Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Språksystemet, huvudsats/bisats Lars-Gunnar Andersson Inst. för svenska språket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Språksystemet, huvudsats/bisats Lars-Gunnar Andersson Inst. för svenska språket."— Presentationens avskrift:

1 Språksystemet, huvudsats/bisats Lars-Gunnar Andersson Inst. för svenska språket

2 Huvudsatser påstår, frågar och uppmanar; bisatser hänvisar till sakförhållanden, händelseförlopp m.m. Eva gick hem klockan fem. Detta är en huvudsats och den gör ett påstående. Du kan svara ”jaha” eller ”nej, det gjorde hon inte alls”. Alltså, när jag säger det här så kan du som lyssnare tro på det eller ifrågasätta mitt påstående. Att Eva gick hem klockan fem förvånade alla. Det som nyss (som huvudsats) var ett påstående har nu (som bisats) blivit ett sakförhållande, ett faktum, ett händelseförlopp som vi kan påstå något om. Och det vi påstår är att detta sakförhållande förvånade alla.

3 Bisatsen kan fylla olika funktioner i huvudsatsen och relationen anges med olika subjunktioner. Eftersom Eva gick hem klockan fem hade jag ingen lust att stanna kvar. (adverbial, eftersom anger skäl/orsak) Jag kan inte fatta att Eva gick hem klockan fem. (objekt, att anger ”bara” bisats) Om Eva går hem klockan fem, så tänker inte jag stanna kvar. (adverbial, om anger villkor) Fastän Eva gick hem klockan fem, hängde jag kvar i baren. (adverbial, fastän anger medgivande)

4 Olika ordföljd i huvudsats och bisats. BIFF-regeln: i Bisats Inte Före Finita (eller Första) verbet Jag gick hem eftersom han inte ville prata med mig Jag gick hem för han ville inte prata med mig Eftersom han inte ville prata med mig, gick jag hem *För han ville inte prata med mig, gick jag hem.

5 Tre typer av bisatser utifrån deras funktion: nominala, adverbiella och attributiva Nominala bisatser (står som subjekt eller objekt) Att han kommer i morgon är trevligt. Jag tror att han kommer imorgon. Att du har blod på händerna visar att du är skyldig. Jag undrar (om du vet (att man har sagt (att grammatiker tror (att allt är kul)))).

6 Tre typer av bisatser utifrån deras funktion: nominala, adverbiella och attributiva Adverbiella bisatser (står som adverbial) Jag lovar att ringa till dig när jag kommer hem. Om jag kommer hem före kl. 11, ringer jag dig. Jag lovar, eftersom du ber mig så snällt, att ringa dig i morgon. Tre tänkbara placeringar av ett adverbial i satsschemat: sist i schemat, i fundamentet och närmast verbet.

7 Tre typer av bisatser utifrån deras funktion: nominala, adverbiella och attributiva Attributiva bisatser (står som attribut), huvudord i fetstil Brevet som han fick gjorde honom dyster. Köp en bil som fungerar nästa gång. Påståendet att grammatik är svårt möttes med misstro. Under hela mötet diskuterades frågan om vi skulle lägga ner föreningen..

8 Två typer av relativa bisatser De vanligaste attributiva satserna är relativsatser (brukar inledas med som men kan också inledas av vilken/vilket/vilka). Restriktiva relativsatser Jag gillar inte hundar som inte vill hälsa på folk. Icke-restriktiva relativsatser Jag har en valp som heter Bolle. (som förresten heter Bolle) Jämför två tolkningar hos attributiva adjektiv: De flitiga studenterna klarade tentan med glans.

9 Fem ”sanningar” om bisatser (1) A. Bisats kan aldrig stå ensam Att du bara orkar! Som du ser ut! B. Bisats har adverbialet före det finita verbet *Han tog det tåg som gick inte till Göteborg. Jag vet att det här tåget går inte till Göteborg. C. Bisats inleds alltid av subjektet Tore sa att särskilt bra löser inte Eva sina uppgifter. Jag vet att den här boken har han inte läst.

10 Fem ”sanningar” om bisatser (2) D. Bisatser kan ha supinumform av verbet utan motsvarande finit form av verbet ha Han undrade om Stina rest sin väg. *Tore sa att särskilt bra () Stina inte löst sina uppgifter. E. Bisatser inleds av subjunktion Jag tror hon kommer snart. Här är boken du lånade av mig.

