Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Göran Neider avskedsseminarium 2006-09-28 Avslut.ppt 1 40 år med datalogi vid FOA/FOI Göran Neider om att arbeta vid FOA/FOI: kreativt, inspirerande, glädjefyllt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Göran Neider avskedsseminarium 2006-09-28 Avslut.ppt 1 40 år med datalogi vid FOA/FOI Göran Neider om att arbeta vid FOA/FOI: kreativt, inspirerande, glädjefyllt."— Presentationens avskrift:

1 Göran Neider avskedsseminarium 2006-09-28 Avslut.ppt 1 40 år med datalogi vid FOA/FOI Göran Neider om att arbeta vid FOA/FOI: kreativt, inspirerande, glädjefyllt »men var det meningsfullt? –håll frågan levande, eget tidsstämplat svar samhällsnytta (40-talist) jfr 20-talisters: nationens försvarsförmåga!

2 Göran Neider avskedsseminarium 2006-09-28 Avslut.ppt 2 Autodidaktens personalia 1942 född i Västerås 1962 student reallinjens matematiska gren 1963 värnplikt Östersund – tung ljudmättropp – Cuba-krisen 1964-65 Uppsala universitet: matematik och numerisk analys 1965-66 Stockholm universitet: matematisk statistik => fil kand 1966-08-15 FOA - numerisk analys innebar programmering 1968 termen Datalogi föreslås av infologen Börje Langefors –design av struktur och operationer –Läran/vetenskap om beräkningars utförande

3 Göran Neider avskedsseminarium 2006-09-28 Avslut.ppt 3 Mina 40 år i 4 olika perioder PeriodprojektP-Ledarelinjechef 2004-2006 (3) BIO_CBRMichael MalmJohan Mårtensson 1995–2003 (9 år) Info-fusion+ SubTrack Per Svensson Linköping/ avd Ledningssystem 1983- 1994 (12 år) Cantor- ” - Margareta Fransen 1966- 1981 (15 år) Verksam Magnus Hagwall Elsa-Karin Boestad-N Foto Tillämpad matematik och databehandling FOA 2 Utveckla datorprogram Data- och Informationsfusion FOA/FOI 7 Utveckla arbetsmetodik

4 Göran Neider avskedsseminarium 2006-09-28 Avslut.ppt 4 Mina stora projekt Period (år) Syfte, innehåll Programanm 2004-2006 (3) förvarna tidigtRiot_Threatupplopp 1995-2003 (9) följa förbandInfo-demoInfo-fusion 1996-2002 (6) följa ubåtSubTrack DERA.uk 1996-1999 (3) upptäckaLadar_to_DBavtäcka skog 1983- 1994 (12 år) analyseraCantorspråk, underhåll 1981- 1982 (2 friår) presentera, lagra, utbilda Tell-a-graph, 1022 DBMS Prog-råd /sem- serier, SIGRAD 1966 – 1981 (15 år) beräkna fysik- förlopp - splitter VerkSam modularisera, numeriska metod grafik, datahantering - databaser dataanalys - utveckling detektion följning förvarning beräkningar Huvuduppgift V T C L S If B

5 Göran Neider avskedsseminarium 2006-09-28 Avslut.ppt 5 Datalogiska förutsättningarförutsättningar Period hårdvara mjukvarapolitikanm 1995-Internet W W WCERN, DOD.. Epost sedan 1988? 1992-2006 FrameMakerdokument- WYSIWYG 1989-1999 Silicon Gr..MatLabGraphics: rörlig, stereo 1984-1994Apollo, Ethernet Pascal, UnixFOI 04, GNU Arbetsstation, VAX WYSIWYG 1982-1988 Tektronix ElfinKTHGrafik: linje->raster 1980-1993 parallelldator distribuerat AI- Prolog, Lisp Japan satsar nationella satsningar = IT4/GIS 1989..93 1976-1985terminalerKOM (Forum) utlokalisering Konferenssystem – Jacob Palme Jacob Palme 1973-198?DEC-10 Simula/ GUTS GUTS FOA AI Interaktion – Oden /IBM 1968-1991IBM 360JCL, PL/1QZ (FOA praktik ) tidsdelning, minnespartition 1961-1970IBM 7090FortranFOA hålkort=> listor; closed

6 Göran Neider avskedsseminarium 2006-09-28 Avslut.ppt 6 Programmering min Period SpråkParadigm anm 1998?- java plattformsoberoende Miljö NetBeans!! 1995- html, pdf publicera, fritextsök Global revisionsspridning 1995-2006 C, C++, Lisp, Tcl, Pearl UML-notation Integrerade program- utvecklingsmiljöer, Jakobsson 1988- Eiffel objekt-orientera!! versionshantera Bertrand Meyer + BON sccs => CVS 1982- 1995 Pascal typer - UnixEBNF-notation, Wirth, syntaxgenerator 1975-1985 Simula simuleringsklass, O-O förebild påverkat bl a Ada, FOA texthantering, underhåll 1966-1981 Fortran modularisera, JSP, top-down/bottom-up Knuth, Date, Jackson

7 Göran Neider avskedsseminarium 2006-09-28 Avslut.ppt 7 Avslutning Göran Olof Neider (GON) (med budskapet)budskapet GON – spårbarhet i kod GNO – ledmärke för arbetsmoral NOG – nu lämnar jag FOA/FOI Tack


Ladda ner ppt "Göran Neider avskedsseminarium 2006-09-28 Avslut.ppt 1 40 år med datalogi vid FOA/FOI Göran Neider om att arbeta vid FOA/FOI: kreativt, inspirerande, glädjefyllt."

Liknande presentationer


Google-annonser