Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mats Olsson, sektionschef Medicinsk Teknik-Fysiologi Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Pulsmätning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mats Olsson, sektionschef Medicinsk Teknik-Fysiologi Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Pulsmätning."— Presentationens avskrift:

1 Mats Olsson, sektionschef Medicinsk Teknik-Fysiologi Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Pulsmätning

2 2 Pulsmätning Pulsdetektering med dopplerteknik Pulsmätning med mindre handhållen apparatur kan ske med dopplerteknik på så sätt att pulsfrekvensen beräknas manuellt sedan blodflödets pulsationer väl är detekterade. I några avv dessa utrustningar kan till och med flödesriktningen detekteras. I större ultraljudssystem används dopplertekniken i första hand som verktyg för uppmätning av flödeshastighet, kartläggning av flödesprofiler och bestämning av flödesriktning med färgdoppler. I båda fallen utnyttjas dopplerekvationen enligt nedan: ∆f = 2 · f o · v · cos θ / c där ∆f är skillnaden mellan utgående och inkommande frekvens enligt dopplerprincipen och det är denna frekvensändring man hör i apparaturens högtalare, f o den utsända ultraljudsfrekvensen, θ är vinkeln mellan ultraljudets riktning och flödesriktningen, v är blodkropparnas hastighet och c medelvärdet på ultraljudets hastighet i mjukvävnad.

3 3 Pulsmätning Flödesmätning enligt dopplerprincipen Ur Medicin och Teknik, Jacobson B

4 4 Pulsmätning

5 5 Pulsmätning Pulsdetektering med fotoelektrisk princip Ur Datex appliguide

6 6 Pulsmätning Pulskurvans information Ur Datex appliguide


Ladda ner ppt "Mats Olsson, sektionschef Medicinsk Teknik-Fysiologi Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Pulsmätning."

Liknande presentationer


Google-annonser