Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2 Sveriges konstnärliga högskola för dans och cirkus Utbildning Forskning Mötesplats Events.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2 Sveriges konstnärliga högskola för dans och cirkus Utbildning Forskning Mötesplats Events."— Presentationens avskrift:

1

2 2 Sveriges konstnärliga högskola för dans och cirkus Utbildning Forskning Mötesplats Events

3 3 Konst som reflekterar, bespeglar, bespottar, provocerar eller bekräftar Bra nätverk, goda utbildningsstrukturer och tydligt kvalitativa mål Kärlek, lust och outsäglig tillfredsställelse i goda, värdiga lärandeprocesser

4 4 Begripliggörande av skapandets villkor Immateriella värden Nytänkande, riskfylld, lustfylld verksamhet i respektfull atmosfär Framtidens dans och cirkus i ett mångkulturellt och komplext samhälle DOCH producerar

5 5 Mål Professionerna – inom dans och cirkus Forskning – konstnärlig och vetenskaplig Internationellt – lärosäten, konst- och forskningsfora Studentinflytande Kompetensutveckling Centre of Excellence

6 6 Strategisk plan Vision Verksamhetsplan Budget

7 Utbildning

8 8 Utbildningsprogram Grundnivå Kandidatprogram i cirkus (180hp) • Konstnärlig kandidatexamen Kandidatprogram i dans (180hp) • Konstnärlig kandidatexamen Kandidatprogram i danspedagogik (180hp) • Inriktningar: flamenco, folkdans, jazzdans, klassisk balett, modern och nutida dans, street • Kandidatexamen i danspedagogik

9 Utbildningsprogram (ff) Ämneslärarprogram i Dans (300 hp) • Ämneslärarexamen Ämneslärarprogram i dans- kompletterande pedagogisk utbildning (90 hp) • Ämneslärarexamen

10 10 Kandidatprogram i cirkus (180 hp) Cirkustekniker Cirkus som konstform och cirkus som bildande konst Konst, kropp och kultur Dans Metodkurs och examensarbete Entreprenörskap, anställning och ekonomi Diverse kurser

11 11 Kandidatprogrem i danspedagogik (180 hp) Dansträning Dansdidaktik Konst, kropp och kultur Vetenskapliga och konstnärliga metoder Examensarbete Danspedagogen och arbetsplatsen Diverse kurser

12

13 13 Avancerad nivå Masterprogram i koreografi (120hp) • Konstnärlig masterexamen Masterprogram i nya performativa praktiker (120hp) • Konstnärlig masterexamen

14 14 Kom och dansa •Praktikskola •Danspedagogutbildningen, årskurs 2 och 3

15 15 Antagningar Grundläggande behörighet Möjlighet till validering av reell kompetens Antagningsprov Ca 5–15 sökande per plats

16 Forskarutbildning genom samarbetsavtal Konstnärliga forskarskolan i Lund, två doktorander i koreografi på konstnärlig grund antogs ht 2010 Forskarutbildning på vetenskaplig grund i samarbete med KTH för filosofie doktorsexamen, en doktorand i koreografi som beräknas examineras 2013 Forskarutbildning på vetenskaplig grund i samarbete med SU för filosofie doktorsexamen, en doktorand i cirkus som beräknas examineras 2013 och en licentiat i pedagogik som beräknas examineras 2015

17 17 Utbildning på forskarnivå I samarbete med KTH Inriktningar • (Arkitektur) • Medieteknik Kurser i koreografi Forskningsmetodik Vetenskapsteori Kurser i vald inriktning

18 18 Fristående kurser och uppdragsutbildning Professionellt verksamma konstnärer och pedagoger inom dans och cirkus Professionellt verksamma inom andra konstnärliga genrer Lärare i ungdomsskolan m.m. Utbildningsinstitutioner Kulturinstitutioner Näringsliv

19 Alla utbildningar ger kurser som förbereder för yrkesetablering och belyser konstnärsrollen och den konstnärliga pedagogens roll i ett internationellt omvärldsperspektiv.

