Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Aalto-universitetet 2014. » Teknik» Ekonomi» Konst » Aalto-universitetet EdellinenPäävalikko •HistoriaHistoria •StrategiStrategi •KontaktuppgifterKontaktuppgifter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Aalto-universitetet 2014. » Teknik» Ekonomi» Konst » Aalto-universitetet EdellinenPäävalikko •HistoriaHistoria •StrategiStrategi •KontaktuppgifterKontaktuppgifter."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Aalto-universitetet 2014

2 » Teknik» Ekonomi» Konst » Aalto-universitetet EdellinenPäävalikko •HistoriaHistoria •StrategiStrategi •KontaktuppgifterKontaktuppgifter •Att studera på svenska vid Aalto-universitetetAtt studera på svenska vid Aalto-universitetet •KandidatförnyelsenKandidatförnyelsen •Studentkåren och studielivetStudentkåren och studielivet •StuderandeprojektStuderandeprojekt •Studentens vardagStudentens vardag •CampusCampus •Living +Living + •Start up -kulturenStart up -kulturen •SamarbetspartnersSamarbetspartners •ForskningForskning •AlumnerAlumner •Högskolan för ingenjörsvetenskaperHögskolan för ingenjörsvetenskaper •Högskolan för kemiteknikHögskolan för kemiteknik •Högskolan för teknikvetenskaperHögskolan för teknikvetenskaper •Högskolan för elektroteknikHögskolan för elektroteknik •HandelshögskolanHandelshögskolan•Högskolan för konst, design och arkitekturHögskolan för konst, design och arkitektur

3 Studera teknik AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

4 Högskolan för Ingenjörsvetenskaper Expertis inom bebyggda miljöer och teknologi Centrala teman inom forskning och undervisning är klimatförändringen, energifrågor och en hållbar användning av naturresurser. Ansökningsalternativ Maskin- och byggnadsteknik Energi- och miljöteknik Den byggda miljön < takaisin päävalikkoon seuraava >< edellinen | < takaisin edelliseen diaan Valikkoon >

5 Vad kan du studera? •Energiteknik •Geoinformatik •Geo- och vägplanering •Fastighetsekonomi •Maskinkonstruktionsteknik •Trafikteknik och användning av landområden •Byggnadsteknik •Teknisk mekanik •Vatten- och miljöteknik Mer information om utbildnings- program och huvudämnen studies.aalto.fi Läs mer om det bärbara flyktingsskyddet som våra studerande har byggt: studies.aalto.fi < takaisin päävalikkoon seuraava >< edellinen | < takaisin edelliseen diaan Valikkoon >

6 Högskolan för kemiteknik Kemi-, bio- och materialteknik Ansökningsalternativ I spetsen av en hållbar utveckling Tyngdpunkten ligger på energiteknik, nya material, miljöeffektiva processer och deras produkter. < takaisin päävalikkoon seuraava >< edellinen | < takaisin edelliseen diaan Valikkoon >

7 Vad kan du studera? •Materialvetenskaper •Återvinningsteknik •Organisk kemi, fysikalisk kemi, analytisk kemi… •Livsmedelsteknik •Bioproduktteknologi •Fabriksplanering •Processautomation Mer information om utbildnings- program och huvudämnen studies.aalto.fi Våra studerande planerade en ny typs isbrytare: studies.aalto.fi < takaisin päävalikkoon seuraava >< edellinen | < takaisin edelliseen diaan Valikkoon >

8 Högskolan för teknikvetenskaper Datateknik Informationsnätverk Produktionsekonomi Teknisk fysik och matematik Ansökningsalternativ En bättre framtid genom toppforskning Den centrala styrkan för högskolan är den högklassiga forskningen < takaisin päävalikkoon seuraava >< edellinen | < takaisin edelliseen diaan Valikkoon >

9 Vad kan du studera? •Mediateknik •Programvaruteknik •Systemvetenskaper •Matematik och fysik •Industriell ekonomi •Framtidens industriföretag (på svenska!) Mer information om utbildnings- program och huvudämnen studies.aalto.fi Studerande gjorde ett spel för att undersöka hur användaren upplever en touchscreen: studies.aalto.fi < takaisin päävalikkoon seuraava >< edellinen | < takaisin edelliseen diaan Valikkoon >

10 Högskolan för elektroteknik Automations- och informationsteknologi Bioinformationsteknologi Elektronik och elektroteknik Ansökningsalternativ Forskning, ny teknologi och ingejörsutbildning på hög nivå Centrala forskningsområden: förbättrande av eltransportens verkningsgrad, utveckling av elektronik för hälsovårdens behov samt trådlös dataöverföring. < takaisin päävalikkoon seuraava >< edellinen | < takaisin edelliseen diaan Valikkoon >

11 Vad kan du studera? •Elektronik •Automations- och systemteknik •Signalbehandling •Akustik och ljudbehandling •Informationsteknologi •Hälsoteknologi Mer information om utbildnings- program och huvudämnen studies.aalto.fi Bekanta dig med roboten CEILBOT, som våra studenter har planerat studies.aalto.fi AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

