Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Aalto-universitetet 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Aalto-universitetet 2014"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Aalto-universitetet 2014

2 » Aalto-universitetet
Historia Kandidatförnyelsen Living + Strategi Studentkåren och studielivet Start up -kulturen Kontaktuppgifter Samarbetspartners Att studera på svenska vid Aalto-universitetet Studerandeprojekt Forskning Studentens vardag Alumner Campus » Teknik » Ekonomi » Konst Handelshögskolan Högskolan för konst, design och arkitektur Högskolan för ingenjörsvetenskaper Högskolan för kemiteknik Högskolan för teknikvetenskaper Högskolan för elektroteknik Edellinen Päävalikko

3 11/01/11 Studera teknik Edellinen Päävalikko Alavalikko

4 Högskolan för Ingenjörsvetenskaper
< takaisin päävalikkoon Valikkoon > < takaisin edelliseen diaan Högskolan för Ingenjörsvetenskaper Centrala teman inom forskning och undervisning är klimatförändringen, energifrågor och en hållbar användning av naturresurser. Expertis inom bebyggda miljöer och teknologi Centrala teman inom forskning och undervisning är klimatförändringen, energifrågor och en hållbar användning av naturresurser. Dekanus: professor Gary Marquis (Kuvat: Aalto-yliopiston viestintä; Image*After; Juha Juvonen) Maskin- och byggnadsteknik Energi- och miljöteknik Den byggda miljön Ansökningsalternativ < edellinen | seuraava >

5 Vad kan du studera? Energiteknik Geoinformatik Geo- och vägplanering
< takaisin päävalikkoon Valikkoon > < takaisin edelliseen diaan Vad kan du studera? Energiteknik Geoinformatik Geo- och vägplanering Fastighetsekonomi Maskinkonstruktionsteknik Trafikteknik och användning av landområden Byggnadsteknik Teknisk mekanik Vatten- och miljöteknik Mer information om utbildnings- program och huvudämnen studies.aalto.fi Läs mer om det bärbara flyktingsskyddet som våra studerande har byggt: studies.aalto.fi < edellinen | seuraava >

6 Högskolan för kemiteknik
< takaisin päävalikkoon Valikkoon > < takaisin edelliseen diaan Tyngdpunkten ligger på energiteknik, nya material, miljöeffektiva processer och deras produkter. Högskolan för kemiteknik I spetsen av en hållbar utveckling Kemi-, bio- och materialteknik Ansökningsalternativ < edellinen | seuraava >

7 Vad kan du studera? Materialvetenskaper Återvinningsteknik
< takaisin päävalikkoon Valikkoon > < takaisin edelliseen diaan Vad kan du studera? Materialvetenskaper Återvinningsteknik Organisk kemi, fysikalisk kemi, analytisk kemi… Livsmedelsteknik Bioproduktteknologi Fabriksplanering Processautomation Mer information om utbildnings- program och huvudämnen studies.aalto.fi Våra studerande planerade en ny typs isbrytare: studies.aalto.fi < edellinen | seuraava >

8 Högskolan för teknikvetenskaper
< takaisin päävalikkoon Valikkoon > < takaisin edelliseen diaan Högskolan för teknikvetenskaper Den centrala styrkan för högskolan är den högklassiga forskningen En bättre framtid genom toppforskning Datateknik Informationsnätverk Produktionsekonomi Teknisk fysik och matematik Ansökningsalternativ < edellinen | seuraava >

9 Vad kan du studera? Mediateknik Programvaruteknik Systemvetenskaper
< takaisin päävalikkoon Valikkoon > < takaisin edelliseen diaan Vad kan du studera? Mediateknik Programvaruteknik Systemvetenskaper Matematik och fysik Industriell ekonomi Framtidens industriföretag (på svenska!) Mer information om utbildnings- program och huvudämnen studies.aalto.fi Studerande gjorde ett spel för att undersöka hur användaren upplever en touchscreen: studies.aalto.fi < edellinen | seuraava >

10 Högskolan för elektroteknik
< takaisin päävalikkoon Valikkoon > < takaisin edelliseen diaan Centrala forskningsområden: förbättrande av eltransportens verkningsgrad, utveckling av elektronik för hälsovårdens behov samt trådlös dataöverföring. Högskolan för elektroteknik Forskning, ny teknologi och ingejörsutbildning på hög nivå Automations- och informationsteknologi Bioinformationsteknologi Elektronik och elektroteknik Ansökningsalternativ < edellinen | seuraava >

11 Vad kan du studera? Elektronik Automations- och systemteknik
Signalbehandling Akustik och ljudbehandling Informationsteknologi Hälsoteknologi Mer information om utbildnings- program och huvudämnen studies.aalto.fi Bekanta dig med roboten CEILBOT, som våra studenter har planerat studies.aalto.fi Edellinen Päävalikko Alavalikko

12 Typisk läseordning, I året
< takaisin päävalikkoon Valikkoon > < takaisin edelliseen diaan Typisk läseordning, I året Kl. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 8-10 Termodynamik Matrisräkning Räkneövning, matematik 10-12 Introduktion till studier i elektroteknik och elektronik (på finska) Räkneövning, Matematik Räkneövning, Fysik Räkneövning Fysik 12-14 Kretsanalys (på finska) Övning, Fysik Grunderna i digitalteknik (på finska) 14-16 < edellinen | seuraava >

13 < takaisin päävalikkoon
< takaisin edelliseen diaan Examensstrukturen Kandidatexamen Diplomingenjörs-, arkitekt- eller landskapsarkitektexamen 3 år 2 år 180 sp Grundläggande studier i naturvetenskaper som fungerar som bas för magistersskedet 120 sp fördjupade studier som lämpar sig för såväl näringslivet som forskning De som får en studieplats via kandidaturvalet har alltid rätt att studera ända till diplomingenjör/arkitekt < edellinen | seuraava >

14 < takaisin päävalikkoon
11/01/11 Valikkoon > < takaisin edelliseen diaan Livet efter studierna Medellönen för nyutexaminerade diplomingenjörer (under ett år i arbetslivet) var år €, för de som arbetat 5–9 år €. Motsvarande siffror för arkitektur och landskapsarkitektur var € respektive 4102€.        Enligt TEK:s sysselsättningsenkät sommaren 2012 var sysselsättningsgraden 95 % bland de högskoleutbildade. Källa: tek.fi/index.php?92 < edellinen | seuraava >

15 En mångsidig studentkultur
< takaisin päävalikkoon Valikkoon > < takaisin edelliseen diaan En mångsidig studentkultur Teknologer är kända för sin studerandeverksamhet. Med sin tofsförsedda mössa på sned ordnar teknologer hejdundrande fester, producerar valborgstidningar och planerar ”jäynä”, de klassiska teknologsskämten. Gillen Otnäs campus är sprudlar av studentaktivitet, varav en stor del utgörs av ämnesföreningar d.v.s. gillen. De tar hand om de nya studerandena och hjälper dem att bekanta sig med studierna, studielivet och varandra. Dessutom för gillena och studentkåren studenternas talan i studierelaterade frågor. < edellinen | seuraava >

