Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ryggradsdjur Skelett Stadga Skydd Ben Brosk. Fiskar Benfiskar Broskfiskar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ryggradsdjur Skelett Stadga Skydd Ben Brosk. Fiskar Benfiskar Broskfiskar."— Presentationens avskrift:

1 Ryggradsdjur Skelett Stadga Skydd Ben Brosk

2 Fiskar Benfiskar Broskfiskar

3 Väl utvecklade sinnen Sidolinjeorgan Stim Lukt Smak Lax

4 Rovdjur? Karpfiskar Hajar

5 Fiskar

6 Gälar

7 Simblåsa

8 Lungfiskar

9 Laxvandring

10 Lek Rom Mjölke

11 Nytta med fisk Omega 3 Yrke Överfiskning Gifter

12 Fiskodling

13 Groddjur Från fiskar Amfibier Giftiga

14 Arter Grodor Paddor (Aga) Salamandrar

15 Grodors utvecklingsfaser

16 Kräldjur Ormar Krokodiler Sköldpaddor Ödlor Inre befruktning Ägg eller levande ungar Växelvarma Dvala Fridlysta

17 Ormar Ca 3500 arter Huggorm Snok Hasselsnok Nästan döva Bra lukt Vibrationer Gifttänder Taipan

18 Ödlor Fisködla Flygödla Sandödla Skogsödla Kopparödla

19 Fåglar Från dinosaurier – fåglar Dun Ruggning Luft passerar lungorna två gånger Luftsäckar Effektiv matspjälkning Jämnvarma

20 Specialisering

21 Fåglars beteende Fågelsång Ruvning Kamouflage Flytt Medfödda Inlärda

22 Däggdjur Diar Kloakdjur Pungdjur Moderkaksdjur Inre befruktning Jämnvarma Klimattåliga Dvala Vintersömn

23 Matvanor Tanduppsättning

24 Evolutionslära Evolutionsteorin – naturvetenskapens modell för att förklara verkligheten Alla accepterar inte vetenskapens förklaring. Exempel på andra förklaringsmodeller är till exempel kreationismen

25 Vad är evolution? -evolution betyder utveckling -evolutionsteorin beskriver hur alla jordens arter utvecklats från enklare former av liv till mer avancerade varelser. Exempelvis från encelliga organismer till flercelliga. -förklarar hur jordens mångfald av arter uppkommit genom att arter delats i flera grenar. Till exempel delar människoaporna ursprung i en gemensam stamfader.

26

27

28 De olika stadierna i däggdjurs fosterutveckling påminner om fosterutvecklingen hos fiskar, groddjur och kräldjur.

29 Charles Darwin

30 Tanken om att det pågår en ständig evolution är inte ny. Redan i antikens grekland förekom dessa tankar. Det som gjorde Charles Darwin berömd var att han presenterade en mekanism som på ett trovärdigt sett förklarade hur evolutionen går till, Denna mekanism kallas naturligt urval

31 Evolutionens drivkrafter Naturligt urval – I alla arter finns det variationer mellan individer. Vissa individer har anlag som ger dem konkurrensfördelar i jämförelse med de som saknar dessa anlag. (skalbaggs-exempel) De individerna som är bäst anpassade till sin omgivning har störst chans att överleva och fortplanta sig. På så sätt förs de anpassade anlagen vidare och arten kan långsamt förändras – evolvera. Mutationer – En mutation är en slumpmässig förändring av den genetiska koden hos en organism. Mutationerna gynnar det naturliga urvalet eftersom de bidrar till att skapa de variationer som finns mellan individerna.

32 Slumpen/Genetisk drift – en annan faktor som påverkar evolutionen är genetisk drift, vilket är detsamma som slumpmässiga faktorer. Dessa kan vara exempelvis jordbävningar, vulkanutbrott och översvämningar.

33

34 Människans utveckling

35 Primater (herredjur) Halvapor Apor Människoapor

36 Sydapor (Australopithecus) 3-4 milj. År Östafrika Öppen terräng Upprätta

37 Homo habilis 2 milj år Tillverkar redskap

38 Homo erektus 0,5-1,8 milj år Stor spridning Ökande intelligens Eld Kläder Skydd Vandrade ut ur Afrika Java och Pekingmänniskan

39 Homo sapiens 400 000 år

40 Neandertalmänniskan Neanderthal 1856 Levde samtidigt Styrka Kraftigt byggda Grottor Religiösa handlingar Begravning 30 000 år

41 Homo sapiens sapiens Nutidsmänniskan Afrika 50 000 år Vapen Välutvecklad hjärna


Ladda ner ppt "Ryggradsdjur Skelett Stadga Skydd Ben Brosk. Fiskar Benfiskar Broskfiskar."

Liknande presentationer


Google-annonser