Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HTML – vad är det och varför ska vi använda det Och vad är XHTML.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HTML – vad är det och varför ska vi använda det Och vad är XHTML."— Presentationens avskrift:

1 HTML – vad är det och varför ska vi använda det Och vad är XHTML

2 HTML Markeringsspråk (MarkUp Language) - strukturerar dokument för Webben (World Wide Web) Dokumentet delas upp i komponenter med hjälp av ”element” eller taggar – starttaggar och sluttaggar Detta är ett stycke text Detta är en rubrik – troligen med stor font

3 Försök inte att göra ett snyggt HTML-dokument. HTML beskriver bara strukturen hos dokumentet – inte hur det skall se ut på läsarens skärm. Utseendet styrs i ett separat style- dokument – en.CSS-fil Det är browsern, skärmens upplösning och CSS-filen som slutligen bestämmer hur ditt dokument ser ut

4 HTML4 HTML 4 publicerades 1997. Den finns i tre versioner HTML 4.0 strict – vilken enbart stödjer strukturella element – utseendet läggs helt och hållet i stilmallar (CSS) HTML 4.0 transitional eller ”loose” innehåller element som på sikt kommer att avvecklas HTML 4.0 frameset – tillåter layout genom att sidan delas upp i frames

5 XHTML – lite fuffare/enklare XHTML - Extensible HyperText Markup Language I XHTML måste –man skriva alla elementnamn och attributnamn med gemener, –man alltid använda sluttaggar, eller –man sätta citationstecken eller apostrofer runt alla attributvärden. XHTML kan kombineras med CSS och JavaScript XHTML skapades genom att man översatte de tre DTD:erna i HTML 4.01 från SGML till XML. Man måste alltså inte kunna XML för att kunna använda XHTML

6 XHTML dialekter XHTML 1.0. publicerad januari 2000 och innehåller tre dialekter precis som HTML 4 - Transitional, Frameset och Strict XHTML Basic. publicerad december 2000 – avsedd som en minimal uppsättning av element för användning i exempelvis XHTML 1.1. publicerad i maj 2001 – är i stort sett samma sak som XHTML 1.0 Strict. Här finns alltså bara en variant - Strict

7 FILOSOFI 1.Vi jobbar med XHTML Strict 2.Vi använder HTML-koden enbart för strukturering av dokumentet – inte för formgivning 3.Det är enkelt och kul med HTML

8

9 Notepad2 Gratis och bra

10 CoffeeCupHTML – en bland många

11 PINSAMT!

12

13 HTML-kod genererad av Word blir lätt lite grötig

14 Några HTML-skolor bland många En fullständig beskrivning av standarden för HTML 4 (4.01) hittar du hos W3C Consortiet. http://www.w3.org/MarkUp/Guide/standarden för HTML 4 (4.01) http://www.w3.org/MarkUp/Guide/ http://www.w3schools.com/xhtml/ http://www.echoecho.com/html.htm http://learningforlife.fsu.edu/webmaster/ref erences/xhtml/tags/http://learningforlife.fsu.edu/webmaster/ref erences/xhtml/tags/ http://vonpepel.com/ref/html/index.html http://www.tiger.se/dok/xhtml.html

15 XHTML – Dokumentets grundstruktur Body - head

16 Grundläggande dokument Basdokument Hello world

17 XML version Deklarationen Skall alltid placeras överst i dokumentet före alla andra taggar

18 XHTML version Anger vilken standard som dokumentet följer och var man kan hitta denna standard

19 HTML - taggen Sedan man angett DOCTYPE och XML standard så kommer det egentliga HTML – dokumentet omgivet av starttaggen och sluttaggen HTML – taggen innesluter taggarna … … HTML- taggen kan ha språkattribut XMLNS är referens till Extended Markup Language Name Space

20 HEAD Head-taggen markerar en sektion av dokumentet som innehåller overheadinformation – titel, sökord, författarnamn med mera Mellan body-taggarna finns det egentliga dokumentet

21 Ett mycket enkelt exempel

22 Validering

23 Lyckad validering ger en ikon som pris

24 En miss- lyckad vali- dering Samma fil – Vad är skillna-den?

25 HEAD – HUVUDET I huvudet hittar du information om dokumentets titel, sökord, referenser till stildokument och annan information som normalt inte visas av webbläsaren.

