Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Musikens grunder Utkast till revision av läroämnet vid MoKS

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Musikens grunder Utkast till revision av läroämnet vid MoKS"— Presentationens avskrift:

1 Musikens grunder Utkast till revision av läroämnet vid MoKS
Innehåll, struktur och målsättningar Johan Cantell, Laura Koskelo, Leif Nystén

2 Musikens grunder, fördjupad lk
Grundnivå (omfattning) Färdighet i att använda ett instrument och sammusicering 385 timmar Musikens grunder 280 timmar. Innehållet i musikens grunder består av förmågan att läsa och skriva musik, att gestalta musik samt kännedom om musikens historia och stilar. Undervisningen bör så långt som möjligt genomföras i växelverkan mellan instrumentundervisningen och sammusicerandet (ur Utbildningsstyrelsens läroplansgrunder).

3 Musikens grunder, fördjupad lk
Musikinstitutsnivå (omfattning) Färdighet i att använda ett instrument och sammusicering 390 timmar Musikens grunder 245 timmar. Innehållet i musikens grunder är förmågan att läsa och skriva musik, att gestalta musik samt kännedom om musikhistoria och musikstilar. Eleven skall kunna gestalta musik både genom att lyssna och läsa noter och han skall kunna tillämpa sin kännedom om musikhistoria och olika musikstilar då han eller hon uppträder (ur Utbildningsstyrelsens läroplansgrunder). Sammusicerandet skall ingå i studierna under hela studietiden från det att förmågan att hantera ett musikinstrument gör det möjligt.

4 Musiklabbet idag Fördelar: Möjlighet till individuell studietakt
Bra med teknisk utrustning (datorer, keyboards) Konstant uppföljning. Eleven kan inte gå vidare utan att faktiskt kunna uppgifterna

5 Musiklabbet idag Dålig gruppkontakt till eleverna
Utrymmet begränsar (det ryms max. 9 per grupp) Många avbryter, eller är frånvarande utan giltig orsak, frånvaron anmäls inte på förhand Elever blir kvar på listorna och fyller ut platserna Alla elever är inte mogna att ta ansvar för att studierna framskrider och att de gör kursen till slut Målen kan kännas för avlägsna tidsmässigt (blir abstrakta) Ingen klar tidsbundenhet (ett kalendariskt slutmål på kursen)

6 Läroplanen, fördjupad lk
” I läroplanen skall man beakta elevernas individuella behov och förutsättningar, överföringen av det musikaliska kulturarvet, förändringarna och utvecklingsbehoven i musiklivet, inträdesfordringarna i yrkesutbildning i musik samt särdragen i skolan och dess verksamhetsmiljö” (ur Utbildningsstyrelsens läroplansgrunder).

7 Musikens grunder, fördjupad lk
Målsättning: Att göra mera tillsammans under lektionerna Att få mångsidigare studier som stöder elevens kreativitet och erbjuder upplevelser Att få eleverna att genomföra studierna Att alla nivåer i musikkunskapsämnena kommunicerar med varandra (enhetlig terminologi o.s.v.) Att ha ett bra samarbete och kommunikation med instrumentlärarna Att alla elever inom den fördjupade lärokursen skall trivas med sina studier i musikkunskapsämnen och uppleva dem som en naturlig del av studierna på musikskolan 7

8 Musikens grunder, fördjupad lk
Förslag till nyordning Studierna genomförs i korta moduler Varje kursmodul omfattar 1 termin (14 ggr) Närvaro 11 ggr för godkänd modul Elev kan delta i flera moduler parallellt Eleven gör upp en studieplan som är individuell och omfattar gärna 1-2 läsår Princip: minst 1 modul per läsår, två moduler bör följa efter varandra innan man kan hålla paus Det gamla systemet tillämpas till slut om man önskar

9 Musikens grunder, fördjupad lk
Fyra nivåer: A, B+C, D Nivå A avläggs innan man kan genomgå kurser på nivå B eller C Kurser på nivå B och C är tillgängliga utan inbördes ordningsföljd Nivå D hör till institutnivån

