Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gymnasieinformation 2012-2013 Studie- och yrkesvägledare Per-Anders Gustafsson Mail: Tfn: 076- 76 75 154.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gymnasieinformation 2012-2013 Studie- och yrkesvägledare Per-Anders Gustafsson Mail: Tfn: 076- 76 75 154."— Presentationens avskrift:

1 Gymnasieinformation 2012-2013 Studie- och yrkesvägledare Per-Anders Gustafsson Mail: perandersgustafsson@asken.as Tfn: 076- 76 75 154

2 Gymnasieskolan •Har 18 nationella program med 60 inriktningar. 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. Alla är 3 åriga, 2500 poäng •har en tydlig uppdelning mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program •inom alla yrkesprogram går det inom programmets 2500 poäng att välja till kurser för grundläggande högskolebehörighet. Denna rättighet finns även inom vuxenutbildningen •särskilda varianter/ spetsutbildningar, godkända av Skolverket. Ett fåtal i Sverige •International baccalaureate – IB; är en internationellt erkänd studentexamen. Den ger tillträde till fortsatta studier på högskolor och universitet i fler än 70 länder. IB-linjen är i Sverige treårig och undervisningen bedrivs på engelska. Du kan söka till den skola du önskar oavsett var du bor. Skolorna kan ha inträdesprov i engelska och matematik och kan även ha egna behörighetskrav •riksidrottsgymnasium; OBS! Olika ansökningsdatum, några redan 15 okt •NIU, nationella idrottsutbildningar, inte riksrekryterande, omfattas av frisök. Kan också ha tidigare ansökningsdatum •att ha fem olika varianter på Introduktionsprogrammet för att de elever som inte blir behöriga till de nationella programmen ska bli behöriga •lärlingsutbildningar inom yrkesprogrammen

3 Frisök Eleverna kan söka vilken utbildning som helst, var som helst i landet men skilj på första- andrahandssökande… Kommunala skolor • förstahandssökanden i den egna kommunen kommer in först • andrahandssökande kommer in i mån av plats • samverkansavtal med Eskilstuna Friskolor • är riksrekryterande • Inget inackorderingstillägg om man kommer in som på utbildning som finns i hemkommunen eller inom samverkansområdet

4 Hur räknar jag ut mina poäng? A=20 p B=17,5 p C=15 p D=12,5 p E=10 p F=0 (ej godkänt) Räkna samman betyget i moderna språk inom ramen för språkval och de 16 bästa betygen i övrigt. Högsta meritvärde = 340 poäng

5 Yrkesprogrammen • Barn- och fritidsprogrammet • Bygg- och anläggningsprogrammet • El- och energiprogrammet • Fordons- och transportprogrammet • Handels- och administrationsprogrammet • Hantverksprogrammet • Hotell- och turismprogrammet • Industritekniska programmet • Naturbruksprogrammet • Restaurang- och livsmedelsprogrammet • VVS- och fastighetsprogrammet • Vård- och omsorgsprogrammet Antagningsregler för Yrkesprogrammen Här krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan.

6 Högskoleförberedande program • Ekonomiprogrammet • Estetiska programmet • Humanistiska programmet • Naturvetenskapsprogrammet • Samhällsvetenskapsprogrammet • Teknikprogrammet

7 Antagningsregler Högskoleförberedande program • Ekonomiprogrammet • Estetiska programmet • Humanistiska programmet • Naturvetenskapsprogrammet • Samhällsvetenskapsprogrammet • Teknikprogrammet Här krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen från grundskolan. • För ekonomi- och samhällsvetenskapsprogrammen samt det humanistiska programmet ska fyra av de ytterligare nio ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion. • För naturvetenskaps- och teknikprogrammen ska tre av de ytterligare nio ämnena vara biologi, fysik och kemi. • För det estetiska programmet är de nio ämnena valfria. Här kan dock även färdighetsprov förekomma.

