Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Adamoh.org Adressen där du finner hela denna PowerPoint- presentation och mycket mer som kan hjälpa dig återfå och bibehålla din hälsa: adamoh.org/TreeOfLife.lan.io/Health&Longevity/Vill_du_bli_frisk.ppt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Adamoh.org Adressen där du finner hela denna PowerPoint- presentation och mycket mer som kan hjälpa dig återfå och bibehålla din hälsa: adamoh.org/TreeOfLife.lan.io/Health&Longevity/Vill_du_bli_frisk.ppt."— Presentationens avskrift:

1

2 Adamoh.org Adressen där du finner hela denna PowerPoint- presentation och mycket mer som kan hjälpa dig återfå och bibehålla din hälsa: adamoh.org/TreeOfLife.lan.io/Health&Longevity/Vill_du_bli_frisk.ppt

3 Ett ljus i mörkret Matteus 5:15 Ej heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljusstaken, så att det lyser för alla dem som äro i huset. Vi har alla fått olika ljus att bära. Vi har alla mycket mörker och okunskap i sinne och tanke. Min målsättning är att om möjligt få dig att - i ditt eget liv och varande - uppdaga mörka hörn av okunskap och felaktiga tankar, ja, i ditt alldeles eget sinne. Jag förväntar mig därför att du inte kommer att hålla med om mycket av det jag kommer att presentera. Min uppgift är inte att överbevisa dig om att jag har rätt och att du har fel även om jag kanske i utgångsläget kan tro att det kan vara så. Min uppgift är inte heller att klia mina åhörare i öronen och få er att tycka att det jag säger är jättebra därför att det förstärker er i det ni redan tror… Varför skulle jag vilja tända ett ljus där det redan finns ljus? Eller, än värre, varför skulle jag vilja klia någon i öronen och att bli populär bara för att jag sjunger med i en korus av lögnaktiga läror?

4 Kung jerobeams högtidsdag
[Fredagen den 30 november 2012 - före solnedgången] 1Ki 12:32 Jerobeam anordnade en högtid på femtonde dagen i åttonde månaden, lik högtiden i Juda, och gick då upp till altaret. Han gjorde detta i Betel för att offra åt de kalvar som han hade låtit göra. De män som han hade gjort till offerhöjdspräster, lät han göra tjänst i Betel. 1Ki 12:33 Till det altare som han hade gjort i Betel steg han alltså upp på femtonde dagen i åttonde månaden, det var den månad som han själv hade valt. Han anordnade då en högtid för Israels barn och steg upp till altaret för att tända offereld.

5 Goda nyheter! Idag finns den Guds kunskap tillgänglig som gör flertalet sjukdomar och för tidig död helt onödig…, men det är upp till mej och dej om vi vill ta emot den Guds undervisning som finns! Det är nu lättare än någonsin förr att dela med sig av sådana insikter som leder till bättre hälsa, bättre relationer, och ett längre och lyckligare liv! Det är alltid tryggast att hålla sig nära Bibelns Gud, både i tanke och i handling! Ingenting är mera meningsfullt än det arbete som påkallas av Skaparen själv till dig personligen! Frukta ej! Var inte rädd! Sanningen renar och helgar i både tanke, handling, och hälsa.

6 Varningar! Denna undervisning är inte nödvändigtvis politiskt korrekt - om än, så långt jag vet, baserad på Guds Ord… - Men det är inte sannolikt att du till en början håller med mig om den saken! Var dock snäll och spara dina invändningar och frågor tills efter presentationen är avslutad! Om du inte har en önskan om att låta Guds Ord mera tydligt uppdaga dina egna eller ditt samhälles fel i design, tanke, och handling känns det nog säkrast för dig om du genast lämnar lokalen… Ingen kommer att må bra av din rädsla! Avsikten med denna undervisning är att väcka dig till, och intressera dig för, ett djupare eget studium av Guds Ord och av den verklighet du lever i - här och nu… Du kan komma att vilja ägna mycket tid för dessa dina studier! Denna undervisning kan leda till omfattande förändringar i ditt eget liv, förhoppningsvis till det bättre, men det måste du själv - under Guds ledning och beskydd - ta ansvar för! Det är inte ovanligt att ens nära och kära blir rädda och upprörda när någon i familjen börjar tänka om. Sådant kan vara mycket traumatiskt… men måste inte vara det!

