Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Institutionen för Institutionen för Praktisk mobil kommunikation Föreläsning 1: Grundläggande telefonhantering Föreläsare och kursledare: Prof. K. Eriksson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Institutionen för Institutionen för Praktisk mobil kommunikation Föreläsning 1: Grundläggande telefonhantering Föreläsare och kursledare: Prof. K. Eriksson."— Presentationens avskrift:

1 Institutionen för Institutionen för Praktisk mobil kommunikation Föreläsning 1: Grundläggande telefonhantering Föreläsare och kursledare: Prof. K. Eriksson Mobil kommunikation gk, 0,17 p

2 Institutionen för Institutionen för Praktisk mobil kommunikation Varför mobil kommunikation? Kvinna med telefon i svart bakelit från 1931. Handsax med plastöglor från 1967. Forskningschef på Televerket 1968. En historisk exposé

3 Institutionen för Institutionen för Praktisk mobil kommunikation Det är bara lur!

4 Institutionen för Institutionen för Praktisk mobil kommunikation Lur “på” från ca 1920 Lur “av” från 1967. Lur, påstatus okänd från 2007 Förr Du kan ringa ut Andra kan ringa in ”på”NEJJA ”av”JANEJ Mobil Du kan ringa ut Andra kan ringa in ”på”JA ”av”NEJ Konsekvens 1: Vad är ”på”?

5 Institutionen för Institutionen för Praktisk mobil kommunikation Konsekvens 2: Brottsförebyggande Kvinna med inbyggt stöldskydd i hårdvara från 1931 Lur utan kvinna med inbyggt stöldskydd i mjukvara från 2007

6 Institutionen för Institutionen för Praktisk mobil kommunikation Konsekvens 2: Brottsförebyggande PIN-kod: 4 siffror från 0-9. Välkommen PIN: 5432 Problem: Hur många PIN- koder finns det? Svar: 40. ”Additionsprincipen” Första siffran: 10 sätt Andra siffran: 10 sätt Tredje siffran: 10 sätt Fjärde siffran: 10 sätt

7 Institutionen för Institutionen för Praktisk mobil kommunikation Guest Speaker Pontus Lindblad M.Sc Senior System Analyst ACE Interactive AB Stockholm, Sweden

8 Institutionen för Institutionen för Praktisk mobil kommunikation Lektion 2 Ringa ett samtal

9 Institutionen för Institutionen för Praktisk mobil kommunikation 1. Tangentbordet

10 Institutionen för Institutionen för Praktisk mobil kommunikation Förkunskapskrav Avgörande –Fast telefoni - mångårig vana Önskvärda –Siffror 0 – 9 –Vänster vs. höger –Elementär kvantmekanik

11 Institutionen för Institutionen för Praktisk mobil kommunikation

12 Institutionen för Institutionen för Praktisk mobil kommunikation 2. Samtalsprocessen

13 Institutionen för Institutionen för Praktisk mobil kommunikation Mobil telefoni 00 Landsnr Riktnr utan nolla Utom-- lands Lokalnr Långt bort? Nej Riktnr med nolla Ja Lokalnr Vänta Samtala Långt bort? Vilketsom Svar Välj ”Avsluta” Riktnr med nolla Välj ”Ring” Upptaget ”Numret är upptaget” Inget svar Fast telefoni

14 Institutionen för Institutionen för Praktisk mobil kommunikation Fast telefoni Mobil telefoni

15 Institutionen för Institutionen för Praktisk mobil kommunikation Det ringer Kolla vem det är Vill jag svara? Ja Njaej Välj ”Upptaget” Fast telefoni Mobil telefoni

16 Institutionen för Institutionen för Praktisk mobil kommunikation Sammanfattning Slå numret först, sedan ”Ring” Alltid riktnummer Internationellt: ”+” och landsnummer Avsluta med ”Avsluta”

17 Institutionen för Institutionen för Praktisk mobil kommunikation Frågor?

18 Institutionen för Institutionen för Praktisk mobil kommunikation Adressboken - en livslång hobby

19 Institutionen för Institutionen för Praktisk mobil kommunikation Adressboken Innehåller sällan adresser Finns i delar på två platser: telefon och SIM-kort Är inte en, utan flera: mottagna, missade, utgående och ”Kontakter”

