Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Revolutionernas tidevarv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Revolutionernas tidevarv"— Presentationens avskrift:

1 Revolutionernas tidevarv
Upplysningen 1700-talet

2 Använd ditt förnuft! Mot kyrkans makt och auktoritet
Filosofer & Vetenskapsmän Tänk själva – kanske är det inte som vi trott Empirin har svaren Tabula rasa

3 Voltaire 1694-1778 Filosof, författare (Candide)
Medborgerliga rättigheter, religionsfrihet Mot katolska kyrkan, Jesus är en bluff Deism Upplyst despot Francois-Marie Arouet

4 Jean Jaques Rousseau ”Tillbaka till naturen” – negativ till teknik och vetenskap ”Om samhällsfördraget” ”Allmänviljan” direktdem. Skrev ”Emile” – allt kan ske så med rätt uppfostran Lita till ditt samvete, känsla och intuition

5 Charles-Louis de Montesquieu 1689-1755
Klimatläran Maktbalans: Styrande makten måste kontrolleras av den lagstiftande som övervakas an den dömande makten, vilken skulle vara oberoende.

6 Fredrik II av Preussen Upplyst despot ”Allt för folket – intet genom folket” Religiöst tolerant = vinst för landet Militärstat och disciplin (mitt i Europa) Delar upp Polen med Ryssland och Österrike

7 England och Frankrike Maktkamp om handeln och kolonierna
Slaveriet etableras i amerikanska södern Triangelhandeln Indien erövras taktiskt av England Engelsmän och fransmän konkurrerar om Nordamerika – olika sorters kolonisation England vinner 1763 – Frankrike får avstå sina kolonier norr om Mississippi

8 Amerikanska revolutionen
”The Boston tea party” 1773 – kolonister protesterar mot den engelska övermakten De fick inte konkurrera med moderlandet – hårdare regler sedan kriget. Fick nya skatter och tullar. Naturligt göra motstånd för puritianerna Blockad mot Boston genomförs

9 ”No taxation without representation”
Varför var de utklädda till indianer?

10 1776 – möte i Philadelphia. Frihetskriget startar
De 13 första staterna förklarar sig fria från moderlandet. Frankrike stöttar Rösträtt till alla (vita män) med jord. Immigrationen uppmuntras. Slaveriet avskaffas (i norr) 1789 – Konstitutionen

11 Amerikas förenta stater
Uppmuntrar andra till rätten till frihet. Ingen statskyrkan Ingen kung Alla jämlika, fria individer Idealet sprider sig George Washington I:e president Hur visar sig dessa ideal idag?

12 Franska revolutionen Varför blev det revolution i Frankrike? Rita!

13 Hållpunkter franska revolutionen
1 maj 1789 samlas riksdagen. Det blir genast bråk om röstningen. Då går 3:e ståndet iväg och svär; Eden i Bollhuset. Ny grundlag skrivs och Nationalförsamlingen bildas Bastiljen stormas 14 juli. Symbolisk handling Skatteböcker bränns.

14 Forts hållpunkter Fr rev
Adeln gav upp sina privilegier (skattefrihet, rätt till tionde, jakträtter, domsrätter) Alla blev lika inför lagen. Alla tituleras ”Medborgare” Nationalförsamlingen antar ”Förklaringen om de Mänskliga Rättigheterna” Slagord: Frihet, Jämlikhet, Broderskap (Liberté, egalité, fraternité)

15 Ludwig XVI protesterar mot allt!
Då tågar kvinnorna till Versailles och tvingar kungaparet till Paris. Nöden är stor och brödpriset högt.

16 Marie Antoinette

17 Kriga för sprida idéerna
Våren 1792 anfaller Frankrike Österrike för att sprida revolutionen. Detta sprider stor skräck i kungahusen Jakobinerna vill införa republik – främst advokat Robespierre (ledde ”Välfärdsutskottet”) Kungaparet avrättas med giljotinen 1793. Sedan halshuggs till…

18 Giljotinen För jämlik avrättning. Till höger står den svenska som inköptes Användes endast en gång 1910.

19 Skräckväldet Sansculotter (utan knäbyxor) var medlemmar i jakobinklubben Jakobinerna var radikala upplysningsmän som ville rensa ut allt gammalt. Införde ny tideräkning (fr o m revolutionen) bort med Gud, delningstalet 10 överallt. Hade svårt att dela makten med enkla människor – som var revolutionens bas. Skräckväldet avslutas när Robespierre avrättas

20 10 år efter Revolutionens start:
Karriär kunde nu göras på grundval av duglighet. Kungamakten var försvagad Folk hade fattat att de kunde agera och tänka själva Denna revolutione kom att stå modell för revolutioner i framtiden Men det hade nu uppstått ett maktvakuum…

21 Napoleon Bonaparte Populär general som tar makten i Frankrike i en
statskupp 1799. inför censur, hemlig polis och straff. Tar tag i organisationen

22 Utropas till kejsare 1804 Code Napoléon – lagsamling där alla var
Lika inför lagen. Inför religionsfrihet. Kvinnornas vunna rättigheter förloras dock.

23 Erövringarna Napoleon för krig mot Europa.
Tar: Wien, Berlin, Warzawa. Förlorar dock mot Storbritannien 1805 vid Trafalgar utanför Spanien. Införlivar Be, Ne m Fr Effektiva, lättrörliga arméer. Österrike och Preussen tvingades mot sin vilja ingå förbund med Fr. 1807 delas Europa upp med ryske tsaren.

24 Kontinentalsystemet Ha maktbalans var målet i Europa. Detta hotas när Napoleon tar över mer och mer. Huvudfienden var Storbritannien. Men de besegrar honom stort vid Trafalgar Franska flottan ”förintas” Försökte istället ”svälta ut” britterna – hejda deras varuström vilket skulle leda till ekonomisk kris och politisk kollaps. Detta misslyckas när folk ändå vill ha varor…

25 Slaget mot Ryssland 1812 styr Napoleon ett fälttåg mot dem. Ryssarna använder då den ”brända jordens taktik” = de drar sig tillbaka efterhand och bränner allt – broar, fält, hus. Utanför Moskva öppnar Napoleon eld. De fortsätter in i staden, men allt har brunnit ned. Fransmännen retirerar, men då slår kylan till och många fryser ihjäl. Av en armé på soldater överlever endast ca levande.

26 Efter kriget mot Ryssland:
Nu har Europa tröttnat på Napoleon och de vänder sig mot honom. Våren 1814 ger Napoleon upp. Åker till ön Elba. Ett år senare dyker han upp igen! Han får folket med sig och utropar sig till kejsare en andra gång! Detta kallas för ”Napoleons 100 dagar”

27 Slaget vid Waterloo Allt tar definitivt slut vid slaget vid Waterloo söder om Bryssel. Tyska och engelska trupper besegrar honom där. Storbritannien sänder honom till ön St:Helena i Sydatlanten. Där lever han relativt gott till sin död 1821. Dör av någon magåkomma.

28 Wienkongressen Alla statsmän samlas med målet att återupprätta maktbalansen. Klemens von Metternich utformar förslaget. (Österrikes utrikesminister) Storbritannien, Ryssland, Österrike, Preussen håller i det. Frankrike svagast – ny kung Ludwig XVIII (XVI bror) Barriär runt Frankrike målet. Storbritannien blir världsmakten.


Ladda ner ppt "Revolutionernas tidevarv"

Liknande presentationer


Google-annonser