Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationell Arkivdatabas och några aktuella samsökningsprojekt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationell Arkivdatabas och några aktuella samsökningsprojekt."— Presentationens avskrift:

1 Nationell Arkivdatabas och några aktuella samsökningsprojekt

2 Den Nationella Arkivdatabasen (NAD) •Bakgrund •NAD i dag •Insamlingsmetoder •På gång: nytt sök- och presentationsgränssnitt •NAD:s omvärld –Sondera –K-samsök –Europeana

3 Nationell Arkivdatabas: kort bakgrund •Informationssystem om arkiv, utvecklat av Riksarkivet •Grundidé: att i ett sammanhang kunna återsöka information om arkiv och samlingar, förvarade hos arkivinstitutioner, bibliotek och museer runt om i landet

4 NAD: förhistoria •Otto Waldes katalog (ca 1925-1955) •Nationalregistret över enskilda arkiv (1965- •REA-projektet (1987-1995)

5 Nationell Arkivdatabas •Öppenhet och minne (SOU 1988:11) •Projekt i Riksarkivet 1991-1993 –Kartläggning –Regelverk (dataelementkatalog) •Cd-rom 1995, 1996, 1998 •Internet sedan 2001 –Nystart 2006

6 NAD-98 (cd) •Arkivregistret: ca. 170 000 arkiv och samlingar •Arkivförteckningar i fulltext: ca 40 000

7 NAD – nystart 2006 AMBITIONSNIVÅ? Övergripande index över landets arkivbildare eller Fullständiga arkivredovisningar •Mellanväg? –StorbritannienStorbritannien

8 NAD på internet •Nationellt arkivbildarregister, kompletterat med grundläggande uppgifter om förvarade arkiv •Länkar till arkivförteckningar på resp. institutions egen webbplats eller annan portal (Riksarkivet dock helt integrerat) •Adressregister till svenska arkivinstitutioner •Ska bygga på internationellt antagna och tillämpade arkivstandarder (ISAD-G, ISAAR-CPF, EAD, EAC)

9 NAD på internet Skillnader jämfört med NAD-98 på cd-rom •Publicering endast på internet •Arkivförteckningar tas f.n. endast in från Riksarkivet •Dataleverantörerna mer aktiva – uppdaterar själva sin information on-line •Arkivbildaren / upphovsmannen i fokus

10 Datainsamling - NAD •Fram till ca 1995 – insamling av pappersbaserad information om arkivbestånd för central dataregistrering (Nationalregistret /REA-projektet) •Nu: enbart digital överföring

11 Hur rapporterar man till NAD? •Filöverföring De medverkande institutionerna laddar själva upp informationen om sina arkivbestånd: –Lokala system –Etablerade förteckningsprogram (Visual Arkiv, Klara) –Filemaker-program framtaget av Riksarkivet –Format: EAC. Ev. annat format efter överenskommelse •Webbformulär •Konvertering av NAD98-poster

12 Komma igång •Intresseanmälan görs via NAD:s leverantörssidor •Användaruppgifter för inloggning skickas ut •Leverera!

13 NAD - datainsamling Tre grundmodeller idag: •Institutionen rapporter direkt till NAD (filöverföring eller webbformulär) •Rapportering via regional insamlingsfunktion: Skåne samt ev. Stockholm (ASL) •Rapportering via kommersiell portal (Visual arkiv)

14 NAD…är på det stora hela helt obegripligt och svårt att förstå för allmänheten. Här saknas ett användargränssnitt där man sett till brukarens behov av att söka information. (Rapport från arbetsgrupp 5 inom Riksarkivets LUST-projekt "Vara en aktör i samhället och regionen”)

15 Gemensam arkivsöktjänst för SVAR och den Nationella Arkivdatabasen, NAD •Ska inkludera samsökning i digitala register och databaser •Metod för utveckling: –Intervjuer –Personor / typanvändare –Användarscenarier –Interaktionsdesign –Användartester •Klart årsskiftet 2010/2011

16 Nya NAD / SVAR Några exempel på funktioner som den nya söktjänsten kommer att innehålla: •Snabbare svarstider (ny programvara för indexering) •Samsökning i beståndsuppgifter och Riksarkivets/SVAR:s digitala register/databaser (t.ex. folkräkningar och brevdatabas) •Ny metod för att utforska stora mängder information, bl.a. genom facetter och gruppering. •Markering av sökträffar (”highlighted hits”) •Särskilda sökfunktioner för digitaliserat material och register/databaser. •Förbättrad sök- och visningsfunktion för bl.a. digitaliserade fotografier

17 Nya NAD / SVAR Förhoppningsvis också… •Nå informationsinnehållet även via Google etc. •Stavningsstöd (”Menade du…?”) •Möjlighet att spara /mejla sökträffar

18 Några aktuella samsökningsprojekt •Sondera •K-Samsök •(Europeana)

19 Samsökning En sökfunktion där man i ett sammanhang kan söka information som hämtas från olika källor.

20 Uppdraget: ”Skapa ett gemensamt gränssnitt för arkivens och forskningsbibliotekens samkataloger (NAD, LIBRIS, Svensk Mediedatabas)”

