Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktionsforskning och skrivstrimman på Rektorsprogrammet Internat 1 Falkenberg 28/1 Anette Wahlandt Språkhandledare Rapport innehåll struktur formalia.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktionsforskning och skrivstrimman på Rektorsprogrammet Internat 1 Falkenberg 28/1 Anette Wahlandt Språkhandledare Rapport innehåll struktur formalia."— Presentationens avskrift:

1 Aktionsforskning och skrivstrimman på Rektorsprogrammet Internat 1 Falkenberg 28/1 Anette Wahlandt Språkhandledare Rapport innehåll struktur formalia

2 Skrivande inom högre yrkesliv och utbildning Skriva för att dokumentera Skriva för att utveckla kunskap Skriva för att redovisa kunskap Skriva för att kommunicera ett budskap Skriva som ett sätt att delta i den akademiska gemenskapen …och skriva en rapport och knäcka koder.....

3 Aktionsforskning och skrivstrimman – hur hänger de ihop? ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT) Kartläggning Övergripande rapportstruktur Aktionen Komplettera rapporten Analys Färdigställ rapporten språkhandlingar referenshantering textstruktur, övergripande analysera mer om referenser textens delar från delar till helhet den röda tråden kamratrespons Kurs 1 Kurs 2Kurs 3

4 (Siv Strömquist, 2014)

5 Siv Strömquist (2000) Hur ser din skrivprocess ut?

6 Skrivprocessens 3 delar läsa skriva reflektera

7 Läs effektivt Börja med ett helikopterperspektiv Identifiera och använd kärnmeningar Kärnmeningar sammanfattar styckets huvudtanke Efter kärnmeningen utvecklas huvudtanken genom detaljer, förklaringar och exempel Kärnmeningar binder samman texten, ”röd tråd” (Schött m.fl., 2007)

8 Exempel på kärnmening Färdigheter som att kunna läsa, skriva och hantera olika slags information har varit och är grundläggande för såväl mänsklighetens som bildningens utveckling. De påverkar individer men också hela samhällen. Den som kan läsa och skriva lever ett annat liv än den som inte kan det. Ett samhälle med läs- och skrivkunnig befolkning fungerar annorlunda än ett samhälle som inte har tillgång till sådana resurser. Färdigheterna…….. (Liberg & Säljö, 2014, s. 358)

9 Reflektera och påbörja skrivprocessen

10 De viktiga verben i instruktioner och uppgifter Beskriva Redogöra Jämföra Reflektera Diskutera Analysera Tolka Argumentera Problematisera Aktiva verb – ”göra” Dessa verb är språkhandlingar utförda i praktiken. De resulterar i sin tur i olika textmönster.

11 Aktiva verb blir skriftliga språkhandlingar Exempel på språkhandlingar Beskriva Jämföra Diskutera Reflektera Analysera Tolka Vad innebär orden?

12 Vad innebär att exempelvis beskriva, analysera och diskutera? Beskriv: Lyft fram det viktigaste, behåll ett ”helikopterperspektiv”, värdera inte (bli en videokamera som registrerar och återger). Analysera: bryt ner i delar, leta efter mönster och kategorier. Använd exempelvis begrepp som analysredskap (titta på det du beskrivit i ”mikroskop” och få syn på nya saker). Reflektera: noga tänka igenom en invecklad fråga, begrunda/värdera/dra slutsatser av en eller flera iakttagelser, bilda sig en uppfattning om något. Diskutera: behandla de mönster/kategorier du hittat i materialet ur olika perspektiv. Väg synpunkter mot varandra och argumentera för att vissa argument eller synpunkter är starkare än andra. Ge skäl för eller emot, dra en slutsats. Problematisera: vänd och vrid på begrepp/fenomen så att svårigheter och problem syns. Problem är källa till ny kunskap!