16 Ansökningsalternativ 2014 Tekniska utbildningar
< takaisin päävalikkoon Valikkoon > < takaisin edelliseen diaan Ansökningsalternativ 2014 Tekniska utbildningar Kandidatprogram (3+2 år) Arkitektur (ARTS) Automations- och informationsteknologi (ELEC) Datateknik (SCI) Den byggda miljön (ENG) Bioinformationsteknologi (ELEC) Elektronik och elektroteknik (ELEC) Energi- och miljöteknik (ENG) Informationsnätverk (SCI) Kemi-, bio- och materialteknik (CHEM) Landskapsarkitektur (ARTS) Maskin- och byggnadsteknik (ENG) Produktionsekonomi (SCI) Teknisk fysik och matematik (SCI) < edellinen | seuraava >

17 Ansökning till kandidatprogram
< takaisin päävalikkoon Valikkoon > < takaisin edelliseen diaan Ansökning till kandidatprogram Det gemensamma urvalet för DI- och arkitektutbildningar (DIA) Du kan söka till max. fem ansökningsalternativ inom DIA Betygsantagning Begynnelsepoäng + provpoäng Enbart provpoäng Specialantagningar < edellinen | seuraava >

18 < takaisin päävalikkoon
< takaisin edelliseen diaan DIA Betygsantagning En möjlighet att få en studieplats utan inträdesprov Baserar sig på studentbetyget De fem bästa ämnena räknas Endast möjligt att bli antagen till det första ansökningsalternativet via betygsantagning Den sökande bör ändå anmäla sig till inträdesproven Om man blir antagen får man inte delta i inträdesproven < edellinen | seuraava >

19 DIA Inträdesprov Den sökande bör delta i minst två urvalsprov av vilka matematik är obligatoriskt för alla Till de övriga proven hör fysik, kemi och samhällskunskap Samhällskunskapsprovet behöver bara de som söker till fastighetsekonomi skriva Vilka prov den sökande kan/bör delta i varierar enligt utbildningsprogrammen

20 Gamla urvalsprovfrågor: matematik
< takaisin päävalikkoon Valikkoon > < takaisin edelliseen diaan Gamla urvalsprovfrågor: matematik Koefficienterna a; b; c i ekvationen ax²+bx+c = 0 får värden från mängden {1; 2; 3; 4; 5; 6}. Varje koefficient bestäms genom att kasta en tärning. a) Vad är sannolikheten att ekvationens rötter är reella, om koefficienterna a och b har fått värdena a = 1 respektive b = 4? b) Vad är sannolikheten att ekvationens rötter är reella, om koefficienten b har fått värdet b = 4 c) Vad är sannolikheten att ekvationens rötter är reella? I början av landningen flyger ett flygplan horisontellt. Då är planet på höjden y = h och på horisontella avståndet x = s från landningsbanan. Planet vidrör landningsbanan i origo flygande horisontellt. Antag att under landningen: y = ax3 + bx2 + cx + d: Hur högt är planet, då dess horisontella avstånd från landningsbanan är 1/3s? < edellinen | seuraava >

21 Gamla urvalsprovfrågor: fysik och kemi
< takaisin päävalikkoon Valikkoon > < takaisin edelliseen diaan Gamla urvalsprovfrågor: fysik och kemi Ett militärområde, med måtten 30,0 km x 30,0 km, är omgärdat med ett enhetligt taggtrådsstängsel. Medelvärdet på jordens magnetfälts magnetiska flödestäthets lodräta komponent i området är 52 T. a) Hur stor spänning observeras mellan portstolparna i stängslets öppna port under en magnetisk storm, då jordens magnetfälts magnetiska flödestäthets lodräta komponent ändrar med 1,0 % på 20,0 sekunder? b) Hur stor ström går det i taggtråden då porten stängs? Taggtrådens tvärsnittsdiameter är 3,0 mm och resistivitet 0,180 μΩm. Rita strukturformler för alla möjliga strukturisomerer. Det kan finnas fler än en isomer per delfråga. En cyklisk förening, som är strukturisomer till 2-buten (but-2-en) En ester, som är strukturisomer till propansyra En keton, som är strukturisomer till butanal En sekundär amin, som är strukturisomer till butylamin En eter, som är strukturisomer till 2-metyl-2-propanol (2-metyl-propan-2-ol) < edellinen | seuraava >

22 Arkitektur och Informationsnätverk
11/01/11 Arkitektur och Informationsnätverk Urvalet till ansökningsalternativen för arkitektur sker i tre delar Förhandsuppgifter Matematikprov Tecknings- och planeringsprov Prov i naturvetenskap för sökande till landskapsarkitektur Urvalsproven till ansökningsalternativet för informationsnätverk Matematik Materialbaserat- och lämplighetsprov Hmm??

23 Gamla urvalsprovuppgifter: arkitektur
En familj som bor i en av de mellersta våningarna i en hög skyskrapa (ungefär den 20:e våningen) har skaffat en flodhäst hem till sig som ett husdjur. Eftersom flodhästen ändå inte ryms i deras två-rummare är de tvungna att beställa en plan för sitt husdjurs hem från en arkitekt som är känd för sina parasitliknande utföranden (som fästs vid en existerande byggnad). Flodhästen behöver en stor bassäng samt ett ganska stort växthusliknande utrymme. Till dess dagliga rutin hör förutom mat och vattengymnastik även motion, till vilket det krävs en ungefär 20 meter lång rak gång där omvändningar är möjliga. Uppgift: Planera utgående från ovannämnda punkter ett flodhästshem som ska fästas vid sidan av en skyskrapa. Utförande: Teckna på ett horisontellt A3-ark: En vy över flodhästhemmet sett från gatunivå En vy över hur flodhästhemmet ser ut inifrån Edellinen Päävalikko Alavalikko

24 Specialantagningar IB-, EB-examen Framgång i naturvetenskapstävlingar
< takaisin päävalikkoon Valikkoon > < takaisin edelliseen diaan Specialantagningar IB-, EB-examen Framgång i naturvetenskapstävlingar Framgång i Datatähti-tävlingen Framgång i vetenskapstävlingen Viksu < edellinen | seuraava >

25 Ansökningstidtabell v v z v Studierna börjar augusti/september 2014
< takaisin päävalikkoon < takaisin edelliseen diaan Valikkoon > Ansökningstidtabell Studierna börjar augusti/september 2014 Ansökningstid 3. mars – 1. april 2014 Resultat/ Tekniska utbildningar 2. juli 2014 v v z Mottagande av studieplats senast 29. juli 2014 v december januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober Aalto-universitetet | Absökningsservice PB 13350, AALTO | tel: | studies.aalto.fi < edellinen | seuraava >