20 20 Forskning - profil Koreografi som forskningsfält Ett led i att stärka konstens utveckling har varit att definiera koreografi som ett kunskapsområde för både forskning och forskarutbildning.

21 DOCH definierar koreografi på följande sätt: Koreografi utgör en proaktiv, konstnärlig dimension i samhället. Ämnet koreografi erbjuder och utforskar verktyg för rörelseproduktion, för process och analys av förutsättningar för konst och kulturskapande i olika sammanhang

22 22 Professorer Konstnärliga professorer • Cristina Caprioli – Koreografisk komposition • Efva Lilja - Koreografi • Chrysa Parkinsson - Dans • Cecilia Roos – Dansinterpretation Konstnärliga gästprofessorer • Ana Sanchez Colberg – Koreografisk komposition • Johan Widén - Konst Vetenskapliga professorer • Lena Hammergren – Dansvetenskap

23 23 Konstnärliga forskningsprojekt Aktuella • Mediality gesturality reciprocity – Choreography as the Weaving Labour of Politics, Christina Caprioli • Från rörelse ur reflektion i tillblivelse: Dansaren och den skapande processen, Cecilia Roos • Expanderad Koreografi: Koreografi som generisk kompetens, Mårten Spångberg

24 24 Aktuella •Språkliggörande av dans, Birgitta Sandström •Dance as embodied multimodal practice, Annika Notér Hooshidar • Komplett lista på: www.doch.se Vetenskapliga forskningsprojekt

25 25 Internationell samverkan Utvecklad dialog med internationella konst- och vetenskapssamhället genom utbyten, nätverk och samverkan All verksamhet genomsyras av ett internationellt perspektiv En stor del av studenterna är utomlands under sin utbildningsperiod Ett tjugotal gästande studenter från andra länder varje år Ett tjugotal lärare är utomlands i sin anställning varje år Ett tiotal gästande lärare från andra länder varje år

26 26 Erasmus Utbyte och praktik i Europa Studenter Lärare Administratörer

27 27 Efter examen Stor del av studenterna som tar examen på konstnärlig grund blir entreprenörer/egna företagare. Många arbetar internationellt i olika kompanier t.ex i Kanada och Frankrike. De deltar t.ex. i festivaler och vinner priser. För de som tar examen på vetenskaplig/pedagogisk grund är en naturlig fortsättning att arbeta som lärare antingen inom gymnasieskolan eller på andra (dans)skolor

28 Organisation

29 29 Anställda Ca 80 anställda (tills vidare- och projektanställda) Anställningstyper • Lärare • Teknisk/administrativ personal • Musiker m.m. + ca 130 timanställda lärare, pedagoger, konstnärer, producenter, tekniker

30 30 Styrelse Har inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs. Sammansättning • Rektor • 14 ledamöter (varav 3 studenter och 3 lärare, övriga utses av regeringen) 2 fackliga representanter har närvaro- och yttranderätt

31 31 Ekonomi Omslutning • Ca 62 miljoner kronor Intäkter från • Statsanslag • Vetenskapsrådet • Andra externa finansiärer • Donationer

32 32 Lokaler på KTH campus Brinellvägen 34, cirkushall Brinellvägen 58

33 33 Lokaler Dansstudior Cirkushall Scen Teoristudior Bibliotek Pilatesrum Mediaredigering Verkstäder Kostymförråd Studentlokaler och -kök Personalrum och -kök Café

34 34 Om tio år…

35 35 DOCH - en del av ett (nytt) konstnärligt universitet i Stockholm Kandidat-, master- och forskarutbildning inom alla våra utbildningsområden Väl utvecklad dialog med professionella konstnärer och pedagoger Stor kursverksamhet och många beställare av uppdragsutbildningar Forskarutbildning attraherar konstnärer från flera olika konstområden Starka internationella konstnärer undervisar och bedriver forskning vid DOCH DOCH är en av flera internationella plattformar för presentation och evaluering av konstnärlig forskning


Ladda ner ppt "2 Sveriges konstnärliga högskola för dans och cirkus Utbildning Forskning Mötesplats Events."

Liknande presentationer


Google-annonser