26 Head Ligger alltid under taggen Mellan starttaggen och sluttaggen kan elementen –base –link –meta –script –style och –title finnas

27 BASE Med elementet kan man ange en basadress. Bilden som finns på adress ”http:/www.tfe.umu.se/courses/systemteknik/webteknik/xhtml/bil.jpg” Kan enklare hittas med hjälp av basadressen ”http:/www.tfe.umu.se/courses/systemteknik/webteknik/xhtml/” och filnamnet ”bil.jpg”

28 Exempel - base Elementet BASE Titta en bil Valid XHTML 1.0 Strict

29 Link Elementet link används för att referera till externa resurser Det kan finnas flera Link-element i ett html-dokument En vanlig användning är att ge en referens till.css filer d.v.s filer som information om hur dokumentet skall se ut på skärmen

30 LINK – ett exempel Elementet LINK MIN BIL Titta en bil

31 LINK – grundläggande Attribut href – specificerar var resursen finns - href="stajl.css" –Det finns ett antal typer av fördefinierade länkar Alternate, Stylesheet, Start, Next, Prev, Contents, Index, Glossary, Copyright, Chapter, Section, Subsection, Appendix, Help och Bookmark. Media – specificerar målmedium – screen är det som gäller om ingenting anges (default) - media="screen" –andra media är tty, tv, projection, handheld, print, braille, aural and all. type anger mediatyp – type="text/css" –Det kan exempelvis vara text/css eller text/javascript.

32 LINK – ett exempel Elementet LINK MIN BIL Titta en bil

33 META Meta elementet används för att specificera data kring dokumentet – vem som är författare, nyckelord, övergripande beskrivningar av dokumentet med mera KEYWORDS – nyckelord som kan användas av sökmotorer AUTHOR - författarnamn DESCRIPTION – kort beskrivning – visas av sökmotorn som sammanfattning av dokumentet DISTRIBUTION - specificerar om dokumentet är globalt eller regionalt

34 Meta – exempel

35 Meta - exempel

36 META-ELEMENT …

37 Script och Style Elementet Style används för att bädda in information om exempelvis fonter, färger, marginaler e.t.c. Denna information bör läggas i ett separat dokument.css Elementet Script används för att bädda in script som styr beteende om sidan – detta behandlas inte i detta sammanhang

38

39 Title Elementet Title används för att identifiera dokumentet – titeln brukar visas övers i det fönster där dokumentet visas XHTML – Title Tag Det får bara finnas en title-tag i dokumentet

40 TEXT – GRUNDERNA Det huvudsakliga innehållet i XHTML-dokument är text – brödtext, rubriker, avgränsande linjer

41 SAMMANfattning Det här avsnittet handlar om – brödtexten – till rubriker av olika dignitet – ny rad utan att skapa ett nytt stycke –Speciella tecken % & –Förstärkning och

42 P markerar ett stycke (paragraph) I stycket kan det finnas text och bilder samt inlinekod P används för att strukturera texten – att dela upp den i stycken – man skall inte användas för att formge dokumentet. Detta skall istället göra i ett separat style-dokument Webbläsarna brukar lämna en tom rad mellan dokumentets stycken Får finnas innuti exempelvis följande element: ADDRESS, BLOCKQUOTE, DD, DIV, TD, TH

43 och Den text som skrivs in mellan starttaggen och sluttaggen betraktas som ett flöde av asciitecken – de radbrytningar som du skriver i editorn kommer inte att visas i webbläsaren. Extra mellanslag och radbrytningar måste markeras med taggen för radbrytning eller