12 Typisk läseordning, I året < takaisin päävalikkoon seuraava >< edellinen | < takaisin edelliseen diaan Valikkoon > Kl.MåndagTisdagOnsdagTorsdagFredag 8-10 TermodynamikMatrisräkning Räkneövning, matematik 10-12 Introduktion till studier i elektroteknik och elektronik (på finska) MatrisräkningRäkneövning, Matematik Räkneövning, Fysik Räkneövning Fysik 12-14 Kretsanalys (på finska) Övning, Fysik Grunderna i digitalteknik (på finska) 14-16 Introduktion till studier i elektroteknik och elektronik (på finska)

13 Examensstrukturen KandidatexamenDiplomingenjörs-, arkitekt- eller landskapsarkitektexamen 3 år2 år 180 sp Grundläggande studier i naturvetenskaper som fungerar som bas för magistersskedet 120 sp fördjupade studier som lämpar sig för såväl näringslivet som forskning < takaisin päävalikkoon seuraava >< edellinen | < takaisin edelliseen diaan Valikkoon > De som får en studieplats via kandidaturvalet har alltid rätt att studera ända till diplomingenjör/arkitekt

14 Livet efter studierna Medellönen för nyutexaminerade diplomingenjörer (under ett år i arbetslivet) var år 2012 3 415 €, för de som arbetat 5–9 år 4 466 €. Motsvarande siffror för arkitektur och landskapsarkitektur var 3 802 € respektive 4102€. Enligt TEK:s sysselsättningsenkät sommaren 2012 var sysselsättningsgraden 95 % bland de högskoleutbildade. Källa: tek.fi/index.php?92 < takaisin päävalikkoon seuraava >< edellinen | < takaisin edelliseen diaan Valikkoon >

15 En mångsidig studentkultur Teknologer är kända för sin studerandeverksamhet. Med sin tofsförsedda mössa på sned ordnar teknologer hejdundrande fester, producerar valborgstidningar och planerar ”jäynä”, de klassiska teknologsskämten. Gillen Otnäs campus är sprudlar av studentaktivitet, varav en stor del utgörs av ämnesföreningar d.v.s. gillen. De tar hand om de nya studerandena och hjälper dem att bekanta sig med studierna, studielivet och varandra. Dessutom för gillena och studentkåren studenternas talan i studierelaterade frågor. < takaisin päävalikkoon seuraava >< edellinen | < takaisin edelliseen diaan Valikkoon >

16 Ansökningsalternativ 2014 Tekniska utbildningar Kandidatprogram (3+2 år) •Arkitektur (ARTS) •Automations- och informationsteknologi (ELEC) •Datateknik (SCI) •Den byggda miljön (ENG) •Bioinformationsteknologi (ELEC) •Elektronik och elektroteknik (ELEC) •Energi- och miljöteknik (ENG) •Informationsnätverk (SCI) •Kemi-, bio- och materialteknik (CHEM) •Landskapsarkitektur (ARTS) •Maskin- och byggnadsteknik (ENG) •Produktionsekonomi (SCI) •Teknisk fysik och matematik (SCI) < takaisin päävalikkoon seuraava >< edellinen | < takaisin edelliseen diaan Valikkoon >

17 Ansökning till kandidatprogram •Det gemensamma urvalet för DI- och arkitektutbildningar (DIA) •www.universitetsansokan.fiwww.universitetsansokan.fi •Du kan söka till max. fem ansökningsalternativ inom DIA •Betygsantagning •Begynnelsepoäng + provpoäng •Enbart provpoäng •Specialantagningar < takaisin päävalikkoon seuraava >< edellinen | < takaisin edelliseen diaan Valikkoon >

18 DIA Betygsantagning •En möjlighet att få en studieplats utan inträdesprov •Baserar sig på studentbetyget •De fem bästa ämnena räknas •Endast möjligt att bli antagen till det första ansökningsalternativet via betygsantagning •Den sökande bör ändå anmäla sig till inträdesproven •Om man blir antagen får man inte delta i inträdesproven < takaisin päävalikkoon seuraava >< edellinen | < takaisin edelliseen diaan Valikkoon >

19 DIA Inträdesprov •Den sökande bör delta i minst två urvalsprov av vilka matematik är obligatoriskt för alla •Till de övriga proven hör fysik, kemi och samhällskunskap -Samhällskunskapsprovet behöver bara de som söker till fastighetsekonomi skriva •Vilka prov den sökande kan/bör delta i varierar enligt utbildningsprogrammen

20 Gamla urvalsprovfrågor: matematik Koefficienterna a; b; c i ekvationen ax²+bx+c = 0 får värden från mängden {1; 2; 3; 4; 5; 6}. Varje koefficient bestäms genom att kasta en tärning. a) Vad är sannolikheten att ekvationens rötter är reella, om koefficienterna a och b har fått värdena a = 1 respektive b = 4? b) Vad är sannolikheten att ekvationens rötter är reella, om koefficienten b har fått värdet b = 4 c) Vad är sannolikheten att ekvationens rötter är reella? I början av landningen flyger ett flygplan horisontellt. Då är planet på höjden y = h och på horisontella avståndet x = s från landningsbanan. Planet vidrör landningsbanan i origo flygande horisontellt. Antag att under landningen: y = ax3 + bx2 + cx + d: Hur högt är planet, då dess horisontella avstånd från landningsbanan är 1/3s? < takaisin päävalikkoon seuraava >< edellinen | < takaisin edelliseen diaan Valikkoon >