26 Magisterprogram Magisterprogram (två år) Arkitektur Automations- och systemteknik Bioinformationsteknologi Datateknik Elektronik och elektroteknik Energi- och VVS-teknik Fastighetsekonomi Geomatik Informationsnätverk Kemiteknik Konstruktions- och byggnadsproduktionsteknik Landskapsarkitektur Maskinteknik Materialteknik Produktionsekonomi Samhälls- och miljöteknik Teknisk fysik och matematik Telekommunikationsteknik Till de tvååriga magisterprogrammen kan man ansöka om man har en passande kandidatexamen från t.ex. en yrkeshögskola

27 Magisterprogram på engelska
< takaisin päävalikkoon Valikkoon > < takaisin edelliseen diaan Magisterprogram på engelska Master’s Programme in Bioinformatics Bioproduct Technology Brain and Mind Process Systems Engineering Communications Ecosystem Communications Engineering Creative Sustainability – M.Sc. Degree in Architecture or M.Sc. Degree in Technology Electrical Engineering Foundations of Advanced Computing Geoinformatics International Design Business Management – M.Sc. Degree in Technology Machine Learning and Data Mining Mechanical Engineering Micro- and Nanotechnology Mobile Computing – Services and Security Physics of Advanced Materials Radio Science and Engineering Real Estate Investment and Finance Service Design and Engineering Service Management and Engineering Strategy - M.Sc. Degree in Technology Structural Engineering < edellinen | seuraava >

28 Magisterprogram på engelska
< takaisin päävalikkoon Valikkoon > < takaisin edelliseen diaan Magisterprogram på engelska Dubbelexamensprogram i samarbete maed utländska universitet Master’s Degree Programme in Computational and Systems Biology (euSYSBIO) (Erasmus Mundus) Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems (SELECT) (Erasmus Mundus) ICT Innovation Security and Mobile Computing (NordSecMob) (Erasmus Mundus) Space Science and Technology (SpaceMaster) (Erasmus Mundus) Nordic Master Programme in Applied and Engineering Mathematics Environmental Engineering Innovative and Sustainable Energy Engineering Maritime Engineering Sustainable Urban Transitions Dessa program har egna urvalsprocesser och ansökningstider < edellinen | seuraava >

29 Ansökan till magisterprogram
< takaisin päävalikkoon Valikkoon > < takaisin edelliseen diaan Ansökan till magisterprogram Resultat tidigast 3. april 2014 Studierna börjar augusti/september 2014 Ansökningstid 16. december 2013– januari 2014 v v v Mottagande av studieplats senast 30. maj 2014 v december januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober Aalto-universitetet | Absökningsservice PB 13350, AALTO | tel: | studies.aalto.fi < edellinen | seuraava >

30 Studera ekonomi Edellinen Päävalikko Alavalikko

31 Ansökningsalternativ
Handelshögskolan Sedan år 2007 det enda nordiska universitet/högskola med en sk ”Triple crown”, dvs de mest ansedda ackrediteringarna inom branschen AACSB, AMBA ja EQUIS. Finlands ledande handelshögskola Aalto-universitetets handelshögskola har sedan 2007 varit Nordens enda ”Triple crown”, alltså de tre viktigaste internationella ackrediteringarna inom området: AACSB, AMBA ja EQUIS. Dekanus: professori Ingmar Björkman Handelsvetenskaper, Tölö campus (finska) International Business, S:t Michel (engelska) Ansökningsalternativ Edellinen Päävalikko Alavalikko

32 Vad kan du studera? Bokföring Handelsvetenskap Marknadsföring
Företagsamhet Finansiering Mer information om utbildnings- program och huvudämnen studies.aalto.fi Ota selvää mitä opiskelijamme saivat aikaan Burkina Fasossa osoitteessa studies.aalto.fi Edellinen Päävalikko Alavalikko

33 Specialiseringsmöjligheter i kandidatskedet
Ledarskap Redovisning Business teknologi Marknadsföring Finansiering Ekonomisk vetenskap Kommunikation Företagsjuridik International Business, BScBA (S:t Michel) Edellinen Päävalikko Alavalikko

34 Ekonomie kandidat från S:t Michel
Bachelor of Science in Economics and Business Administration -examen (BScBA) Internationell företagsamhet (International Business) Undervisningen är på engelska och sker i intensiva perioder på tre veckor En internationell studiemiljö med många utländska lärare Utbytesstudier utomlands är en del av studiehelheten Edellinen Päävalikko Alavalikko

35 Förändringar Examensstrukturen har förnyats, alla som blivit antagna fr.o.m studerar enligt den nya examensstrukturen I Helsingfors kan man avlägga ekonomie kandidatexamen endast på finska Kandidatundervisningen i Helsingfors flyttar till Otnäs år 2015 Edellinen Päävalikko Alavalikko

36 Modelläseordning 1. året, 1. perioden (2013)
Kl Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 8.00–9.00 9.00–10.00 Matematiikkaa ja tilastotieteitä 10.00–11.00 Johtamisen perusteet Matematiikan harjoitukset 11.00–12.00 12.00–13.00 Business Communication 13.00–14.00 14.00–15.00 Perustyöväline-ohjelmat 15.00–16.00 16.00–17.00 demonstraatio 17.00–18.00 Edellinen Päävalikko Alavalikko

37 Examensstrukturen Ekonomie kandidatexamen Ekonomie magisterexamen 3 år
11/01/11 Examensstrukturen Ekonomie kandidatexamen Ekonomie magisterexamen 3 år 2 år 180 sp (färdigheter för magistersstudier och arbetsliv) 120 sp (färdigheter för arbetsliv och doktorsstudier) 1. året 2. året 3. året Specialiseringsstudier, 42 sp grundstudier, 60 sp Utbildningsprogrammets studier, 78 op (inehåller pro gradu, 30 op) Valbara studier, 18 sp Valbara studier, 18–24 sp Metodikstudier, 12 sp Biämneshelhet, 24–30 sp Biämneshelhet, 24 sp Språkstudier, 18 sp Edellinen Päävalikko Alavalikko

38 11/01/11 Livet efter studierna 86 % av de som svarat på enkäten 2012 arbetade då de blev utexaminerade De som utexaminerats 2012 hade en medellön på €/mån vid deras första heltidsarbete Fem år efter utexaminering var medellönen hösten €/mån. Tiedot on otettu sivuilta jahttp://biz.aalto.fi/fi/services/career/placement/career_statistics/ Edellinen Päävalikko Alavalikko

39 Typiska yrken: Analytiker, ekonom, personalchef, systemplanerare, konsult, marknadsföringschef, bankdirektör, kapitalförvaltare, chefredaktör, finansieringsplanerare, revisor, verkställande direktör, producent, forskare, miljöchef, egenföretagare, kommunikationschef m.m. Edellinen Päävalikko Alavalikko

