Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barnolycksfall och Förgiftningar Nils Lundin Barn- o ungdomsläkare Helsingborg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barnolycksfall och Förgiftningar Nils Lundin Barn- o ungdomsläkare Helsingborg."— Presentationens avskrift:

1 Barnolycksfall och Förgiftningar Nils Lundin Barn- o ungdomsläkare Helsingborg

2 N Lundin, Helsingborg2 SKOLHÄLSANS ARBETSFÄLT •HEALTH PROMOTION - Bevara o förbättra hälsa •PRIMÄR PREVENTION - Förhindra sjukdom •SEKUNDÄR PREVENTION - Tidigt upptäcka sjukdom •TERTIÄR PREVENTION - Lindra effekt av uppkommen skada/sjukdom •SJUKVÅRD - Omvårdnad, Diagnos, Behandling

3 N Lundin, Helsingborg3 Barnolycksfall o Förgiftningar •Blödningar •Frakturer •Bränn- o frätskador •Elskador •Förgiftningar o allergisk reaktion •Bett-, kläm-, stick- o tandskador •Drunkningstillbud •Chockreaktion o återupplivning •Förebyggande- o åtgärdsinsatser illustrationer ur ”Olycksfall och förgiftningstillbud” Skolhälsovård 3/2004-2005. Förlagshuset Gothia

4 N Lundin, Helsingborg4 Barnolycksfall o Förgiftningar •Blödningar

5 N Lundin, Helsingborg5 Blödningar •Liten, sipprande blödning oftast ofarlig •Alla ytliga skador slutar blöda efter en stund - blodet koagulerar •Sprutande, pulserande blödning - större blodkärl/artär skadad. Risk att förlora större mängd blod 4

6 N Lundin, Helsingborg6 Näsblödning •Papper att torka blodet •Sitta upp framåtlutad •Kläm med tumme o pekfinger runt näsan precis under näsbenet i tio minuter. Släpp försiktigt •Andas genom munnen o spotta ut blod •Undvika att prata •Lugn och ro

7 N Lundin, Helsingborg7 Sprutande eller pulserande blödning • Larma • Håll ihop sårkanterna • Tryck hårt • Blödande kroppsdelen hålls högt • Tryckförband över såret före transport

8 N Lundin, Helsingborg8 Långsamt rinnande blödning •Tvätta rent såret (tvål o vatten) •Tryckförband •Blödande kroppsdelen hålls högt

9 N Lundin, Helsingborg9 Svagt sipprande blödning •Tvätta rent såret (tvål o vatten) •Lufttorka •Plåster/förband

10 N Lundin, Helsingborg10 Tryckförband •Ta tag i sårkanterna •Dra ihop •Ta en kompress eller ett tyg mot såret •Lägg en press ovanpå tyget/kompressen (t ex en vikt handduk, sten, pinne) •Linda ett bandage eller tyg runt skadan

11 N Lundin, Helsingborg11 Barnolycksfall o Förgiftningar •Frakturer

12 N Lundin, Helsingborg12 Brutna fingrar •Lägg skadad hand på bröstkorg, högre än hjärtat •Uppsök sjukvård

13 N Lundin, Helsingborg13 Bruten handled •Lägg skadad hand på bröstkorg, högre än hjärtat •Fixera handens läge - dra t ex en tröja över hand och bröstkorg •Undvik mat o dryck (inför eventuell operation) •Uppsök sjukvård

14 N Lundin, Helsingborg14 Bruten arm •Låt barnet sitta bekvämt i upprätt ställning •Lägg stöd under skadad arm (vikt handduk) o håll armen stilla •Om armen inte kan böjas, låt den hänga rakt; bind vid kroppen med t ex halsduk •Spjäla armen vid behov. Undvik mat o dryck (inför eventuell operation) •Tryckförband vid stora blödningar •Larma