7 Introduktion – Min Utbildning, en referens
Mitt livs övergripande intresse: Frågor rörande verkligheten med fokus på ursprunget och den som designat och skapat allt som är. 2 Mos 20:11 Ty på sex dagar gjorde HERREN himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på sjunde dagen vilade han. Därför har HERREN välsignat sabbatsdagen och helgat den. Skaparen själv har varit min privatlärare.

8 Underordnad utbildning - ett jämförelsematerial
Utbildning i Svensk skola: Mikrobiologi och organisk kemi på Universiteten i Umeå och Uppsala. Utbildning till läkare vid Loma Linda University i Kalifornien samt behörighetsutbildning med AT i Nyköping. Arbetat som läkare många år i Amerika, vid Industrihälsan i Nora, samt som ansvarig läkare vid flyktingförläggningarna i Lindesberg, Kopparberg och Hällefors.

9 Vill du bli frisk? Vill du förbli frisk?
Johannes 5:6 Då Jesus såg honom ligga där och visste att mannen hade varit sjuk så länge, sade han till honom: "Vill du bli frisk?"

10 Hälsa – hur? Studera och förverkliga den undervisning som förmedlas av Viktoria Boutenko; eller Studera och förverkliga den undervisning som förmedlas av Stanley Burroughs och Tom Woloshyn. Läs mera på mina hälsosidor adamoh.org!

11 Vad Hindrar oss - från total hälsa och långt liv?
Tänk på att våra tankar och de talesätt som formar våra tankar alltid ligger till grund för den verklighet vi skapar oss själva!

12 Vad innebär ordet Helgad? - Renad eller Avskild?
- Vilket ord betyder avskild/separerad?

13

14

15

16 Namnet Yeshua – En Definition
Johannes 14:6 Jesus sade till honom: ”[1] Jag är [2] vägen och [3] sanningen och [4] livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”

17 Verkligheten som beskrivs av namnet Yehoshua [jesus]
Den definition av namnet Yeshua som Jesus ger oss enligt Johannes 14:6 är en evig verklighet som säkerligen alltid, ja, till och med sedan före skapelsen, alltid varit grundläggande för all existens. Nämligen i kontrast till allt skapat och allt av kvinna född… Jämför Johannes 1:1, 14 och Ordspråksboken 8!

18 Guds ord – Skapelsens ritning och plan
Det är skillnad mellan originaltext och översättningar som nödvändigtvis är begränsade både av språkskillnader och av det en översättare har förmåga att själv uppfatta utifrån den källa han söker översätta

19 Viktigt att lägga märke till likheter såväl som olikheter
Exempel på tre olika ting som har viktiga kopplingar till varandra men som inte är identiskt samma sak: Mannen Yeshua, även kallad Immanuel, Messias och Människosonen (Hebr.: Adamsson). Han som valde att leva upp till, och att vara ett med, sina namn. Namnet ‘Yeshua’ Termen ”Guds Ord”

20 Guds Ord i översättning

21 Hebreiskan är lätt tillgänglig för alla! För dig också!
Med hjälp av Strong´s Concordance, och i synnerhet med hjälp av datorprogram som e-Sword.net, har snart sagt alla tillgång till Bibelns originaltext.- Liksom vad gäller verkligheten själv, så gäller även att ingen har mer än en ytterst begränsad insyn och förståelse av helheten i Bibeln.

22

23

24 Roots of the Bible av Friedrich weinreb
En bok och en författare som öppnade mina ögon för den verklighet som finns tillgänglig i den hebreiska originaltexten men som är osynlig i översättningar till andra språk. En bok som mångdubblade mitt förtroende för Bibelns exakthet i varje detalj.

25 Har du ett av staten godkänt körkort eller ID-kort? Får jag se din hand?

26 Är du den person som finns angiven på ditt körkort eller id-kort
Är du den person som finns angiven på ditt körkort eller id-kort? Får jag se din hand?