11 Konstruera meningar enligt följande instruktioner en mening med en relativ bisats en mening med två huvudsatser en mening med två huvudsatser som var och en innehåller en bisats en mening som inleds av en adverbiell bisats en mening där varje substantiv följs av en relativ bisats en mening med en bisats som inte inleds av en subjunktion en mening där såväl subjektet som objektet utgörs av bisatser en mening som innehåller en objektsbisats som innehåller en objektsbisats som innehåller en objektsbisats en mening med en bisats som innehåller en supinumform av ett verb och som saknar finit verbform en mening som har formen av en påståendesats men som typiskt används för att ge en uppmaning en mening med en bisats som har omvänd ordföljd en mening med en attributiv bisats som inte är en relativsats en mening som innehåller en adverbiell bisats som i sin tur innehåller en objektsbisats en imperativsats med subjekt en mening med en nominal, en attributiv och en adverbiell bisats

12 Konstruera meningar enligt följande instruktioner en mening med en relativ bisats Jag såg en tjej som cyklade på en enhjuling en mening med två huvudsatser Jag åt ett äpple och Olle åt en banan. en mening med två huvudsatser som båda innehåller bisatser Jag sa att det går bra och du sa att det inte alls fungerar. en mening som inleds av en adverbiell bisats När du säger så blir jag ledsen. en mening där varje substantiv följs av en relativ bisats Gud som är osynlig skapade världen som är synlig.

13 Konstruera meningar enligt följande instruktioner (2) en mening med en bisats som inte inleds av en subjunktion Jag tror du fixar det här. en mening där såväl subjektet som objektet utgörs av bisatser Hur du löser uppgifterna visar hur du tänkt. en mening som innehåller en objektsbisats som innehåller en objektsbisats som innehåller en objektsbisats Jag undrar om du sa att jag lovat att vi skulle gå på bio. en mening med en bisats som innehåller en supinumform av ett verb och som saknar finit verbform Hur du löser uppgifterna visar hur du tänkt en mening som har formen av en påståendesats men som typiskt används för att ge en uppmaning Du måste faktiskt gå nu.

14 Konstruera meningar enligt följande instruktioner (3) en mening med en bisats som har omvänd ordföljd Jag tror att i morgon klarar hon säkert uppkörningen. en mening med en attributiv bisats som inte är en relativsats Vi diskuterade frågan om grammatiken bidrar till livsglädjen en mening som innehåller en adverbiell bisats som i sin tur innehåller en objektsbisats När du sa att du vill emigrera, blev jag förvånad. en imperativsats med subjekt Ta du en kopp kaffe till en mening med en nominal, en attributiv och en adverbiell bisats Jag tror att den där tjejen som köpte din bil ångrar sig fastän hon aldrig vill erkänna det.

15 Meningar till satsschemat I den här övningen handlar det om att konstruera meningar som uppfyller vissa angivna krav. Du bör ha satsschemat framför dig. En mening som fyller alla positioner i satsschemat. Fundera på om det går över huvud taget. En mening som har en bisats i såväl fundamentet som i objektsposition. En mening som innehåller en bisats i objektsposition som (i sin tur) innehåller en bisats i objektsposition som (i sin tur) innehåller en bisats i objektsposition. En mening som bara fyller platsen för finit verb och objektsplatsen. Tre meningar med ungefär samma innehåll, där den första har en temporal bisats i adverbialpositionen (längst till höger), där den andra har den temporala bisatsen i fundamentet och (vilket kan vara kinkigare) den tredje har den temporala bisatsen i satsadverbialposition. Två meningar med bisatser inledda med subjunktionen när – en där bisatsen står längst till höger i adverbialposition och en där bisatsen står i objektsposition. En mening som har en att-sats i fundamentet som i sin tur innehåller en villkorssats. En huvudsats som innehåller en finit verbform och tre infinita. En mening där fundamentet innehåller en infinit verbform plus ett objekt. Följande tre meningar är enligt mig god svenska. Hur passar de in i satsschemat? – Mamman berättade det inte för barnen. – Mamman berättade sanningen för barnen. – Mamman berättade för barnen att tomten bara är en utklädd pappa. Med omvänd ordföljd menas att det finita predikatsverbet kommer före subjektet. Kan man i svenskan ha omvänd ordföljd i en (subjunktionsinledd) bisats? Hitta på någon sådan. Och kan man enligt satsschemat ha omvänd ordföljd i en subjunktionsinledd bisats?

