Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Drogvaneundersökning 2016 Öckerö kommun Genomfördes 7 mars 2016 Totalt externt bortfall 371 av 443 elever deltog (bortfall 16,3%) Externt bortfall i årskurser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Drogvaneundersökning 2016 Öckerö kommun Genomfördes 7 mars 2016 Totalt externt bortfall 371 av 443 elever deltog (bortfall 16,3%) Externt bortfall i årskurser."— Presentationens avskrift:

1 Drogvaneundersökning 2016 Öckerö kommun Genomfördes 7 mars 2016 Totalt externt bortfall 371 av 443 elever deltog (bortfall 16,3%) Externt bortfall i årskurser Åk 7: 137 av 160 elever deltog (bortfall 14,4%) Åk 8: 126 av 151 elever deltog (bortfall 16,6%) Åk 9: 108 av 132 elever deltog (bortfall 18,2%) Internt bortfall redovisas längst ned i varje bilds högra hörn. (n=antal b=bortfall)

2 Externt bortfall genom åren Drogvaneundersökning 2016 Öckerö kommun 2016 deltog 371 av 443 elever (externt bortfall=16,3%) 2015 deltog 353 av 434 elever (externt bortfall=18,7%) 2014 deltog 377 av 439 elever (externt bortfall=14,1%) 2013 deltog 378 av 438 elever (externt bortfall=13,7%) 2012 deltog 379 av 440 elever (externt bortfall=13,9%) 2011 deltog 382 av 434 elever (externt bortfall=12,0%) 2010 deltog 434 av 483 elever (externt bortfall=10,1%) 2009 deltog 456 av 518 elever (externt bortfall=12,0%) 2008 deltog 496 av 551 elever (externt bortfall=10,0%) 2007 deltog 478 av 551 elever (externt bortfall=13,2%) 2006 deltog 513 av 578 elever (externt bortfall=11,3%) 2005 deltog 530 av 596 elever (externt bortfall=11,1%) 2004 deltog 517 av 578 elever (externt bortfall=10,6%) 2003 deltog 468 av 548 elever (externt bortfall=14,6%)

3 Alkoholkonsumtion Årskurs 7-9 Drogvaneundersökning 2016 Öckerö kommun 2003: n=468, b=2 2004: n=517, b=4 2005: n=530, b=7 2006: n=513, b=1 2007: n=478, b=5 2008: n=496, b=12 2009: n=456, b=3 2010: n=434, b=3 2011: n=382, b=2 2012: n=379, b=1 2013: n=378, b=0 2014: n=377, b=0 2015: n=353, b=2 2016: n=371, b=6 Intensivkonsumtion: Dricker en hel flaska vin eller motsvarande mängd alkohol vid ett och samma tillfälle, en gång i månaden eller oftare

4 Har druckit alkohol Årskurs 7-9 Drogvaneundersökning 2016 Öckerö kommun 2003: n=468, b=2 2004: n=517, b=4 2005: n=530, b=7 2006: n=513, b=1 2007: n=478, b=5 2008: n=496, b=12 2009: n=456, b=3 2010: n=434, b=3 2011: n=382, b=2 2012: n=379, b=1 2013: n=378, b=0 2014: n=377, b=0 2015: n=353, b=2 2016: n=371, b=6

5 Har druckit alkohol Årskurs 7-9 Drogvaneundersökning 2015 Öckerö kommun 2003: n=468, b=2 2004: n=517, b=4 2005: n=530, b=7 2006: n=513, b=1 2007: n=478, b=5 2008: n=496, b=12 2009: n=456, b=3 2010: n=434, b=3 2011: n=382, b=2 2012: n=379, b=1 2013: n=378, b=0 2014: n=377, b=0 2015: n=353, b=2 2016: n=371, b=6