27 Om ditt svar på frågorna är ”Ja” så ska du veta att Statens Representanter betraktar dig som ett ting tillhörande Statens förvaltarskap och ägande… ”Ett ting” således… Därav också ordet ”Tingsrätt”...

28

29 Förverkligar jag Guds budskap i mitt eget liv?
Eller är jag förnöjd med att vara bara en budbärare, en ängel, en missionär, någon som söker få min nästa, min fru, min man, mina barn, min granne eller vän att ta emot Guds budskap? Men inte mig själv…

30 Är jag?: 1) En Guds son/Dotter?, eller bara 2) en ängel / förmedlare…?
Hebreerbrevet 2:5-16 ”Det är inte under änglar han har lagt den kommande världen som vi talar om… ” ( = från nu och in i framtiden för evigt… ) "Gören bättring, ty himmelriket är nära." Matt 3:2; 4:17; Markus 1:15 ( = Här, nu, jag! )

31 ”Sons of God… Satan…?” Gen 1:27 So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them. Job 2:1 Again there was a day when the sons of God came to present themselves before the LORD, and Satan came also among them to present himself before the LORD.

32 ”Guds söner… Åklagaren…?”
Gen 1:27 Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Job 2:1 En dag kom Guds söner och trädde fram inför HERREN. Också Åklagaren var med ibland dem och trädde fram inför HERREN.

33 Varför ”mörkfärgade” uniformer för präster, kronofogdar, domare, m. fl
Varför ”mörkfärgade” uniformer för präster, kronofogdar, domare, m.fl. statsrepresentanter? Jag frågade en gång en Kronofogde varför han bar en svart uniform… Hans svar: ”Den är inte svart. Den är mörkfärgad!” Vem tänker du på när du tänker på mörkrets makter?

34

35

36 Uppenbarelseboken 18:4 Och jag hörde en annan röst från himlen säga: "Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Uppenbarelseboken 13:15 Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild.

37 “En av våra läkare, som i ca 40 år varit i ett land i Afrika, kom till USA för furlogh, 3 månader, men blev sjuk och kunde inte återvända. Därför utsågs en ca 25-årig lovande läkare till uppgiften. Han åkte dit med hustru och deras två 1-åriga tvillingdöttrar. Hans mottagning gick mycket bra och han blev omtyckt och hade fullt upp. Då flickorna var 3 år fick de en infektionssjukdom och efter tre dygn dog de båda. Han och hustrun blev förkrossade. Han stängde mottagningen, och gjorde "ingenting". Stannade bara där i 1½ år. Så beslöt han sig för att börja om på nytt, öppnade mottagningen igen. Det strömmade till folk igen. Bland dem kom en USA-bildad man. De pratade en hel del, och så småningom inbjöd läkaren afrikanen till vår kyrka, varpå mannen inbjöd läkaren till sin kyrka. Det gick kanske ett ½-år varefter läkaren en kväll kom hem till sin hustru. Hon såg att något hänt honom och ville inte veta, men han sa: "Jag måste berätta så att Du inte dömer mig för hårt." Då fick hon veta att han gått till mannens kyrka, som var spiritisk. Då han kom dit första gången kom hans två små flickor springande mot honom, och han fick leka med dem i ca 20 minuter. För varje gång kom de i lite mindre tid, tills det upphörde helt. Då bad läkaren att få tala med den ansvarige ledaren. Det var en man i publiken, ingen som någonsin uppträtt på scenen. Han sa till ledaren: "Jag förstår att jag är förlorad, men jag vill veta vad som är Satans främsta vapen för att förföra sjundedagsadventister." "Du kan få veta det sa ledaren, "men om Du avslöjar det, kommer du att dö inom tre dagar." Läkaren accepterade det. Mannen sa då att det effektivaste var genom TV-mediet. Detta hände Sedan dess har alla dessa serier mm kommit, och TVn har flyttat in i hemmen inte bara som TV utan i datorn och mobilen. Tre dgar efter att han berättat för sin hustru, dog han utan någon yttre påverkan. Satan tog hans liv.” (Ur en e-post från Lars-Gustaf Larsson )

38

39

40

41

42 1) Guds ursprungliga instruktioner kontra 2) Guds varningar sedan jag eller du handlat fel…
Vi väljer så lätt att springa ner från livets höjdpunkter, men Gud kallar sina söner och döttrar tillbaka upp igen: 1 Mos 3:9 Men HERREN Gud kallade på mannen och sade till honom: "Var är du?"

