Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uttryck för imperfektivitet i svenskan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uttryck för imperfektivitet i svenskan"— Presentationens avskrift:

1 Uttryck för imperfektivitet i svenskan
Kristian Blensenius Institutionen för svenska språket

2 Hur säger man? Jag gatan när bussen kom. GÅ ÖVER
1. ’Jag fullbordade övergången efter bussens förbifärd.’ 2. ’Jag gick över gatan under tiden bussen närmade sig.’ 3. ’Jag var nära att gå över gatan före bussens ankomst, men inledde aldrig övergången.’ GÅ ÖVER

3 Hur säger man? Jag gatan när bussen kom. GÅ ÖVER
1. Jag gick över gatan när bussen kom. 2. Jag höll på och gick över gatan när bussen kom. 3. Jag höll på att gå över gatan när bussen kom. GÅ ÖVER

4 Tempusmarkering–tidsreferens (tid från ”utsidan”)
t.ex. läste t.ex. läser t.ex. kommer att läsa ”Förfluten tid” ”Nutid” ”Framtid”

5 Imperfektiv aspekt (tid från ”insidan”)
hålla på att läsa

6 Engelska–svenska I speak Russian and Georgian […].
I am speaking English now. Jag talar ryska och georgiska […]. Jag talar engelska nu. (Google)

7 Presensformen i svenskan
Aspektuellt vag: Elever röker trots förbud (Rubrik från GP) (vana/nu) Röker just nu kvällens sista cigarett […]. (Google) (nu)

8 Imperfektiverande uttryck: adverbial
Karin äter ett äpple.

9 Imperfektiverande uttryck: adverbial
Karin äter ett äpple just nu. Karin äter på ett äpple.

10 Imperfektiverande uttryck: objekt
Karin åt äpplen. Karin åt äppelmos.

11 Imperfektiverande uttryck: subjekt
Olja rann ut i havet. Jfr: All olja rann ut i havet.

12 Imperfektiverande uttryck: verbkonstruktioner
Hålla på-konstruktion Karin höll på att läsa/och läste. Pseudosamordning Karin satt/stod/låg och läste. Progressiv participkonstruktion Karin kom springande. (*Karin satt läsande) Reduplikation Karin läste och läste.

13 Ej alltid utbytbara (I)
Karin håller på och läser. Karin sitter och läser. Karin håller på och springer. *Karin sitter och springer.

14 Ej alltid utbytbara (II)
Johansson, Bengt Att uttrycka progressiv aspekt. I: Diverse. Vänskrift till Bertel Fortelius Åbo: Åbo Akademi, s. 37–49.

15 Fyra verbklasser Tillstånd/states, t.ex. vara, bo, äga
Momentana händelser/achievements, t.ex. nysa Processer/activities, t.ex. springa Processer med slutpunkt/accomplishments, t.ex. bygga ett hus

16 Imperfektiv konstr. + Tillstånd
??Han höll på att vara en idiot. ??Han höll på och var en idiot. ?Han satt och var en idiot. *Han gick varande en idiot nerför gatan.

17 ”Viljestyrda tillstånd”
[…] en etta, som dessutom skulle vara nyrenoverad och på nätsidan såg väldigt tjusig ut – bostäder gör det, även de minsta och kyffigaste, om man […] kör med lite homestyling, d v s tar bort allt löst som man så gärna omger sig med medan man håller på och bor. (Google) […] däremot kan jag inte tänka mig att det behöver vara likadant om det är en aktieägare som sitter och äger [’förfogar över’] sjukhuset och vars drivkraft är att göra vinst. (Google) Nu är det inte så att jag sitter och är dum mot henne, verkligen inte... (Google)

18 Imperfektiva undergrupper: progressiv och iterativ betydelse
Progressiv: Hon sitter och läser. (Process) Hon håller på och bygger ett hus. (Process med slutpunkt) Iterativ: Hon sitter och hickar. (Momentan händelse)

19 Imperfektiva undergrupper: prospektiv/tendentiell betydelse (’vara nära att’)
Fokus på fasen/-erna som leder (eller bedöms leda) till händelsen – händelsens slutfas träder inte in. Karin höll på att nysa (men hon nös inte). (Momentan händelse)

20 Imperfektiv aspekt-markering i svenskan
Ej särskilt ”grammatikaliserad” (jfr t.ex. be + V-ing) Ej ”obligatorisk” = Ej särskilt uttömmande beskriven i grammatiker

21 ”Ej särskilt grammatikaliserad”
V + V-ande (ex. från Parole, spraakbanken.gu.se/parole) En kille kommer springande ur en affär. Ändå träffades en person i huvudet av en flaska som kom flygande. […] fyra fotgängare på trottoaren mejades ned och blev liggande. Pilen [...] blev hängande ett ögonblick och föll. Konstaplarna [...] skrattar fingerpekande. Mammor i tunna kappor – liksom hon själv – satt frysande [...]. De stod flåsande på scenen och höll varandra i handen.

22 ”Ej obligatorisk” Vi åt när dom kom hem igen. (Google)
Vi satt och åt när trädgårdsägaren fick se oss. (Google) Jag är ju som sagt vegan och äter just nu inga mjölkprodukter […]. (Google) Jag sitter just nu och äter mitt första mål för dagen och håller samtidigt uppsikt över Saga […]. (Google)

23 Aspekt–subjekts(p)referens
1. John handed a book to Bob. He _________ 2. John was handing a book to Bob. He _________ Jfr äv. med mindre garanterad överföring, t.ex. verbet . 1: om John/Bob 2: om John (Rohde et al. 2006, ur Madden & Ferretti 2009:226) Rohde, H., A. Kehler & J. L. Elman Event structure and discourse coherence biases i pronoun interpretation. Proceedings og the 28th annual meeting of the Cognitive Science Society, s. 697–702. Madden, C. J., & T. R. Ferretti Verb aspect and the mental representation of situations. I: W. Klein & P. Li (Eds.) The Expression of Time, s. 217–240.

24 Aspekt–subjekts(p)referens i sv.
1. Pelle levererade ved till Kalle. Han ______ 2. Pelle höll på och levererade ved till Kalle. Han ______ 1. Pelle körde ved till Kalle. Han ______ 2. Pelle höll på och körde ved till Kalle. Han ______


Ladda ner ppt "Uttryck för imperfektivitet i svenskan"

Liknande presentationer


Google-annonser