8

9 Tio utbildningar beviljas försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år 2011 Högskoleförberedande program forts.

10

11 Glasblåsare, Guldsmed, Hovslagare, Hudvård, Hår- och makeupstylist, Juvelfattare, Kakelugnsmakare, Keramiker, Låssmed, Sadelmakare, Silversmed, Skomakare, Smed, Sotare,Tapetserare,Timmerman,Urmakare Yrkesprogram forts.

12

13 Programmens struktur Varje program innehåller: Gymnasiegemensamma ämnen Kurser som du läser på alla program. Dessa ämnen är: Svenska eller Svenska som andraspråk, Engelska, Matematik, Historia, Naturkunskap, Idrott och hälsa, Religionskunskap och Samhällskunskap Programgemensamma karaktärsämnen Inriktning på alla program utom Vård och omsorgsprogrammet Programfördjupning kurser som är speciella för varje program och visar vilket fokus det har. Individuellt val yrkesprogram ska erbjuda kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet, samtliga program ska erbjuda estetiska kurser och idrott och hälsa. Gymnasiearbete som sammanfattar utbildningen på programmet, ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier / yrkesområdet.

14

15 Högskoleförberedande program Thomasgymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Samhällsvetenskap och Beteendevetenskap Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap Teknikprogrammet med inriktning Informations- och medieteknik Ekonomiprogrammet med inriktning Ekonomi Yrkesprogram Thomasgymnasiet El- och energiprogrammet med inriktning Elteknik Handel- och administrationsprogrammet med inriktning Handel och service Restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktning Kök och servering Vård- och omsorgsprogrammet

16 Europaskolan Högskoleförberedande program Europaprogrammet (Samhällsvetenskapsprogrammet) med inriktning Samhällsvetenskap och Artes Företagarprogrammet (Ekonomiprogrammet) med inriktning Ekonomi Humanistiska programmet (med inriktning språk) Kemi och fysikprogrammet (Naturvetenskapsprogrammet) med inriktning Naturvetenskap och Artes Scienceprogrammet Naturvetenskaplig spetsutbildning, forskningsförberedande

17 Gymnasieskolor

18 Södertälje Kommunala skolor Täljegymnasiet Torekällgymnasiet Wendela Hebbegymnasiet Friskolor NTI Gymnasiet Nykvarns Praktiska gymnasium Södertälje Praktiska gymnasium S:ta Ragnhildgymnasiet Telge Djur och Naturgymnasium Järna Naturbruksgymnasium Saltåskolan Novalisskolan Mälardalens tekniska gymnasium (fdScania) Vackstanäsgymnasiet Örjanskolan Solviksgymnasiet

19 Ekonomi • Studiemedel 1050 kr/mån, behöver ej sökas. Barnbidraget har man kvartalet ut beräknat efter födelsedagen. OBS! Elever som fyller 16 år jan-juni 2013 får inga pengar alls juli- augusti. • Resebidrag högst 1/30 av basbeloppet/mån • Inackorderingstillägg till elever på fristående gymnasieskola betalas ut av CSN. Beloppet 1190-2350 kr/mån beroende på avståndet enkel resväg mellan föräldrahemmet och skolan. För elever på kommunala skolor söks inackorderingsbidrag hos hemkommunen. Beloppet är 1/30 av basbeloppet (ca 1400kr/mån). Man kan inte få både resebidrag och inackorderingsstöd Inget inackorderingsbidrag om man kommit in som andrahandssökande. Inackorderingsbidrag beviljas studerande som har minst 60 km mellan bostaden och skolan. Inackorderingsbidraget beviljas för fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen och utbetalas 25 september respektive 25 januari. Inackorderingsbidrag kan beviljas för tio månader/läsår om kostnaden kan styrkas.