43 1 Mos 1:29 Och Gud sade: "Se, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frukt som har frö. Detta skall ni ha till föda. 1 Mos 3:17 Till Adam sade han: "Du lyssnade på din hustru och åt… Därför skall marken vara förbannad för din skull. Med möda skall du livnära dig av den så länge du lever. 1 Mos 3:18 Törne och tistel skall den bära åt dig och du skall äta av markens örter. 1 Mos 3:19 I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd..." 3 Mos 11:1 Och HERREN talade till Mose och Aron. Han sade: 3 Mos 11:2 Säg till Israels barn: Detta är de djur som ni får äta… 1 Mos 9:3 Allt som rör sig och har liv skall ni ha till föda. Så som jag har gett er de gröna örterna ger jag er nu allt detta. 1 Mos 9:4 Men kött som har sin själ i sig, nämligen sitt blod, skall ni inte äta,

44 1 Mos 3:9 Men HERREN Gud kallade på mannen och sade till honom:
"Var är du?" 2 Mos 20:8 Tänk... ! 1 Mos 3:24 Han [Herren Gud…] satte… keruberna och det flammande svärdets lågor för att bevaka [= markera och underhålla] vägen till livets träd…

45

46 Vad är en definition?

47 Definition av ordet ”definition”:
Ett ords betydelse: Kortfattad precis beskrivning av vad ett ord eller uttryck betyder, exempelvis i en ordbok Att klargöra något: Den handling som beskriver något klart och entydigt. Lägg märke till att det inte är möjligt att definiera något genom att bara beskriva vad det inte är! Jämför allt det som finns inuti en ballong!

48 Skaparens egna Definitioner - De finns i Bibelns början!
Exempelvis: Dag [dygn]: 1 Mos TOL 1:5… Och mörkret och ljuset var en dag. Förvaltarskapets omfattning: 1 Mos 1:28 – Obs.: Förvaltarskapet omfattar inte någon varelse som går på två ben! Mat: 1 Mos 1:29…

49 Vad är ”mat”? Guds definition:
1 Mos 1:29 Och Gud sade: "Se, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frukt som har frö. Detta skall ni ha till föda.

50 1 Korintierbrevet 10:22-28 22 Eller vill vi utmana Herren? Är vi starkare än han? 23 Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. 24 Ingen skall söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. 25 Ät allt som säljs på torget utan att för samvetets skull ställa någon fråga. 26 Ty jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren. 27 Om någon av dem som inte tror bjuder hem er och ni vill gå, ät då allt som sätts fram åt er, utan att för samvetets skull ställa någon fråga. 28 Men om någon skulle säga till er: "Det här är kött från avgudaoffer", så avstå från att äta av hänsyn till honom som sade det, och för samvetets skull.

51 Apostlagärningarna 10:9-15; 28-29
9 Nästa dag, medan de ännu var på väg och närmade sig staden, gick Petrus vid sjätte timmen upp på taket för att be. 10 Han blev då hungrig och ville ha något att äta. Medan man gjorde i ordning maten, kom han i hänryckning. 11 Han såg himlen öppen och något som liknade en stor linneduk komma ner. Den var fäst i sina fyra hörn och sänktes ner till jorden, 12 och i den fanns alla slag av jordens fyrfotadjur och kräldjur och himlens fåglar. 13 Och en röst kom till honom: "Stig upp, Petrus, slakta och ät!" 14 Petrus svarade: "Nej, nej, Herre! Jag har aldrig ätit något oheligt eller orent." 15 Då sade en röst för andra gången till honom: "Vad Gud har förklarat för rent skall inte du anse vara orent.” 28 Han sade till dem: "Ni vet att det är förbjudet för en jude att umgås med en hedning eller besöka honom. Men mig har Gud visat att man inte skall kalla någon människa ohelig eller oren. 29 Därför tvekade jag inte heller att komma, när ni sände bud efter mig. Och nu vill jag veta varför ni har bett mig komma hit."

