Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barnfattigdom i Sverige och Syrien

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barnfattigdom i Sverige och Syrien"— Presentationens avskrift:

1 Barnfattigdom i Sverige och Syrien
AV: Nor och Anaam

2 SVERIGE

3 ENLIGT FN: S KONVENTION
Alla barn har rätt till en Skälig levnadsstandard oavsett föräldrarnas ekonomiska situation Barnen har rätt till lek Utbildningar Trygghet Men verkligheten ser annorlunda ur!

4 Forskning Forskning visar att barn från ekonomiskt utsatta familjer har ökat risk för ohälsa och mobbning. Många av de här barnen tvingas hitta strategier för att klara av sin vardag och får ta ett stort ansvar tidigt i livet

5 Vilka bakomliggande orsaker till barnfattigdom i Sverige
Familjers inkomster inte täcker de nödvändiga kostnaderna Socialbidrag eller försörjningsstöd inte täcker nödvändiga kostnader

6 Hur påverkas barn av fattigdomen
barn kan drabbas av fysiskt, psykiskt och social problem Fysiskt: orklösa barn, ingen tillgång till träning Psykiskt: stress, dåligt sömn, depression och ångest Socialt: diskriminering och mobbning som leder till att barnen känner sig ensam.

7 SÅ PÅVERKAS BARNEN AV FATTIGDOMEN

8 ORGANISATIONER Rädda barnen FN

9 FN De arbetar mot barnets rättigheter
Alla barn ska ha rätt skälig levnadsstandard oavsett föråldras ekonomiska situation Barn ska ha rätt till lek, fritid, Hälsa, lika utbildning och trygghet men i verkligheten får ekonomisk utsätta barn redan tidigt i livet bära sort ansvar, vilket ledar till massa konsekvenser för båda barnen och samhället

10 Rädda Barnen De arbetar mot diskriminering, våld och övergrepp
Barn ska få trygghet och hälsosam uppväxt De arbetar i Sverige och internationellt Barn ska få bättre framtid, tillgång till skolan Sverige ska vara ett bra land för alla barn

11 Syrien

12 Barnfattigdom i Syrien
Barnfattigdomen har ökat i världen de senaste åren och ett land som har drabbats hårt av fattigdomen är Syrien. Barnen har drabbats hårt av den extrema fattigdomen som har påverkats av kriget som pågår i Syrien idag. Barnfattigdomen ger massa faktorer som påverkar barnens liv därför är det viktigt att tänka på åtgärderna.

13 orsakerna Krig: allt blir dyrare, mindre jobb, ingen tillgång till skolor, ingen mat och rent vatten. Korruption: stort problem i Syrien, de fattiga dör och den rika överlever.

14 Barnen kan drabbas av Fysiskt: orklösa barn, ingen tillgång till träning Psykiskt: stress, sömn, depression och ångest Socialt: mobbade, ingen vänner, känner sig ensamma.

15 Dåligt tillväxt p.g.a. sämre näring och vätska som kroppen inte klara sig utan.
Dålig tillväxt för att de inte har samma rättigheter som de rika Får sjukdomar p.g.a. att de äter mat som har gått ut eller dricker orent vatten. Har inte pengar att köpa mat Har inte rätt till utbildningen p.g.a. fattigdomen. Man kan inte betala till skolan. Otrygg miljö och samhälle. Eftersom hen har inte stöd eller rättigheter i samhället

16 Barn i Syrien har inte bara drabbats av fattigdomen utan deras liv har påverkats negativt av krigets följder. Barnen har upplevt svåra situationen som har påverkat de på ett obehagligt sätt. Vissa barn har varit med i ett obehaglig eller svår trauma, vissa har förlorat sina föräldrar, vissa utsätts för extrema våldsamheter och brott mot mänskliga rättigheter. Barnen dödas, misshandlas och förlorar sina familjemedlemmar och vänner. Barn lever ensamma, har kommit ifrån sina föräldrar, saknar tillgång till skolan, tvingas arbeta illegalt Dessutom blir barnen i Syrien lätt sjuka på grund av att det inte finns rent vatten och även toaletterna har minskat och detta kan ge många sjukdomar som hud- och luftvägsinfektioner och det är tyvärr svårt för barnen eller de drabbade att få vård. Många sjukhus och vårdcentraler har förstörts och personalen har flytt

17 Vilka konsekvenser de kommer att få i framtiden
Brist på basala saker som antibiotika, medel för smärtlindring och förband. Försämrade sanitära förhållanden gör att sjukdomar sprids och smittan blir svårare att hejda. Barnen kan drabbas svårt och de kan bli allvarligt sjuka och dö på grund av sämre vård och få vårdpersonal. Utbildning: barnens framtid kan påverkas eftersom de inte är utbildade och då kan de inte få lätt jobb eller de kanske inte får chansen att studera längre. Många barn tvingas lämna skolan för att arbeta och försörja sig och detta leder till att barnen bli outbildade och analfabeter. Obehagligt trauma som kan skada barn och förändra deras som t.ex. förlora en kroppsdel, en svår sjukdom eller en svår skada. Undernäring: vissa barn kan svälta ihjäl sig och andra får sämre hälsa som leder till alvarliga sjukdomar.

