Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LÄRARLYFTET Språkdidaktik med ämnesanknytning Delkurs 4: Informations- och kommunikationsteknologi i språkundervisningen Jonas Granfeldt 20/4.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LÄRARLYFTET Språkdidaktik med ämnesanknytning Delkurs 4: Informations- och kommunikationsteknologi i språkundervisningen Jonas Granfeldt 20/4."— Presentationens avskrift:

1 LÄRARLYFTET Språkdidaktik med ämnesanknytning Delkurs 4: Informations- och kommunikationsteknologi i språkundervisningen Jonas Granfeldt 20/4

2 Lund University / HT/ SOL / Franska / Lärarlyftet II / 2009-04-20 Plan för dagen •Förmiddagen 10-12 –Wikin: uppdateringarWikin: uppdateringar –Chapelle (1998) Multimedia CALL: Lessons to be learned –Svensson, kapitel 8 –Introduktion av slutuppgift •Eftermiddagen 13-15 –Svensson, kapitel 6 –Laboration II – Power Point (Grunder & Fördjupning)

3 Lund University / HT/ SOL / Franska / Lärarlyftet II / 2009-04-20 Chapelle (1998) Multimedia CALL: Lessons to be learned… •Tes: •Forskning om språkinlärning kan gagna utveckling och utvärdering av datorstöd för språkinlärning (CALL)

4 Lund University / HT/ SOL / Franska / Lärarlyftet II / 2009-04-20 Relevant hypotheses about SLA •Vilken teori??

5 Lund University / HT/ SOL / Franska / Lärarlyftet II / 2009-04-20 The interactionist approach to SLA –Betonar vikten av ”comprehensible input”: •”Humans acquire language in only one way, by understanding messages or by receiving ’comprehensible input’…We move from i, our current level, to i+1, the next level along the natural order, by understanding input containing i+1” (Krashen, 1985: 2)

6 Lund University / HT/ SOL / Franska / Lärarlyftet II / 2009-04-20 The interactionist approach to SLA INPUT > INTAKE = Interaction and negociation [Sama berättar när hon åkte skidor som barn] –Sama: et là je peux heu montrier le # backe # je ne sais pas [skratt] c’est pas une montagne, c’est heu… –Intervjuare: c’est quoi? C’est plus petit qu’une montagne? –Sama: oui –Intervjuare: hm une colline? Une colline? –Sama: une colline, oui peut-être »(Bozier, 2005)

7 Lund University / HT/ SOL / Franska / Lärarlyftet II / 2009-04-20 The interactionist approach to SLA Output Noticing of errors Correction of errors Tasks promoting interaction Input Apperception Sem. & synt. Semantic COMPREH. Intake INTEGRATION Into the learner’s linguistic system Output Input & Output Interaction

8 Lund University / HT/ SOL / Franska / Lärarlyftet II / 2009-04-20 1. The linguistic characteristics of target language input need to be made salient 1.Språkliga former i L2 måste lyftas fram •Noticing - Apperception •Input enhancement 1. Relevanta delar av målspråket lyfts fram i programmet genom: –Grafiskt: •Färger •understrykningar, •animeringar –kompletterande –modaliteter •transkribering av tal •uppläsning av skriven text, •översättning

9 Lund University / HT/ SOL / Franska / Lärarlyftet II / 2009-04-20 2. Learners should receive help in comprehending semantic and syntactic aspects of linguistic input. 2. Inlärare måste ges stöd i att förstå semantiska och syntaktiska aspekter av L2 2. Programmet ger möjligheter till modifiering av språklig input genom –programmets möjlighet att ge/begära innehåll och dess presentation av input •Repetitioner •Omskrivningar •Definitioner och förenklingar •Långsammare tal •Icke-lingvistiskt stöd (t ex bilder) gester •Byte av modalitet t ex från tal till skrift)

10 Lund University / HT/ SOL / Franska / Lärarlyftet II / 2009-04-20 3. Learners need to have opportunities to produce target language output. 3. Inlärare måste ges tillfälle att producera L2 i kommunikativt meningsfulla situationer 3. Programmet ger tillfällen till produktion som ”tolkas” (comprehensible output) genom –programmets möjligheter till språkigenkänning (i tal och i skrift)

11 Lund University / HT/ SOL / Franska / Lärarlyftet II / 2009-04-20 4. Learners need to notice errors in their own output. 4. Inlärare behöver kunna upptäcka fel i sin egen produktion (genom t ex extern eller intern feedback. 4. Programmet ger inläraren möjligheter att upptäcka sina fel genom: –egen feedback –extern feedback •från programmet •från en annan användare

12 Lund University / HT/ SOL / Franska / Lärarlyftet II / 2009-04-20 5. Learners need to correct their linguistic output. 5. Inlärare behöver ges möjlighet att korrigera sin produktion i kommunikativt meningsfulla situationer (focus on form in communication) 5. Programmet ger inläraren möjlighet att korrigera sin produktion genom –tidigare felanalys

13 Lund University / HT/ SOL / Franska / Lärarlyftet II / 2009-04-20 6. Learners need to engage in target language interaction whose structure can be modified for negotiation of meaning. 6. Inlärare behöver delta i interaktion på målspråket som ger möjlighet till ”förhandling” (negotiation) av betydelse (t ex kunna ställa förklaringsfrågor, lösa kommunikativa problem för att göra input mer begriplig och bearbetad) 6. Programmet stödjer interaktion med datorn som innebär att input modifieras genom –länkar och hypertext –Språkigen- känningsfunktion

14 Lund University / HT/ SOL / Franska / Lärarlyftet II / 2009-04-20 7. Learners should engage in L2 tasks designed to maximize opportunities for good interaction. 7. Inlärare behöver delta i målspråksövningar som maximerar möjligheterna till bra kommunikation 7. Datorn deltar som en deltagare i övningar på målspråket där ett mål uppnås, ett problem löses

15 Lund University / HT/ SOL / Franska / Lärarlyftet II / 2009-04-20 Vi provar att tillämpa…. •Traditionell CALL (Svensson) –The Grammar AquariumThe Grammar Aquarium •Intelligent CALL (ICALL): –CriterionCriterion

16 Lund University / HT/ SOL / Franska / Lärarlyftet II / 2009-04-20 En parentes: (Artificiel) Intelligens och Eliza •Vad är intelligens? •Kan en maskin eller en dator vara intelligent och hur skulle man definiera det? •Turingtestet (Alan Turing 1912-1954) –Om man inte kan skilja maskinen från en människa bör den betraktas som intelligent –Om en person kan tala med en maskin och tro att han/hon talar med en människa så är maskinen intelligent. •Ett tidigt exempel: Eliza – en rogeriansk psykoterapeut (J. Weizenbaum, 1976)

17 Lund University / HT/ SOL / Franska / Lärarlyftet II / 2009-04-20 Eliza •Eliza är en chatbot •Eliza har ”lurat” människor –plockar ut nyckelord och bygger standardfraser –människor som talade med Eliza läste in betydelser i hennes svar som inte fanns där •Eliza är mycket domänbunden –Imiterar en ”jargong” från psykoterapeutiska samtal (Eliza frågar mycket)

18 Lund University / HT/ SOL / Franska / Lärarlyftet II / 2009-04-20 Skulle Eliza kunna bli språklärare? •Eliza: WHAT A BEAUTIFUL THURSDAY! I'M YOUR CONSULTANT, PLEASE SHARE YOUR FEELINGS WITH ME. •Jonas: I have a problem •Eliza: DON'T FEEL GUILTY ABOUT HAVING PROBLEMS, IT'S NATURAL •Jonas: Can you help me? •Eliza: WHAT WOULD BE THE DIFFERENCE BETWEEN GOOD HELP AND BAD HELP? •Jonas: Good help would make life easier for me! •Eliza: WELL, NOBODY CAN PROMISE TO HELP IN ANY SITUATION... •Jonas: I have a problem with the subjunctive in French. •Eliza: THERE IS NOTHING TO FEAR OF, LET'S TALK ABOUT THE HURTING ISSUES […]

19 Lund University / HT/ SOL / Franska / Lärarlyftet II / 2009-04-20 •Jonas: It is so difficult... •Eliza: IT'S TRAUMATIC FOR ME TO TALK ABOUT THE WAY IT IS, CHANGE THE SUBJECT! •Jonas: No, I really need to understand this. •[…] •Jonas: Can you teach me the rules I need? •Eliza: I CAN, BETTER THAN MANY OTHERS COULD •Jonas: Is the verb vouloir followed by the subjunctive in the subordinate clause? •Eliza: YOU ARE MAKING ME BORED

20 Lund University / HT/ SOL / Franska / Lärarlyftet II / 2009-04-20 Webquests – mer bearbetning och interaktion •Problembaserat – undersökande och uppgiftslösande •En ”snitslad bana” på Internet •Syftet med metoden är att eleverna ska tränas i: – Kritisk granskning –Disposition av tid –Bearbetning av innehåll –Analys och syntes •Exempel: •One Nation Divided by RaceOne Nation Divided by Race •Die gegenwärtige deutschsprachige Literatur. Ingeborg Bachmannpreis.Die gegenwärtige deutschsprachige Literatur. Ingeborg Bachmannpreis.

21 Lund University / HT/ SOL / Franska / Lärarlyftet II / 2009-04-20 Svensson, kapitel 8 •IKT och domesticeringsprocessen (s.268) •Ianspråkstagande •Objektivering •Inkorporering •Omvandling •Var står vi idag?

22 Lund University / HT/ SOL / Franska / Lärarlyftet II / 2009-04-20 Projektuppgift •Examinationsuppgift för delkursen –1. Analys av en IKT-resurs –2. För lärarna i tyska: ett kommenterat länkbibliotek för ämnet tyska


Ladda ner ppt "LÄRARLYFTET Språkdidaktik med ämnesanknytning Delkurs 4: Informations- och kommunikationsteknologi i språkundervisningen Jonas Granfeldt 20/4."

Liknande presentationer


Google-annonser