Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialt arbete på samhällsnivå, 5 hp SQ 5171 Katarina Hollertz och Jörgen Lundälv, Kursansvariga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialt arbete på samhällsnivå, 5 hp SQ 5171 Katarina Hollertz och Jörgen Lundälv, Kursansvariga."— Presentationens avskrift:

1 Socialt arbete på samhällsnivå, 5 hp SQ 5171 Katarina Hollertz och Jörgen Lundälv, Kursansvariga

2 Välkomna! 1. Lärandemål 2. Kursens innehåll 3. Examination, Betyg 4. Närvaro 5. GUL och andra praktiska frågor, Kursutvärdering 6. Kursens lärare 7. Lektionsplan 8. Litteratur

3 1. Lärandemål Kunskap och förståelse redogöra för aktuell forskning i samhällsplanering samt den möjlighet lagstiftning och konventioner ger för socionomers deltagande i samhällsplanering analysera och problematisera hur socionomer med hjälp av insatser på samhällsnivå och opinionsbildning kan uppmärksamma och påverka utsatta gruppers levnadsförhållanden

4 Lärandemål forts. Färdighet och förmåga värdera och kritiskt granska olika forum för deltagande, information och påverkan med relevans för socialt arbete uppvisa grundläggande färdighet i att använda media identifiera och exemplifiera strategier för samverkan med idéburna organisationer och sociala rörelser i syfte att påverka samhälleliga förhållanden

5 Lärandemål forts. Värderingsförmåga och förhållningssätt visa förmåga att på samhällsnivå värdera yrkesetiska principer för socionomer och professionellt förhållningssätt i socialt arbete sätta ord på och kritiskt reflektera kring egna värderingars betydelse för socialt arbete på samhällsnivå

6 2. Kursens innehåll Kursen består av fem moment; 1. Föreläsningsserie med reflektionsgrupper 2. Fältbesök (Hammarkullen/Mixgården eller disputation. Doodle-länkar på GUL, anslagstavlan) 3. Paruppgift (para ihop själva alt. 26/8) 4. Seminarium (Doodle-länk på GUL, anslagstavlan) 5. Work shop

7 3. Examination 1. Paruppgift 2. Speed-opinion seminarium

8 3. Betyg G Deltagande i fältstudiebesök, godkänd paruppgift samt närvaro, presentation och aktivt deltagande på ett ”speed opinion” seminarium. VG Som ovan och Du ska även visat mycket god förmåga att kritiskt reflektera kring socialt arbete på samhällsnivå och visat både kreativitet och skicklighet i att väcka opinion för en fråga.

9 4. Närvaro Föreläsningar Föreläsningarna bygger på varandra (ej obligatoriskt) ReflektionsgruppTillfället att diskutera och reflektera (ej obligatoriskt) FältstudiebesökObligatoriskt ANTINGEN Hammarkullen ELLER disputation SeminariumObligatoriskt (anmälan via Doodle-länk på GUL) Workshop Praktisk övning på aktuellt tema (ej obligatoriskt)

10 5. GUL All information och kommunikation finns på GUL Presentationer, ändringar, information kommer att publiceras löpande på GUL PIM-funktion kommer EJ att användas

11 5. Kursutvärdering Elektronisk kursutvärdering tillgänglig på GUL Viktig för att kursens utveckling! Tack för att ni fyller i!!

12 6. Kursens lärare Anna Ryan Bengtsson Ann Simmerborn Fleischer Susanne Fransson Lasse Fryk Agneta Hedblom Lars Lilled Michael Wallengren Lynch

13 6. Kursens lärare forts. Julia Bahner Ulla-Carin Moberg Anna Nelson Ethel Andersson Anna Fredriksson Charlotta Thodelius

14 7. Lektionsplan

15 8. Litteratur

16 Dominelli, Lena, 2010 Social work in a gloablizing world. Cambridge: Polity. (211 sidor ).

17 Zulmir Becevic, 2014 Avblattefieringsprocessen. (207 sidor).

18 Jörgen Lundälv, 2013 Pennfäktaren. Socialt arbete och opinionsbildning. (96 sidor).

19 Susanne Fransson, 2013 Yttrandefrihet och whistleblowing. Om gränserna för anställdas kritikrätt. (ca 100 sidor). Kap. 1, 2, 3, 4 och 5

20 Disputation: 2 september kl 9-12, Handelshögskolan, Sal C22

21 Forskningsrapport (PDF) Silva, Richard (2014): Människan bakom uniformen – ambassadörerna. ”Man känner att man är en del av något större”. En kriminologisk analys av hur deltagare påverkats av personalens förebyggande arbete. Göteborg: Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg, Göteborgs stad. 56 s. http://socialutveckling.goteborg.se/nyheter/utvardering- av-manniskan-bakom-uniformen/ http://socialutveckling.goteborg.se/nyheter/utvardering- av-manniskan-bakom-uniformen/