13 Vetenskaplig stil?? Koncentrerad Korrekt Enkel Akademisk Organiserad Jag gick upp klockan 7 och åt frukost men när jag kom till busshållplatsen visade det sig att busschauffören hade försovit sig och därför var bussen sen och därför blev jag också sen. Busen var sen och det gjorde att jag också kom sent till föreläsningen ;-) Den sena ankomsten orsakades av förseningar i kollektivtrafiken. Koncentrerad: Håll dig till saken Undvik att lägga ut texten Korrekt Innehållsmässigt & språkligt Faktauppgifter Enkel Skriv inte svårare än du behöver Komplicerade begrepp när du skriver om komplicerade saker Nivå – kurskamrater Akademisk Formalitet (var återhållsam med ”jag”) Hög innehållspackning Organiserad Fungerande disposition Röd tråd

14 Referenser ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT)

15

16 Exempel på referenser i löpande text Här nedan följer några exempel på referenser i löpande text. Alla exempel är tagna från Vägar till ett akademiskt skriftspråk (Ask, 2007). Jakobs (2003) menar att den pragmatiska kontexten, skrivsituationen och personliga egenskaper hos skribenten avgör om en text endast reproducerar gammal kunskap eller producerar ny. Om citering i professionell akademisk text skriver Hyland (1999) och visar att skribenter inom humaniora och samhällsvetenskap är mer benägna att citera än naturvetare och ingenjörer. Det handlar om att skilja på fakta, andras åsikter och egna, och att kunna markera skillnaden mellan dessa tre (Myers, 2001). Referenser Hyland, K. (1999). Academic attribution: Citation and the construction of disciplinary knowledge. Applied Linguistics, 20(3), 341-367. Jakobs, E. M. (2003). Reproductive writing – writing from sources. Journal of Pragmatics,35, 893-906. Myers, G. (2001). ‘In my opinion’: the place of personal views in undergraduate essays. In M. Hewings (Ed.), Academic writing in context: implications and applications: papers in honour of Tony Dudley-Evans. Birmingham: University of Birmingham Press.

17 Länkar till filmer & quiz om referenshantering Om grundläggande referenshantering http://gul.gu.se/public/courseId/48259/lang-sv/publicPage.do?item=26765371 Kommentarer till exemplen i APA-lathunden http://gul.gu.se/public/courseId/48259/lang-sv/publicPage.do?item=30508808 Ett referenshanteringsquiz http://gul.gu.se/public/courseId/48259/lang-sv/publicPage.do?item=30473843

18 Skrivstrimman i REP: Resurser Föreläsningar/seminarier internat 1 & 3 Portalen http://gul.gu.se/public/courseId/69711/coursePath/ 38212/42912/52860/ecp/lang-sv/publicPage.do Adobe connect seminarier (i mån av plats)

19 DelkursAktionsforskningSkrivstrimma Skoljuridik och myndighetsutövning REP001 Kartlägga och värdera den egna verksamheten, utvecklingsbehov, ställa frågor Beskriva, jämföra och diskutera tränas i workshops och skrivuppgifter. Dessutom användningen av referenser, litteratur och praktikerfarenheter Mål och resultatstyrning REP002 Val av förbättringsområde/aktions-område Starta – komplettera med vetenskapliga metoder – följa - finna svar på frågorna - analysera Analys tränas i workshops och skrivuppgifter. Ökade krav på användningen av referenser, litteratur och praktikerfarenheter (utgå från praktik och koppla till litteratur) Skolledarskap REP003 Analys och sammanställning Sammanfatta slutsatser, åtgärder samt sammanfattande reflektion Värdera och dra slutsatser tränas i workshops och skrivuppgifter. Ökade krav på användningen av referenser, litteratur och praktikerfarenheter Parallella processer


Ladda ner ppt "Aktionsforskning och skrivstrimman på Rektorsprogrammet Internat 1 Falkenberg 28/1 Anette Wahlandt Språkhandledare Rapport innehåll struktur formalia."

Liknande presentationer


Google-annonser