18 Så är det för de fattiga

19 De fattiga barnen utnyttjas på många olika sätt
Barnarbete: de som arbetar mest är minderåriga och de arbetar även inom den egna familjen som t.ex. jordbruk, matlagning, passa sina småsyskon och utföra andra sysslor inom hushållet. Barnen kan då hindras från att gå i skolan, hinner inte leka eller umgås med sina vänner. Arbetet inom familjen kan dessutom innebära en stor fysisk påfrestning. Barn som arbetar på jordbruk, även om det bara är hemma på familjegården, utsätts dagligen för farliga maskiner och giftiga bekämpningsmedel

20 SÅ UTTNYTTJAS BARN I SYRIEN

21 Hemhjälp Hemhjälp: många barn, främst flickor tvingas arbeta som hemhjälp. Hemhjälp är jätte vanlig och inom detta arbete kan flickor bli utsätta för övergrepp av sina arbetsgivare som kan tvinga de att göra vad de påstår för att de sa betala pengar till flickorna och om de inte leder sin arbetsgivare så kan de förlora jobbet eller inte få pengar av arbetsgivaren.

22 Andra typer av arbete Barn kan även jobba på fabriker och där sker barnarbetet under omänskliga förhållanden i smutsiga, farliga fabriker. På gatan: Den form av barnarbete som ökar snabbast är det som sker på gatan där barnen bland annat putsar skor, tvättar bilar eller säljer tidningar och blommor med mera. Den här typen av gatuarbete börjar bli allt vanligare. Barn och även vuxna tvingas att sälja sina organ till de rika för att få pengar istället för organen och detta kan leda till att barnen blir alvarligt sjuka.

23 Filmer https://www.youtube.com/watch?v=9nNt4qdyQyE

24 Jämförelse mellan Sverige och Syrien
I Sverige går alla barn till skolan oavsett om man är fattig eller rik men i Syrien finns det stor skillnad eftersom barns föräldrar inte har inkomst att köpa skolmaterial till barnen och skoluniform. Barnen tvingas då arbeta istället för att gå till skolan på grund av att de inte har inkomst. Barnen tvingas tigga för att leva och hjälpa sina föräldrar men här i Sverige så för barnen stöd av socialförvaltningen och de får även stöd av skolan.

25 Organisationer Rädda Barnen Röda korset Sos Barnbyar UNICEF

26 RÄDDA BARNEN Bidrar med mat Hygienartiklar Utbildningar
Skydd för barn som lever i flyktinglägren Dessa insatserna försätter också Libanon, Egypten, Jordanien, dit många syriska flyktingar kommit

27 RÖDA KORSET Ris, bönor, olja och salt som räcker till en månad
Hjälper Syrien genom att skicka matpaket som innehåller Ris, bönor, olja och salt som räcker till en månad Ett matpaket till en person kostar 77 kronor Men man kan också hjälpa genom att skicka filt eller kläder som inte använder eller behöver längre

28 Matpaket till Syrien

29 Sos Barnbyar Hjälper barn på flykt tillbaka till skolan
De delar ut skolmaterial I Libanon kommer de att uppföra en tillfällig skola för Syriska flyktingbarn

30 UNICEF De arbetar för att få alla Syriska barn ska få möjlighet att gå i skolan UNICEF bett om 1.2 miljarder kronor för att kunna ge de drabbade barnen den akuta katastrofhjälp som de behöver Organisationen har hittills endast fått 20% av den summan. Men de har lyckats med många insatser är bland annat: 1,5 miljoner barn i Syrien har fått vaccin mot polio och mässling 4 miljoner människor i Syrien har fått vattenreningsutrustning som räcker i tre månader barn i Syrien får psykosocialt stöd och hjälp att bearbeta trauman barn i Syrien får provisorisk undervisning Över barn i grannländerna i Jordanien, Irak, Libanon o Turkiet har fått grundläggande hjälp som rent vatten, toaletter och skolor.

31 Vi kan skapa en organisation och hjälpa barn i Syrien eller du själv hjälper de på olika sätt

32 Organisationer som hjälper dig

33 källor krigets-syrien/

34 källor sluta-skolan/ generation-barn/ i-skolan/ med-hjalpinsatser-i-syrien/


Ladda ner ppt "Barnfattigdom i Sverige och Syrien"

Liknande presentationer


Google-annonser