20 Studie Eleven fyller 16 år medel Får studiebidraget januari-mars 2013 30 september 2013 om han/hon börjar studera på gymnasienivå läsåret 2013/14 april-juni 201230 september 2013 juli-september 2012 Elev som fyller 16 år under perioden juli-september, får bara 525 kronor i studiebidrag i december månad. Anledningen är att barnbidraget från Försäkringskassan utbetalats till och med september och att det som då återstår av terminen ger rätt till 2,5 månaders studiebidrag. 29 oktober 2013 oktober-december 201231 januari 2014

21 Så här går gymnasievalet till • Under läsåret: enskilda vägledningssamtal, information, öppet hus, endagspraktik, mässor mm • eleven gör sina gymnasieval på webben (dexter) 20 januari-15 februari • preliminärt antagningsbesked baserat på höstterminsbetyget 22 april • omvalsperiod 22/4 - 9/5 • slutliga antagningen kan eleven ta del av på webben vecka 27 • intagningskansliet skickar även hem besked om den slutliga antagningen. (Man måste tacka ja om man vill ha sin plats, sista svarsdag 25 juli) • reservintagning augusti- september

22 Eskilstuna Rekarnegymnasiet Bygg- och anläggningsprogrammet (NIU) Husbyggnad Mark och anläggning, lärlingsutbildning. Måleri, lärlingsutbildning. Plåtslageri, lärlingsutbildning. Ekonomiprogrammet Ekonomi Juridik El- och energiprogrammet Elteknik Fordons- och transportprogrammet (NIU) Lastbil och mobila maskiner Personbil Transport Karosseri och lackering, Lärlingsutbildning Handels- och administrationsprogrammet Handel och Service (UF och övningsföretag) Introduktionsprogramment preparandutbildning programinriktat individuellt val yrkesintroduktion individuellt alternativ språkintroduktion Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap. Kan kombineras med idrottsprofiler+ NIU (fotboll och handboll) VVS Kyl o värme + VVS, Lärlingsutbildning

23 Eskilstuna Rinmangymnasiet Barn- och fritidsprogrammet • Pedagogiskt arbete • Fritid och hälsa Industritekniska programmet • Produkt och maskinteknik (CNC) • Svetsteknik Introduktionsprogrammet • Preparandautbildning • Programinriktat individuellt val • Yrkesintroduktion Restaurang- och livsmedelsprogrammet • Bageri och konditori (erbjuds endast som lärlingsutbildning= 5 platser) • Kök och servering Naturvetenskapsprogrammet • Naturvetenskap • Naturvetenskap och samhälle Teknikprogrammet (Möjlighet till ett fjärde år) • Design och produktutveckling • Informations och medieteknik • Produktionsteknik • Samhällsbyggande och miljö • Teknikvetenskap Vård- och omsorgsprogrammet

24 Eskilstuna S:t Eskils gymnasium Estetiska programmet Arts & performance Bild & form Dans Musik Hantverksprogrammet Frisör (Make up o styling) Hotell- och turismprogrammet Hotell och konferens Turism och resor International Baccalaureate Samhällsvetenskap Ekonomi Naturvetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap med säkerhetsprofil Introduktionsprogram preparandutbildning individuellt alternativ språkintroduktion

25 Eskilstuna JB Gymnasiet Ekonomiprogrammet Ekonomi Estetiska programmet Estetik och media (Idrott) Samhällsvetenskapsprogrammet. Medier, information och kommunikation (NIU handboll, gymnastik och tennis) Beteendevetenskap Teknikprogrammet Informations- och medieteknik Hantverksprogrammet Frisör El- och energiprogrammet Dator- och kommunikationsteknik Kunskapscompaniet Fordons- och transportprogrammet Transport Bygg- och anläggningsprogrammet Husbyggnad Måleri

26 Eskilstuna Mikael Elias Gymnasium Samhällsprogrammet Samhällsvetenskap Beteendevetenskap Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap och samhälle Naturvetenskap NTI gymnasiet El- och energiprogrammet Dator- och kommunikationsteknik Teknikprogrammet Informations- och medieteknik Estetiska programmet Estetik och media Realgymnasiet Naturbruksprogrammet Djur (Häst, hund, djurvård). Skog (Äventyrsturism) (Kan även kombineras med Naturvetenskaplig behörighet).