52 Vem…? Vad slags mat? 1 Timoteus 4:2-5
2 De kommer att förledas av hycklare och lögnare, som är brännmärkta i sina samveten 3 och som… befaller [folk] att avstå från mat som Gud har skapat för att tas emot med tacksägelse av dem som tror och känner sanningen. 4 Ty allt som Gud har skapat är gott, och inget är förkastligt när det tas emot med tacksägelse. 5 Det helgas genom Guds ord och bön.

53 presumptuous rude or arrogant: inconsiderate, disrespectful, or overconfident, especially in doing something when not entitled or qualified to do it (Microsoft® Encarta® Reference Library © Microsoft Corporation. All rights reserved.)

54 Förmäten, Övermodig, övertro
Oförskämd eller arrogant: Tanklös, obetänksam, taktlös, hänsynslös, dryg, högmodig, inbilsk…

55 Att kompromissa mot bättre vetande…
4 Mos 15:30 Men den som begår något med berått mod, vare sig han är infödd eller främling, han hånar HERREN och skall utrotas ur sitt folk. 5 Mos 17:13 Allt folket skall höra det och frukta och inte mer handla förmätet.

56 Now when we are just on the borders of the Promised Land, let none repeat the sin of the unfaithful spies They made it appear as folly and presumption to think of going up to possess the land. Thus they leavened the whole congregation with their unbelief {CTr 123.5}

57 Vad är mera förmätet, att lyda Gud eller att inte lyda Gud?
”Nu när vi är alldeles vid gränsen till det utlovade landet, se till att ingen upprepar det misstag, den synd, som gjordes av de [10] oövertygade spejarna De fick det att se ut som en dumristighet och en förmätenhet att planera ett övertagande av landet. De fick hela församlingen att genomsyras av sin bristande tilltro ” {CTr 123.5}

58 Then Satan took Christ to the pinnacle of the temple, and told Him to cast Himself down Thus he tried to lead Him to commit the sin of presumption. He reminded Him of the ministration of angels. But no temptation could make the Saviour accept the challenge of the tempter {CTr 191.4}

59 Satan tog Kristus till templets högsta punkt och uppmanade honom att kasta sig ner På så sätt sökte han förleda Honom till den synd som består i en tro utan förankring i verkligheten, inbilskhet, en övertro. Han påminde honom om änglarnas beskydd. Men ingen frestelse kunde få Frälsaren att acceptera frestarens utmaning {CTr 191.4}

60 Satan desired Christ to make Himself guilty of the sin of presumption by needlessly exposing His life. He did not repeat the whole of the quotation, but left out the words “in all thy ways,” that is, in the path of duty. If Christ had presumed on God’s mercy by risking His life to give Satan evidence of His Messiahship, He would not have been in the path of duty. {CTr 200.5}

61 Satan önskade få Kristus att göra sig skyldig till den synd som ligger i en tro utan förankring i verkligheten [inbilskhet kontra Guds naturlagar; orsak och verkan] genom att i onödan utsätta sig för skada. Han citerade inte det fulla sammanhanget utan utelämnade orden “i allt ditt varande”, dvs med avseende på pliktens väg. Om Kristus i övertro hade litat till Guds nåd genom att riskera sitt liv och sin hälsa för att visa Satan att han var Messias skulle han inte längre gått pliktens väg. {CTr 200.5}

62 Faith claims God's promises and brings forth fruit in obedience
Faith claims God's promises and brings forth fruit in obedience. Presumption also claims the promises, but uses them as Satan did, to excuse transgression. Faith would have led our first parents to trust the love of God and to obey His commands. Presumption led them to transgress His law, believing that His great love would save them from the consequences of their sin. It is not faith that claims the favor of Heaven without complying with the conditions on which mercy is to be granted. Genuine faith has its foundation in the promises and provisions of the Scriptures. {GW 260.3}.