44 , och ä Alternativ 1: Titta en bil Den är jättefin Alternativ 2: Titta en bil den är jättefin

45 Andra specialtecken P-ELEMENT ¢ cent ± plus-minus © copy µ mikro £ pund MER: http://www.w3.org/TR/html401/sgml/entities.html

46 - Rubriker Rubriker finns av sex ”storlekar” Normalt är störst och minst, men det styr du i ditt stylesheet Rubrik 1 Rubrik 2 Rubrik 3 Rubrik 4 Rubrik 5 Rubrik 6

47 Att förstärka delar av texten med och … Detta är en himla rolig historia: - har du julgransfot - ja de har jag - hur får du då på dig byxorna … …

48 Citat och Att markera citat i sin HTML-kod är att sätt att underlätt enhetlig formattering samt att underlätta för synskadade att rätt uppfatta texten De element som används är blockquote och q

49 Citat – ett exempel Om man Googlar på Roliga citat så kan man hitta följande om Bill Gates 640 kB borde vara tillräckigt för vem som helst och det kan man ju tyckas vara roligt så här i efterhand

50 Ytterligare element för logisk formattering definition - tjur=kopappa kod - u=sin(2*pi*200*t exempel - exempel tangentbord - knatter knatter knatter variabel - svaret=5 citat - two bee or not two bee en förkortning - t.ex. akronym - XHTML

51 Addresser Kontaktperson för XHTML- föreningen Eva Andersson Skogsstigen 8 903 45 Umeå

52 Preformatterad text Detta stycke är oformatterat och omgivet bara av p- taggarna. Läsaren kommer inte att bry sig om radbrytningar om det fungerar som jag tror att det fungerar, men det tror jag att jag tror att det gör Detta block kommer att vara maximalt 20 tecken brett och radbrytningarna kommer att finnas kvarom det fungerar som jag tror att det fungerar, men det tror jag att jag tror att det gör

53 Div och span är Containrar som används tillsmmans med.CSS Div and span ELEMENT asd ssdlk ss sfk jkk aj s asd ssdlk ss sfk jkk aj s asd ssdlk ss sfk jkk aj s asd ssdlk ss sfk jkk aj s body { background-color: #def; margin-left: 30px; margin-top: 20px; } p span {color: green}.kontainer1 {font-family: verdana, arial, sans-serif; color: black;}.kontainer2 {margin-left: 20px;color: yellow;color: blue;}.kontainer3 {margin-left: 30px;color: green;}

54 Employee Profile h1 span {color: red} p span {color: green} John Smith Is Employee Of The Month John Smith has been a Project Manager for 10 years.

55 ATT STYRA UTSEENDE HOS TEXTEN Det finns ett antal taggar som vi inte ska använda

56 HTML – används för logisk formatering inte för utseende I HTML-dokumentet skall du formattera logiskt –Dessa ord ska framhävas –Detta är en tabell –Detta är en länk –Detta är en rubrik MEN du ska inte använda HTML för att styra utseendet hos sidan – du ska inte ange kursiv stil, stilstorlek eller font i HTML – Lämna detta till stilmallen – CSS-dokumentet

57 Formattering som vi inte ska använda b (fet stil- andra raden) ldf lsdfjk lf gslf slfk sfdl sfl slfkslfkslfslflskfslkfg sdkl fjöglksdfjgsldfkjgöslgk big - andra raden ldf lsdfjk lf gslf slfk sfdl sfl slfkslfkslfslflskfslkfg sdkl fjöglksdfjgsldfkjgöslgk i - kursiv stil - andra raden ldf lsdfjk lf gslf slfk sfdl sfl slfkslfkslfslflskfslkfg sdkl fjöglksdfjgsldfkjgöslgk small - andra raden ldf lsdfjk lf gslf slfk sfdl sfl slfkslfkslfslflskfslkfg sdkl fjöglksdfjgsldfkjgöslgk sub - delar av raden fjöglksdfjgs sdkl lgk ldfkjgös sup - delar av raden fjöglksdfjgs sdkl lgk ldfkjgös tt - tele type - andra halvan av raden ldf lsdfjk lf gslf slfk sdkl fjglksdfjgösldfkjgöslgk

