om MUL-funktionen

10 MINNEN Segmenterat minne 16 bits segmentregister + 32 bits offset = 64k*4Gbyte = jättestora segment i jättestort minne Virtuellt minne –Allt får inte plats i RAM –Inte ens ett helt segment à 4GByte får plats Siddelning –Minnet delas i lagom stora sidor (4kbytes)

11 Virtuell mode - Protected mode Virtuell mode –kan använda mer minne än det som finns i RAM Protected mode –Multitasking är möjlig tack vare att minnet delas upp mellan uppdragen –Hela minnesarean och alla register som hör till uppdraget byts ut då uppdrag byts ut.


Ladda ner ppt "PC-teknik Repetition enligt önskemål som inkommit via mail. (täcker alltså inte alla moment i kursen)"

Liknande presentationer


Google-annonser