15 N Lundin, Helsingborg15 Brutet ben •Låt barnet ligga ned bekvämt, lägg över något värmande •Larma •Undvik mat o dryck (inför eventuell operation) •Tryckförband vid stora blödningar •Spjäla benet vid behov

16 N Lundin, Helsingborg16 Bruten underkäke •Håll fria luftvägar - rensa mun från eventuellt blod/lösa tänder •Låt saliv o blod rinna ut genom munnen •Sitt upp med handduk runt käken som stöd •Om barnet behöver ligga - stabilt sidoläge med handduk under hakan •Om käken hänger ner (bruten) -knyt sjal runt hakan, fäst på huvudet •Larma •Undvik mat o dryck

17 N Lundin, Helsingborg17 Bruten nacke •Låt barnet ligga helt stilla; tala lugnande •Flytta inte barnet - skadan kan förvärras •Placera inte något under huvudet (även om det ser obekvämt ut) •Larma o se till att hålla fria luftvägar •Lägg något värmande över barnet •Sitt bakom barnet, håll huvudet stilla i ett stadigt grepp till ambulans kommer

18 N Lundin, Helsingborg18 Hjärnskakning •Huvudvärk •Yrsel •Illamående •Kräkningar •Stark trötthet •Känn eller lyssna om barnet andas •Om medvetslöst barn - lägg i stabilt sidoläge

19 N Lundin, Helsingborg19 Spjäla en arm •Använd raka föremål som stödskenor (brädor, stekspadar, pinnar, paraply) •Om barnet kan hålla arm mot bröstkorg - bind fast skena under armen, fixera med ett tyg (som mitella) •Om armen inte kan böjas - spjäla i rakt utsträckt läge längs sidan; bind fast arm intill kroppen (använd t ex halsduk) •Ta av eventuella klockor, ringar, armband

20 N Lundin, Helsingborg20 Spjäla ett ben •Använd raka föremål som stödskenor (brädor, stekspadar, pinnar, paraply) •Placera spjälorna på var sida om benet •Linda t ex halsduk eller annat tyg stadigt runt både spjälorna och benet så att benet hålls ordentligt stilla

21 N Lundin, Helsingborg21 Barnolycksfall o Förgiftningar •Bränn- o frätskador

22 N Lundin, Helsingborg22 Brännskador •Läkarbedömning - vid brännsår, stora delar av kroppen skadad (större än barnets egen hand) eller skada i ansiktet, över leder, stjärten •Liten skada, huden bara röd - inget förband •Brännblåsan skyddar nya huden - ta inte hål på blåsor, ta inte bort hudflagor, ingen salva •Läkarbedömning - om andats in rök eller het ånga

23 N Lundin, Helsingborg23 Åtgärder - brännskador •Kyl ner snarast med kallt vatten 5-10 minuter •Vid stor brännskada - larma, ta barnet i famnen och stå i duschen med svalt vatten (barnet får inte bli för avkylt) eller vira in i blöta handdukar •Ta av klocka, smycken etc i närheten av skadan

24 N Lundin, Helsingborg24 Brännskador från nässlor o maneter •Ofarligt (om ej över stora delar av kroppen) men kan svida •Åtgärder vid nässelbrännskada - skölj i kallt vatten eller badda med våt näsduk •Åtgärder vid manetbrännskada - badda med vinäger eller alkohol, raka bort hullingar

25 N Lundin, Helsingborg25 Frätande ämne i ögat •Skölj ögat med ljummet vatten minst 20 minuter •Håll isär ögonlocken vid sköljning •Ring sjukvårdsupplysning, samråd innan sköljningen avslutas

26 N Lundin, Helsingborg26 Barnolycksfall o Förgiftningar •Elskador

27 N Lundin, Helsingborg27 Elskador •Alltid läkarbedömning – svårt att bedöma skadans omfattning •Skadeomfattning: allt från lindrig chock till sönderbrända inre organ •Hjärtats retledningssystem kan störas av elektricitet •Vanligaste elolyckan kontakt med lågspänning •Om olyckan orsakas av högspänningsledning, försök inte få loss barnet innan strömmen är bruten

28 N Lundin, Helsingborg28 Åtgärder - elskador •Larma •Om barnet fortfarande har kontakt med misstänkt strömförande föremål, koppla bort strömmen om möjligt •Försök annars (om lågspänning) få loss barnet med en torr planka, ett rep eller något annat som inte leder ström •Släck eventuell brand i kläder •Kontrollera medvetande och andning

29 N Lundin, Helsingborg29 Barnolycksfall o Förgiftningar •Förgiftningar o allergisk reaktion

30 N Lundin, Helsingborg30 Växt- o bärförgiftning •Ring giftinformationscentralen 08-331231 eller lokal sjukvårdskontakt om:  ätit mer än några få bär/frön  tveksamhet om riskerna  barnet får symtom •Identifiera växten/bären

31 N Lundin, Helsingborg31 Allergisk reaktion •Illamående/ yrsel •Kallsvettning, matthet •Hjärtklappning •Blodtrycksfall •Andningsbesvär •Kraftig blekhet •Kraftig svullnad •Nässelutslag, generell klåda

32 N Lundin, Helsingborg32 Barnolycksfall o Förgiftningar •Bett-, kläm-, stick- o tandskador

33 N Lundin, Helsingborg33 Människobett •Tvätta (tvål o vatten), plåster •Djupare sår: Uppsök sjukvård

34 N Lundin, Helsingborg34 Hund- o kattbett •Ytligt sår: tvätta (tvål o vatten), plåster •Djupare sår: läkarbedömning

35 N Lundin, Helsingborg35 Huggormsbett •Läkarbedömning •Barnet får stillhet o vila •Bitna kroppsdelen i stillhet o högläge •Ta av åtsittande saker (skor, ringar, armband, klocka) •Lämna bettstället ifred. Försök inte suga ut giftet, kyla, värma eller snöra av den kroppsdel som blivit ormbiten

36 N Lundin, Helsingborg36 Klämskada •Klämd kroppsdel hålls högt, högre än hjärtat •Tryck med fingrarna runt klämstället •Kyl med kallt vatten, is i handduk •Böj, sträck på klämt ställe - se om något är brutet; Uppsök då sjukvård •Fingertopp avklämd: Uppsök sjukvård, medtag del som gått av i plastpåse

37 N Lundin, Helsingborg37 Geting- o bistick •Symptom: rodnad, svullnad, sveda, klåda. Enstaka stick oftast ofarligt, om ej allergi (barnet ska då alltid ha allergimedicin lättillgångligt) •Varningstecken: många stick, stucken i ansikte/på eller i halsen, allmänpåverkan •Ta bort bigadd med nageln, kyl stickstället med kallt vatten/is, Cortisonkräm •Gnid in tabl acetylsalicylsyra på stickställe

38 N Lundin, Helsingborg38 Metkrok i huden •Läkarbedömning - vid nära ögat, läpp, halsen. Tejpa fast kroken mot huden •Skär av linan •Dra metkroken framåt, spetsen tränger helt genom huden •Knipsa av kroken under hullingen •Dra ut resterna av kroken bakvägen • Tvätta såret, plåster om det blöder

39 N Lundin, Helsingborg39 Tandskador •Kontakta alltid tandläkare vid olycksfall mot munnen. Tandläkaren behöver bedöma, bl a med hjälp av röntgen. Men även inför eventuella ersättningskrav. •Avslagen bit av tand eller slår i tand så att den blir lös utan att flytta sig: –sök tandläkare nästa dag. Undvik tugga, håll rent •Slår i tand så den blir mycket lös: –sök tandläkare. Ska fixeras manuellt