21 Gamla urvalsprovfrågor: fysik och kemi Ett militärområde, med måtten 30,0 km x 30,0 km, är omgärdat med ett enhetligt taggtrådsstängsel. Medelvärdet på jordens magnetfälts magnetiska flödestäthets lodräta komponent i området är 52 T. a) Hur stor spänning observeras mellan portstolparna i stängslets öppna port under en magnetisk storm, då jordens magnetfälts magnetiska flödestäthets lodräta komponent ändrar med 1,0 % på 20,0 sekunder? b) Hur stor ström går det i taggtråden då porten stängs? Taggtrådens tvärsnittsdiameter är 3,0 mm och resistivitet 0,180 μΩm. Rita strukturformler för alla möjliga strukturisomerer. Det kan finnas fler än en isomer per delfråga. a)En cyklisk förening, som är strukturisomer till 2-buten (but-2-en) b)En ester, som är strukturisomer till propansyra c)En keton, som är strukturisomer till butanal d)En sekundär amin, som är strukturisomer till butylamin e)En eter, som är strukturisomer till 2- metyl-2-propanol (2-metyl-propan-2-ol) < takaisin päävalikkoon seuraava >< edellinen | < takaisin edelliseen diaan Valikkoon >

22 Arkitektur och Informationsnätverk •Urvalet till ansökningsalternativen för arkitektur sker i tre delar •Förhandsuppgifter •Matematikprov •Tecknings- och planeringsprov •Prov i naturvetenskap för sökande till landskapsarkitektur •Urvalsproven till ansökningsalternativet för informationsnätverk •Matematik •Materialbaserat- och lämplighetsprov

23 Gamla urvalsprovuppgifter: arkitektur En familj som bor i en av de mellersta våningarna i en hög skyskrapa (ungefär den 20:e våningen) har skaffat en flodhäst hem till sig som ett husdjur. Eftersom flodhästen ändå inte ryms i deras två- rummare är de tvungna att beställa en plan för sitt husdjurs hem från en arkitekt som är känd för sina parasitliknande utföranden (som fästs vid en existerande byggnad). Flodhästen behöver en stor bassäng samt ett ganska stort växthusliknande utrymme. Till dess dagliga rutin hör förutom mat och vattengymnastik även motion, till vilket det krävs en ungefär 20 meter lång rak gång där omvändningar är möjliga. Uppgift: Planera utgående från ovannämnda punkter ett flodhästshem som ska fästas vid sidan av en skyskrapa. Utförande: Teckna på ett horisontellt A3-ark: •En vy över flodhästhemmet sett från gatunivå •En vy över hur flodhästhemmet ser ut inifrån AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

24 Specialantagningar •IB-, EB-examen •Framgång i naturvetenskapstävlingar •Framgång i Datatähti- tävlingen •Framgång i vetenskapstävlingen Viksu < takaisin päävalikkoon seuraava >< edellinen | < takaisin edelliseen diaan Valikkoon >

25 z v v v Ansökningstidtabell decemberjanuarifebruarimars april maj junijuli augustiseptemberoktober Ansökningstid 3. mars – 1. april 2014 Resultat/ Tekniska utbildningar 2. juli 2014 Studierna börjar augusti/september 2014 Mottagande av studieplats senast 29. juli 2014 Aalto-universitetet | Absökningsservice PB 13350, 00076 AALTO | tel: 050 361 6430 ansokningsservice@aalto.fi | studies. aalto.fi < takaisin päävalikkoon seuraava >< edellinen | < takaisin edelliseen diaan Valikkoon >

26 Magisterprogram Magisterprogram (två år) •Arkitektur •Automations- och systemteknik •Bioinformationsteknologi •Datateknik •Elektronik och elektroteknik •Energi- och VVS-teknik •Fastighetsekonomi •Geomatik •Informationsnätverk •Kemiteknik •Konstruktions- och byggnadsproduktionsteknik •Landskapsarkitektur •Maskinteknik •Materialteknik •Produktionsekonomi •Samhälls- och miljöteknik •Teknisk fysik och matematik •Telekommunikationsteknik Till de tvååriga magisterprogrammen kan man ansöka om man har en passande kandidatexamen från t.ex. en yrkeshögskola

27 Master’s Programme in •Bioinformatics •Bioproduct Technology •Brain and Mind •Process Systems Engineering •Communications Ecosystem •Communications Engineering •Creative Sustainability – M.Sc. Degree in Architecture or M.Sc. Degree in Technology •Electrical Engineering •Foundations of Advanced Computing •Geoinformatics •International Design Business Management – M.Sc. Degree in Technology Magisterprogram på engelska •Machine Learning and Data Mining •Mechanical Engineering •Micro- and Nanotechnology •Mobile Computing – Services and Security •Physics of Advanced Materials •Radio Science and Engineering •Real Estate Investment and Finance •Service Design and Engineering •Service Management and Engineering •Strategy - M.Sc. Degree in Technology •Structural Engineering < takaisin päävalikkoon seuraava >< edellinen | < takaisin edelliseen diaan Valikkoon >

28 Dubbelexamensprogram i samarbete maed utländska universitet Master’s Degree Programme in •Computational and Systems Biology (euSYSBIO) (Erasmus Mundus) •Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems (SELECT) (Erasmus Mundus) •ICT Innovation •Security and Mobile Computing (NordSecMob) (Erasmus Mundus) •Space Science and Technology (SpaceMaster) (Erasmus Mundus) Magisterprogram på engelska Nordic Master Programme in •Applied and Engineering Mathematics •Environmental Engineering •Innovative and Sustainable Energy Engineering •Maritime Engineering •Sustainable Urban Transitions Dessa program har egna urvalsprocesser och ansökningstider < takaisin päävalikkoon seuraava >< edellinen | < takaisin edelliseen diaan Valikkoon >

29 v vv v Ansökan till magister program Aalto-universitetet | Absökningsservice PB 13350, 00076 AALTO | tel: 050 361 6430 ansokningsservice@aalto.fi | studies. aalto.fi decemberjanuarifebruarimarsaprilmajjunijuliaugustiseptemberoktober < takaisin päävalikkoon seuraava >< edellinen | < takaisin edelliseen diaan Valikkoon > Studierna börjar augusti/september 2014 Ansökningstid 16. december 2013– 31. januari 2014 Resultat tidigast 3. april 2014 Mottagande av studieplats senast 30. maj 2014

30 Studera ekonomi AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

31 Handels högskolan Finlands ledande handelshögskola Handelsvetenskaper, Tölö campus (finska) International Business, S:t Michel (engelska) Ansökningsalternativ Sedan år 2007 det enda nordiska universitet/högskola med en sk ”Triple crown”, dvs de mest ansedda ackrediteringarna inom branschen AACSB, AMBA ja EQUIS. AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

32 Vad kan du studera? •Bokföring •Handelsvetenskap •Marknadsföring •Företagsamhet •Finansiering Mer information om utbildnings- program och huvudämnen studies.aalto.fi Ota selvää mitä opiskelijamme saivat aikaan Burkina Fasossa osoitteessa studies.aalto.fi AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

33 Specialiseringsmöjligheter i kandidatskedet •Ledarskap •Redovisning •Business teknologi •Marknadsföring •Finansiering •Ekonomisk vetenskap •Kommunikation •Företagsjuridik •International Business, BScBA (S:t Michel) AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

34 Ekonomie kandidat från S:t Michel •Bachelor of Science in Economics and Business Administration -examen (BScBA) •Internationell företagsamhet (International Business) •Undervisningen är på engelska och sker i intensiva perioder på tre veckor •En internationell studiemiljö med många utländska lärare •Utbytesstudier utomlands är en del av studiehelheten AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

35 Förändringar •Examensstrukturen har förnyats, alla som blivit antagna fr.o.m 2013 studerar enligt den nya examensstrukturen •I Helsingfors kan man avlägga ekonomie kandidatexamen endast på finska •Kandidatundervisningen i Helsingfors flyttar till Otnäs år 2015 AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

36 Modelläseordning 1. året, 1. perioden (2013) KlMåndagTisdagOnsdagTorsdagFredag 8.00–9.00 9.00–10.00Matematiikkaa ja tilastotieteitä 10.00–11.00Johtamisen perusteet Johtamisen perusteet Matematiikan harjoitukset 11.00–12.00 12.00–13.00Business Communication Business Communication 13.00–14.00 14.00–15.00Perustyöväline- ohjelmat 15.00–16.00 16.00–17.00Matematiikan demonstraatio 17.00–18.00 AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

37 Examensstrukturen Ekonomie kandidat examenEkonomie magister examen 3 år2 år 180 sp (färdigheter för magistersstudier och arbetsliv) 120 sp (färdigheter för arbetsliv och doktorsstudier) 1. året2. året3. året grundstudier, 60 sp Specialiseringsstudier, 42 sp Språkstudier, 18 sp Valbara studier, 18–24 sp Metodikstudier, 12 sp Biämneshelhet, 24–30 sp Utbildningsprogrammets studier, 78 op (inehåller pro gradu, 30 op) Valbara studier, 18 sp Biämneshelhet, 24 sp AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

38 Livet efter studierna • 86 % av de som svarat på enkäten 2012 arbetade då de blev utexaminerade •De som utexaminerats 2012 hade en medellön på 3 482 €/mån vid deras första heltidsarbete •Fem år efter utexaminering var medellönen hösten 2012 5 144 €/mån. AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

39 Typiska yrken: Analytiker, ekonom, personalchef, systemplanerare, konsult, marknadsföringschef, bankdirektör, kapitalförvaltare, chefredaktör, finansieringsplanerare, revisor, verkställande direktör, producent, forskare, miljöchef, egenföretagare, kommunikationschef m.m. AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

40 En studerandekultur med anrika traditioner Handelshögskolan har en lång tradition som fortfarande syns i studentverksamheten. KY ry (Kauppatieteiden ylioppilaat) är en takorganisation som bevakar studenternas intressen och ordnar diverse evenemang. Under KY fungerar ett flertal hobbyklubbar, utskott och ämnesföreningar. seuraava >< edellinen | AlavalikkoPäävalikkoEdellinen Diverse evenemang KY ordnar mycket program för att välkomna de nya studenterna till Handelshögskolan och studielivet. KY ser också till att de äldre studerandena trivs genom att ordna olika sorters program under hela läsåret.

41 Ansökning till Helsingfors •www.universitetsansokan.fi •Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta •Gemensamt urval för finska ekonomiutbildnngar •SAT Reasoning test •Urval på basis av framgång i VIKSU-tävlingen •skild ansökningsblankett •Via Öppna universitetet •skild ansökningsblankett •Talousguru-tävlingen Noggrannare information studies.aalto.fi AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

42 Studerandeurval 2014 •Det gemensamma urvalet för handelsvetenskaper (Kauppatieteiden yhteisvalinta) •Urval på basis av begynnelsepoäng från studentexamen och provpoäng. En del antas enbart på basis av provpoäng •Inträdesböckerna och övrig information gällande urvalet 2013 publiceras i oktober / november •Tilläggsinformation: www.kauppatieteet.fi •SAT-urvalet den sökande ska ha avlagt SAT Reasoning Test med följande resultat •Writing-delen 500 poäng OCH •sammanlagt i delarna Mathematics och Critical Reading minst 1050 poäng •Testet får ha gjorts tidigast 1.1.2011 •Uppfyllande av minimikraven garanterar inte en studieplats •Framgång i VIKSU-tävlingen •Framgång i Talousguru-tävlingen (de tre bästa) •Urval via Öppna universitetet (skild ansökningstid) Urval till enheten i Helsingfors (3 + 2 år) AlavalikkoPäävalikkoEdellinen Ansökningstiden börjar 3.3.2014 och slutar 1.4.2014 kl. 16:15

43 Gamla urvalsprovsuppgifter: •Flervalsuppgifter och/eller påståenden som är sanna eller falska •Man får poäng för rätt svar och förlorar poäng för fel svar •Gamla urvalsprov finns på nätet: www.kauppatieteet.fi Exempel: Mikä seuraavista määritelmistä ei pidä paikkaansa? 1.Asiakaspääoma tarkoittaa yrityksen asiakkaiden tai asiakkuuksien arvoa, joka perustuu asiakkuuksien tuottoihin nykyisestä liiketoiminnasta ja potentiaalisista uusista tuotoista, jotka saadaan uusista liiketoiminnoista samojen asiakkuuksien piiristä. 2.Markkinointitiede tarkoittaa yhteiskuntatiedettä, joka tutkii yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden vaihdantakäyttäytymistä. 3.Neljän P:n malli (McCarthy 1960) tarkoittaa mallia, jossa markkinoinnin kilpailukeinot pelkistyvät tuotteeseen ominaisuuksineen, prosesseihin, jakelutievalintoihin sekä markkinointiviestintätoimenpiteisiin. 4.Tarjooma tarkoittaa yrityksen tuotteista ja palveluista sekä niihin liitetyistä brändi- ym. mielikuvista koostuvaa kokonaisuutta. AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

44 Ansökning till S:t Michel •Enheten i S:t Michel har ett separat urval (BScBA-urval) •Vitsord i studentexamen och erfarenhetspoäng, SAT-provet eller via Öppna universitetet •Enheten i S:t Michel hör inte till det gemensamma urvalet för handelsvetenskaper •Ansökan via www.universitetsansokan.fi •Ansökningstid 3.3.–1.4.2014, kl. 16:15 •Tilläggsinformation studies.aalto.fi AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

45 Ansökningsalternativ 2014 Handelsvetenskaper Master’s Degree Programme in •Accounting •Business Law (osittain suomeksi) •Corporate Communication •Creative Sustainability •Economics •Entrepreneurship •Finance •Information and Service Management •International Design Business Management •Management and International Business •Marketing •Strategy Magisterprogram på engelska (2 år): Double Degree Programme in •Management and Business Administration with IAG-Louvain School of Management •Business Administration with University of Cologne Kandidatprogram (3 år) •Företagsekonomi •International Business, S:t Michel AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

46 Ansökninstidtabell, kandidatprogram decemberjanuarifebruarimarsaprilmajjunijuliaugustiseptemberoktober Resulat Juli Studierna börjar augusti/september 2014 Aalto-universitetet | Absökningsservice PB 13350, 00076 AALTO | tel: 050 361 6430 ansokningsservice@aalto.fi | studies. aalto.fi Inträdesprov Maj-juni AlavalikkoPäävalikkoEdellinen Ansökningstid 3. mars – 1. april 2014 Mottagande av studieplats senast Slutet av Juli

47 Konstindustriella studier AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

48 Haft en stor inverkan på den finska designens utveckling och framgång Högskolan för konst, design och arkitektur Beklädnadsdesign och dräktkonst Filmkonst | grafisk design | Industridesign Inredningsarkitektur och möbeldesign Scenografi │ Keramik- och glaskonst bildkonstpedagogik │ Textilkonst Arkitektur │ Landskapsarkitektur Kandidatprogram En av världens mest ansedda inom sin bransch AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

49 Vad kan du studera? •Arkitektur •Filmkonst •Grafisk design •Konstfostran •Kostymdesign Mer information om utbildningsprogram och huvudämnen studies.aalto.fi Läs mer om Aalto-studenternas ”Eläimet kylässä” – projekt på studies.aalto.fi AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

50 Exempelläsordning 1. året, grafisk gormgivning vecka 17 KloMaanantaiTiistaiKeskiviikkoTorstaiPerjantai 8.00–9.00 9.00–10.00Grunder i grafisk formgivning Grunder I grafisk formgivning Grunder i grafisk formgivning 10.00–11.00 11-00–12.00 12.00–13.00 13.00–14.00 14.00–15.00”Radikaali koulu” 15.00–16.00 16.00–17.00 17.00–18.00 12.00–13.00 AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

