Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sveriges konstnärliga högskola för dans och cirkus

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sveriges konstnärliga högskola för dans och cirkus"— Presentationens avskrift:

1

2 Sveriges konstnärliga högskola för dans och cirkus
Utbildning Forskning Mötesplats Events

3 Konst som reflekterar, bespeglar, bespottar, provocerar eller bekräftar
Bra nätverk, goda utbildningsstrukturer och tydligt kvalitativa mål Kärlek, lust och outsäglig tillfredsställelse i goda, värdiga lärandeprocesser

4 DOCH producerar Begripliggörande av skapandets villkor
Immateriella värden Nytänkande, riskfylld, lustfylld verksamhet i respektfull atmosfär Framtidens dans och cirkus i ett mångkulturellt och komplext samhälle

5 Mål Professionerna – inom dans och cirkus
Forskning – konstnärlig och vetenskaplig Internationellt – lärosäten, konst- och forskningsfora Studentinflytande Kompetensutveckling Centre of Excellence

6 Strategisk plan Vision Verksamhetsplan Budget

7 Utbildning

8 Utbildningsprogram Grundnivå Kandidatprogram i cirkus (180hp)
Konstnärlig kandidatexamen Kandidatprogram i dans (180hp) Kandidatprogram i danspedagogik (180hp) Inriktningar: flamenco, folkdans, jazzdans, klassisk balett, modern och nutida dans, street Kandidatexamen i danspedagogik

9 Utbildningsprogram (ff)
Ämneslärarprogram i Dans (300 hp) Ämneslärarexamen Ämneslärarprogram i dans- kompletterande pedagogisk utbildning (90 hp)

10 Kandidatprogram i cirkus (180 hp)
Cirkustekniker Cirkus som konstform och cirkus som bildande konst Konst, kropp och kultur Dans Metodkurs och examensarbete Entreprenörskap, anställning och ekonomi Diverse kurser

11 Kandidatprogrem i danspedagogik (180 hp)
Dansträning Dansdidaktik Konst, kropp och kultur Vetenskapliga och konstnärliga metoder Examensarbete Danspedagogen och arbetsplatsen Diverse kurser

12

13 Avancerad nivå Masterprogram i koreografi (120hp) Konstnärlig masterexamen Masterprogram i nya performativa praktiker (120hp)

14 Kom och dansa Praktikskola Danspedagogutbildningen, årskurs 2 och 3

15 Antagningar Grundläggande behörighet
Möjlighet till validering av reell kompetens Antagningsprov Ca 5–15 sökande per plats

16 Forskarutbildning genom samarbetsavtal
Konstnärliga forskarskolan i Lund, två doktorander i koreografi på konstnärlig grund antogs ht 2010 Forskarutbildning på vetenskaplig grund i samarbete med KTH för filosofie doktorsexamen, en doktorand i koreografi som beräknas examineras 2013 Forskarutbildning på vetenskaplig grund i samarbete med SU för filosofie doktorsexamen, en doktorand i cirkus som beräknas examineras 2013 och en licentiat i pedagogik som beräknas examineras 2015

17 Utbildning på forskarnivå
I samarbete med KTH Inriktningar (Arkitektur) Medieteknik Kurser i koreografi Forskningsmetodik Vetenskapsteori Kurser i vald inriktning

18 Fristående kurser och uppdragsutbildning
Professionellt verksamma konstnärer och pedagoger inom dans och cirkus Professionellt verksamma inom andra konstnärliga genrer Lärare i ungdomsskolan m.m. Utbildningsinstitutioner Kulturinstitutioner Näringsliv

19 Alla utbildningar ger kurser som förbereder för yrkesetablering och belyser konstnärsrollen och den konstnärliga pedagogens roll i ett internationellt omvärldsperspektiv.

20 Forskning - profil Koreografi som forskningsfält
Ett led i att stärka konstens utveckling har varit att definiera koreografi som ett kunskapsområde för både forskning och forskarutbildning.

21 DOCH definierar koreografi på följande sätt:
Koreografi utgör en proaktiv, konstnärlig dimension i samhället. Ämnet koreografi erbjuder och utforskar verktyg för rörelseproduktion, för process och analys av förutsättningar för konst och kulturskapande i olika sammanhang

22 Professorer Konstnärliga professorer
Cristina Caprioli – Koreografisk komposition Efva Lilja - Koreografi Chrysa Parkinsson - Dans Cecilia Roos – Dansinterpretation Konstnärliga gästprofessorer Ana Sanchez Colberg – Koreografisk komposition Johan Widén - Konst Vetenskapliga professorer Lena Hammergren – Dansvetenskap

23 Konstnärliga forskningsprojekt
Aktuella Mediality gesturality reciprocity – Choreography as the Weaving Labour of Politics, Christina Caprioli Från rörelse ur reflektion i tillblivelse: Dansaren och den skapande processen, Cecilia Roos Expanderad Koreografi: Koreografi som generisk kompetens, Mårten Spångberg

24 Vetenskapliga forskningsprojekt
Aktuella Språkliggörande av dans, Birgitta Sandström Dance as embodied multimodal practice, Annika Notér Hooshidar Komplett lista på:

25 Internationell samverkan
Utvecklad dialog med internationella konst- och vetenskapssamhället genom utbyten, nätverk och samverkan All verksamhet genomsyras av ett internationellt perspektiv En stor del av studenterna är utomlands under sin utbildningsperiod Ett tjugotal gästande studenter från andra länder varje år Ett tjugotal lärare är utomlands i sin anställning varje år Ett tiotal gästande lärare från andra länder varje år

26 Erasmus Utbyte och praktik i Europa Studenter Lärare Administratörer

27 Efter examen Stor del av studenterna som tar examen på konstnärlig grund blir entreprenörer/egna företagare. Många arbetar internationellt i olika kompanier t.ex i Kanada och Frankrike. De deltar t.ex. i festivaler och vinner priser. För de som tar examen på vetenskaplig/pedagogisk grund är en naturlig fortsättning att arbeta som lärare antingen inom gymnasieskolan eller på andra (dans)skolor

28 Organisation

29 Anställda Ca 80 anställda (tills vidare- och projektanställda)
Anställningstyper Lärare Teknisk/administrativ personal Musiker m.m. + ca 130 timanställda lärare, pedagoger, konstnärer, producenter, tekniker

30 Styrelse Har inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs. Sammansättning Rektor 14 ledamöter (varav 3 studenter och 3 lärare, övriga utses av regeringen) 2 fackliga representanter har närvaro- och yttranderätt

31 Ekonomi Omslutning Ca 62 miljoner kronor Intäkter från Statsanslag
Vetenskapsrådet Andra externa finansiärer Donationer

32 Lokaler på KTH campus Brinellvägen 34, cirkushall Brinellvägen 58

33 Lokaler Verkstäder Dansstudior Kostymförråd Cirkushall
Scen Teoristudior Bibliotek Pilatesrum Mediaredigering Verkstäder Kostymförråd Studentlokaler och -kök Personalrum och -kök Café

34 Om tio år…

35 DOCH - en del av ett (nytt) konstnärligt universitet i Stockholm
Kandidat-, master- och forskarutbildning inom alla våra utbildningsområden Väl utvecklad dialog med professionella konstnärer och pedagoger Stor kursverksamhet och många beställare av uppdragsutbildningar Forskarutbildning attraherar konstnärer från flera olika konstområden Starka internationella konstnärer undervisar och bedriver forskning vid DOCH DOCH är en av flera internationella plattformar för presentation och evaluering av konstnärlig forskning


Ladda ner ppt "Sveriges konstnärliga högskola för dans och cirkus"

Liknande presentationer


Google-annonser