Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Göran Bengtsson Flygteknik 2010, Stockholm 2010-10-19 Teknikutveckling i flygindustrin i framtiden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Göran Bengtsson Flygteknik 2010, Stockholm 2010-10-19 Teknikutveckling i flygindustrin i framtiden."— Presentationens avskrift:

1 Göran Bengtsson Flygteknik 2010, Stockholm 2010-10-19 Teknikutveckling i flygindustrin i framtiden

2 Innehåll Teknikutvecklingens betydelse för flygindustrin Flygteknik i det svenska innovationssystemet Vilka förmågor behövs i framtiden och hur tar vi fram dem? Hur kan vi tidigt identifiera ny teknik, utveckla den till lösningar, demonstrera mogenhet i tekniken och använda den i nya produkter? Vilka strategiska och tekniska avvägningar behöver göras? Hur Saab Aeronautics planerar forskning och teknikutveckling

3 INNOVATION TRACK RECORD 1937-1967 •1st Ejection SeatJ21 (prod.1944-47) •1st A/C modified from propeller to jet engineJ21 •Novel ConfigurationJ21 •1st Swept Wing Jet in EuropeTunnan(1st flight 1948) •1st production A/C with afterburner Tunnan •2 world speed recordsTunnan •Peak production rate 1 A/C per dayTunnan •1st Saab Supersonic A/CLansen (1st flight 1952) •1st Saab System A/C ex RadarLansen •1st Double Delta WingDraken(1st flight 1955) •1st Composite Engine Air Intake on Mach2 cruise A/C Draken •Computer analysis of complete airframe Draken •1st Canard configuration in productionViggen (1st flight 1967) •1st A/C w Central ComputerViggen •1st Tactical Data Link bw A/C Viggen •1st Digital FCSViggen •1st single-engine fighter with Thrust reversal Viggen •1st Auto Gun AimingViggen •1st HUD in productionViggen •1st On-board training & evaluation systemViggen •1st virtual target training aidViggen •1st metal bonded wing panels in Mach 2 A/CViggen

4 INNOVATION TRACK RECORD 1967- 2010 •Fighter-link between 4 aircraft. Fighter Viggen •First a/c using bonding as major assembly strategy Saab 340 •First regional a/c with surveillance capability in operationSaab 340 AEW •First production fighter with all moving canard Gripen •Unprecedented capability- size ratioGripen •First Nato fighter of 4th generationGripen •First fighter to fire MeteorGripen •First cockpit without dedicated standby instruments Gripen •Saab 2000 time to climb world record Saab 2000 •Saab 2000 active sound reduction in cabinSaab 2000 •First regional a/c with Electronic Flight Control SystemSaab 2000 •First European fully autonomous flightSharc TD •First traffic insertion simulation involving all stake holders Sturup Demo •First use of civil standard, ARINC 661, graphics server in a fighter aircraftGripen NG: •First fighter with open architecture and separation of criticality in avionics Gripen NG

5 Genom hela Saabs historia har vi varit snabba på att omsätta ny teknik till nya produkter och nya egenskaper

6 Det har också Sverige haft stor nytta av “Mycket mer än utvecklingsinvesteringarna i Gripensystemet har återbetalats till samhället i form av nyskapande samhällsekonomiska värden som tappats ur det moln av teknologi som uppstått kring Gripenprojektet, minst 2.6 gånger den ursprungliga FoU-investeringen” Gunnar Eliasson, Professor, Royal Institute of Technology and the RATIO Institute, 2009, i boken Synliga kostnader, osynliga vinster

7 The Spillover Cloud concrete content of the spillovers 7

8 TECHNOLOGY - DESIGN DRIVERS AND ENABLERS 200020201970199020101980 2030 Faster & Safer Green Efficient Speed Availability & Cost Complex system Energy, Light weight Stealth Multi-role Basic Aeronautics •FBW - Fly by wire •TCAS - Traffic Collision Avoidance Systems •Improved aero efficiency •Fuel Cells •Autonomous Transport (UAV) •Functional, self-healing materials •Integrated Structure/system • Adaptive wings optimized for flight condition •More Electric Aircraft (energy optim.) •Nanotechn, multifunctional structure •Automatic production of composites •More efficient production •Alternative fuel •Prognostics/diagnostics, maint. opt. •Pilot-support – increased autonomy •Model based development •Demonstrators •Low drag-wings •De-moisturizing •EFIS - Electronic Flight Instrumentation System •IMA - Integrated Modular Avionics •Optimal configurations •non circular fuselage structure •Integrated engine in airframe •Active laminar flow •All Electric aircraft Composites 10%25%50% Next x-generation advanced composite •Natural laminar flow •OpenRotorEngine •Advanced Turbo Fan •Product Families •Digital Computers •Multimode radar •2 nd generation Radar- & IR-missiles •”Stand-off” smart strike weapon •Stealth, 1 st generation •Stealth, 2 nd generation •Conformal Stealth apertures •Network connection •Broadband data link, long range •AESA-radar •Multispectral sensors •Advanced Electronic Warfare •Autonomy, Decision suppport •Precision weapon, graded effect •Data link •Miniaturization •Engine: Increased thrust- to-weight •”Counter-Stealth” •UCAV – unmanned combat •Plasma (Stealth & flow control) •Advanced, passive electrooptic sensors

9 2009-11-02 • NRA Flyg överlämnad till regeringen i februari 2010 • Fortsatt dialog med regeringen behövs om förutsättningarna för flygteknik och flygindustri i Sverige • Materialet finns på www.nraflyg.se

10 FoT-planeringen inom Saab Utgår från en bedömning av framtida affärsmöjligheter i form av bland annat: Kunders bedömda behov Ekonomiska begränsningar, vad är man beredd betala Trender i omvärlden Tekniska möjligheter Konkurrenters position

11 Strategiska och tekniska avvägningar Vi har flera syften med FoT: Ta ny teknik till sådan mognad att den kan användas i produktframtagningen Förstå kunders behov genom att demonstrera nya möjligheter FoT är ett bra sätt att få erfarenhet av samarbete med möjliga nya partners Tillgång till teknik är viktig positionering inför framtida affärer och samarbeten Teknikspridning, avsiktligt som del i en affär eller oavsiktligt

12 Saab Aeronautics - Product Portfolio Gripen & AEW- systems Future Airpower Systems Tactical UAS Commercial Aeronautics 2000 2010 2020 2030 2040

13 Saab Aeronautics - Product Portfolio Gripen & AEW- systems Future Airpower Systems Tactical UAS Commercial Aeronautics 2000 2010 2020 2030 2040 Demonstrators Establish NG Traffic Insertion ISR UAS UCAS New Manned Fighter Gripen further development Composites, systems and integration

14 Saab Aeronautics - Product Portfolio Gripen & AEW- systems Future Airpower Systems Tactical UAS Commercial Aeronautics 2000 2010 2020 2030 2040 Demonstrators Establish NG Traffic Insertion ISR UAS UCAS New Manned Fighter Gripen further development Concept Overall Design Collaboration Traffic Insertion Sensors Communication Weapons Decision Support Integration Low Observability Sensors Communication Weapons Avionics Gripen • New Engine • Range, airframe • AESA • Avionics • Enhanced communication • Self protection • Weapons integration • Air Vehicle • Control Station Sensors Decision Support Integration ISR/AEW Tactical Systems Composites, systems and integration Structures and certain systems incl integration

15 Technology Readiness Level (TRL) Demonstrator i verklig miljö, Verifierad produktanvändning Demo delsystem Tillämpad forskning, labförsök Grundforskning TRL9 TRL8 TRL7 TRL6 TRL5 TRL4 TRL3 TRL2 TRL1 FoT Produktutveckling FoU

16 I vilken form och med vem kan vi bäst utveckla varje teknologi? FMV FoT NFFP ProViking Vinnova excellenscentra Koncern intern FoT EU EDA Clean Sky Bilaterala internationella samarbetsprojekt ETAP

17 Saab Aeronautics Technology Roadmap Sammantaget ger detta en roadmap för vår teknikutveckling: Vad är viktigast att göra för vilka produkter? När i tiden? Vilka synergier finns mellan produkter och teknikområden och hur utnyttjar vi det? I vilken form och tillsammans med vem ska vi göra teknikutvecklingen?

18 2009-11-02 Prioriterade satsningar Prioriterade tekniksatsningar

19 Sammanfattning Teknikutvecklingen inom flyg har avgörande betydelse för flygindustrin Och för det svenska innovationssystemet Vi gör en systematisk värdering av vilka förmågor som behövs i framtiden och hur vi ska ta fram dem, som är fullt spårbar till företagets affärsplan Det är en nödvändig och samlande målbild för företaget, men också en levande process, teknikutvecklingen och omvärlden förändras snabbt

20


Ladda ner ppt "Göran Bengtsson Flygteknik 2010, Stockholm 2010-10-19 Teknikutveckling i flygindustrin i framtiden."

Liknande presentationer


Google-annonser