Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mobil kommunikation gk, 0,17 p

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mobil kommunikation gk, 0,17 p"— Presentationens avskrift:

1 Mobil kommunikation gk, 0,17 p
Föreläsning 1: Grundläggande telefonhantering Föreläsare och kursledare: Prof. K. Eriksson …Östen Mäkitalo, upphovsmannen till praktisk mobil kommunikation.

2 Varför mobil kommunikation?
En historisk exposé Året därpå blev Östen Mäkitalo forskningschef på Televerket och såg i ett utslag av genialitet hur dessa som man trodde helt åtskilda teknologier kunde förenas. Med de moderna saxarna kunde man helt enkelt klippa av sladden! Kvinna med telefon i svart bakelit från 1931. Handsax med plastöglor från Forskningschef på Televerket 1968.

3 Det är bara lur! Det som återstår är alltså bara lur. Mobiliteten ökade drastiskt. Men det fick också två andra konsekvenser som Östen Mäkitalo inte hade förutsett.

4 Konsekvens 1: Vad är ”på”?
Förr Du kan ringa ut Andra kan ringa in ”på” NEJ JA ”av” Mobil Du kan ringa ut Andra kan ringa in ”på” JA ”av” NEJ Vi har nu den betydligt enklare matrisstruktur som visas till höger. Nu kan man bli avbruten när man slår ett nummer av att telefonen ringer. Det innebär ett kreativt moment av kognitiv konflikthantering som mycket väl kan dyka upp vid dagens examination. Lur “på” från ca 1920 Lur “av” från Lur, påstatus okänd från 2007

5 Konsekvens 2: Brottsförebyggande
Avsaknaden av sladd har tvingat fram en mjukvarulösning istället. Kvinna med inbyggt stöldskydd i hårdvara från 1931 Lur utan kvinna med inbyggt stöldskydd i mjukvara från 2007

6 Konsekvens 2: Brottsförebyggande
PIN-kod: 4 siffror från 0-9. Välkommen PIN: 5432 Första siffran: 10 sätt Andra siffran: 10 sätt Tredje siffran: 10 sätt Fjärde siffran: 10 sätt Den skarpsynte kan se att vi har bevisat att antalet tal från 0 till 9999 är exakt 40, ett tidigare oanat faktum. Även detta kommer på tentan. Avslutningsvis vill jag säga att Praktisk mobil kommunikation är ett stort ämne som kräver expertkunskaper från många olika fält och det är med största nöje jag lämnar över till en ansedd gästföreläsare från näringslivet, civ ing Pontus Lindblad. Problem: Hur många PIN-koder finns det? Svar: 40. ”Additionsprincipen”

7 Guest Speaker Pontus Lindblad M
Guest Speaker Pontus Lindblad M.Sc Senior System Analyst ACE Interactive AB Stockholm, Sweden

8 Lektion 2 Ringa ett samtal

9 1. Tangentbordet

10 Förkunskapskrav Avgörande Önskvärda Fast telefoni - mångårig vana
Siffror 0 – 9 Vänster vs. höger Elementär kvantmekanik

11

12 2. Samtalsprocessen

13 Fast telefoni Mobil telefoni Lokalnr Vänta Samtala Långt bort ?
Vilketsom Svar Välj ”Avsluta” Riktnr med nolla ”Ring” Lokalnr Långt bort ? Nej Riktnr med nolla Ja 00 Landsnr Riktnr utan nolla Utom- - lands Upptaget ”Numret är upptaget” Inget svar

14 Fast telefoni Mobil telefoni

15 Fast telefoni Mobil telefoni Det ringer Kolla vem det är Vill jag
svara ? Ja Njaej Välj ”Upptaget”

16 Sammanfattning Slå numret först, sedan ”Ring” Alltid riktnummer
Internationellt: ”+” och landsnummer Avsluta med ”Avsluta”

17 Frågor?

18 Adressboken - en livslång hobby

19 Adressboken Innehåller sällan adresser
Finns i delar på två platser: telefon och SIM-kort Är inte en, utan flera: mottagna, missade, utgående och ”Kontakter” Var finns det nummer du söker? Någon annan? Någon annanstans! Så länge du inte byter telefon spelar SIM-och telefonuppdelningen ingen roll. Vad är ett mottaget samtal? Knapplås av, mobil i fickan Trycker på svara 2ggr Trycker på svara en gång, batteriet tar slut av ansträngningen