40 En studerandekultur med anrika traditioner
Handelshögskolan har en lång tradition som fortfarande syns i studentverksamheten. KY ry (Kauppatieteiden ylioppilaat) är en takorganisation som bevakar studenternas intressen och ordnar diverse evenemang. Under KY fungerar ett flertal hobbyklubbar, utskott och ämnesföreningar. Diverse evenemang KY ordnar mycket program för att välkomna de nya studenterna till Handelshögskolan och studielivet. KY ser också till att de äldre studerandena trivs genom att ordna olika sorters program under hela läsåret. Edellinen Päävalikko Alavalikko < edellinen | seuraava >

41 Ansökning till Helsingfors
Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta Gemensamt urval för finska ekonomiutbildnngar SAT Reasoning test Urval på basis av framgång i VIKSU-tävlingen skild ansökningsblankett Via Öppna universitetet Talousguru-tävlingen Noggrannare information studies.aalto.fi Edellinen Päävalikko Alavalikko

42 Ansökningstiden börjar 3.3.2014 och slutar 1.4.2014 kl. 16:15
Studerandeurval 2014 Urval till enheten i Helsingfors (3 + 2 år) Det gemensamma urvalet för handelsvetenskaper (Kauppatieteiden yhteisvalinta) Urval på basis av begynnelsepoäng från studentexamen och provpoäng. En del antas enbart på basis av provpoäng Inträdesböckerna och övrig information gällande urvalet 2013 publiceras i oktober / november Tilläggsinformation: SAT-urvalet den sökande ska ha avlagt SAT Reasoning Test med följande resultat Writing-delen 500 poäng OCH sammanlagt i delarna Mathematics och Critical Reading minst 1050 poäng Testet får ha gjorts tidigast Uppfyllande av minimikraven garanterar inte en studieplats Framgång i VIKSU-tävlingen Framgång i Talousguru-tävlingen (de tre bästa) Urval via Öppna universitetet (skild ansökningstid) Edellinen Päävalikko Alavalikko

43 Gamla urvalsprovsuppgifter:
Flervalsuppgifter och/eller påståenden som är sanna eller falska Man får poäng för rätt svar och förlorar poäng för fel svar Gamla urvalsprov finns på nätet: Exempel: Mikä seuraavista määritelmistä ei pidä paikkaansa? Asiakaspääoma tarkoittaa yrityksen asiakkaiden tai asiakkuuksien arvoa, joka perustuu asiakkuuksien tuottoihin nykyisestä liiketoiminnasta ja potentiaalisista uusista tuotoista, jotka saadaan uusista liiketoiminnoista samojen asiakkuuksien piiristä. Markkinointitiede tarkoittaa yhteiskuntatiedettä, joka tutkii yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden vaihdantakäyttäytymistä. Neljän P:n malli (McCarthy 1960) tarkoittaa mallia, jossa markkinoinnin kilpailukeinot pelkistyvät tuotteeseen ominaisuuksineen, prosesseihin, jakelutievalintoihin sekä markkinointiviestintätoimenpiteisiin. Tarjooma tarkoittaa yrityksen tuotteista ja palveluista sekä niihin liitetyistä brändi- ym. mielikuvista koostuvaa kokonaisuutta. Edellinen Päävalikko Alavalikko

44 Ansökning till S:t Michel
Enheten i S:t Michel har ett separat urval (BScBA-urval) Vitsord i studentexamen och erfarenhetspoäng, SAT-provet eller via Öppna universitetet Enheten i S:t Michel hör inte till det gemensamma urvalet för handelsvetenskaper Ansökan via Ansökningstid 3.3.– , kl. 16:15 Tilläggsinformation studies.aalto.fi Edellinen Päävalikko Alavalikko

45 Ansökningsalternativ 2014 Handelsvetenskaper
Kandidatprogram (3 år) Företagsekonomi International Business, S:t Michel Magisterprogram på engelska (2 år): Master’s Degree Programme in Accounting Business Law (osittain suomeksi) Corporate Communication Creative Sustainability Economics Entrepreneurship Finance Information and Service Management International Design Business Management Management and International Business Marketing Strategy Double Degree Programme in Management and Business Administration with IAG-Louvain School of Management Business Administration with University of Cologne Edellinen Päävalikko Alavalikko

46 Ansökninstidtabell, kandidatprogram
Ansökningstid 3. mars – 1. april 2014 Resulat Juli Studierna börjar augusti/september 2014 Inträdesprov Maj-juni Mottagande av studieplats senast Slutet av Juli december januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober Aalto-universitetet | Absökningsservice PB 13350, AALTO | tel: | studies.aalto.fi Edellinen Päävalikko Alavalikko

47 Konstindustriella studier
Edellinen Päävalikko Alavalikko

48 Högskolan för konst, design och arkitektur
Haft en stor inverkan på den finska designens utveckling och framgång En av världens mest ansedda inom sin bransch Beklädnadsdesign och dräktkonst Filmkonst | grafisk design | Industridesign Inredningsarkitektur och möbeldesign Scenografi │ Keramik- och glaskonst bildkonstpedagogik │ Textilkonst Arkitektur │ Landskapsarkitektur Kandidatprogram Edellinen Päävalikko Alavalikko

49 Vad kan du studera? Arkitektur Filmkonst Grafisk design Konstfostran
Kostymdesign Mer information om utbildningsprogram och huvudämnen studies.aalto.fi Läs mer om Aalto-studenternas ”Eläimet kylässä” –projekt på studies.aalto.fi Edellinen Päävalikko Alavalikko

50 Exempelläsordning 1. året, grafisk gormgivning vecka 17
Klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai 8.00–9.00 9.00–10.00 Grunder i grafisk formgivning Grunder I grafisk formgivning 10.00–11.00 11-00–12.00 12.00–13.00 13.00–14.00 14.00–15.00 ”Radikaali koulu” 15.00–16.00 16.00–17.00 17.00–18.00 Edellinen Päävalikko Alavalikko

51 Examensstruktur Konstkandidat Konstmagister 3 år 2 år 180 sp 120 sp
Edellinen Päävalikko Alavalikko

52 Efter studierna Exempel på yrken
Designer, keramiker, företagare, kläddesigner… Filmregissör, filmare, scenograf, ljudplanerare, manusförfattare, filmproducent… Fotograf, grafisk designer, Art Director, speldesigner, reklamgrafiker, illustratör, ombrytare, animatör… Bildkonstlärare, konstnär, musei- och/eller utställningskurator… Utexaminerade från oss kan sysselsätta sig som t.ex. freelancers eller egenföretagare. De jobbar också inom företag (t.ex. Marimekko, Iittala, Fiskars, Nokia, reklambyråer, tidningar, teatrar, TV- och produktionsbolag) eller inom den offentliga sektorn (t.ex. skolor, muséer Yle). Edellinen Päävalikko Alavalikko