16 En mening som fyller alla positioner i satsschemat.. Funda- ment Finit verbSubjektSats- adverbial Infinit verb Objekt predikativ Adverbial I dagskavifaktisktätamiddagpå hotellet

17 En mening som har en bisats i såväl fundamentet som i objektsposition. Funda- ment Finit verbSubjektSats- adverbial Infinit verb Objekt predikativ Adverbial Att du har blod på händerna visaratt du är skyldig

18 En mening som innehåller en bisats i objektsposition som (i sin tur) innehåller en bisats i objektsposition som (i sin tur) innehåller en bisats i objektsposition. Funda- ment Finit verbSubjektSats- adverbial Infinit verb Objekt predikativ Adverbial Depåstodatt S inledareSubjektSats- adverbial Finit verbInfinit verb Objekt predikativ Adverbial attduhadesagtatt S attjaghadelovatatt S attviskulleåkatill Grekland

19 En mening som bara fyller platsen för finit verb och objektsplatsen. Funda- ment Finit verbSubjektSats- adverbial Infinit verb Objekt predikativ Adverbial Ätgröt!

20 Tre meningar med ungefär samma innehåll, där den första har en temporal bisats i adverbialpositionen (längst till höger), där den andra har den temporala bisatsen i fundamentet och (vilket kan vara kinkigare) den tredje har den temporala bisatsen i satsadverbialposition. Funda- ment Finit verbSubjektSats- adverbial Infinit verb Objekt predikativ Adverbi al jagskagå utmed soporna när du ber mig När du ber mig skajaggå utmed soporna jagskanär du ber mig gå utmed soporna

21 Två meningar med bisatser inledda med subjunktionen när – en där bisatsen står längst till höger i adverbialposition och en där bisatsen står i objektsposition. Funda- ment Finit verbSubjektSats- adverbial Infinit verb Objekt predikativ Adverbial dekommeratt blijättegladanär du kommer deundrarnär du kommer

22 En mening som har en att-sats i fundamentet som i sin tur innehåller en villkorssats. Funda- ment Finit verbSubjektSats- adverbial Infinit verb Objekt predikativ Adverbial Att han skulle komma om han fick tid äri alla fallhelt säkert

23 En huvudsats som innehåller en finit verbform och tre infinita. Funda- ment Finit verbSubjektSats- adverbial Infinit verb Objekt predikativ Adverbial Dubordeha kunnat lösa den här uppgiften

24 En mening där fundamentet innehåller en infinit verbform plus ett objekt Funda- ment Finit verbSubjektSats- adverbial Infinit verb Objekt predikativ Adverbial Dricka ur mitt kaffe tänkerjagi alla fallgörainnan jag går

25 Följande tre meningar är enligt mig god svenska. Hur passar de in i satsschemat? Mamman berättade det inte för barnen. Ett obetonat pronomen som objekt kommer ofta före satsadverbialet, vilket strider mot schemat. Mamman berättade inte sanningen för barnen. Ett substantiv som objekt kommer på rätt plats enligt schemat. Mamman berättade för barnen att tomten bara är en utklädd pappa. När objektet är en bisats kan det komma efter en prepositionsfras.

26 Med omvänd ordföljd menas att det finita predikatsverbet kommer före subjektet. Kan man i svenskan ha omvänd ordföljd i en (subjunktionsinledd) bisats? Hitta på någon sådan. Och kan man enligt satsschemat ha omvänd ordföljd i en subjunktionsinledd bisats? Jag lovar dig att i morgon ska jag komma i tid. Han sa att i USA äter man med fingrarna Men aldrig initialt *Att i USA äter man med fingrarna sa han faktiskt.


Ladda ner ppt "Språksystemet, huvudsats/bisats Lars-Gunnar Andersson Inst. för svenska språket."

Liknande presentationer


Google-annonser