6 Intensivkonsumenter Årskurs 7-9 Drogvaneundersökning 2016 Öckerö kommun Frågan ställdes ej till åk 7 år 2009. 2003: n=468, b=2 2004: n=517, b=4 2005: n=530, b=7 2006: n=513, b=1 2007: n=478, b=5 2008: n=496, b=12 2009: n=456, b=3 2010: n=434, b=3 2011: n=382, b=2 2012: n=379, b=1 2013: n=378, b=0 2014: n=377, b=0 2015: n=353, b=2 2016: n=371, b=6 Intensivkonsumtion: Dricker en hel flaska vin eller motsvarande mängd alkohol vid ett och samma tillfälle, en gång i månaden eller oftare

7 Tillåter dina föräldrar att du dricker alkohol? Årskurs 7-9 Drogvaneundersökning 2016 Öckerö kommun 2007: n=478, b=12 2008: n=496, b=12 2009: n=456, b=142 2010: n=434, b=6 2011: n=382, b=9 2012: n=379, b=5 2013: n=378, b=3 2014: n=377, b=2 2015: n=353, b=5 2016: n=371, b=11

8 Vad ser vi i det stora perspektivet? Öckerö kommun har minskat andelen alkoholkonsumenter med 40 procentenheter under de senaste 13 åren. Andelen som uppger att de druckit sig berusade har minskat med två tredjedelar. De som uppger att de intensivkonsumerar alkohol har halverats, som mest var det 96 individer, nu är det 26 st. År 2003 var det fler ungdomar som var alkoholkonsumenter i årskurs 7 än vad det idag finns i årskurs 9. Alkoholtrenden ser olika ut vad gäller könen. De första åren såg vi minskningen främst hos pojkarna, men några år senare minskade även flickornas konsumtion.

9 Vad ser vi i det lilla perspektivet? - under året som gått - Trots att både generella och riktade insatser har gjorts under året, ser vi vissa försämringar år 2016 jämfört med året innan - 2015. Alkoholkonsumtion Liten ökning av andelen som druckit alkohol Liten ökning av andelen som druckit sig berusade Liten ökning av andelen intensivkonsumenter

10 Rökning Årskurs 7-9 Drogvaneundersökning 2016 Öckerö kommun 2003: n=468, b=0 2004: n=517, b=0 2005: n=530, b=1 2006: n=513, b=1 2007: n=478, b=0 2008: n=496, b=0 2009: n=456, b=0 2010: n=434, b=0 2011: n=382, b=2 2012: n=379, b=2 2013: n=378, b=0 2014: n=377, b=0 2015: n=353, b=0 2016: n=371, b=2

11 Snusning Årskurs 7-9 Drogvaneundersökning 2016 Öckerö kommun 2003: n=468, b=0 2004: n=517, b=0 2005: n=530, b=1 2006: n=513, b=1 2007: n=478, b=0 2008: n=496, b=0 2009: n=456, b=0 2010: n=434, b=0 2011: n=382, b=2 2012: n=379, b=3 2013: n=378, b=0 2014: n=377, b=1 2015: n=353, b=0 2016: n=371, b=3

12 E-cigaretter Andel som uppger att de använt elektronisk cigarett Årskurs 7-9 Drogvaneundersökning 2016 Öckerö kommun

13 E-cigaretter/vanliga cigaretter Årskurs 7-9 Drogvaneundersökning 2016 Öckerö kommun 2003: n=468, b=0 2004: n=517, b=0 2005: n=530, b=1 2006: n=513, b=1 2007: n=478, b=0 2008: n=496, b=0 2009: n=456, b=0 2010: n=434, b=0 2011: n=382, b=2 2012: n=379, b=2 2013: n=378, b=0 2014: n=377, b=0 2015: n=353, b=0 2016: n=371, b=2

14 Vad ser vi i det stora perspektivet? Öckerö kommun har ökat andelen som uppger att de aldrig rökt med 36 procentenheter under de senaste 13 åren. Andelen som uppger att de aldrig snusat har ökat med 22 procentenheter. De som brukar tobak har till medparten endast provat att röka eller snusa. De som uppger att de röker eller snusar ibland eller dagligen är extremt få. E-cigaretter är en ny utmaning vi ser inför framtiden. Det är fler ungdomar som använt e-cigaretter än vanliga cigaretter. Fler pojkar än flickor har använt e-cigarett.