53 Alumner Elina Brotherus, fotograf, känd för sina självporträtt
Kaj Franck, formgivare t.ex. kärlen Kartio och Teema Harri Koskinen, formgivare, t.ex Block-lampan Stefan Lindfors, formgivare, bl.a. designhållplatserna Aku Louhimies, filmregissör, Paha maa, Levottomat, Käsky... Aamu Song, formgivare, Red Dress Paola Suhonen, kläddesigner, Ivana Helsinki Ilmari Tapiovaara, formgivare, Domus-stolen Tiia Vanhatapio, kläddesigner Tapio Wirkkala, formgivare, Kantarelli-vasen, Ultima Thule Maija Louekari, grafiker/formgivare, diverse tyger och tryck för Marimekko Edellinen Päävalikko Alavalikko

54 TOKYO i Helsingfors TOKYO ry är en studentförening för konststuderande som bevakar studenternas intressen och skapar kontakter mellan studerande och alumner. Föreningen har värnat om TOKYO:s traditioner sedan TOKYO ordnar olika evenemang, t.ex. den största maskeradfesten i Finland, Arabia maskeraden, som samtidigt fungerar som föreningens årsfest. TOKYO ger också årligen ut Design-kalendern, som med åren blivit en tradition. Ämnesföreningar ger nya bekantskaper Ämnesföreningarna sammanför studenter med samma huvudämne genom diverse evenemang och exkursioner. De utgör en stor del av studentverksamheten. Via ämnesföreningarna kan man också hyra utrymmen och vara med och utveckla deras verksamhet. Edellinen Päävalikko Alavalikko

55 Ansökningsgrunder för kandidatprogrammen
Studentexamen IB-, EB- eller RP-examen Minst treårig yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare studier eller en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som fristående yrkesexamen eller motsvarande tidigare examen yrkeshögskoleexamen utländsk utbildning, som i ifrågavarande land ger behörighet till motsvarande högskolestudier universitetsstudier vid TaiK:s öppna universitet Baskunskaper och färdigheter som på annat sätt motsvarar de ovan nämnda Tilläggsinformation studies.aalto.fi/sv Edellinen Päävalikko Alavalikko

56 Ansökning till kandidatprogrammen
11/01/11 Ansökning till kandidatprogrammen Elektronisk ansökningsblankett (universitetsansokan.fi) Förhandsuppgifter (publiceras på studies.aalto.fi när ansökningstiden börjar) Eventuella betygskopior Tilläggsinformation: studies.aalto.fi/sv Edellinen Päävalikko Alavalikko

57 Ansökningsalternativ 2014 Konststudier
Jatkuu… Ansökningsalternativ 2014 Konststudier Kandidatprogram (3+2 år) Bildkonstpedagogik Design Dokumentärfilm Film- och tv-manuskript Film- och tv-produktion Film- och tv-scenografi Filmklippning Filmljudinspelning och -ljudplanering Filmning Filmregi Grafisk design Inredningsarkitektur Kostymdesign Mode Teaterscenografi Till kandidatprogrammet för fotografikonst tas inga nya studenter år Edellinen Päävalikko Alavalikko

58 Ansökning till kandidatprogram
Ansökningstid 3. mars – 1. april 2014 Resultat Studierna börjar augusti/september 2014 Urvalsprov Maj/juni Mottagande av studieplats senast 29. juli2014 december januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober Aalto-universitetet | Absökningsservice PB 13350, AALTO | tel: | studies.aalto.fi Edellinen Päävalikko Alavalikko

59 Ansökningsalternativ 2014 Konststudier
Magisterprogram (2 år) Bildkonstpedagogik, examensinriktad fortbildning Filmkonst: Dokumentärfilm Film- och tv-manuskript Film- och tv-produktion Fotografikonst Grafisk design Scenografi: Kostymdesign Film- och tv-scenografi Teaterscenografi Magisterprogram på engelska (2 år) Collaborative and Industrial Design Creative Sustainability – Master of Arts Fashion and Collection Design International Design Business Management – Master of Arts Environmental Ar Nordic Master Programme in Sustainable Urban Transitions Nordic Visual Studies and Art Education (NoVA) Product and Spatial Design Visual Culture and Contemporary Art; Curating, Managing and Mediating Art (CuMMA) Visual Culture and Contemporary Art; Visual Culture and Contemporary Art (ViCCA) New Media New Media; Game Design and Production Sound in New Media Edellinen Päävalikko Alavalikko

60 Gamla urvalsprovuppgifter Förhandsuppgift, filmkonst
Kortfilm Filma en fyra (4) minuter lång film med temat SKÖNHET. Filmen ska kunna spelas upp med en standard DVD-spelare. Bedömningsgrunder Berättarteknik och fantasi i filmningen, en personlig behandling av temat, behärskning av dokumentärformat. Edellinen Päävalikko Alavalikko