20 Kontakter Flest kontakter vinner Komplett samling ger ett pris
Snabbare uppringning Vi vet redan att du inte är materialist, utan värdesätter annat än pengar. NP-komplett problem Lyckas man få in kontakterna i telefonen går det snabbare att ringa: I st f att slå t ex 8 siffror för att ringa mig: Öppna adressboken, bläddra genom den till dess att du kommit till mitt namn Ordo(antalet inlagda) skriv upp numret på ett trästycke genom att rista med en kniv och därefter slå numret). Modernare hjälpmedel: lerskrift. Om du kommer ihåg vilket öknamn du lagt in mig under: sök mha knapptryckningar

21 Utöka kontakterna Manuell inläggning:
Slå , utan att lyfta på luren, tryck ”spara”, och lägg in ett fiktivt namn Fortsätt med … Nackdelar: svårt att hålla rätt på/ändra alla fiktiva namn Lösning: Slå , lyft på luren, låt en signal gå fram och lägg därefter på. Den uppringde kommer att ringa tillbaka utan kostnad för dig Du kan fråga vad personen heter Endast existerande nummer sparas

22 Bra att ha-nummer ICE - In Case of Emergency Hem AA
ICE litar du inte på SOS-alarm, skriv in någon annan Hem, bra när du lämnat telefonen på Burger King och någon ärlig person hittar den AA - (ditt eget mobilnummer) först i telefonlistan, om du skulle råka trycka på ring upp. Du slipper komma ihåg ditt mobilnummer!

23 Uppdelning Söndra och härska: Dela upp i grupperna ”vänner” ”fiender” ”obekanta”

24 Telefonsvararteknik Historisk överblick
Vi har nu hört om teorin bakom mobiltelefonens och mobiltelefonerandets förträfflighet.

25 Telefonsvararteknik Dagens tillämpning Grundläggande frågeställningar:
Hur vet uppringaren vart han/hon har kommit? Hur vet den uppringde att han/hon har fått ett meddelande? Hur får den uppringde veta vad uppringarens meddelande är? Avancerade frågeställningar: Kan jag ta bort / lägga till / ändra meddelanden? Kan jag styra när uppringaren kommer till röstbrevlådan? Hur får alla meddelandena plats i den lilla, lilla luren? Vi har nu hört om teorin bakom mobiltelefonens och mobiltelefonerandets förträfflighet.

26 Optimering av den mobila nyttan
? Vi har nu hört om teorin bakom mobiltelefonens och mobiltelefonerandets förträfflighet.

27 Grundläggande parametrar
Ksamt = Aöppn + Aminut x (T + 10 – T mod 10) / 60 KSMS = ASMS Hur får man då valuta för minimidebiteringen

28 Praktikfall Person B får en SonyEricsson W300i av personerna {C,D,E,F,...} med följande kostnadsmodell: 1499 kronor förbetalning 0 kronor per månad Person B tecknar ett Comviq KnockOut-abonnemang enligt det föregående: 99 kronor startavgift 69 kronor per månad under 18 månaders bindningstid 24 kronor faktureringsavgift per månad Personerna {C,D,E,F,...} har totalt skrapat ihop 3500 kronor för att mobilisera person B Ovanstående kan med aritmetiska metoder sammanföras till följande 3500 – 1499 = 2051 kr kommer att insättas på person B:s konto. x (69+24) = 1773 kr för B i fasta kostnader under 18 mån. 18 x 69 + ( ) = 1470 kr för vilka B kan använda mobiltelefonitjänster utan att det tär på innehållet i B:s plånbok/madrass.

29 Praktikfall (forts.) Det tillgängliga ekonomiska utrymmet (U), i exemplet 1470 kronor, sammantaget med övriga uppgifter ger följande centrala samband ∑s=1...S Ksamt (Ts) + M x KSMS ≤ U Ksamt = Aöppn + Aminut x (T + 10 – T mod 10) / 60 KSMS = ASMS M är antal skickade SMS Med lämplig nyttofunktion m.a.p. S, Ts (s=1..S) och M kan sedan nyttan optimeras (Mobil kommunikation fk). I praktikfallet är de styrande nyckeltalen Aöppn = 0,69 ; Aminut = 0,49; U = 1470 Genom att utnyttja t.ex. autogiro kan B direkt öka U med 432 kronor, och U kan vidare ökas genom tillförsel av ytterligare medel, och därmed öka nyttan


Ladda ner ppt "Mobil kommunikation gk, 0,17 p"

Liknande presentationer


Google-annonser