27 Plusgymnasiet Eskilstuna Kommer att vara sökbart för våra elever till hösten 2014. Etablerar sig i Eskilstuna under året. Program • Samhällsvetenskapsprogrammet • Ekonomiprogrammet • Hantverksprogrammet

28 Södertälje Torekällgymnasiet Barn och fritidsprogrammet Fritid och hälsa Pedagogiskt arbete Bygg och anläggning Husbyggnad Mark och anläggning Måleri El och energi Elteknik Fordons- och transportprogrammet Peronbil Handels- och administrationsprogrammet Handel och service Restaurang och livsmedelsprogrammet Bageri och konditori Kök och servering. VVS och fastighet VVS Vård- och omsorgsprogrammet NIU Basket Fotboll Golf Ishockey Rugby Simning

29 Södertälje Täljegymnasiet Ekonomiprogrammet Ekonomi Juridik Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap Naturvetenskap och samhälle Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskap Beteendevetenskap IB - International Baccalaureate Introduktionsprogrammet Prep Språk Individuellt alternativ

30 Södertälje Wendela Hebbegymnasiet Estetiska programmet Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater Humanistiska programmet Kultur (profil beteende) Samhällsvetenskapsprogrammet Medier, information och kommunikation Teknikprogrammet Design och produktutveckling Samhällsbyggande och miljö Wendela Hebbegymnasiet erbjuder inte NIU

31 Södertälje NTI Gymnasiet Teknikprogrammet Informations- och medieteknik El- och energiprogrammet Dator- och kommunikationsteknik Estetiska programmet Estetik och media S:ta Ragnhildgymnasiet Ekonomiprogrammet ekonomi Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap Mälardalens Tekniska Gymnasium (fd Scania) Industritekniskaprogrammet Produkt och maskinteknik Teknikprogrammet Inriktning Produktionsteknik (ej sökbart från år 1)

32 Nykvarn/ Gnesta/ Södertälje Praktiska • Bygg och Anläggning • Anläggningsfordon • husbyggnad • El och Energi • Automation • Elteknik • • Fordon och Transport • Karosseri och lackering • Personbil • • Handel och Administration • Administration och service • Handel och service • Hantverksprogrammet • Finsnickeri • Textil design • Övriga hantverk (Hår och make-upstylist mm) • • Hotell och Turism • Hotell och konferens • Turism och resor • Industritekniska programmet • Svetsteknik • • Naturbruksprogrammet • Djur • Lantbruk • Trädgård • Restaurang och Livsmedel • Bageri och konditori • Kök och servering • Färskvaror, delikatesser och catering • • Samhällsvetenskap • Medier, information och kommunikation • • VVS och Fastighet • VVS • Vård och Omsorg

33 Södertälje Telge Djur och Natur Naturbruksprogrammet Djur Vackstanäsgymnasiet Estetiska programmet Bild och formgivning Barn-och fritidsprogrammet Fritid och hälsa (NIU Ishockey+ beachvolleyboll+ profil innebandy) Restaurang och livsmedelsprogrammet (lärlingsutbildning) Kök och servering Bageri och konditori Naturbruksprogrammet Trädgård

34 Gymnasieinformation 2012-2013 Studie- och yrkesvägledare Per-Anders Gustafsson Mail: perandersgustafsson@asken.as Tfn: 076- 76 75 154


Ladda ner ppt "Gymnasieinformation 2012-2013 Studie- och yrkesvägledare Per-Anders Gustafsson Mail: Tfn: 076- 76 75 154."

Liknande presentationer


Google-annonser