Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Gee, Hull, Lankshear (1996) The New Work Order. Behind the Language of New Capitalism.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Gee, Hull, Lankshear (1996) The New Work Order. Behind the Language of New Capitalism."— Presentationens avskrift:

1 1 Gee, Hull, Lankshear (1996) The New Work Order. Behind the Language of New Capitalism

2 2 Den nya kapitalismen •Global hyperkonkurrens •Vetenskapliga och tekniska framsteg •Affärsverksamheter liknar distribuerade system •Lokala och flexibla enheter •On-demand, etc. •Relationer mellan system, kund och marknad

3 3 Länkar mellan business och non-business •Det gamla systemet:auktoritära hierarkier, toppstyrning •Det nya systemet: Network, connections, interconnections, breakdown of hierarchy, complex systems, chaos, decentering, assisted by a top = distributed systems

4 4

5 5 Ex. Mobot (MIT Media Lab) Ingen central hjärna; själv kontrollerande enheter; feedback och adaptation När komplexiteten ökar tror vi att det finns en hjärna bakom!

6 6 Business och cognitive science •Cognitive science, en ny megadisciplin som studerar tänkandets natur, anpassas till den nya kapitalismen •Howard Gardner och ”disciplinary experts”; domän specifikt tänkande •”cognitive science has progressively shifted its notion of expertise away from disciplinary or a academic expertise to a broader notion more compatible with a worldview of new capitalism” •Expertis som en process av ”continual reinvestments”; experts as ”becoming experts”; non-routine ways

7 7 Centralt dilemma: Indirekt kontroll •”learning communities” – kunskap är distribuerad och finns i aktiviteter mellan människor •Skolor skall vara: en plats där man lär sig att lära; där man förbereds för livslångt lärande; de som lär sig är de som har lärt sig hur man skall lära på många områden •Ex. reciprocal teaching, jigsaw-methods •Risk för romantisering av ”communities of practice”

8 8 Ulrich Beck (2000) The Brave New World of Work

9 9 Scenarier om framtiden är alltid spekulativa Det finns lika många scenarier som författare (Bertolt Brecht)

10 10 Moderniteten från jordbrukssamhälle till industrisamhälle, industrialisering, Fordism, specialisering av arbete, urbanisering, Slutet på moderniteten: det postmoderna, det senmoderna Kallas också för den första moderniteten

11 11 Den andra moderniteten (Beck) •Informationsteknologi •Globalisering •Individualisering •Ekologisk kris Kallas även risksamhället (Risk Society; Riskogesellschaft) •8 scenarier mellan hopp och förtvivlan

12 12 1.Från arbetssamhälle till kunskapssamhälle Kunskap (inte arbete) är en ekonomisk Kunskapsarbetare är vinnare: förmågan att transformera specialiserad kunskap till innovationer Daniel Bell, Peter Drucker, Manuel Castells, Richard Florida, m fl) 2. Kapitalism utan arbete The Club of Rome, ökad produktivitet utan arbete2/3- samhället, Jeremy Rifkin: precis som industrisamhället gjorde slut på slavarbete så kommer informationssamhället kommer att göra slut på den fulla sysselsättningen

13 13 3. Världsmarknaden – det nyliberala miraklet ”Radical political measures are accordingly prescribed as the royal road back to full emkployment: highly stable value of money, moderate wage increases and low strike rates, combined with a minimal state that does no more than provide a competitive social framwork where individual citizensand companies bear much of the responsibility themselves…welfare state are treated as the devil’s work… 4. Arbetets lokala fixering – en globaliseringsrisk Kasinokapitalism; arbete är lokalt men kapital är globalt

14 14 5. Det hållbara arbetet – det ekologisk-ekonomiska miraklet ”Humanity has the ability to make development sustainable – to ensure that it meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs … sustainable development requires meeting the basic needs of all and extending to all the opportunity to fulfill their aspirations for a better life” (Brundtland-kommissionen) Från produktion till underhåll, reparation och andra tjänster Grön skatteväxling: Arbete blir billigare men energi blir dyrare 6. Global apartheid Ökade klyftor mellan rika och fattiga

15 15 7. Den egna företagaren – otrygghetens frihet Från statlig trygghet till egenföretagande och osäkerhet 8. Individualiseringen av arbetet – samhällets disintegration Hybrida anställningsformer McJobs

16 16 Becks vidare visioner… •The multi-activity society •The free time society •Post-national and political civil society: A European model


Ladda ner ppt "1 Gee, Hull, Lankshear (1996) The New Work Order. Behind the Language of New Capitalism."

Liknande presentationer


Google-annonser