63 Sann tro och övertygelse gör anspråk på Guds löften och blir fruktbärande genom lydnad. Inbilskhet, övertro och förmätenhet gör likaledes anspråk på löftena, men, liksom Satan, med syfte att ursäkta överträdelser. En sann tro och övertygelse skulle ha lett våra första föräldrar till en förtröstan på Guds kärlek och till att lyda Hans bud. Inbilskhet, övertro, förmätenhet, ledde dem till överträdelse av Hans lag, i det att de trodde att Hans stora kärlek skulle frälsa dem från konsekvenserna av sin synd. Sann tro gör inte anspråk på Himlens förmåner utan att rätta sig efter de villkor som ligger till grund för givandet av nåd. En äkta tro ha sin grund i de löften och de förutsättningar som anges i Skrifterna. {GW 260.3}

64 To talk of religion in a casual way, to pray without soul-hunger and living faith, avails nothing. A nominal faith in Christ, which accepts Him merely as the Saviour of the world, can never bring healing to the soul. The faith that is unto salvation is not a mere intellectual assent to the truth. He who waits for entire knowledge before he will exercise faith, cannot receive blessing from God. {GW 260.4}.

65 Att tala lösmynt om religösa ting, att be utan att ha en hungrande själ och en livs levande tro, åstadkommer intet. En nominell tro på Kristus, vilken accepterar Honom bara som världens Frälsare, kan aldrig leda till själens frälsning. Den tro som leder till frälsning består inte i blott ett intellektuellt medgivande av sanningen. Den som förväntar sig en full insikt och kunskap innan han handlar i tro, kan inte mottaga Guds välsignelse. {GW 260.4}.

66 But Jesus came off victor from the second temptation, by spurning the sin of presumption. While manifesting perfect trust in his Father, he refused to voluntarily place himself in such peril that it would be necessary for the Father to display divine power in order to save his Son from death. This would have been forcing Providence to come to his rescue, and thus he would fail to give his people a perfect example of faith and trust in God. {2SP 94.2}

67 Jesus vann seger över den andra frestelsen genom att ge avkall på den synd som består i inbilskhet och övertro. Genom att visa fulländad tillit till sin Fader, vägrade han att frivilligt sätta sig själv i en sådan knipa att det blivit nödvändigt för Fadern att göra ett gudomligt ingripande för att rädda sin Son från döden. Detta skulle ha tvingat Försynen att komma till hans räddning, och i följe därav skulle han inte längre ha kunnat ge folket ett fulländat exempel på tro och förtröstan på Gud. {2SP 94.2}

68 Because God is merciful, and ready to forgive, there are those who say that it is safe to disobey Him. But this is presumption. God will forgive all who seek pardon and turn away from sin. But those who choose to disobey Him He can not bless. {SJ 46.5}

69 På grund av att Gud är nådefull och redo att förlåta, finns det de som säger att det är tryggt att vara olydig mot Honom. Men detta är förmätenhet, inbilskhet och övertro. Gud kommer att förlåta alla som söker hans förlåtelse och som vänder sig bort från synd. Men de som väljer att vara olydiga mot Honom kan han inte välsigna. {SJ 46.5}

70 Jag för min del är helt övertygad om att de allra flesta människor vill bara väl och har bara goda avsikter - det som brister är insikt… Kom ihåg Petrus ord!: Apostlagärningarna 10:28 Han sade …: "Men mig har Gud visat att man inte skall kalla någon människa ohelig eller oren.”

71 Fel i tanke, inbilskhet, övertro…  Fel i handling
Det finns ett frodigt utbud av falska läror och tankar vad gäller ett fridfullt samhälle, ett hälsosamt leverne, och en näringsrik kost… Här följer en lista på några bland de vanligaste och mest dominerande:…

72 Felaktiga tankar och läror - massmedia…
Massmedia är inte krigspropaganda och det är viktigt att regelbundet ta del av massmedias utbud av nyheter m.m. i tv, radio, tidningar och skolväsende. Skolöverstyrelsens läroplan utgör inte en del av massmedias propaganda, utan är designad att lära ut sanning och sådant som leder till större livskvalité för alla. SÖ:s direktiv om sexualundervisning är inte designad att förstöra våra familjer eller att orsaka konflikter, otrygghet, ohälsa eller en tidigare död. Exempelvis: Sexuell självtillfredsställelse är oskadligt och leder inte till försämrad tankefunktion eller koncentrationsförmåga, ej heller till zinkbrist och därpå följande sjukdomar. Den undervisning som erhålls av präster och predikanter i våra statsregistrerade kyrkor och samfund är inte styrd eller begränsad av politiska, statliga, och överstatliga direktiv avsedda att hindra oss alla från den frihet, hälsa, lycka, och långt liv som kan erhållas endast från Skaparen själv.