58 ATT STYRA SIDAN STRUKTUR MED FRAMES Vi ska inte använda frames – men det kan ju vara kul att veta vad det är Styr utseendet i styledokumentet istället

59 Så här ser index – dokumentet ut i en frames-struktur

60 Och så här blir resultatet

61 ELLER SÅ HÄR

62 EXEMPEL Om du börjar titta på HTML-sidor med dina nya kunskaper kommer du att hitta många konstruktioner som bygger på frames. Ett enkelt exempel hittar du på http://www.tfe.umu.se/courses/elektro/html /http://www.tfe.umu.se/courses/elektro/html /

63 Validera koden i dina dokument Om du fått ditt dokument genom validatorn så fungerar det i alla läsare – och om inte så är det inte ditt fel!

64 http://validator.w3.org/ Skriv in filnamn och tryck på check

65 Ofta blir det ganska många fel

66 Sen blir det rätt Och då får man medalj

67 LÄNKAR och ytterst lite om bilder Hela idén med HTML är att kunna hoppa mellan dokument

68 En länk åstadkommer att exempelvis en ny fil öppnas i det aktuella fönstret eller (eventuellt) i något annat fönster Länken består av –en startpunkt – ett ankare –Ett mål – en target och –En destination När du klickar på länken kommer du att flyttas till en annan plats –en annan fil, en annan plats i det aktuella dokumentet eller exempelvis till din mail- hanterare.

69 Tre varianter av länkar Telefonlista i separat dokument Telefonlista i nytt fönster Telefonlista i detta dokument lsd las dlakjs dlad las la lasjd laksj lask lj d flaks dlasj dlaskjd lasj la dlaj dlasd laksdj lksdjlksdjalksd jasklj dlk d - Anders Andersson 090 - 12 35 67 - Bertil Bertislsson 080 - 23 45 67 - Caesar caesarsson 070 45 67 89

70 Tre andra typer av länkar och här dyker det uppe en bild Specialtecken Skicka mail till Nisse å äö -->

71 ATT SKAPA Listor Ibland kan det vara bra att strukturera sig lite

72 Ordnade listor, oordnade listor och definitionslistor LISTANS UTSEENDE STYRS I CSS-filen

73 ATT SKAPA TABELLER Tabeller skall endast användas om man verkligen vill presentera något i tabellform Använd INTE tabeller för att strukturera hela sidor

74 Så här ser grundstrukturen ut för en tabell Tabellrubrik kolumn rubrik 1 kolumn rubrik 2 cell 11 cell 12 cell 21 cell 22 cell 31 cell 32

75 border –Anger bredden på ramen runt varje element – angivet i pixlar. cellpadding –Anger hur mycket ”luft” det skall vara mellan cellens innehåll och ramen cellspacing –Anger hur mycket luft det ska vara mellan ramen och nästa cell. summary –En text som beskriver tabellens innehåll – texten är inte synlig på skärmen, men kan ev. finnas med om sidan presenteras i talade medier. width –Anger tabellens totala bredd i pixlar eller som procent av det fönster där den ligger.

76

77 Border

78 Cellpadding

79 Cellspacing

80 Frame void: Inga sidor. above: Övers. below: Nederst. hsides: Uppe och nere. vsides: Höger och vänster. lhs: Vänster. rhs: Höger. box: Runt om. border: Runt om.

81 RULE –none: default –rows: –cols: –all:

82 Basic tags

83 Char format

84 Output

85 Blocks

86 Links

87 Frames

88 Input

89 Lists

90 Images

91 Tables

92 Style

93 Meta Info

94 Programming

95


Ladda ner ppt "HTML – vad är det och varför ska vi använda det Och vad är XHTML."

Liknande presentationer


Google-annonser