Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Are idioms difficult to learn? After this program it will ’be a piece of cake’

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Are idioms difficult to learn? After this program it will ’be a piece of cake’"— Presentationens avskrift:

1 Are idioms difficult to learn? After this program it will ’be a piece of cake’

2 IDIOMS Allmän presentation  utgivet 2003 av Saskia Läromedel  för Windows 95/98, NT eller senare (32 bitars version)  tränar 200 engelska idiom genom flervalsuppgifter alternativt lucktest  från gymnasieskolans A och B-kurser  programmet erbjuder följande val: uppgift (antal samt ordningsföljd) Träning på 3 olika svårighetsnivåer (1. flervalsuppgift, 2. lucktest med distraktorer, 3. lucktest utan distraktorer) att svara på uppgiften eller att se det korrekta svaret direkt repetition av ej godkända uppgifter

3 Att använda programmet Under programmets gång används endast målspråket engelska. Före start/slut av programmet finns information på svenska: -hur programmet används -en alfabetisk förteckning av programmets 200 idiom -om man vill avsluta eller repetera Skärmbilderna innehåller relevant information på målspråket: -instruktion och frågeställning -svarsalternativ -visar korrekt svar och poängställning -visar uppgiftsnummer samt totala antalet valda uppgifter -anvisning för att få repetition av uppgift eller ny uppgift -avsluta

4

5

6

7 Programmets språkliga form Programmet tränar: –förståelse av läst text samt skriftlig produktion. –förståelse av idiomatiskt språkliga strukturer i form av idiom. Språket är vardagligt / talspråkligt även om idiomatiska uttryck kan förekomma i olika typer av text. Bra språkhantering: –Val av frekventa idiom –Native speaker röst –Repeterbart input Mindre bra språkhantering: –Ordval i instruktionerna –Inkonsekvens L1 – L2

8 Programmets multimediala form Textsyfte Frågeställningar / Svar Instruktioner Kommentarer Textkvalitet Tydlig –Läsbarhet –Sektionsindelad Varierad teckenstorlek Framhäver fakta med färg Ljud Tydligt Valbar repetition Autentiskt tal

9 Analys från ett språkinlärningsperspektiv 1.Språkligt input i fokus Central placering Färg och form Ljudsupport Repetition Autencitet 2.Att tolka och förstå input Förklarande beskrivning på nivå 2 och 3 Distraktorer som stöd ”Svåra ord” i instruktioner Alternativet ”rätt svar

10 3.Att producera output på målspråket Ingen kommunikation Val av ”färdig” output Skriftlig produktion 4.Att upptäcka fel i egen output Feedback Repetition av korrekt input 5.Att korrigera egen output 1 nytt försök dock utan ytterligare förklaring / modifikation ”focus on form” baserat på input –Repetition –Visuell förstärkning

11 6.Att ha tillgång till ett modifierbart målspråk Enbart ”en-vägs” kommunikation –Ingen feedback av output  modifikation –Ingen modifikation  Status Que.!! 7.Att ha tillgång till övningar för maximal interaktion Enbart ”en-vägs” kommunikation –Ingen interaktion –Ingen modifikation –Svag feedback  Rätt – Fel –Ingen tillgång till felanalys

12 Programmets pedagogiska kvaliteter? Progression? –Tre olika nivåer 1.Flervalsuppgifter med tre distraktorer (”false friends”) 2.Lucktest med tre distraktorer 3.Egen produktion 4.Fritt val mellan nivåerna  men svårt att börja med nivå 3 utan förkunskaper Variation? Ingen kvalitativ variation inom respektive nivå Kvantitativ variation Slump vs. ordningsföljd

13 ÖNSKELISTA Historik och kuriosa Lexikon Information om distraktorerna Distraktorrelaterade hjälpavsnitt Oförutsägbarhet

14 DIREKT FRÅN EN ELEV BRA sådana här uttryck lär vi oss aldrig annars i skolan träning inför nationella proven instruktioner som är lätta att förstå att kunna välja mellan olika svårighetsnivåer att man kan göra om uppgifter tills man kan dom innan man går vidare funktionen ”listen again” på nivå 1 att välja antalet uppgifter är man motiverad så tycker man att programmet är bra man måste kolla stavningen noga på nivå 1 och 2 annars blir det fel på nivå 3 MINDRE BRA svårt att ”komma in” i programmet hinner inte läsa instruktionen innan rösten läser frågan på nivå 1 man ser bara frågan och missar att läsa instruktionen det finns ingen hjälp att få när jag inte kan svaret man kan inte gå direkt till nivå 3 utan att ha jobbat med nivå 1 och 2 TIPS ersätt ”kolla facit” funktionen med en hjälp och tips funktion demo önskas + varbar info funktion på nivå 3 behöver man mer hjälp t.ex ordet/uttrycket på svenska


Ladda ner ppt "Are idioms difficult to learn? After this program it will ’be a piece of cake’"

Liknande presentationer


Google-annonser