61 Tre ledande universitet bildade Aalto-universitetet år 2010
Helsingfors handelshögskola (HSE) Konstindustriella högskolan (TaiK) Tekniska högskolan (TKK) 1849 1871 1898 1995 2005 2007 2009 2010 2020 1849 Helsingfors tekniska realskola, får universitetsstatus 1908 1871 Skulpturskolan, får universitetsstatus 1973 1898 Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, får universitetsstatus 1911 1995 Yhteinen opetus- ja tutkimusohjelma IDBM perustetaan 2005 idén och visionen för det nya universitetet publiceras 2007 Det förberedande arbetet för det nya universitetet påbörjas 1849: Helsingin teknillinen reaalikoulu perustettiin. Vuonna 1908 muuttui yliopistotasoiseksi Suomen Teknilliseksi Korkeakouluksi. Perinnettä jatkavat Aalto-yliopiston neljä tekniikan alan korkeakoulua. 1871: Veistokoulu perustettiin, muuttui yliopistotasoiseksi Taideteolliseksi korkeakouluksi vuonna Toimii nykyisin Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakouluna yhdessä Insinööritieteiden korkeakoulun Arkkitehtuurin laitoksen kanssa. 1898: Suomen Liikemiesten Kauppaopisto perustettiin. Vuonna 1911 Kauppakorkeakoulu perustettiin Suomen Liikemiesten Kauppaopiston yhteyteen muuttamalla sen ylioppilasluokat erilliseksi oppilaitokseksi. 1995: Yhteinen opetus- ja tutkimusohjelma IDBM (International Design Business Management) perustettiin. Se kouluttaa globaalin liiketoiminnan kehittäjiä ja johtajia tuomalla yhteen muotoilun, kaupallisen alan ja tekniikan opiskelijat jo opiskeluvaiheessa. Vuoteen 2010 asti IDBM oli sivuainekokonaisuus. Syksystä 2010 alkaen se laajentui maisteriohjelmaksi. 2005: Taideteollisen korkeakoulun rehtori Yrjö Sotamaa ehdotti lukuvuoden avajaisissa, että Taideteollinen korkeakoulu, Teknillinen korkeakoulu ja Helsingin kauppakorkeakoulu yhdistettäisiin innovaatioyliopistoksi. Ehdotuksen mukaan ”pienen Suomen olisi näin mahdollisuus olla innovatiivisuuden terävimmässä kärjessä, kun muut vasta opettelevat muotoilun kytkemistä innovaatio- ja liiketoiminnan kehittämiseen”. 2007: Heinäkuussa opetusministeri Sari Sarkomaa asetti johtoryhmän ohjaamaan "innovaatioyliopistoprojektin" valmistelutyötä. Suomen hallitus teki innovaatioyliopiston perustamisesta periaatepäätöksen marraskuussa 2007. 2009: Professori Tuula Teeri aloitti työnsä Aalto-yliopiston rehtorina maaliskuussa FT Tuula Teeri (s. 1957) on toiminut aiemmin Ruotsin kuninkaallisen teknillisen korkeakoulun (KTH) vararehtorina Tukholmassa. Hän teki väitöskirjatyönsä Valtion Teknillisessä Tutkimuskeskuksessa (VTT) ja suoritti tohtorin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1987. 2009: Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan valmistelun toimeenpanevaksi elimeksi perustettiin hallitukseen verrattava johtoryhmä, joka kokoontui ensimmäisen kerran syyskuussa 2009. 2010: Uusi yliopistolaki tuli voimaan Laki antaa yliopistoille valtion tilivirastoasemaan verrattuna paremmat mahdollisuudet reagoida yliopiston omiin tarpeisiin ja yhteiskunnan odotuksiin. 2010: Aalto-yliopisto aloitti toimintansa 2020: Visionsa mukaan Aalto-yliopisto on akateemisessa maailmanluokassa vuoteen 2020 mennessä. (Kuva: Juha Juvonen) alumner, studerande, 5 000 anställda, 350 professorer 2009 Rektorn utnämns och studentkåren grundas 2010 Den nya universitetslagen träder i kraft 2010 Aalto-universitetet inleder sin verksamhet 2020 Målsättning: Aalto-universitetet är ett universitet av världsklass Edellinen Päävalikko

62 Aalto-universitetets kandidatutbildning förnyas
I fortsättningen finns två kandidatprogram inom ekonomi : På finska i Tölö, Helsingfors, fr.om kandidatskedet i Otnäs På engelska i S:t Michel; International Business Kandidatutbildning inom teknik: De som inleder sina studier år 2013, börjar i de nya kandidatprogrammen Man har fortfarande automatiskt studierätt till diplomingenjörs- arkitekt- eller landskapsarkitektexamen Den nya strukturen leder till att studenterna mera flexibelt kan bygga upp sina studier och möjliggör rörlighet såväl inom Aalto som utomlands Edellinen Päävalikko

63 Studentkåren och studerandeverksamhet
Alla kandidat- och magisterstuderande vid Aalto hör till Aalto-universitetets studentkår (AUS) som bevakar studerandes rättigheter och erbjuder olika typer av service. AUS har över medlemmar och 200 underföreningar, som sysslar med bl.a. musik, idrott och spel. Via föreningarna kan du träffa nya mänskor och bekanta dig med andra Aalto-studerande. Studentkåren beviljar även stipendier och erbjuder bostäder åt studerande. Edellinen Päävalikko

64 Studerandeprojekt Aalto on Tracks Till Shanghai med tåg
Aalto on Waves Till Brasilien med båt Vuoden 2011 lopulla järjestetty Aalto on Waves -projekti vei 110 aaltolaista laivalla Brasiliaan. Laivamatkalla ja perillä Brasiliassa opiskeltiin muun muassa meritekniikkaa, liiketaloutta, yrittäjyyttä sekä taidetta ja muotoilua. Matkan tavoitteena oli edistää Suomen ja Brasilian välistä yhteistyötä niin ihmisten, elinkeinoelämän kuin koulutusjärjestelmienkin kesken. Vuonna 2010 Aalto on Tracks vei sata aaltolaista omalla junalla Shanghain maailmannäyttelyyn. Opiskelijoiden organisoima matka tarjosi ainutlaatuisen ja monimuotoisen oppimiskokemuksen. (Kuvat: Jyri Tuulos; Tuure Laurinolli; Royal Carribean Cruises) Edellinen Päävalikko

65 Jatkuu… Studentens vardag Sanna Salo, 24, studerar kommunikation inom affarslivet Redan som abiturient hade jag Aalto-universitetets Handelshögskola i tankarna. Jag funderade som så att där får jag färdigheter för många olika uppgifter och behöver alltså inte bestämma mig för ett specifikt yrke. Efter studentskrivningarna läste jag flitigt till urvalsprovet och kom in på första försöket. Jag har trivts väldigt bra! Jag gick genast med i studentkårsverksamheten och rekommenderar det varmt för alla. Inom kårverksamheten träffar man mycket olika människor och får bra kontakter. Jag har gillat studierna för vi har mycket grupparbeten och ibland gästföreläsare, också från utlandet. Det går ganska fritt att välja kurser från utbildningsprogrammet utifrån egna intressen. Edellinen Päävalikko

66 Studentens vardag Tuula Tenkanen, 21, studerar bioproduktteknologi
Jag är en aktiv idrottare och i gymnasiet deltog jag i seglingstävlingar på VM- och EM-nivå. Idrotten har tagit upp mycket av min tid för jag har också hållit på med slalom och gymnastik på trampolin. Efter gymnasiet blev jag antagen till Högskolan för kemiteknik och studerar nu för andra året. Jag har trivts bra vid Aalto-universitetet och det råder en bra gruppanda och avslappnad stämning bland studerandena. Jag har varit särskilt nöjd över att studierna är så flexibla. Det lönar sig att gå på föreläsningarna för de är givande, men om jag får förhinder går det oftast bra att studera ämnet också på egen hand. Det kändes lätt att komma igång med studierna för vi delades in i små grupper. Varje grupp hade en egen handledare och äldre studerande visade oss runt och berättade om husets seder och bruk. Vi kunde också senare be om tips av dem. Det var roligt att delta i Otasuunnistus i början av studierna Edellinen Päävalikko

67 Campus Pääkampukset Espoossa ja Helsingissä.
11/01/11 Campus Pääkampukset Espoossa ja Helsingissä. Nuvarande campus finns i Otnäs i Esbo och i Helsinfors i Arabia (flyttar 2014) och Tölö Förutom det har universitetet verksamhet i S:t Michel, Lahtis, Vasa och Björneborg Universitetets huvudcampus har börjat placeras i Otnäs fr.o.m. 2013 Målet är att skapa ett campus med en interaktiv forsknings- och inlärningsmiljö var arbete, studier och fritidsintresse naturligt går ihop. Edellinen Päävalikko