10 Musikens grunder, fördjupad lk
EXEMPEL PÅ MÖJLIGT VECKOSCHEMA, HT 2013 MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG TERMIN 1 RYTM A MELODI A HARMONI A RYTM B MELODI B HARMONI B KOMP & ARR C MUSIKHISTORIA C INSTRUMENTLÄRA C MUSIKTEKNO C INSTITUTTEORI D TERMIN 2 TERMIN 3

11 Rytm (A, B) RYTM A Plats: Musiklabbet
Arbetsform: Föreläsning/ grupparbete/ eget arbete med uppgifter Material: Kompendium (Rytm 1-9) Maximalt antal elever: 9-12 PRESTATION: prov?  RYTM B:  Plats: Musiklabbet Material: Doktor Tonika (sid 1-53) Tillbaka

12 Melodi (A, B) MELODI A: Plats: Musiklabbet
Arbetsform: Föreläsning/ grupparbete/ eget arbete med uppgifter Material: Kompendium Melodi 1-14 Maximalt antal elever: 9-12 PRESTATION: prov? MELODI B: Material: Doktor Tonika (sid ) Tillbaka

13 Harmoni (A, B) HARMONI A: Plats: Musiklabbet
Arbetsform: Föreläsning/ grupparbete/ eget arbete med uppgifter Material: Kompendium Harmoni 1-7 Maximalt antal elever: 9-12 PRESTATION: prov? HARMONI B: Material: Doktor Tonika (sid ) Tillbaka

14 Instrumentkännedom (C)
Plats: Ett större utrymme (t.ex. grupprummet), dock inte labbet. Arbetsform: Föreläsningar (en modul) Material: kompendium + konsertbesök Maximalt antal elever (beroende av utrymmet) upp till 20 elever Eleverna bekantar sig med konsertväsendet, symfoniorkesterns instrument/bandinstrument/ folkliga instrument PRESTATION: Föredrag om ett instrument (t.ex. det egna) och konsert. Alternativt slutprov. Tillbaka

15 Musikens historia (C) Plats: musiklabbet/ mötesrummet/ grupprummet
Arbetsform: Föreläsning + självständigt arbete, avlyssningsexempel (en eller två moduler + webbuppgifter + projektarbete) Material: Kompendium Maximalt antal elever: (beroende av utrymmet) upp till 20 elever Eleverna bekantar sig med den klassiska musikens/rytmmusikens historia och stilperioder PRESTATION 1: eleverna håller ett föredrag om en kompositör (med musikexempel) eller stilperiod PRESTATION 2: Avlyssningsprov och skriftligt prov; Kan även förverkligas som en webbkurs, åtminstone delvis Tillbaka

16 Notskrivning/ Sekvenser/Musikteknologi (C)
Plats: musiklabbet Arbetsform: eget arbete assisterat av läraren Material: kompendium Max. antal elever: 9-12 Eleverna lär sig använda ett notskrivningsprogram (t.ex. Sibelius) eller ett sekvenserprogram på datorn PRESTATION: Slutprov där eleverna skriver 1-2 musikstycken enligt angiven modell. Alternativt skriver eleven en egen låt med ett sekvenserprogram (t.ex. Garage Band, Q-Note) Tillbaka

17 Komposition och arrangering (C)
Plats: Musiklabbet/ Mötesrummet/ Grupprummet Arbetsform: “Workshop” Material: kompendium? Maximalt antal elever: 15? Eleverna bekantar sig med olika sätt att skapa egen musik Eleverna bekantar sig med olika sätt att notera musik Eleverna använder nya kreativa sätt att arrangera redan existerande musik PRESTATION: konsert med egna kompositioner och arrangemang  Tillbaka

18 Institutnivå (D) Harmoni och stämföring Ackordanalys Solfège
Projektarbete Tillbaka


Ladda ner ppt "Musikens grunder Utkast till revision av läroämnet vid MoKS"

Liknande presentationer


Google-annonser