51 Examensstruktur Konst kandidat Konst magister 3 år2 år 180 sp120 sp AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

52 Efter studierna Exempel på yrken •Designer, keramiker, företagare, kläddesigner… •Filmregissör, filmare, scenograf, ljudplanerare, manusförfattare, filmproducent… •Fotograf, grafisk designer, Art Director, speldesigner, reklamgrafiker, illustratör, ombrytare, animatör… •Bildkonstlärare, konstnär, musei- och/eller utställningskurator… Utexaminerade från oss kan sysselsätta sig som t.ex. freelancers eller egenföretagare. De jobbar också inom företag (t.ex. Marimekko, Iittala, Fiskars, Nokia, reklambyråer, tidningar, teatrar, TV- och produktionsbolag) eller inom den offentliga sektorn (t.ex. skolor, muséer Yle). AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

53 Alumner Elina Brotherus, fotograf, känd för sina självporträtt Kaj Franck, formgivare t.ex. kärlen Kartio och Teema Harri Koskinen, formgivare, t.ex Block-lampan Stefan Lindfors, formgivare, bl.a. designhållplatserna Aku Louhimies, filmregissör, Paha maa, Levottomat, Käsky... Aamu Song, formgivare, Red Dress Paola Suhonen, kläddesigner, Ivana Helsinki Ilmari Tapiovaara, formgivare, Domus-stolen Tiia Vanhatapio, kläddesigner Tapio Wirkkala, formgivare, Kantarelli-vasen, Ultima Thule Maija Louekari, grafiker/formgivare, diverse tyger och tryck för Marimekko AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

54 TOKYO i Helsingfors TOKYO ry är en studentförening för konststuderande som bevakar studenternas intressen och skapar kontakter mellan studerande och alumner. Föreningen har värnat om TOKYO:s traditioner sedan 1961. TOKYO ordnar olika evenemang, t.ex. den största maskeradfesten i Finland, Arabia maskeraden, som samtidigt fungerar som föreningens årsfest. TOKYO ger också årligen ut Design-kalendern, som med åren blivit en tradition. Ämnesföreningar ger nya bekantskaper Ämnesföreningarna sammanför studenter med samma huvudämne genom diverse evenemang och exkursioner. De utgör en stor del av studentverksamheten. Via ämnesföreningarna kan man också hyra utrymmen och vara med och utveckla deras verksamhet. AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

55 Ansökningsgrunder för kandidatprogrammen •Studentexamen •IB-, EB- eller RP-examen •Minst treårig yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare studier eller en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som fristående yrkesexamen eller motsvarande tidigare examen •yrkeshögskoleexamen •utländsk utbildning, som i ifrågavarande land ger behörighet till motsvarande högskolestudier •universitetsstudier vid TaiK:s öppna universitet •Baskunskaper och färdigheter som på annat sätt motsvarar de ovan nämnda •Tilläggsinformation studies.aalto.fi/sv AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

56 Ansökning till kandidatprogrammen •Elektronisk ansökningsblankett (universitetsansokan.fi) •Förhandsuppgifter (publiceras på studies.aalto.fi när ansökningstiden börjar) •Eventuella betygskopior •Tilläggsinformation: studies.aalto.fi/sv AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

57 Kandidatprogram (3+2 år) •Bildkonstpedagogik •Design •Dokumentärfilm •Film- och tv-manuskript •Film- och tv-produktion •Film- och tv-scenografi •Filmklippning •Filmljudinspelning och -ljudplanering •Filmning •Filmregi •Grafisk design •Inredningsarkitektur •Kostymdesign •Mode •Teaterscenografi Ansökningsalternativ 2014 Konststudier AlavalikkoPäävalikkoEdellinen Till kandidatprogrammet för fotografikonst tas inga nya studenter år 2013-2015. Jatkuu…

58 Ansökning till kandidat program decemberjanuarifebruarimarsaprilmajjunijuliaugustiseptemberoktober Resultat 19.6.2014 Aalto-universitetet | Absökningsservice PB 13350, 00076 AALTO | tel: 050 361 6430 ansokningsservice@aalto.fi | studies. aalto.fi Urvalsprov Maj/juni AlavalikkoPäävalikkoEdellinen Ansökningstid 3. mars – 1. april 2014 Mottagande av studieplats senast 29. juli2014 Studierna börjar augusti/september 2014

59 Magisterprogram (2 år) •Bildkonstpedagogik, examensinriktad fortbildning •Filmkonst: • Dokumentärfilm • Film- och tv-manuskript • Film- och tv-produktion •Fotografikonst •Grafisk design •Scenografi: • Kostymdesign • Film- och tv-scenografi • Teaterscenografi Ansökningsalternativ 2014 Konststudier Magisterprogram på engelska (2 år) •Collaborative and Industrial Design •Creative Sustainability – Master of Arts •Fashion and Collection Design •International Design Business Management – Master of Arts •Environmental Ar •Nordic Master Programme in Sustainable Urban Transitions •Nordic Visual Studies and Art Education (NoVA) •Product and Spatial Design • Visual Culture and Contemporary Art; Curating, Managing and Mediating Art (CuMMA) •Visual Culture and Contemporary Art; Visual Culture and Contemporary Art (ViCCA) •New Media • New Media; Game Design and Production • Sound in New Media AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