40 N Lundin, Helsingborg40 Tandskador, forts •Helt utslagen tand: –måste snabbt sättas tillbaks. Tid utslagsgivande (30 min). Om detta ej möjligt: förvara tanden fuktig under transport till tandläkare •Uppslagna (inslagna) tänder som tydligt ändrat läge: –sök tandläkare samma dag •Spricka i tand (kronfraktur): –sök tandläkare, kan vänta någon dag •Skada på mjölktand: –oftast komplikationsfri. Alltid risk att ny väntande tand kan skadas (fläck eller avvikande form)

41 N Lundin, Helsingborg41 Barnolycksfall o Förgiftningar •Drunkningstillbud

42 N Lundin, Helsingborg42 Drunkning •Inandat sötvatten förhindrar utbyte mellan syre och blod pga reflexmässiga avstängningar av alla små luftblåsor •Inandat saltvatten - man kan initialt ha blivit räddad, men pga hög saltkoncentration i alla små luftblåsor dras blodvätska in i luftblåsorna

43 N Lundin, Helsingborg43 Drunkning - åtgärder: •Larma, påkalla uppmärksamhet •Sätt egen säkerhet främst •Försök ha något mellan en själv och eleven, en ”förlängd arm” – t ex en brädbit, livboj •Bilda en kedja av personer om elev försvunnit på grunt vatten •Känna sig fram med fötterna om elev försvunnit på grumligt vatten •Klättra upp på en sten eller högt föremål för att kunna se om elev ligger precis under vattenytan •Om man sett var eleven försvunnit, se till att peka ut platsen för räddningspersonal •Om eleven är medvetslös, påbörja mun-till-munandning snarast, helst redan i vattnet •Är eleven pulslös, sätt igång med hjärt-lungräddning

44 N Lundin, Helsingborg44 Barnolycksfall o Förgiftningar •Chockreaktion o återupplivning

45 N Lundin, Helsingborg45 Chock - tecken: •Blek/gråaktig hudfärg •Kallsvettig •Illamående/yrsel/kräkning •Ökad, ytlig andning •Ökad puls •Rastlös/orolig •Gäspningar (syrebrist) •Medvetslös

46 N Lundin, Helsingborg46 Chock - åtgärder: •Larma •Lägg ner i stabilt sidoläge •Stoppa eventuell blödning •Lägg varmt under o över barnet •Ha lugn o ro kring barnet •Stanna hos barnet till ambulans kommer

47 N Lundin, Helsingborg47 Stabilt sidoläge •Stå på knä vid sidan om barnet (på rygg) •Lägg armen närmast rakt ut, böjd uppåt; andra armen över bröstet

48 N Lundin, Helsingborg48 Stabilt sidoläge, forts •Grip bortre skuldra, stöd huvudet med ditt armveck; grip med din andra hand om barnets bortersta knäveck och dra barnet mot dig, översta knäet bildar rät vinkel; stöd huvudet och lägg barnets hand under kinden

49 N Lundin, Helsingborg49 Stabilt sidoläge, forts •Lyssna efter andningsljud. Stanna kvar.

50 N Lundin, Helsingborg50 Övre luftvägshinder •Dunka i ryggen, upp till 5 gånger •Buktryck, upp till 5 gånger •Plocka ut främmande föremål ur munnen •Heimlichs manöver •Larma •Konstgjord andning

51 N Lundin, Helsingborg51 Heimlichs manöver •Stå bakom barnet •Grip i midjehöjd •Pressa uppåt 4 snabba upprepade ryckningar (korkpistolseffekt) •Om barnet ligger: Lägg händer över naveln, gör 4 snabba upprepade stötar snett upp mot bröstkorgen

52 N Lundin, Helsingborg52 Mun-till-munandning - del 1 •Om barnet ej reagerar på tilltal, ej andas, men har puls •Håll huvudet bakåtböjt, en hand på pannan, fingrar under hakan •Kläm ihop näsborrar med tumme o pekfinger (med handen som är på pannan) •Mindre barn: Täck med munnen över både näsa o mun •Ta ett djupt andetag

