Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Neuroetik. Neuroetik: definition Sambandet mellan neurofysiologisk aktivitet med olika avbildningstekniker och de etiska aspekter/problem som aktualiseras.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Neuroetik. Neuroetik: definition Sambandet mellan neurofysiologisk aktivitet med olika avbildningstekniker och de etiska aspekter/problem som aktualiseras."— Presentationens avskrift:

1 Neuroetik

2 Neuroetik: definition Sambandet mellan neurofysiologisk aktivitet med olika avbildningstekniker och de etiska aspekter/problem som aktualiseras

3 Historik

4 Användningsområden –Lögndetektor: ansvar – fri vilja –Personlighetsstörningar (förvärvat-genetisk) –fMRI för rättsmedicinska/psykiatriska us –Icke medicinska användningsområden: Anställning (personlighetstyper/störningar) Kognitiv enhancement: modifiera beteende –Forskning neurofysiologi - Grov indelning: emotionella o kognitiva områden

5 Typexempel Placebo-noceboeffekter Avundsjuka och skadeglädje Sinnen och moraliska omdömen

6 Placebo- Noceboeffekt Nya testamentet och Royal Touch Voodoo Placebobehandling är kvacksalveri! Undvika noceboeffekt?

7

8 Placeboeffekten Effektens storlek beror på: Individen Behandlaren Sjukdomens allvar Behandlingens karaktär Sammanhanget

9

10 Avund och skadeglädje 19 friska försökspersoner föreställer sig: –Manlig stud, samma bakgrund och område, men mer begåvat och högre social status –Försökspersonerna blir ombedda att tänka mycket på hur avundssjuka de är och skatta detta och härefter undersökt med fMRI. Resultat: Förhöjd aktivitet i samma område som aktiveras vid upplevelse av obehag och smärta. –Starkt samband mellan egna skattning och aktivitet i hjärnan Hidehiko Takahashi et al. When Your Gain Is My Pain and Your Pain Is My Gain: Neural Correlates of Envy and Schadenfreude. Science 2009.

11

12 Avund är social smärta: Som kan behandlas förebyggas med Alvedon! DeWall-CN. Hurt feelings? You could take a pain reliever.. Harv Bus Rev. 2011 Apr;89(4):28-9.

13 Avund som social smärta:

14 Pruttens betydelse för moraliska bedömningar Dålig lukt gav upphov till hårdare bedömningar vid moraliska ställningstagande

15 Mörkrets o ofräscha händers betydelse för moraliska bedömningar

16 Greenes trolley experiment 1

17 Greenes trolley experiment 2

18 Pliktetik vs konsekvensetik Konsekvensetiska intuitioner Pliktetiska intuitioner Singers slutsats: –Frontallob är knuten till konsekvensetik –”Reptilhjärnan” är knuten till pliktetik


Ladda ner ppt "Neuroetik. Neuroetik: definition Sambandet mellan neurofysiologisk aktivitet med olika avbildningstekniker och de etiska aspekter/problem som aktualiseras."

Liknande presentationer


Google-annonser