73 Felaktiga tankar och läror - Samhällets sjukvård…
Sjukvården i vårt samhälle är pålitlig och är inte i grunden designad att orsaka ohälsa och död. Vacciner och andra läkarordinerade läkemedel orsakar inte mera sjukdomar än de botar. Cancer, Diabetes Typ 1, hjärtsjukdomar, högt blodtryck, Alzheimers sjukdom, reumatism med flera kroniska sjukdomar har inget säkert botemedel och kan inte botas utan medicin.

74 Felaktiga tankar och läror - Samhällets sjukvård…
Kolesterolsänkande läkemedel bidrar till bättre hälsa och är inte bara till för att lura både läkaren och patienten att riskerna minskar, nämligen genom att sänka kolesterolvärdena på laboratoriesvaren (nämligen genom att minska kroppens egenproduktion av hälsosamt kolesterol utan att på minsta sätt påverka de oxiderade kolesterolprodukter som tillförs kroppen via alla slags animalieprodukter, i synnerhet via alla slags homogeniserade mjölkprodukter, och vilka oxiderade kolesterolprodukter fungerar som nano-knivar vilka ständigt orsakar nya mikrosår på blodkärlens insidor och därigenom ständigt bygger vidare på den arterioskleros och åderförkalkning som ger upphov till allsköns olika kroniska och dödliga sjukdomar). Blodtryckssänkande läkemedel bidrar till bättre hälsa och minskad risk för hjärnblödning m.m., m.m. och är inte bara ett sätt att lura både läkare och patienter att riskerna minskar (nämligen genom att motverka kroppens egna försök att rätta till och kompensera för de hälsovådliga animalieprodukter och läkemedel som patienten fortsättningsvis sätter i sig…)

75 Felaktiga tankar och läror - Kost och näring
Livsmedelsverkets godkännande innebär att en vara tryggt kan brukas som föda. Får jag tillräckligt med protein i min måltid? Är min kost surgörande eller alkalisk? Hur ska jag få i mig tillräckligt med kalk? Klor och fluor är värdefulla och ofarliga ingredienser i vatten, tandkräm och munsköljningsmedel. En rent plantbaserad kost är alltid otillräcklig med avseende på vitamin B12. GI-indexet är en tillförlitlig grund för hälsa. Avsaknad av kokad mat leder till näringsbrist. Mjölk, fisk, ägg, och kött är hälsosam mat. Smakförstärkare som socker, sötningsmedel, buljong, ättika, vinäger, m.m. är ofarliga.

76 Felaktiga tankar och läror - Statligt förvaltarskap
Utan en statligt godkänd vigsel har man inget lagligt äktenskap, och en statligt godkänd vigsel är nödvändig i samband med varje bröllop. En statligt godkänd vigsel utgör inte en klart ökad otrygghet för var och en i familjen, nämligen i bjärt kontrast till ett bröllop inför Skaparen och levande människor allena. Självdeklaration och betalning av skatt är enligt lag obligatoriska, och en förutsättning för att kunna bli anställd och för att kunna få en regelbunden lön. För att lagligt köra en automobil måste man ha körkort och automobilen måste vara registrerad i Statens register. Det är obligatoriskt för den som köpt mark eller hus att söka lagfart och att [i följe därav] betala fastighetsskatt.

77 Adamoh.org Adressen där du finner hela denna PowerPoint- presentation och mycket mer som kan hjälpa dig återfå och bibehålla din hälsa: adamoh.org/TreeOfLife.lan.io/Health&Longevity/Vill_du_bli_frisk.ppt


Ladda ner ppt "Adamoh.org Adressen där du finner hela denna PowerPoint- presentation och mycket mer som kan hjälpa dig återfå och bibehålla din hälsa: adamoh.org/TreeOfLife.lan.io/Health&Longevity/Vill_du_bli_frisk.ppt."

Liknande presentationer


Google-annonser