53 N Lundin, Helsingborg53 Mun-till-munandning - del 2 •Egna läppar mot barnets läppar (eller mindre barn: egna läppar mot barnets näsa/underläpp) •Blås in o se bröstkorgsväggen lyftas upp •Blås in långsamt under 2 sekunder •Ta bort munnen, håll upp hakan se bröstkorgsväggen sjunka ned •Ge 10-12 andetag/minut

54 N Lundin, Helsingborg54 Hjärt-Lungräddning – I ABC – "Airway"; "Breathing"; "Circulation” •Reagerar ej på tilltal •Andas ej •Ingen puls •Larma •Hjärtbank •Mun-till-munandning •2 inhalationer – 30 (15 för sjukvård) bröstkompressioner

55 55 Pulsletningstid max 10 sek

56 N Lundin, Helsingborg56 •ur Utbildningsprogram Livräddande första hjälp till Barn (www.hlr.nu)

57 N Lundin, Helsingborg57 Hjärt-Lungräddning - II Bröstkompressioner •Stå på knä bredvid barnet, följ revbensbåge med pek-o långfinger tills revben möts •Lägg långfinger i ”grop”, pekfinger ovanför •Andra handen glider ner över bröstbenet tills handflata når andra handens pekfinger •Handflatebasen på bröstbenet, andra hand ovanför •Raka armar

58 N Lundin, Helsingborg58 Barnolycksfall o Förgiftningar •Förebyggande- o åtgärdsinsatser

59 N Lundin, Helsingborg59 Skadad kroppsdel vid olycksfall, %

60 N Lundin, Helsingborg60 Statistik - antal skadade 2003-05

61 N Lundin, Helsingborg61 Olycksfallsfördelning skolelever 94-01 Helsingborg (J Wille)

62 N Lundin, Helsingborg62 Skadeorsaker skolelever 94-01 Helsingborg (J Wille)

63 N Lundin, Helsingborg63 Riskfaktorer •Mänskliga faktorer •Produkter o utrustningar •Fysisk miljö •Sociokulturell miljö

64 N Lundin, Helsingborg64 Mänskliga faktorer •Kön •Ålder •Beteende - föräldrar, barn •Alkohol/droger

65 N Lundin, Helsingborg65 Produkter o utrustningar •Produktkonstruktion •Säkerhetsutrustning

66 N Lundin, Helsingborg66 Fysisk miljö •Utformning livsmiljö •Andel vuxna i närmiljö

67 N Lundin, Helsingborg67 Sociokulturell miljö •Social gradient •Stress •Lagstiftning •Attityder

68 N Lundin, Helsingborg68 Förebyggande insatser •Påverka barn/vuxna till beteendeförändring –Information o utbildning –Lagstiftning •Miljö/produktförändring –Livsmiljö i bostadsområde, skol- resp hemmiljö –Förpackningsförändringar •System/processtänkande –Skaderegistrering/rapportering

69 N Lundin, Helsingborg69 Beteendeförändring •Information •Utbildning •Lagstiftning

70 N Lundin, Helsingborg70 Miljö/produktförändring •Livsmiljö bostadsområde •Livsmiljö hemmiljö •Förpackningsförändringar

71 N Lundin, Helsingborg71 System/processtänkande •Skaderegistrering/rapportering •Tvärsektoriella kommunala grupper

72 72 Olycksfallsrapport, del I

73 73 Olycksfallsrapport, del II

74 N Lundin, Helsingborg74 Analysmatris av riskfaktorer

75 N Lundin, Helsingborg75 Checklista, del I

76 76 Checklista, del II

77 ”Säg inte allt du vet, men vet allt du säger” ”Säg inte allt du vet, men vet allt du säger” www.helsingborg.se/skolhalsanwww.helsingborgslasarett.se i sökruta: ”Mödra-Barn-o Ungdomshälsovård” nils.lundin@skane.senils.lundin@helsingborg.se


Ladda ner ppt "Barnolycksfall och Förgiftningar Nils Lundin Barn- o ungdomsläkare Helsingborg."

Liknande presentationer


Google-annonser