Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur man känner igen symptom på oro över utseendet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur man känner igen symptom på oro över utseendet"— Presentationens avskrift:

1 Hur man känner igen symptom på oro över utseendet

2 Hur känner vi igen symptom på utseenderelaterad oro?
Fysiska indikationer Allvarlighetsgrad/omfattning Placering på kroppen/kroppsdel Andra indikationer Samtal ansikte mot ansikte/diskussioner Genom att observera beteenden Psykometriska metoder Vi kan ta hänsyn till fysiska och subjektiva indikationer på utseenderelaterad oro.

3 Fysisk allvarlighetsgrad & anpassning
Anekdotisk evidens menar att allvarlighetsgrad förknippas med dålig anpassning. Men . . . Den första fysiska indikatorn är allvarlighetsgrad. Med anekdotisk bevisföring kan vi förvänta oss att människor som avviker mer från “normen” är mer oroade. Detta stämmer inte.

4 Vem är mest förlägen över sitt utseende?
Moss (2005) har faktiskt visat att den objektiva nivån hos utseendeskillnader endast förklarar en pytteliten del av variationerna tillfredställelse över utseendet.

5 Vem är mest förlägen över sitt utseende?
Moss (2005) har faktiskt visat att den objektiva nivån hos utseendeskillnader endast förklarar en pytteliten del av variationerna tillfredställelse över utseendet. DET KAN VI ÖVER HUVUD TAGET INTE VETA UTIFRÅN DESSA FOTON

6 Moss (2005): Allvarlighetsanalys
Över 500 deltagare med problem med kroppsuppfattningen (t.ex. vikt, kroppsstorlek) och/eller synliga skillnader (t.ex. ärr, brännskador) fick bedöma sitt utseendemässiga välmående. Moss (2005) har faktiskt visat att den objektiva nivån hos utseendeskillnader endast förklarar en pytteliten del av variationerna tillfredställelse över utseendet.

7 Moss (2005): Allvarlighetsanalys
Hälften av dessa 500 fick bedöma hur annorlunda de såg ut jämfört med normen Den andra halvan av dessa 500 blev bedömda av en plastikkirurg (utseendeexpert) om hur annorlunda de såg ut jämfört med normen Moss (2005) har faktiskt visat att den objektiva nivån hos utseendeskillnader endast förklarar en pytteliten del av variationerna tillfredställelse över utseendet.

8 Moss (2005): Allvarlighetsanalys
När personerna själva bedömde hur allvarlig deras utseendeskillnad var – förutspådde detta faktiskt hur väl personen mådde Moss (2005) har faktiskt visat att den objektiva nivån hos utseendeskillnader endast förklarar en pytteliten del av variationerna tillfredställelse över utseendet.

9 Moss (2005): Allvarlighetsanalys
När en kirurg bedömde hur allvarlig utseendeskillnaden var – förutspådde detta inte hur väl personen mådde Moss (2005) har faktiskt visat att den objektiva nivån hos utseendeskillnader endast förklarar en pytteliten del av variationerna tillfredställelse över utseendet.

10 Moss (2005): Allvarlighetsanalys
Hur annorlunda någon TROR att hon/han ser ut förutsäger hur väl hon/han mår Hur annorlunda någon FAKTISKT ser ut förutsäger INTE hur väl han/hon mår Moss (2005) har faktiskt visat att den objektiva nivån hos utseendeskillnader endast förklarar en pytteliten del av variationerna tillfredställelse över utseendet.

11 Exempel: Adam känner att han inte kan umgås med sina jämnåriga. När han deltar i ett samtal döljer han ofta sin mun med handen och när det är möjligt undviker han helt att prata. Han är förlägen: “eftersom jag brukar ha min mun öppen har min underläpp blivit riktigt tjock.” Andra uppfattar inte hans mun som annorlunda. Erik jobbar som butiksbiträde i sin hemstad. Han gillar att träffa stamkunder och nya människor. Han är medveten om att han har ärr på sina läppar till följd av en infektion, och ibland blir han frågad om det. Han är emellertid van vid detta och ser det inte som någon direkt betydelsefull del av hans liv.

12 Exempel: Caroline har ett födelsemärke på sin hals som är ca 3 cm i diameter. Hon oroar sig mycket över att det är tydligt för alla hon träffar och över att de ska tro att det är ett sugmärke, och därför anta att hon är promiskuös. På grund av detta undviker hon andra människor så mycket som möjligt och om hon behöver lämna hemmet så har hon alltid på sig en sjal (som hon ständigt rättar till). Ulrika blev som barn skållad av ånga när hon öppnade kylaren på sina föräldrars bil. Hon har omfattande synliga ärr på sina armar och sin hals. Hon har dock lärt sig acceptera uppmärksamheten som hennes ärr ibland väcker och är bra på att svara på frågor. Hennes arbete som lärare och hennes personliga förhållanden har inte påverkats överdrivet mycket av hennes känslor för sitt utseende.

13 Moss (2005): Placeringsanalys
Fysisk placering förutsäger dåligt hur en person mår Områden som normalt inte syns påverkar lika mycket som områden som normalt syns – se diagramet nedan Hos kvinnor är känslighet över mage/bröst det som förknippas mest med dåligt välbefinnande På samma sätt förväntar vi oss kanske att den mesta förlägenheten förknippas med fysisk placering. Det finns bevis som visar att problem med normalt sett osynliga delar av kroppen kan skapa lika mycket oto som synliga delar av kroppen. Hos kvinnor är det torson som förknippas mest med höga orosnivåer (kanske på grund av dess sexuella betydelse, men också på grund av att man då har en “hemlig” del av kroppen som är förlägen över).

14 Moss (2005) Placeringsanalys
Oro över utseendet Högre kolumner betyder mer ångest i samband med känslighet över denna kroppsdel

15 Moss (2005) Placeringsanalys
Sexuell betydelse, Är vanligtvis dolda Sexuell betydelse, Är vanligtvis dold Oro över utseendet Låga siffror, otillförlitligt Högre kolumner betyder mer ångest i samband med känslighet över denna kroppsdel

16 Moss (2005): Placeringsanalys
Icke-synliga områden med skillnader (såsom storleksskillnader, hudåkommor, ärr o.s.v.) kan förknippas med MER oro än vanligtvis synliga områden Icke-synliga områden skapar problemet “jag har en hemlighet” När, och för vem, kan “hemligheten” avslöjas? Särskilt relevant i romantiska/sexuella förhållanden På samma sätt förväntar vi oss kanske att den mesta förlägenheten förknippas med fysisk placering. Det finns bevis som visar att problem med normalt sett osynliga delar av kroppen kan skapa lika mycket oto som synliga delar av kroppen. Hos kvinnor är det torson som förknippas mest med höga orosnivåer (kanske på grund av dess sexuella betydelse, men också på grund av att man då har en “hemlig” del av kroppen som är förlägen över).

17 Bedömning Diskussion ansikte mot ansikte? Lämpligt för lärare
Observera beteenden? Psykometriska bedömningar? Lämpligt för lärare Lämpligt för psykologer Tre bedömningsmetoder som bedömer mer subjektiva åsikter kommer att tas upp.

18 Diskussion ansikte mot ansikte ÖVNING – identifiera möjliga fördelar/nackdelar hos ansikte-mot-ansikte-bedömningar Fördelar Nackdelar Klinska intervjuer har fördelar och nackdelar.

19 Diskussion ansikte mot ansikte
Fördelar Nackdelar Flexibilitet Djup – kan täcka en mängd tidpunkter och områden Individualistisk Högutbildade Tid Opålitlig bedömning Möjligt att vara partisk Klinska intervjuer har fördelar och nackdelar.

20 Observera beteenden Ångestsymptom Undvikande av sociala situationer
Nervositet Rodnad Social tafatthet Dessa symptom orsakas inte nödvändigtvis av ångest över utseendet Beteendeobservationer – kan identifiera vanliga ångestsymptom, även om dessa inte nödvändigtvis är orsakade av utseendeångest.

21 Observera beteenden Fokus på utseendet
Är upptagen med sitt utseende, både i beteenden och i samtal Döljer delar av kroppen (gester/kläder) Kollar sig i spegeln mer än nödvändigt Oro över utseendet stör förmågan att fungera normalt (kommer sent, ställer in möten, osv.) Upptagenhet med utseende syns ofta genom att personen börjar prata om utseende (sitt eller andras) under samtal – som ett försöka att “neutralisera” ämnet innan någon annan tar upp det. Detta kallas “stake innoculation” och kommer av en rädsla att utvärderas negativt. Ett annat tydligt tecken som man ska vara medveten om är när någon döljer/maskerar kroppsdelar, genom klädval eller gester/kroppshållning.

22 Observera beteenden Fördelar Nackdelar Individualistiskt
Kan analysera det sociala samspelet på djupet Högutbildade Tid Vilka beteenden? Missar vissa kontextberoende beteenden På det hela taget överväger nackdelarna fördelarna.

23 Psykometri – bedömningar av certifierade psykologer
Yrkeslärare kan hänvisa till psykologer för att få en formell bedömning Yrkeslärare kan behöva tolka/förstå psykologers formella bedömningar Den bästa metoden är en psykometrisk metod. Valet av mått kräver tydliga tankar i förväg om det som ska mätas, och måttet måste både vara tillförlitligt och giltigt.

24 Psykometri – bedömningar av certifierade psykologer
Definieras noggrant – Vad ska vi mäta? Har känd validitet – Bedömer faktiskt det vi tror att vi bedömer Är tillförlitligt – Konsekvent över en längre tid Den bästa metoden är en psykometrisk metod. Valet av mått kräver tydliga tankar i förväg om det som ska mätas, och måttet måste både vara tillförlitligt och giltigt. .

25 Vad mäter vi när vi mäter kroppsuppfattning?

26 Övning: Fundera på vad ditt utseende betyder för dig, och hur det påverkar dina tankar, känslor och beteenden. Vilka frågor skulle du behöva bli frågad för att förmå dig att kommunicera detta till någon annan?

27 När man mäter oro över utseendet med psykometriska metoder finns det en mängd olika skalor, som ofta mäter saker som låter likadant.

28 Kroppsuppfattning Tillfredsställelse över vikten Dysfori över kroppen
Kroppsförvrängning Oro över kroppen Tillfredsställelse över utseendet Kroppsuppfattning “Kroppsschema” Utvärdering av utseendet (Thompson, Heinberg, Altabe, & Tantleff-Dunn, 1999) Tillfredsställelse över kroppen Kroppsfixering När man mäter oro över utseendet med psykometriska metoder finns det en mängd olika skalor, som ofta mäter saker som låter likadant. Självkänsla över kroppen Intryck av kroppen Utseendeattityd Riktighet i uppfattningen av kroppsstorlek

29 När man tolkar psykometriska bedömningar av kroppsuppfattning och oro över utseendet är det viktigt att veta vad testet BEDÖMDE och INTE BEDÖMDE.

30 Subjektiv bedömning: Psykometri
Fördelar Nackdelar Giltig och tillförlitlig bedömning Använder kända modeller Snabbt/lätt Kan spåra förändringar och resultat Vilken modell/vilket mått? Kan förenkla för mycket Språk/ läs och skriv färdigheter Data kunskaper På det hela taget överväger fördelarna med psykometriska metoder nackdelarna, för de flesta användningsområden – men nackdelarna måste man aktivt ta hänsyn till innan bedömningarna.

31 Män tenderar att utvärdera och diskutera kroppen som en enhet
“Jag gillar, typ min, hela delen som är ganska smal, och allt hänger ihop så att säga, ingenting är inte som det ska … områden jag inte gillar, hmm, speciellt min mage, när den hänger ut över byxkanten” (Man, 33) “Jag är nöjd med den, ja ... det är en helhetssak” (Man, 39)

32 Kvinnor föreställer sig kroppen som många distinka delar
“Jag har en ganska naturligt platt mage, som jag gillar mycket, och jag har piercat magen eftersom jag gillar hur den ser ut med den … Jag är nöjd med min mage och försöker göra situps bara så att den ska fortsätta vara okej ... Jag har inget emot min rygg, jag tycker den ser okej ut, jag gillar inte mina ben speciellt mycket eftersom jag tycker att de ser knubbiga ut. Hmm … jag tycker också att de, de verkar inte ha så mycket form … de ser ut som pinnar, tändstickor (skrattar) … hmm Jag gillar mina armar jag tycker att de är bra hmm ... min rumpa är okej (skrattar) lite gropig ibland och jag hade förmodligen valt större bröst om jag kunnat” (Kvinna, 24)

33 Övning: Vem kan behöva känna igen ”symptom” på oro över utseendet? Är ordet “symptom” ett problem? Vilka associationer/undertoner förmedlar det?

34 Sammanfattning Fysiska egenskaper är inte bra på att förutsäga om en person är förlägen över sitt utseende Metoder som ansikte mot ansikte och observation är ett sätt att bedöma förlägenhet Psykologer kan använda mer systematiska, psykometriska metoder


Ladda ner ppt "Hur man känner igen symptom på oro över utseendet"

Liknande presentationer


Google-annonser