Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

S AMVERKAN OCH KONKURRENS NUAK 2011. A GENDA Vad krävs för att konkurrens skall fungera? Hur tänker studenter när de väljer utbildning Studieadministration.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "S AMVERKAN OCH KONKURRENS NUAK 2011. A GENDA Vad krävs för att konkurrens skall fungera? Hur tänker studenter när de väljer utbildning Studieadministration."— Presentationens avskrift:

1 S AMVERKAN OCH KONKURRENS NUAK 2011

2 A GENDA Vad krävs för att konkurrens skall fungera? Hur tänker studenter när de väljer utbildning Studieadministration och prestationer Samverkan? Vart är vi på väg?

3 K ONKURRENS Finns en fungerande incitamentsstruktur? Vad tänker studenter på när de väljer utbildning? God studieadministration Många studenter

4 A NEKDOTISK BEVISFÖRING Vänner och bekanta Många års erfarenhet av att prata med studenter om den här typen av frågor Fungera som illustration

5 M ARINBIOLOGEN Morfar var professor i biologi

6 M ARINBIOLOGEN

7 Morfar var professor i biologi Marinbiologen var dykare Fanns passande utbildningar i Göteborg och Helsingborg Valde Göteborg på grund av ”bättre rykte” Doktorerar inom ämnet idag Medvetet utbildningsval Valet av utbildningsort sekundärt – litet utbud Studieadministration inte en del av bilden

8 N ATIONALEKONOMEN Växte upp i Göteborg Studerade naturvetenskap i gymnasiet samtidigt som han var politiskt engagerad Läste en bok om nationalekonomi strax innan sitt utbildningsval – verkade intressant Såg ingen anledning att flytta ”Jag gjorde väl inte direkt något medvetet val”

9 J URISTEN ( MIN LILLEBROR ) Gillade att argumentera men hade inget större intresse för samhällsfrågor Efter flera års diskussioner och funderingar kom han fram till att han ville bli jurist Läste någon rapport från Högskoleverket inför valet av utbildningsort I ärlighetens namn antagligen bestämt sig redan tidigare Genomtänkt val av utbildningsinriktning Ort valdes på mer lösa boliner

10 K EMI OCH BIOLOGILÄRAREN Pojkvän som skulle flytta till Göteborg Ville bli socionom men kom inte in i Göteborg Föräldrarna ville att hon skulle söka till Örebro Valde istället att läsa sitt favoritämne från gymnasiet, kemi, och började efter en termin där på lärarprogrammet Mycket nöjd men frågan är hur mycket hon egentligen valde?

11 F ÖRETAGSEKONOMEN Växte upp i Göteborg och ville bli diplomat Studerade freds och konfliktkunskap Inte nöjd med varken inriktningen eller kvaliteten Flyttade till Jönköping för att läsa nationalekonomi Gott rykte och internationell profil Återigen missnöjd med både inriktningen och kvaliteten Sökte efter en utbildning som matchade hans profil Rankinglistor Hamnade i... Köpenhamn

12 F ÖRETAGSEKONOMEN ( FORTS ) En av de mest drivna människor jag känner Ingen kan realistiskt förväntas lägga mer tid på sitt utbildningsval Hur mycket mer visste han egentligen? Rankinglistor… Framhåller faktiskt studieadministrationen som en del av varför han bytte lärosäte Stor betydelse för om han trivdes eller inte Ingen betydelse för valet av utbildning

13 S TATSVETAREN Började fundera på högre utbildning mycket tidigt – bra uppfattning om framtida utbildningsval redan i åttonde klass Valde ”slutgiltigt” i tvåan på gymnasiet Antagningsstatistik och Högskoleverksrapporter Åtminstone viss koppling till studieadministration

14 F ÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KONKURRENS Naturligtvis ingen hållbar studie – anekdotisk bevisning och influerat av personliga preferenser Svårt att argumentera för att studieadministration har en stor betydelse i valet av utbildning Incitamentsstrukturen saknas Svårt att få en kvalitetshöjande effekt utifrån studenteras val

15 V ART KOMMER DÅ STUDIEADMINISTRAITONEN IN ? Behålla studenter Prestationer Tydligt att det är en väldigt viktig del av vardagen Sätter tonen för ett lärosäte och skapar förutsättningar Personligt exempel på hur studieadministration kan upplevas

16 M IN EGEN UPPLEVELSE AV STUDIEADMINISTRATION Chockartat att komma till högskolan Eget ansvar Lokal programadministratör Brydde sig och gav universitet ett mänskligt ansikte 18 år och inte mogen för att ta fullt ansvar för mitt eget lärande Problem blev aldrig katastrofer Viktig del i att jag klarade min utbildning Inte självklart Vänner med sämre upplevelser Serviceinriktad lokalorganisation mycket viktig

17 K ONKURRENS ? Studieadministration viktigt för att behålla studenter men inte för att skaffa sig studenter Konkurrens skulle alltså ske om de studenter som fått undermåliga förutsättningar på sitt första lärosäte Naturligtvis viktigt att jobba med lokala initiativ men var inte rädda för att dela med er!

18 S AMVERKAN ? Höga krav – går det utan konkurrens? Höga krav på funktionalitet men låga på kreativitet Följa teknikutvecklingen snarare än att leda den Mycket IT – lämpar sig väl för samarbeten Serviceinriktad personal Inte raketvetenskap

19 V ART ÄR VI PÅ VÄG ? Mer samarbetsinriktad stämning inom fältet Konkreta projekt LADOK 3 Studieavgifter Annan ton när man pratar med er Positiv utveckling inom fältet Tvingats genomföra stora och svåra reformer tillsammans Viktig faktor för er framtida framgång Känner sig lite överflödig som studentrepresentant ibland

20 T ACK FÖR ATT NI LYSSNADE ! Hoppas jag förmedlat en del av den stora betydelsen som ert arbete har för alla Sveriges hundratusentals studenter Övertygad om en mycket positiv utveckling under de kommande åren


Ladda ner ppt "S AMVERKAN OCH KONKURRENS NUAK 2011. A GENDA Vad krävs för att konkurrens skall fungera? Hur tänker studenter när de väljer utbildning Studieadministration."

Liknande presentationer


Google-annonser