68 Start up – Lär dig i praktiken!
Vid Aalto-universitetet blomstrar en rik start-up kultur. Aalto-studerande uppmuntras till företagande genom diverse projekt och nätverk. Start up – Lär dig i praktiken! Aaltoes (Aalto entrepreneurship society) Är den största och mesta aktiva företagargemenskapen i Europa. Vid AES samlas begåvade studenter och forskare för att tillsammans skapa start-up företag och nätverk. Aalto Center for Entrepreneurship (ACE) Erbjuder innovations- kommersialiserings- och start-up tjänster åt Aalto studenter, forskare och övriga samarbetspartners. Aalto-yliopiston yrittäjyys- ja innovaatiopalveluista vastaava Aalto Center for Entrepreneurship (ACE) koordinoi teknologian siirtoon, immateriaalioikeuksiin, start up -yrityksiin sekä kasvuyrittämisen opetukseen ja tutkimukseen liittyvää toimintaa. Uusia yritysideoita tuetaan auttamalla liiketoimintasuunnitelman ja markkinatutkimusten teossa sekä yrityksen perustamiseen tarvittavan rahoituksen hankinnassa. Alkuvaiheessa tärkeä työkalu on Aalto Venture Garage, jossa opiskelijat, tutkijat ja jo kannuksensa hankkineet yrittäjät kehittävät liikeideoista toimivia yrityksiä. (Kuvat: Juha Juvonen; Lari Haataja; Center for Entrepreneurship / Mukava Music) Edellinen Päävalikko

69 Samarbetspartners, t.ex.
ABB, Deloitte, Ernst & Young, Hartwall, Kemira, KONE, KPMG, LokalTapiola, Mandatum Life, Metso Abp, Microsoft, NCC Finland, Nokia Corporation, PwC Finland, Sanoma Abp, Stora Enso, STX Finland, Tieto, Valio Ltd, Wärtsilä, YIT Abp Edellinen Päävalikko

70 Forskning Marko Terviö: Talangens betydelse på arbetsmarknaden
Jatkuu… Forskning Marko Terviö: Talangens betydelse på arbetsmarknaden Maarit Karppinen: Materialkemi för ny energiteknologi Mikko Möttönen: Utveckling av baskomponenterna i kvantdatorer Markku Sopanen: LED-skärm för kontaktlinser 4 1 2 3 Marko Terviö, professori, Kauppakorkeakoulun taloustieteen laitos. (Kuva: Marko Terviö) Maarit Karppinen, akatemiaprofessori, Epäorgaanisen kemian tutkimusryhmä (Kuva: Adolfo Vera) Mikko Möttönen, dosentti, tutkija, Quantum Computing and Devices -tutkimusryhmä. (Kuva: Mikko Möttönen) Markku Sopanen, professori, Optoelektroniikan tutkimusryhmä (Kuva: Babak A. Parviz, University of Washington ) 1. Professori Marko Terviö, Taloustieteen laitos, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu. Tutkimusaiheena lahjakkuuden merkitys työmarkkinoilla. Taloustieteellisessä tutkimuksessa lahjakkuus tarkoittaa tuottavuuseroina ilmenevää soveltuvuutta tiettyyn tehtävään tai alaan. Tällaisen lahjakkuuden esiintulo ja selvittäminen on usein mahdollista vain vähitellen tai varsinaisen työuran aikana. Terviö on saanut tutkimukselleen Euroopan tutkimusneuvoston viisivuotisen ERC Starting Grant -apurahan vuonna 2009. 2. Akatemiaprofessori, Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen Maarit Karppinen, Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun kemian laitoksen laitosjohtaja. Alat: Materiaalikemia uusissa energiateknologioissa, mukaan lukien termosähköisyys, polttokennot, akut, suprajohteet. Suomen Akatemia arvioi vuonna 2011 suomalaisen kemian tutkimuksen tasoa. Arvioinnissa todettiin Maarit Karppisen tutkimusryhmästä seuraavasti: ”Tutkimus on korkeatasoista ja kansainvälisesti alan kärjessä. Vauhti, millä julkaisuja tuotetaan, on ryhmän kokoon nähden vaikuttava, ja useimmat julkaisut ilmestyvät alan huippulehdissä. Tutkimuksen vaikuttavuutta todistaa teollisuudesta tulleiden yhteistyöpyyntöjen määrä.” 3. Dosentti Mikko Möttönen, Quantum Computing and Devices -tutkimusryhmän johtaja Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan laitoksella. Möttönen sai vuonna 2011 viisivuotisen 1,5 miljoonan euron apurahan Euroopan tutkimusneuvoston ERC:n nuorille tutkijoille suunnatusta hausta. Tutkimusryhmän tavoitteena on kehittää mikroaaltofotoneita ohjaava kvanttiportti. Se on fotonisten kvanttitietokoneiden peruskomponentti, vastine perinteisten tietokoneiden logiikkaporteille. Toimivalla kvanttitietokoneella pystyttäisiin ratkomaan monia ongelmia paljon nykytietokoneita tehokkaammin. 4. Professori Markku Sopanen, Optoelektroniikan tutkimusryhmän johtaja, mikro- ja nanotekniikan laitos, Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu. Mikro- ja nanotekniikan laitoksen tutkimuksessa on kehitetty piilolinssien muovipinnan sisälle asennettavat ledimatriisit. Tulevaisuudessa piilolinssien avulla voidaan heijastaa näkymiä suoraan verkkokalvolle. Esimerkiksi diabeetikko voisi saada linssien avulla näkökenttäänsä varoituksen liian alhaisesta verensokerista. Edellinen Päävalikko