60 Gamla urvalsprovuppgifter Förhandsuppgift, filmkonst Kortfilm Filma en fyra (4) minuter lång film med temat SKÖNHET. Filmen ska kunna spelas upp med en standard DVD-spelare. Bedömningsgrunder Berättarteknik och fantasi i filmningen, en personlig behandling av temat, behärskning av dokumentärformat. AlavalikkoPäävalikkoEdellinen

61 Tre ledande universitet bildade Aalto-universitetet år 2010 1849 Helsingfors tekniska realskola, får universitetsstatus 1908 1871 Skulpturskolan, får universitetsstatus 1973 1898 Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, får universitetsstatus 1911 1995 Yhteinen opetus- ja tutkimusohjelma IDBM perustetaan 2005 idén och visionen för det nya universitetet publiceras 2007 Det förberedande arbetet för det nya universitetet påbörjas 2009 Rektorn utnämns och studentkåren grundas 2010 Den nya universitetslagen träder i kraft 2020 201020092007200519951898 1871 1849 2020 Målsättning: Aalto-universitetet är ett universitet av världsklass 2010 Aalto-universitetet inleder sin verksamhet Helsingfors handelshögskola (HSE) Konstindustriella högskolan (TaiK) Tekniska högskolan (TKK) 75 000 alumner, 20 000 studerande, 5 000 anställda, 350 professorer PäävalikkoEdellinen

62 Aalto-universitetets kandidatutbildning förnyas I fortsättningen finns två kandidatprogram inom ekonomi : •På finska i Tölö, Helsingfors, fr.om. 2015 kandidatskedet i Otnäs •På engelska i S:t Michel; International Business Kandidatutbildning inom teknik: •De som inleder sina studier år 2013, börjar i de nya kandidatprogrammen •Man har fortfarande automatiskt studierätt till diplomingenjörs- arkitekt- eller landskapsarkitektexamen Den nya strukturen leder till att studenterna mera flexibelt kan bygga upp sina studier och möjliggör rörlighet såväl inom Aalto som utomlands PäävalikkoEdellinen

63 Studentkåren och studerandeverksamhet Alla kandidat- och magisterstuderande vid Aalto hör till Aalto- universitetets studentkår (AUS) som bevakar studerandes rättigheter och erbjuder olika typer av service. AUS har över 15 000 medlemmar och 200 underföreningar, som sysslar med bl.a. musik, idrott och spel. Via föreningarna kan du träffa nya mänskor och bekanta dig med andra Aalto- studerande. Studentkåren beviljar även stipendier och erbjuder bostäder åt studerande. PäävalikkoEdellinen

64 Studerandeprojekt Aalto on Tracks Till Shanghai med tåg Aalto on Waves Till Brasilien med båt PäävalikkoEdellinen

65 Studentens vardag Redan som abiturient hade jag Aalto-universitetets Handelshögskola i tankarna. Jag funderade som så att där får jag färdigheter för många olika uppgifter och behöver alltså inte bestämma mig för ett specifikt yrke. Efter studentskrivningarna läste jag flitigt till urvalsprovet och kom in på första försöket. Jag har trivts väldigt bra! Jag gick genast med i studentkårsverksamheten och rekommenderar det varmt för alla. Inom kårverksamheten träffar man mycket olika människor och får bra kontakter. Jag har gillat studierna för vi har mycket grupparbeten och ibland gästföreläsare, också från utlandet. Det går ganska fritt att välja kurser från utbildningsprogrammet utifrån egna intressen. Sanna Salo, 24, studerar kommunikation inom affarslivet Jatkuu… PäävalikkoEdellinen

66 Studentens vardag Jag är en aktiv idrottare och i gymnasiet deltog jag i seglingstävlingar på VM- och EM-nivå. Idrotten har tagit upp mycket av min tid för jag har också hållit på med slalom och gymnastik på trampolin. Efter gymnasiet blev jag antagen till Högskolan för kemiteknik och studerar nu för andra året. Jag har trivts bra vid Aalto-universitetet och det råder en bra gruppanda och avslappnad stämning bland studerandena. Jag har varit särskilt nöjd över att studierna är så flexibla. Det lönar sig att gå på föreläsningarna för de är givande, men om jag får förhinder går det oftast bra att studera ämnet också på egen hand. Det kändes lätt att komma igång med studierna för vi delades in i små grupper. Varje grupp hade en egen handledare och äldre studerande visade oss runt och berättade om husets seder och bruk. Vi kunde också senare be om tips av dem. Det var roligt att delta i Otasuunnistus i början av studierna Tuula Tenkanen, 21, studerar bioproduktteknologi PäävalikkoEdellinen

67 Campus •Nuvarande campus finns i Otnäs i Esbo och i Helsinfors i Arabia (flyttar 2014) och Tölö •Förutom det har universitetet verksamhet i S:t Michel, Lahtis, Vasa och Björneborg •Universitetets huvudcampus har börjat placeras i Otnäs fr.o.m. 2013 •Målet är att skapa ett campus med en interaktiv forsknings- och inlärningsmiljö var arbete, studier och fritidsintresse naturligt går ihop. Pääkampukset Espoossa ja Helsingissä. PäävalikkoEdellinen

