Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentatör | Företagets namn

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentatör | Företagets namn"— Presentationens avskrift:

1 Presentatör | Företagets namn
Affärsprojektplan Presentatör | Företagets namn

2 Kort beskrivning av projektet
Projektbeskrivning Kort beskrivning av projektet

3 Projektets omfattning
Beskriv arbetet som ska utföras Vilket mål eller affärsbehov bygger projektet på? Finns det en koppling till andra projekt? Vilka är intressenterna? Vilket arbete ligger utanför projektets omfattning? Kan kräva fler än en bild

4 Mål Identifiera övergripande projektmål: Icke-mål Tekniska mål
Schemamål Kostnadsmål Särskilda mål Icke-mål

5 Slutprodukter Vilka produkter eller tjänster ska levereras inom projektet? Inkludera kundkrav

6 Framgångsfaktorer Identifiera element som är viktiga för projektets framgång, till exempel: Nöjda kunder eller intressenter Uppfyllda projektmål Genomfört inom budget Levererad i tid

7 Projektets teamroller och ansvarsområden
[Fullständigt namn] Projektledare [Fullständigt namn] Medlemsroll [Fullständigt namn] Administrativ assistent

8 Implementering Uppgifter/aktiviteter Procedurer Verktyg/teknik
Kontrollprocess för projektändring Definiera dina förkortningar! Kan kräva fler än en bild

9 Resurs 1 Resurs 2 Resurs 3 Resurs 4
Resurser Personer Resurs 1 Resurs 2 Resurs 3 Resurs 4 Anteckningar Utrustning Platser Externa tjänster Tillverkning Försäljning

10 Kostnadsanalys

11 Projektschema och milstolpar
Milstolpe 1 Datum Milstolpe 2 Milstolpe 3 Milstolpe 4

12 Riskhanteringsplan Risk Sannolikhet Påverkan Ägare Åtgärdsplan
Budgetnedskärningar kan minska personalen, påverka projektets omfattning och schema Medium Hög Projektledare Se bilaga för implementeringsplan med olika faser

13 Kvalitetshantering och prestationsmått
Definiera kvalitetshanteringsplaner Hur ska kostnaderna övervakas och kontrolleras? Hur ska schemat övervakas och kontrolleras? Kan kräva fler än en bild

14 Bilaga Kompletterande referensmaterial och resurser


Ladda ner ppt "Presentatör | Företagets namn"

Liknande presentationer


Google-annonser