20 Institutionen för Institutionen för Praktisk mobil kommunikation Kontakter Flest kontakter vinner Komplett samling ger ett pris Snabbare uppringning

21 Institutionen för Institutionen för Praktisk mobil kommunikation Utöka kontakterna Manuell inläggning: –Slå 08 00 00 01, utan att lyfta på luren, tryck ”spara”, och lägg in ett fiktivt namn –Fortsätt med 08 00 00 02 … Nackdelar: svårt att hålla rätt på/ändra alla fiktiva namn Lösning: Slå 08 00 00 01, lyft på luren, låt en signal gå fram och lägg därefter på. –Den uppringde kommer att ringa tillbaka utan kostnad för dig –Du kan fråga vad personen heter –Endast existerande nummer sparas

22 Institutionen för Institutionen för Praktisk mobil kommunikation Bra att ha-nummer ICE - In Case of Emergency Hem AA

23 Institutionen för Institutionen för Praktisk mobil kommunikation Uppdelning Söndra och härska: Dela upp i grupperna ”vänner” ”fiender” ”obekanta”

24 Institutionen för Institutionen för Praktisk mobil kommunikation Telefonsvararteknik Historisk överblick

25 Institutionen för Institutionen för Praktisk mobil kommunikation Telefonsvararteknik Dagens tillämpning Grundläggande frågeställningar: –Hur vet uppringaren vart han/hon har kommit? –Hur vet den uppringde att han/hon har fått ett meddelande? –Hur får den uppringde veta vad uppringarens meddelande är? Avancerade frågeställningar: –Kan jag ta bort / lägga till / ändra meddelanden? –Kan jag styra när uppringaren kommer till röstbrevlådan? Hur får alla meddelandena plats i den lilla, lilla luren?

26 Institutionen för Institutionen för Praktisk mobil kommunikation Optimering av den mobila nyttan

27 Institutionen för Institutionen för Praktisk mobil kommunikation K samt = A öppn + A minut x (T + 10 – T mod 10) / 60 K SMS = A SMS Grundläggande parametrar

28 Institutionen för Institutionen för Praktisk mobil kommunikation Person B får en SonyEricsson W300i av personerna {C,D,E,F,...} med följande kostnadsmodell: 1499 kronor förbetalning 0 kronor per månad Person B tecknar ett Comviq KnockOut-abonnemang enligt det föregående: 99 kronor startavgift 69 kronor per månad under 18 månaders bindningstid 24 kronor faktureringsavgift per månad Personerna {C,D,E,F,...} har totalt skrapat ihop 3500 kronor för att mobilisera person B Ovanstående kan med aritmetiska metoder sammanföras till följande Praktikfall 3500 – 1499 = 2051 kr kommer att insättas på person B:s konto. 99 + 18 x (69+24) = 1773 kr för B i fasta kostnader under 18 mån. 18 x 69 + (2051-1773) = 1470 kr för vilka B kan använda mobiltelefonitjänster utan att det tär på innehållet i B:s plånbok/madrass.

29 Institutionen för Institutionen för Praktisk mobil kommunikation Det tillgängliga ekonomiska utrymmet (U), i exemplet 1470 kronor, sammantaget med övriga uppgifter ger följande centrala samband Praktikfall (forts.) ∑ s=1...S K samt (T s ) + M x K SMS ≤ U K samt = A öppn + A minut x (T + 10 – T mod 10) / 60 K SMS = A SMS M är antal skickade SMS A öppn = 0,69 ; A minut = 0,49; U = 1470 Genom att utnyttja t.ex. autogiro kan B direkt öka U med 432 kronor, och U kan vidare ökas genom tillförsel av ytterligare medel, och därmed öka nyttan I praktikfallet är de styrande nyckeltalen Med lämplig nyttofunktion m.a.p. S, T s (s=1..S) och M kan sedan nyttan optimeras (Mobil kommunikation fk).


Ladda ner ppt "Institutionen för Institutionen för Praktisk mobil kommunikation Föreläsning 1: Grundläggande telefonhantering Föreläsare och kursledare: Prof. K. Eriksson."

Liknande presentationer


Google-annonser