22 Forskningsrapport (PDF) Persson, Sofia, Uhnoo, Sara, Ekbrand, Hans, Thodelius, Charlotta & Lindgren, Sven-Åke (2013): Utvärdering av kommuners arbete mot anlagda skolbränder. Göteborg: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. 26 s. http://www.brandforsk.se/forskningsprojekt/anlagd_bra nd/rapporter_och_infoblad/publikationer-fran-ovriga- delprojektet http://www.brandforsk.se/forskningsprojekt/anlagd_bra nd/rapporter_och_infoblad/publikationer-fran-ovriga- delprojektet

23 Artiklar (minst 3) Astvik, Wanja, Marika Melin, and Michael Allvin. "Survival strategies in social work: a study of how coping strategies affect service quality, professionalism and employee health." Nordic Social Work Research 4.1 (2014): 52-66. Baines, Donna, et al. "Lean social care and worker identity: The role of outcomes, supervision and mission." Critical Social Policy 34.4 (2014): 433-453. Barak, A. (2015) Critical Consciousness in Critical Social Work: Learning from the Theatre of the Oppressed. British Journal of Social Work. 1-17 Bernasconi-Staub, Silvia (2012) Human rights and their relevance for social work as theory and practice, in Healy R & R. Link /Handbook of international social work. Human rights, development and the global profession. Oxford; Oxford university press

24 Borell & Gerdner (2011) 'Hidden Voluntary Social Work:A nationally representative survey of Muslim Congregations in Sweden. British Journal of Social Work. 42. pp. 968-979 Das, C et al, (2015) Re-engaging with community work as a method of practice in Social Work: A view from Northern Ireland. Journal of Social Work. SAGE Journals.

25 Fryk, Lasse (2013). Omgestaltning – förortens avgörande vägval. En lokalsamhällsbaserad vision inom ramen för socialt hållbar utveckling (8 sid). (Artikeln finns som pdf på GUL eller på följande websida: http://stadsutveckling.socialhallbarhet.se/identitet-och- upplevelse/omgestaltning-forortens-avgorande-vagval/. http://stadsutveckling.socialhallbarhet.se/identitet-och- upplevelse/omgestaltning-forortens-avgorande-vagval/ Krause, Monika. 2008. Undocumented Migrants: An Arendtian Perspective. European Journal of Political Theory, 7(3), pp. 331-348. ISSN 1474-8851 [Article] : Goldsmiths Research Online http://research.gold.ac.uk/6197/1/krausearendt.pdf http://research.gold.ac.uk/6197/1/krausearendt.pdf

26 Mizrahi, Terry & Dodd, Sarah-Jane. (2013). MSW Student´s Perspectives on Social Work Goals and Social Activism Before and After Completing Graduate Education. Journal of Social Work Education 2013:49:580-600. Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg (2014) Delrapport http://www.socialhallbarhet.se/wp-content/uploads/2014/04/Delrapport2014.pdf http://www.socialhallbarhet.se/wp-content/uploads/2014/04/Delrapport2014.pdf The Global agenda for social work and development (2012). http://cdn.ifsw.org/assets/globalagenda2012.pdf http://cdn.ifsw.org/assets/globalagenda2012.pdf Trevor, Miff & Boddy, Jennifer. (2013). Transgenderism and Australian Social Work: A Literature Review. Australian Social Work 2013:66(4):555-570. Wallin, Maria. (2012). Vem är expert? Nya tankar utmanar bilden av socialarbetaren. Tidskriften Socialpolitik 2012, Nr 1, s.12-15. http://wp.me/p1ZOaW-2U2 http://wp.me/p1ZOaW-2U2 Yuxin, P et al. (2009) Guangzhou social workers in Yingxia: a case study of social work intervention in the aftermath of the Sichuan 5:12 earthquake in China. China Journal of Social Work. Vol 2, No 3.

27 Övrig (intressant) litteratur Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg, http://socialhallbarhet.se/wp-content/uploads/2015/01/Skillnader-i-livsvillkor- och-hälsa-2014-Huvudrapport1.pdf Ife, J. (2012) Human rights and Social Work: Towards rights-based practice. Cambridge Press. USA Fook, J. (2012) Social Work: A critical approach to Practice. SAGE publications. London. Forde, C & Lynch, D.(2015) Social Work & Community Development. Palgrave Turunen, P. 2004. Samhällsarbete i Norden. Diskurser och praktiker i omvandling. Växjö University Press.

28 Fler källor: http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/doku ment/2010/socialt-hallbar-stadsutveckling.pdf http://stadsutveckling.socialhallbarhet.se http://www.kunis.se

29 Frågor?

30 Masterstudenter, fristående studenter samt KUNIS Träffas idag kl 13 i lokal D140 för introduktion till institutionen.

31 Tack för uppmärksamheten! Vi ser fram mot roliga, intensiva och lärorika veckor tillsammans med er!


Ladda ner ppt "Socialt arbete på samhällsnivå, 5 hp SQ 5171 Katarina Hollertz och Jörgen Lundälv, Kursansvariga."

Liknande presentationer


Google-annonser