Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elektrisk energi. Effektlagen Hur stor effekt en elektrisk apparat har räknar man ut genom att multiplicera spänningen med strömmen. Sambandet kallas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elektrisk energi. Effektlagen Hur stor effekt en elektrisk apparat har räknar man ut genom att multiplicera spänningen med strömmen. Sambandet kallas."— Presentationens avskrift:

1 Elektrisk energi

2 Effektlagen Hur stor effekt en elektrisk apparat har räknar man ut genom att multiplicera spänningen med strömmen. Sambandet kallas för effektlagen. Effekt, W= P=U×I U= Spänning, volt (V) I= Ström, ampere (A) P= Effekt, watt (W)

3 Elektrisk energi Elektrisk energi mäts oftast i kilowattimmar (kWh). kWh får man fram genom att multiplicera effekten (W) med tiden (h). Elräkningen betalas efter hur många kWh som man har förbrukat. Ex. En apparat på 2kw som är på i 3 timmar drar 2kW× 3h= 6kWh En lampa på 40 W förbrukar 40 J per sekund.

4 Induktion Induktionsprincipen säger att när ett magnetiskt fält och en elektrisk ledare rör sig i förhållande till varandra uppstår en elektrisk ström i ledningen. Om man rör en magnet genom en spole eller om en spole rör sig över magneten får man en elektrisk ström. Inducerat fält i spolen Ström Inducerat fält i spolen UT

5 Generator All ström som kommer ut väggkontakten framställs genom induktion med hjälp av en generator i olika kraftverk. En magnet sitter på en roterande axel. På samma axel finns en turbin som består av en propeller. När man låter vatten, vind eller ånga sätta fart på turbinen snurrar också magneten. När magneten snurrar bildas elektrisk ström i spolarna.

6 Likström och växelström Likström Får vi i tex ett batteri. Innebär att strömmen går åt samma håll hela tiden. Växelström Den strömmen vi får från vägguttaget växlar hela tiden riktning och kallas växelström. Strömmen går först en mycket kort stund åt ena hållet och vänder sedan och går åt andra hållet. Enheten för att ange hur ofta strömmen ändrar riktining anges Hz, Hertz. Strömmens frekvens i vårt ledningsnät är 50 Hz. Det betyder att strömmen ändrar riktning femtio gånger per sekund.

7 Transformator Med en transformator kan man höja eller sänka spänningen. Detta är nödvändigt då spänningen från kraftverken är mycket hög men vi vill bara ha 230 V i våra vägguttag. Fungerar med hjälp av induktion precis som en generator. En transformator består av två spolar på en sluten järnkärna. Spolarna kallas primär och sekundär spole. Om sekundärspolen har fler varv än primärspolen så höjs spänningen, om det är tvärtom sänks spänningen. Ex.Om sekundär spolen har dubbelt så många varv som primärspolen fördubblas spänningen. I alla datorer, TV- och radioapparater finns en inbyggd transformator som sänker spänningen. Mobilladdaren är en transformator. Fungerar bara med växelström.

8 Säkring Smältsäkringen innehåller en tunn metalltråd som smälter och bryter strömkretsen när strömstyrkan i kretsen går över gränsvärdet för säkringen. Kallas för propp.

9 Säkring Automatsäkringen kan återanvändas genom att brytaren ställs tillbaka. Man kan konstruera säkringen så att uppvärmningen på olika sätt får en automatisk kontakt att slås av.

10 Jordad ledning Som ni vet så behöver en krets slutas för att strömmen ska kunna vandra men den behöver inte gå igenom en ledning. Ström kan gå igenom människor också. Om du håller i en elektrisk apparat som är trasig och samtidigt håller i kranen så bildas en sluten krets eftersom kranens vattenledning går ner i jorden. Apparater som används i kök och badrum eller andra våtutrymmen måste ha en skyddsjorning. Det är en extra ledning från apparatens hölje till en särskild jordkontakt i stickkontakten. Ojordade kontakter och vägguttag. Jordad kontakt och vägguttag.

11 Säkerhet Kroppens nervsystem skickar sina signaler runt i kroppen med hjälp av små elektriska impulser. Får man elektricitet genom kroppen kan denna störa kroppens naturliga system. Elektrisk ström kan vara livsfarlig. Det är strömen som är den farliga komponenten. 230 V är en tillräckligt hög spänning för att strömmen ska vara livsfarlig. 0,05 A kan vara livsfarlig. (1 A  sex triljoner elektroner/sekund) Kan leda till muskelkramper, andningsbesvär, chock och brännskador.

12 Elektricitetens väg Elen transporteras från kraftverket till konsumenten i elledningar. För att minska energiförlusterna transformerar man upp spänningen innan strömmen lämnar kraftverket. Innan strömmen kan användas i hemmet transformeras den ner igen.


Ladda ner ppt "Elektrisk energi. Effektlagen Hur stor effekt en elektrisk apparat har räknar man ut genom att multiplicera spänningen med strömmen. Sambandet kallas."

Liknande presentationer


Google-annonser