21 • Webbaserad söktjänst med en gemensam ingång mot de tre databaserna NAD, Libris och Svensk Mediedatabas • Uppdatering varje dygn • Sökning i fritext samt mot vissa kontrollerade fält (upphovsman, titel etc) • Parallell redovisning av träfflistorna • Träfflistorna länkade till resp. databas Exempel

22 •Initiativ av Museikoordinatorn. •I första hand en samsökningsfunktion inom den svenska museisektorn. •I förlängningen kanske utvidgning till hela ABM-området (KB och RA adjungerade i styrgrupp) •K-samsök ska inte vara en sökportal. Istället skapa ett centralt index, mot vilket olika webbplatsutvecklare kan ställa frågor Mer om K-samsökMer om K-samsök + KringlaKringla

23 •Europeisk ABM-portal för åtkomst till digitaliserat material. •Olika typer av material: –Arkeologiska och kulturhistoriska föremål –Konstföremål –Fotografier och filmer, ljud –Böcker och tidningar –Arkivhandlingar etc

24 •Tvåårigt EU-projekt (2007-2009). 1, 3 miljoner Euro från EU-programmet eContentplus •Prestigeprojekt för EU-kommission. EU-kommissionären Viviane Reding initiativtagare (Digital libraries initiative, i2010) •Huvudkoordinator: Holländska nationalbiblioteket •KB nationell samordnare i Sverige. Övriga svenska deltagare idag: RA. SLBA, KMM samt ABM-centrum •Europeiskt nätverk, med ca 90 deltagande arkiv, bibliotek, museer och audiovisuella institutioner. Representerar samtliga EU:s medlemsländer

25 •Grundläggande teknik: samla in metadata (på sikt genom automatiserade rutiner) till ett centralt index, peka tillbaka på de digitala resurserna på resp. institutions webbplats. •Prototyp med ca 2 miljoner digitala objekt ska presenteras i november 2008 •Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet m.fl. har lämnat material till prototypen

26 •Flerspråkighet. Prototypens gränssnitt på alla europeiska språk. På sikt även möjligt att t.o.m söka på olika språk. •Web 2.0: användargenererat innehåll – communities/digitala mötesplatser – social tagging, folksonomier (användarna bidrar med egna beskrivande ämnesord)

27 Insamling av data till Europeana •Teknik –OAI-PMH •Strategi –Nationella, regionala, sektoriella eller ämnesmässiga uppsamlingspunkter (Aggregation services) •Digital Library •Europeana Local •EFG •Athena •APEnet

28 Europeana: nästa steg Europeana version 1.0 (2009 – 2011) •Ett 2,5-årigt projekt som ska föra Europeana från prototyp till fullskalig tjänst. –2010 Ny version av Europeana med ökad funktionalitet och tillgång till över 10 miljoner digitala objekt. –2011 ett fullt funktionsdugligt Europeana.eu med förbättrad flerspråkighet m.m. •Samma projektmodell som tidigare: –Finansieras inom ramen för EU-kommissionens eContentplus-program eContentplus –Drivs av det holländska nationalbiblioteket –Ett tematiskt nätverk med drygt 100 partners från bibliotek, museer, arkiv och audiovisuella samlingar. Europeana: nästa steg

29 Nationella portaler European Film Gateway APE-net Arkiv 1 The European Library Nationalbibliotek 1 Museum X Arkiv X Arkiv 2 Filmarkiv 1 Filmarkiv 2 Filmarkiv 3 Arkiv 3 Bibliotek X Museum A Arkiv A Bibliotek A Video Active TV 1 TV 2 TV 3 Athena Museum 1 Museum 2 Museum 3 Insamling av data - Europeana Nationalbibliotek 2 Nationalbibliotek 3 Culture.fr Culturaitalia BAM K-samsök? Europeana Local 3 Museum X Arkiv X Bibliotek X Museum X Arkiv X Bibliotek X Europeana Local 2 Europeana Local 1 NAD ?

30 EUROPEANA: ABM-samverkan i Sverige •Svenska Europeana-kretsen Arkiv 1 Arkiv 2 Museum 1 Museum 2 Bibliotek 1 Bibliotek 2 Riksarkivet (NAD) RAÄ (K-samsök) KB (Libris) APEnet TEL

31 NAD och Europeana? •NAD samlar i dag endast in grundläggande metadata om svenska arkivbestånd •NAD tar inte in information om digitaliserade objekt (annat än i form av övergripande länkar tillbaka till förvarande arkivinstitution) SLUTSATS: •NAD kan i sin nuvarande form inte fungera som aggregator för data från den svenska arkivsektorn till Europeana.

32 EUROPEANA: ABM-samverkan i Sverige Arkiv 1 Arkiv 2 Museum 1 Museum 2 Bibliotek 1 Bibliotek 2 Riksarkivet (NAD) RAÄ (K-samsök) KB (Libris) APEnet TEL Europeana Local?

33 Samsökning 1.Federerad sökning 1.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 2.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 3.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 4.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

34 Samsökning 2.Centralt index 1.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 2.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 3.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 4.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

35 Samsökning 4.Gemensam katalog 1.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 2.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 3.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 4.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

36 Samsökning 3.Central databas med all information 1.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 2.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 3.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 4.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx


Ladda ner ppt "Nationell Arkivdatabas och några aktuella samsökningsprojekt."

Liknande presentationer


Google-annonser