Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anders Ahlstrand, 2009-09-29 Erasmus Mundus Anders Ahlstrand Nationell utbildningsadministrativ konferens – NUAK 2009, 29 September 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anders Ahlstrand, 2009-09-29 Erasmus Mundus Anders Ahlstrand Nationell utbildningsadministrativ konferens – NUAK 2009, 29 September 2009."— Presentationens avskrift:

1 Anders Ahlstrand, 2009-09-29 Erasmus Mundus Anders Ahlstrand Nationell utbildningsadministrativ konferens – NUAK 2009, 29 September 2009

2 Anders Ahlstrand, 2009-09-29 Internationella programkontoret (IPK) • Myndighet som främjar internationellt utbyte, samarbete och lärande. • Vi arbetar för att höja kvaliteten inom utbildningsområdet samt främja livslångt lärande för tillväxt och rättvisa genom att stärka internationella kontakter och interkulturella perspektiv. • Vi finns till för aktörer som initierar, förstärker eller fördjupar det internationella perspektivet i sin verksamhet.

3 Anders Ahlstrand, 2009-09-29 Vi verkar för att det internationella perspektivet ska vara en integrerad del i våra målgruppers verksamhet genom att: • handleda och informera om möjligheterna till internationellt utbyte och samarbete • fördela stöd till individer och organisationer för aktiviteter inom ramen för utbytes- och samarbetsprogram • stödja utbildningsinsatser för internationalisering genom att föra ut erfarenheter och resultat från programverksamheten, • samverka med andra myndigheter, organisationer och nätverk regionalt, nationellt och globalt

4 Anders Ahlstrand, 2009-09-29 Internationella programkontoret, IPK •Huvudkontor i Stockholm De europeiska programmen •Kontor i Visby De Sida-finansierade programmen

5 Anders Ahlstrand, 2009-09-29

6 EU-Kanada EU-USA, Atlantis Tempus EU-Japan ASEM-DUO Asia-Link EU-Australien EU-Nya Zeeland (Alfa) A l ßan IAESTE Minor Field Studies Linnaeus-Palme Sidas resestipendium LLP: Programmet för livslångt lärande • Erasmus • Leonardo da Vinci • Grundtvig • Comenius Erasmus Comenius Samarbetsprogram inom högre utbildning Tempus Nordplus m fl EDULINK Erasmus Mundus

7 Anders Ahlstrand, 2009-09-29 Program och volymer Högskolerelaterade ProgramUtbetalt 2008 Erasmus70 930 000:- Linnaeus-Palme34 549 000:- MFS14 205 000:- Sida resestipendium 3 870 000:- Tempus 1 141 000:- Leonardo da Vinci Comenius språkass. Grundtvig

8 Anders Ahlstrand, 2009-09-29 IPK IPK Information IPK informerar genom: •Webbplatsen länklänk •E-maillistor •Nyhetsbrev länklänk •Handböcker •Programdagar, våren •Erasmusansvarigmöte, hösten •Linnaeus-Palme och MFS seminarium, hösten •Tematisk konferens Erasmus, hösten •Tempus Information days, januari •Studieresa Bryssel, december •mm…

9 Anders Ahlstrand, 2009-09-29 Erasmus Mundus Internationella programkontoret är fr.om. 1 januari 2009 ”National Structure” i Sverige. IPK:s roll: •Information •Viss giltighetskontroll av ansökningar (Action 1 gemensamma program) tillsammans med HSV (examensrätt) •Kopia på ansökan skall alltid skickas till varje lands ”National Structure” (Action 1 gemensamma program)

10 Anders Ahlstrand, 2009-09-29 Erasmus Mundus Europeiska kommissionen sköter genom sin utförarorganisation, EACEA (Executive Agency) urval, fördelning av medel, kontraktsskrivning, mm.

11 Anders Ahlstrand, 2009-09-29 Erasmus Mundus Programmets delar: Action 1: Gemensamma Mastersprogram Gemensamma Forskarutbildningsprogram Action 2 (tidigare Erasmus Mundus External Cooperation Window): Individuella stipendier till lärare, studenter Action 3: Information och marknadsföring

12 Anders Ahlstrand, 2009-09-29 Erasmus Mundus Budget 2009-2013: totalt 950 milj. € Action 1 & 3: ca 470 milj € Action 2 (tidigare Erasmus Mundus External Cooperation Window): ca 460 milj €

13 Anders Ahlstrand, 2009-09-29 Erasmus Mundus Action 1 •Konsortium bestående av lärosäten i minst 3 europeiska länder •Gemensamt program (integrerat) •Obligatorisk mobilitet studier i minst 2 länder inom konsortiet (andra än det land som studenten tog sin senaste examen) •Erkänd examen i respektive land (Dubbel eller gemensam examen)

14 Anders Ahlstrand, 2009-09-29 Erasmus Mundus Action 1 Mastersprogram (1-2 åriga) •Administration (klumpsumma om 30 000 € per program) •Studentstipendier utomeuropeiska: 24 000 € per år europeiska: 10 000 € per år (ev + 3000 € om resa) •Ersättning för lärarmobilitet: 1 200 € per vecka (högst 3 månader) •”Snittbelopp” för en 2 års Mastersprogram: 750 000 €

15 Anders Ahlstrand, 2009-09-29 Erasmus Mundus Action 1 Forskarutbildningsprogram (max 4 år) •Administration (klumpsumma om 50 000 € per program) •Studentstipendier (för maximalt 3 år): mellan 61 200 och 129 900 € för 3 år. •”Snittbelopp” för en 4 års forskarutbildningsprogram: 700 000 €

16 Anders Ahlstrand, 2009-09-29 Erasmus Mundus Hittills beviljade Erasmus Mundus program 2004-2009 LärosäteMasterkurser Varav koordinator Forskarutbildnings kurser Varav koordinator BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA 1 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 3 GÖTEBORGS UNIVERSITET 2 KAROLISNSKA INSTITUTET 1 KUNGLIGA TEKNISKA HOGSKOLAN 125 21 LINKÖPINGS UNIVERSITET 21 LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 21 LUNDS UNIVERSITET 61 STOCKHOLMS UNIVERSITET 1 1 SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET 5 1 UMEÅ UNIVERSITET 1 UPPSALA UNIVERSITET 3 39841

17 Anders Ahlstrand, 2009-09-29 Erasmus Mundus Master of Science in European ForestryMSc EFSVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET NOHA Mundus Joint Master's Degree Program in International Humanitarian ActionNOHA MundusUPPSALA UNIVERSITET MSc in International HealthTroEdKAROLISNSKA INSTITUTET Master Programme in Advanced Materials Science and EngineeringAMASELULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Master Nanoscience and NanotechnologyEMMNanoCHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA MSc in Geo-informatio Science and Earth Observation for Environmental Modelling and ManagementGEMLUNDS UNIVERSITET Master in Applied EthicsMAELINKÖPINGS UNIVERSITET Master of Science in Environmental Sciences, Policy and ManagementMESPOMLUNDS UNIVERSITET SpaceMaster-Joint European Master in Science and TechnologySpaceMasterLULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Erasmus Mundus Master of Science in PhotonicsEMMSPKUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN EUROCULTURE UPPSALA UNIVERSITET European Master in Nuclear Fusion Science and Engineering PhysicsFUSION-EPKUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN International Master in Industrial ManagementIMIMKUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Masters in Strategic Project ManagementMSPMEUMEÅ UNIVERSITET Masters programme in Security and Mobile ComputingNORDSECMOBKUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Dynamics of Health and WelfarePHOENIX EMLINKÖPINGS UNIVERSITET European Master in Animal Breeding and GeneticsEM-ABGSVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET European Masters Course in Software EngineeringEMCSEBLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA MA Human Rights Practice (Erasmus Mundus)MAHRPGÖTEBORGS UNIVERSITET Sustainable Forest and Nature ManagementSUFONAMASVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Hittills beviljade Masterkurser 2004-2009

18 Anders Ahlstrand, 2009-09-29 Erasmus Mundus International Master in Materials and Sensors Systems for Environmental TechnologiesIMMSSETKUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN European Master in Agricultural, Food, Environmental Policy AnalysisAFEPASVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Computer Simulation For Science and EngineeringCOSSEKUNGLIGA TEKNISKA HOGSKOLAN Complex Systems ScienceCSSMCHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Complex Systems ScienceCSSMGÖTEBORGS UNIVERSITET Erasmus Mundus Master in Nanoscience and NanotechnologyEEM-NanoCHALMERS TEKNISKA HOGSKOLA European Master in Distributed ComputingEMDCKUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Multiculturalism:Master degree in Learning and Teaching of Spanish in Multilingual and International ContextsEMELESTOCKHOLMS UNIVERSITET European Master programme in Systems DynamicsEMSDLUNDS UNIVERSITET European Masters in Sport and Exercise PsychologyEMSEPLUNDS UNIVERSITET erasmus Mundus Master's Course in euSYSBIO Systems BiologyeuSYSBIOKUNGLIGA TEKNISKA HOGSKOLAN Food of Life SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET International Master of Science in Fire Safety EngineeringIMFSELUNDS UNIVERSITET European joint Master in Management and Engineering of Environment and EnergyME3KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Economic Development and GrowthMEDEGLUNDS UNIVERSITET Erasmus Mundus Master Programme in Evolutionary BiologyMEMEUPPSALA UNIVERSITET Master of Science in Research on Information and Communication TechnologiesMERITKUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Environomical Pathways for Sustainable Energy SystemsSelectKUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Erasmus Mundus Master's Course in TurbomacHinery aeRomechanic UniverSity TrainingTHRUSTKUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Hittills beviljade Masterkurser 2004-2009

19 Anders Ahlstrand, 2009-09-29 Erasmus Mundus Hittills beviljade forskarutbildningskurser 2004-2009 European Study Programme in NeuroinformaticsEuroSPINKUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Erasmus Mundus Joint Doctorate in Sustainable Energy Technologies and Strategies SETSKUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN International Relativistic Astrophysics Doctorate Program IRAP PhDSTOCKHOLMS UNIVERSITET Forest and Nature for SocietyFONASOSVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET

20 Anders Ahlstrand, 2009-09-29 Erasmus Mundus Action 2 (tid. Erasmus Mundus External Cooperation Window) •Stödjer partnerskap mellan europeiska och lärosäten i utpekade regioner och länder genom •Stipendier till europeiska och utomeuropeiska studenter, lärare, forskare •Finansiering från flera olika källor inom Kommissionen varför reglerna kan skilja sig från år till år och från definierat område (lot) •Konsortier bestående av minst 5 lärosäten i minst 3 olika europeiska länder och lärosäten från de utpekade regionerna

21 Anders Ahlstrand, 2009-09-29 Erasmus Mundus Erasmus Mundus External Cooperation Window utpekade områden ansökan mars 2009 och beviljade svenska ansökningar Lot 1 Morocco, Algeria and Tunisia Lot 2 Egypt Lot 3 occupied Palestinian territory and Israel Lot 4 Lebanon, Syria and JordanLunds universitet Lot 5 Russia Lot 6 Georgia, Armenia and Azerbaijan Lot 7 Ukraine, Moldova and Belarus Lot 8 Yemen, Iran and Iraq Lot 9 (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan and Turkmenistan) Lot 10 Albania, Bosnia & Herzegovina, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Kosovo, Montenegro and Serbia Lot 11 Afghanistan, Bhutan, Nepal, Pakistan and Bangladesh Lot 12 Cambodia, Myanmar, Mongolia, Vietnam and LaosHögskolan i Borås Lot 13 IndiaKTH, Lunds universitet Lot 14 ChinaLunds universitet Lot 15 Brazil Lot 16 Argentina Lot 17 Brazil, Paraguay and Uruguay Lot 18 Argentina, Bolivia and Peru Lot 19 Ecuador, Venezuela, Chile and Cuba Lot 20 Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador and México Lot 21 Colombia, Costa Rica and Panamá

22 Anders Ahlstrand, 2009-09-29 Erasmus Mundus Syfte •Främja samarbeten mellan lärosäten inom Europa och med utomeuropeiska lärosäten •Främja högre utbildning i utomeuropeiska länder •Bidraga till ökad interkulturell förståelse •Skapa spetskompetenscentra, spetsutbildningar •Öka kännedomen och attraktionskraften hos europeisk högre utbildning •Bidraga till mobilitet

23 Anders Ahlstrand, 2009-09-29 Erasmus Mundus Varför Erasmus Mundus? •Komplement till andra program •Man kan inte vara bäst på allt •Lära av andra •Profilering •Stipendier i ljuset av avgifter för utomeuropeiska studenter

24 Anders Ahlstrand, 2009-09-29 Erasmus Mundus Utmaningar: •Kräver involvering av många olika delar av lärosätet (särskilt Action 1) •Antagning •Registrering •Studiedokumentation •Examina •Avgifter? •Övrig studentservice

25 Anders Ahlstrand, 2009-09-29 Erasmus Mundus Viktiga dokument •Beslutet •Utlysningen (årlig) •Guiden •Ansökningshandlingen inkl. bilagor

26 Anders Ahlstrand, 2009-09-29 Erasmus Mundus Kommissionens webbplats http://ec.europa.eu/education/external-relation- programmes/doc72_en.htm EACEA:s webbplats http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index _en.php Internationella programkontorets webbplats http://www.programkontoret.se/

27 Anders Ahlstrand, 2009-09-29 Erasmus Mundus Presentationer från informationsdagar och koordinatorskonferens finns på EACEA:s webbplats http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/eve nts/events_en.php Handbook of quality http://www.emqa.eu/

28 Anders Ahlstrand, 2009-09-29 Erasmus Mundus Study in Europe: http://www.study-in-europe.org/ Lista över alla Erasmus Mundus kurser: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/result s_compendia/results_en.php


Ladda ner ppt "Anders Ahlstrand, 2009-09-29 Erasmus Mundus Anders Ahlstrand Nationell utbildningsadministrativ konferens – NUAK 2009, 29 September 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser