Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ungdomsutbytet MÅNADEN FÖR NYA GENERATIONER Presentation Datum Rotarydistrikt 1410.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ungdomsutbytet MÅNADEN FÖR NYA GENERATIONER Presentation Datum Rotarydistrikt 1410."— Presentationens avskrift:

1 Ungdomsutbytet MÅNADEN FÖR NYA GENERATIONER Presentation Datum Rotarydistrikt 1410

2 Finlands Rotary © 2009 •2•2 UNGDOMSUTBYTET VAD OCH VARFÖR?  Internationellt  Förståelse för främmande nationers seder  Utvecklar ungdomen och ger dem färdigheter för livet  Uppfriskar, livar upp och ger omväxling i klubbverksamheten  Ökar rotaryverksamhetens synlighet på orten  MÅNGSIDIG – FÖRMÅNLIG – TRYGG

3 Finlands Rotary © 2009 •3•3 UNGDOMSUTBYTET ETTÅRSUTBYTET  Den utskickande klubben står för den inkommande studentens studiekostnader  Klubben skaffar 3-4 familjer, där utbytesstudenten bor  Den skickande familjen svarar för anskaffningen av dessa familjer  Kostnad för klubben ca 2 000 euro  Vammalaklubben har haft över 50 ettårsutbytesstudenter sedan år 1968

4 Finlands Rotary © 2009 •4•4 UNGDOMSUTBYTET SOMMARUTBYTET  Den unga åker på sommaren utomlands till en familj för en 3-6 veckor lång period  Motsvarande kommer den mottagande familjens barn till Finland för en lika lång period  Klubben har just inga utgifter för sommarutbytet, förutom standar och utbildningen av utbytesstudentens familj

5 Finlands Rotary © 2009 •5•5 UNGDOMSUTBYTET LÄGERBYTE  Rotarylägret är i allmänhet ett ca 2 veckor långt evenemang kring ett speciellt tema  De senaste lägren har varit 2008 i Vammala och 2009 i Björneborg  Olika kulturer och religioner möts och lägerdeltagarna bildar en sammansvetsad grupp  Efter lägret håller deltagarna kontakt med varandra via webben

6 Finlands Rotary © 2009 •6•6 UNGDOMSUTBYTET GEORGIA STIPENDIAT  CA 50 UNGA FRÅN OLIKA DELAR AV VÄRLDEN  1 års universitetsstudier  Rotarianerna svara för kostnaderna  ANSOKNINGAR INOM SEPTEMBER WWW.GRSP.0RGWWW.GRSP.0RG  Från Sastamala har totalt 5 ungdomar deltagit i detta program  Inga kostnader för klubben

7 Finlands Rotary © 2009 •7•7 UNGDOMSUTBYTET I DE NYA GENERATIONERNA LIGGER VÅR FRAMTID  DE UNGAS VÄRLD ÄR MER FASKINERANDE ÄN VÅR  De unga får bättre förutsättningar att klara sig i livet och den globaliserade världen  De mottagande familjerna vidgar sin världsbild, utvecklar sina språkkunskaper och förstår bättre även andra tankar

8 Finlands Rotary © 2009 •8•8 UNGDOMSUTBYTET  Ungdomsutbytet lönar sig  Inget annat ger så mycket positiv feedback som denna verksamhet, så har det åtminstone gått i Vammala  Värdfamiljernas utbildning måste ordnas  Använd dig av ungdomsutbytets webbsidor  http://www.ryefinland.com http://www.ryefinland.com Tack!

9 Finlands Rotary © 2009 •9•9

10 •10 Bildbottnets rubrik


Ladda ner ppt "Ungdomsutbytet MÅNADEN FÖR NYA GENERATIONER Presentation Datum Rotarydistrikt 1410."

Liknande presentationer


Google-annonser