68 Start up – Lär dig i praktiken! Aalto Center for Entrepreneurship (ACE) Erbjuder innovations- kommersialiserings- och start-up tjänster åt Aalto studenter, forskare och övriga samarbetspartners. Vid Aalto-universitetet blomstrar en rik start-up kultur. Aalto-studerande uppmuntras till företagande genom diverse projekt och nätverk. Aaltoes (Aalto entrepreneurship society) Är den största och mesta aktiva företagargemenskapen i Europa. Vid AES samlas begåvade studenter och forskare för att tillsammans skapa start-up företag och nätverk. PäävalikkoEdellinen

69 Samarbetspartners, t.ex. PäävalikkoEdellinen ABB, Deloitte, Ernst & Young, Hartwall, Kemira, KONE, KPMG, LokalTapiola, Mandatum Life, Metso Abp, Microsoft, NCC Finland, Nokia Corporation, PwC Finland, Sanoma Abp, Stora Enso, STX Finland, Tieto, Valio Ltd, Wärtsilä, YIT Abp

70 Forskning 1.Marko Terviö: Talangens betydelse på arbetsmarknaden 2.Maarit Karppinen: Materialkemi för ny energiteknologi 3.Mikko Möttönen: Utveckling av baskomponenterna i kvantdatorer 4.Markku Sopanen: LED-skärm för kontaktlinser 12 3 4 PäävalikkoEdellinen Jatkuu…

71 1.Peter Liljeroth: Elektronik av atomstorlek 2.Esko I. Kauppinen: Tunnfilmstransistorer av hög kvalitet på plastunderlag 3.Riitta Hari: Avbildningstekniker av människans hjärna 4.Pekka Heikkinen: Trä som ett modernt byggmaterial 5 6 7 8 PäävalikkoEdellinen

72 Susanna Majuri Fotografering ‘07 8 Alumner 1.Jorma Ollila, Styrelseordförande, Nokia & Shell Bild: Photographic Services, Shell International Ltd 2.Eero Aarnio, formgivare Bild: Joanna Moorhouse 3.Taneli Tikka, företagare, MBA Bild: Peter Forsgård 4.Alvar Aalto, arkitekt och formgivare Bild: Eva ja Pertti Ingervo, Alvar Aalto -muséet 5.Erkki Tuomioja, politiker, utrikesminister Bild: Finlands Riksdag 1 3 Alvar Aalto Arkkitektur ‘21 Jorma Ollila Ingengörsvetenskaper ‘81 Erkki Tuomioja Ekonomi ‘74 Eero Aarnio Inredningsarkitektur ‘57 Taneli Tikka MBA ‘04 2 6.Paola ja Pirjo Suhonen, Ivana Helsinki Bild: Katja Presnal 7.A.I. Virtanen, kemist, Nobelpris i kemi 1945 Bild: AaltoA 8.Susanna Majuri, Fotograf, ”Helsinki School” Bild: Tord Lund 45 A.I. Virtanen Kemi ‘19 7 6 8 Paola & Pirjo Suhonen, Beklädnadsdesign ‘01 Kansainvälinen liiketoiminta ‘98

73 Att studera på svenska vid Aalto- universitetet PäävalikkoEdellinen

74 Aalto-universitetet – mångkulturellt och flerspråkigt universitet Aalto-universitetets språkliga riktlinjer •Tre arbetsspråk: finska, svenska, engelska -Vid handelshögskolan endast finska och engelska •Flerspråkighet är en resurs •Goda kommunikationsfärdigheter uppskattas PäävalikkoEdellinen

75 Svenskspråkiga studier •Grundkurser i bl.a. matematik, fysik och produktionsekonomi hålls på svenska •En svenskspråkig professur: Kvalitetsstyrning •Svenskspråkigt kandidatseminarium för teknikstuderande •Språkalliansen -Erbjuder bl.a. Skrivstöd i svenska och talkurser i finska PäävalikkoEdellinen

76 Att avlägga kurser på svenska •Som svenskspråkig har du rätt att: -Göra övningsarbeten på svenska -Göra räkneövningarna på svenska -Skriva tenterna på svenska -Få dina tenter på svenska, anmäl i förväg (2 veckor) -Få handledning i dina studier på svenska •8–10 % av studerandena vid högskolorna för teknik är svenskspråkiga PäävalikkoEdellinen

77 TF - Teknologföreningen •Den svenskspråkiga nationen för alla vid Aalto •Vardagsrum för alla svenskspråkiga -Eget verksamhetshus i Otnäs •Storasyskon – Svenskspråkig tutorverksamhet PäävalikkoEdellinen

78 Aalto-universitetet Ansökningsservice PB 13350, 00076 AALTO tel: 050 361 6430 ansokningsservice@aalto.fi studies.aalto.fi/sv dia.fi kauppatieteet.fi PäävalikkoEdellinen


Ladda ner ppt "Välkommen till Aalto-universitetet 2014. » Teknik» Ekonomi» Konst » Aalto-universitetet EdellinenPäävalikko •HistoriaHistoria •StrategiStrategi •KontaktuppgifterKontaktuppgifter."

Liknande presentationer


Google-annonser