71 Peter Liljeroth: Elektronik av atomstorlek
5 8 7 6 Peter Liljeroth, professori, Atomic Scale Physics -tutkimusryhmä. (Kuva: Peter Liljeroth) Esko I. Kauppinen, professori, Teknillisen fysiikan laitos ja Uusien materiaalien keskus (Kuva: Aalto-yliopiston viestintä) Riitta Hari, aivotutkija, akatemiaprofessori, O.V. Lounasmaa -laboratorio (Kuva: C. Carl Jaffe) Pekka Heikkinen, professori, Wood Program -ohjelma (Kuva: Aalto-yliopiston viestintä) 1. Professori Peter Liljeroth, Atomic Scale Physics -tutkimusryhmän johtaja, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun teknillisen fysiikan laitos. Liljeroth sai 1,5 miljoonan euron apurahan Euroopan tiedeneuvostolta (ERC) atomikokoisen elektroniikan kehitystyöhön. Liljerothin Atomic Scale Physics -ryhmä kehittää valmistusmenetelmää atomikoon elektroniikalle. Tutkimusryhmä tekee perustutkimusta, joka voi mahdollistaa nanomittakaavan elektroniikan rakentamisen atomi kerrallaan. Ryhmä tutkii tarkasti määriteltyjä atomirakenteita ja mahdollisuuksia kytkeä yhden molekyylin kokoisia elektroniikkakomponentteja toisiinsa. 2. Professori Esko I. Kauppinen, nanomateriaalit, Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan laitos ja Uusien materiaalien keskus (UMK). Esko I. Kauppinen on yhdessä japanilaisen Nagoyan yliopiston professori Yutaka Ohnon ja heidän tutkimusryhmiensä kanssa kehittänyt nopean ja yksinkertaisen menetelmän korkealaatuisten ohutkalvotransistoreiden valmistamiseksi muovialustalle. Keksinnön tehneet tutkijat uskovat, että puolijohtavien hiilinanoputkikalvojen valmistusteknologia muoville mahdollistaa taipuisien elektroniikkatuotteiden, kuten esimerkiksi sähköisen paperin, valmistamisen pienin kustannuksin. 3. Aivotutkija, akatemiaprofessori ja akateemikko Riitta Hari on O.V. Lounasmaa -laboratorion (ent. Kylmälaboratorion) aivotutkimusryhmän (BRU) sekä Aalto-yliopiston monitieteisen aivoAALTO-projektin johtaja. Riitta Hari on kansainvälisesti tunnustettu aivotutkija. Hän on tutkinut monipuolisesti ihmisaivojen toimintaa uusilla aivokuvantamismenetelmillä, jotka on osittain kehitetty Aallossa, ja siten vaikuttanut ratkaisevasti tieteenalan edistymiseen. 4. Professori Pekka Heikkinen, Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksella toimivan kansainvälisen Wood Program -ohjelman johtaja, joka on merkittävästi edistänyt puun käyttöä nykyaikaisena rakennusmateriaalina. Wood Program on vuoden mittainen intensiivikurssi, joka keskittyy puuarkkitehtuuriin sekä puuhun materiaalina. Ohjelmassa tutkitaan puun ekologisia, teknisiä ja arkkitehtonisia ominaisuuksia, ja se tarjoaa perusteellisen katsauksen puurakentamiseen. Peter Liljeroth: Elektronik av atomstorlek Esko I. Kauppinen: Tunnfilmstransistorer av hög kvalitet på plastunderlag Riitta Hari: Avbildningstekniker av människans hjärna Pekka Heikkinen: Trä som ett modernt byggmaterial Edellinen Päävalikko

72 Alumner Eero Aarnio Inredningsarkitektur ‘57 Taneli Tikka MBA ‘04
2 Eero Aarnio Inredningsarkitektur ‘57 3 Taneli Tikka MBA ‘04 1 Jorma Ollila Ingengörsvetenskaper ‘81 6 7 8 Paola & Pirjo Suhonen, Beklädnadsdesign ‘01 Kansainvälinen liiketoiminta ‘98 8 Bekanta ansikten som studerat vid Aaltos högskolor Jorma Ollila, hallituksen puheenjohtaja, Nokia & Shell. Teknillisen korkeakoulun alumni vuodelta 1981. 2. Eero Aarnio, sisustusarkkitehti ja huonekalusuunnittelija. Sisustusarkkitehtuuri 1957 (Taideteollinen korkeakoulu). 3. Taneli Tikka, sarjayrittäjä, MBA 2004 (Helsingin kauppakorkeakoulu). 4. Alvar Aalto, arkkitehti, muotoilija ja akateemikko. Arkkitehtuuri 1921 (Teknillinen korkeakoulu). 5. Erkki Tuomioja, ulkoministeri. Kansantaloustiede 1974 (Helsingin kauppakorkeakoulu). 6. Paola ja Pirjo Suhonen, Ivana Helsinki. Paola: Vaatetussuunnittelu 2001 (Taideteollinen korkeakoulu), Pirjo: Kansainvälinen liiketoiminta, 1998 (Helsingin kauppakorkeakoulu) 7. A.I. Virtanen, biokemian professori Teknillisessä korkeakoulussa vuosina Sai Nobelin kemianpalkinnon vuonna 1945, jolloin hän toimi professorina Helsingin yliopistossa. 8. Susanna Majuri, palkittu suomalainen valokuvaaja. Hän on mukana Helsinki Schoolin toiminnassa. Majuri on kuvannut PMMP:n levyn Veden varaan kuvat. Valokuvaus 2007 (Taideteollinen korkeakoulu). Aalto har alumner varav är registrerade. Efter utexaminering kan man frivilligt registrera sig som alumn A.I. Virtanen Kemi ‘19 Susanna Majuri Fotografering ‘07 Alvar Aalto, arkitekt och formgivare Bild: Eva ja Pertti Ingervo, Alvar Aalto -muséet Erkki Tuomioja, politiker, utrikesminister Bild: Finlands Riksdag Jorma Ollila, Styrelseordförande, Nokia & Shell Bild: Photographic Services, Shell International Ltd Eero Aarnio, formgivare Bild: Joanna Moorhouse Taneli Tikka, företagare, MBA Bild: Peter Forsgård Paola ja Pirjo Suhonen, Ivana Helsinki Bild: Katja Presnal A.I. Virtanen, kemist, Nobelpris i kemi 1945 Bild: AaltoA Susanna Majuri, Fotograf, ”Helsinki School” Bild: Tord Lund 4 5 Alvar Aalto Arkkitektur ‘21 Erkki Tuomioja Ekonomi ‘74

73 Att studera på svenska vid Aalto-universitetet
Edellinen Päävalikko

74 Aalto-universitetet – mångkulturellt och flerspråkigt universitet
Aalto-universitetets språkliga riktlinjer Tre arbetsspråk: finska, svenska, engelska Vid handelshögskolan endast finska och engelska Flerspråkighet är en resurs Goda kommunikationsfärdigheter uppskattas Edellinen Päävalikko

75 Svenskspråkiga studier
Grundkurser i bl.a. matematik, fysik och produktionsekonomi hålls på svenska En svenskspråkig professur: Kvalitetsstyrning Svenskspråkigt kandidatseminarium för teknikstuderande Språkalliansen Erbjuder bl.a. Skrivstöd i svenska och talkurser i finska Edellinen Päävalikko

76 Att avlägga kurser på svenska
Som svenskspråkig har du rätt att: Göra övningsarbeten på svenska Göra räkneövningarna på svenska Skriva tenterna på svenska Få dina tenter på svenska, anmäl i förväg (2 veckor) Få handledning i dina studier på svenska 8–10 % av studerandena vid högskolorna för teknik är svenskspråkiga Edellinen Päävalikko

77 TF - Teknologföreningen
Den svenskspråkiga nationen för alla vid Aalto Vardagsrum för alla svenskspråkiga Eget verksamhetshus i Otnäs Storasyskon – Svenskspråkig tutorverksamhet Edellinen Päävalikko

78 studies.aalto.fi/sv dia.fi kauppatieteet.fi Aalto-universitetet
Ansökningsservice PB 13350, 00076 AALTO tel: Edellinen Päävalikko


Ladda ner ppt "Välkommen till Aalto-universitetet 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser