Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

New Student Information Welcome to the Department of English! Sharelle Sånglöf, StudievägledarePia Norell, Studierektor Registration Meeting for English.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "New Student Information Welcome to the Department of English! Sharelle Sånglöf, StudievägledarePia Norell, Studierektor Registration Meeting for English."— Presentationens avskrift:

1 New Student Information Welcome to the Department of English! Sharelle Sånglöf, StudievägledarePia Norell, Studierektor Registration Meeting for English A1 / T1 / HS1 January 12th, 9:15 – 12:00 New Student Information Short Break / Upprop Info from the Department of English Diagnostic Test

2 New Student Information Välkomstmottagning för NYA Lärarstudenter! TORSDAG 14/1 kl. 9:00-15:00 Huvudentré på Campus Blåsenhus

3 New Student Information Språkverkstaden Studenthälsan Universitetskyrkan Anpassade studier Bibliotek / Lånekort Studenternas rättigheter Studentportalen / Korinth Utbytesstudier

4 New Student Information Frågor?

5 Språkverstaden (www.sprakverkstaden.uu.se) Hjälper med både svenska och engelska Särskilt stöd för studenter med dyslexi Aktiviteter / föreläsningar under hela terminen Engelska Parken, Rum

6 Studenthälsan (www.sh.uu.se) Gym – Campus 1477 Kuratorer och psykologer Stresshanteringskurser ”Våga tala” kurser Och mer… Övre Slottsgatan 7, 1 tr

7 Universitetskyrkan (www.uppsala.universitetskyrkan.se) Krishantering Konfidentiella samtal Sorgegrupp Och mer… Övre Slottsgatan 7

8 Anpassade studier För studenter med funktionshinder finns möjlighet att få extra stöd: Intyg krävs! Individuell handledning när det gäller studierna i engelska – boka tid hos oss!

9 Bibliotek Lånekort hämtas ut i Biblioteket, närmast är Karin Boye. Ta med legitimation. All kurslitteratur bör finnas tillgänglig för läsesalslån, vissa böcker finns även som hemlån i 7 dagar. På webben: Kursböcker kan även finns hos vissa studentnationer, t.ex, Västmanlands-Dala nation

10 Studenternas Arbetsvillkor Riktlinjer för regler och rättigheter: Skulle du känna dig felaktigt behandlad av institutionen kan man kontakta Studiebevakaren. Här får man hjälp av en oberoende part. (Studiebevakaren är knuten till Uppsala Studentkår)

11 Studentportalen Skaffa konto / Logga in i Studentportalen WiFi i egen dator? Du kan välja att vidarebefordra dina epost till en annan epostadress (Användarprofilinställningar i Studentportalen).

12 Korinth / Passerkort Passerkort hämtas i Information (källare intill huvudingången). Ta med legitimation. Passerkort används även för att skriva ut dokument på universitets skrivare, dock måste man ”ladda kort” med pengar. Instruktioner finns i Studentportalen under fliken ”Korinth”.

13 Utbytesstudier? B-nivå – Det går inte att ersätta hela B-kursen – MEN det kan vara roligt ändå! Engelska institutionen har avtal med universitet i: Tyskland, England och Irland. Finns även möjlighet att åka med Internationella Kansliet. Infomöte: 26 jan kl Campus Blåsenhus, Eva Netzeliussalen

14 New Student Information UPPROP Engelska A1Engelska T1/HS1 Teacher Trainees

15 New Student Information Welcome to the Department of English! Pia Norell – Studierektor Sharelle Sånglöf – Studievägledare

16 Planera dina studier! Heltidsstudier = 40 timmar i veckan

17 Viktig föreläsning! ”University Studies: How to survive, and even succeed” Onsdag 20/1 kl Obligatoriskt närvaro under hela terminen Kompletteringsuppgifter för varje missad seminar. Missar fler, inget betyg. Avregistrering Senast 5 februari

18 Kurslitteratur Kursplan med litteraturlistan finns i studentportalen under kursens sida. Obligatoriska böcker – Se till att ha rätt version! Referenslitteratur

19 Fortsatta studier Vill du fortsätta läsa Engelska under HT2016? För att kunna bli registrerad för Eng B1/T2/HS2: Behörighetskraven står i kursplanen, men Obligatoriska moment ska vara godkända! Språkstruktur (Language Structure) Skriftlig kommunikation (Academic Writing)

20 Fortsatta studier Vill du fortsätta läsa Engelska under HT2016? Antagningen öppnar i mitten av mars Sista Anmälningsdag: 15 april Gäller även Programstudenter

21 Build your own BA English C, 30 hp (incl. 15 hp Degree Paper) English B, 30 hp English A, 30 hp 30 hp in a Minor Subject hp in Electives… any subject, any courses 1 term Minor Subject + 2 terms Electives + 3 terms Major Subject = 1 Bachelor of Arts / Kandidatexamen

22 New Student Information DIAGNOSTISKT PROV

23 New Student Information


Ladda ner ppt "New Student Information Welcome to the Department of English! Sharelle Sånglöf, StudievägledarePia Norell, Studierektor Registration Meeting for English."

Liknande presentationer


Google-annonser