15 Vad ser vi i det lilla perspektivet? - under året som gått - Trots att både generella och riktade insatser har gjorts under året, ser vi vissa försämringar år 2016 jämfört med året innan - 2015. Tobakskonsumtion Liten ökning av andel som provat röka cigaretter Liten ökning av andel som provat snusa Liten ökning av andel som använt e-cigaretter

16 Händer det att du skolkar? Årskurs 7-9 Drogvaneundersökning 2016 Öckerö kommun 2003: n=468 b=3 2004: n=517 b=2 2005: n=530 b=7 2006: n=513, b=1 2007: n=478, b=5 2008: n=496, b=3 2009: n=456, b=1 2010: n=434, b=1 2011: n=382, b=1 2012: n=379, b=1 2013: n=378, b=1 2014: n=377, b=3 2015: n=353, b=4 2016: n=371, b=3

17 Hur mår du rent allmänt? Årskurs 7-9 Drogvaneundersökning 2016 Öckerö kommun 2014: n=377, b=1 2015: n=353, b=1 2016: n=371, b=4

18 Narkotika Årskurs 7-9 Drogvaneundersökning 2016 Öckerö kommun 2003: n=468, b=3,4,4 2004: n=517, b=2,5,3 2005: n=530, b=8,8,8 2006: n=513, b=4,4,4 2007: n=478, b=8,8,8 2008: n=496, b=4,2,3 09 n=456,b=136,137,135 2010: n=434, b=4,2,2 2011: n=382, b=4,1,2 2012: n=379, b=2,1,2 2013: n=378, b=3,1,0 2014: n=377, b=1,1,2 2015: n=353, b=0,1,0 2016: n=371, b=9,7,8

19 Samband mellan alkohol och narkotika Årskurs 7-9 Drogvaneundersökning 2016 Öckerö kommun n=371 b= 6,7,8 n=270 b= 1,1,1 n=95 b= 1,1,3

20 Samband mellan rökning och narkotika Årskurs 7-9 Drogvaneundersökning 2016 Öckerö kommun n=371 b= 6,7,8 n=271 b= 3,4,3 n=98 b= 2,2,4

21 Samband med narkotika Det är extremt ovanligt att ungdomar börjar använda narkotika utan att testa andra normbrytande beteenden först. ALLA ungdomar som har testat narkotika i Öckerö kommun har druckit/dricker alkohol och har rökt/röker cigaretter. Därför uppmanar vi föräldrar att bygga muren för normbrytande beteende TIDIGT! Skärmtid, utetider, skolk, rökning, alkohol…

22 Riskbeteenden Årskurs 7-9 Drogvaneundersökning 2016 Öckerö kommun

23 Hur har vi nått dessa resultat? Årlig drogvaneundersökning i åk 7-9 som med snabbhet stansas in och analyseras. –Drogvaneundersökningen är sedan basen i det attitydpåverkande arbete som riktas till föräldrar och andra vuxna. –Drogvaneundersökningen ligger även till grund för planerandet av olika insatser och redovisas därför för både politiker och berörda tjänstepersoner i kommunen. –Undersökningen ger också en utvärderingsmöjlighet. Löpande medverkan på föräldramöten i åk 7-9. Opinionsarbete via lokala medier Aktivt arbete med föreningsliv

24 Vill du veta mer? Håkan Fransson Drogförebyggande samordnare hakan.fransson@ockero.se 070-6901514 Alexandra Nygren Drogförebyggare alexandra.nygren@ockero.se 070-1829235 www.utrotaungdomsfylleriet.se Facebook: Utrota ungdomsfylleriet Twitter: @dontdrinkyet


Ladda ner ppt "Drogvaneundersökning 2016 Öckerö kommun Genomfördes 7 mars 2016 Totalt externt bortfall 371 av 443 elever deltog (bortfall 16,3%) Externt bortfall i årskurser."

Liknande presentationer


Google-annonser