Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förnybar elproduktion och nationell försörjningstrygghet på en integrerad europeisk elmarknad – En förstudie Thomas Tangerås Forskningsprogrammet Elmarknadens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förnybar elproduktion och nationell försörjningstrygghet på en integrerad europeisk elmarknad – En förstudie Thomas Tangerås Forskningsprogrammet Elmarknadens."— Presentationens avskrift:

1 Förnybar elproduktion och nationell försörjningstrygghet på en integrerad europeisk elmarknad – En förstudie Thomas Tangerås Forskningsprogrammet Elmarknadens ekonomi www.ifn.se/forskning/forskningsprogrammet_elmarknadens_ekonomi Energilunch EFORIS den 26 maj 2016

2 Förnybar elproduktion och försörjningstrygghet den 26 maj 2016 Projektbeskrivning Studera samspelet mellan nationella effektreserver och marknadsintegration på en multinationell elmarknad Beslut tas på nationell nivå men har konsekvenser utomlands till följd av att elmarknaderna är sammankopplade En risk att styrmedlen snedvrids i riktning av att lösa nationella problem i fall nationella perspektiv dominerar besluten Syftet är att identifiera snedvridningar som nationella kapacitets- mekanismer kan ge upphov till och eventuellt förslå förbättringar

3 Förnybar elproduktion och försörjningstrygghet den 26 maj 2016 Kort beskrivning av relevanta ekonomiska faktorer Effektreserver ökar försörjningstryggheten: –förhindrar bortkoppling av konsumenter (rolling blackouts) i situationer med kraftigt bortfall av förnybar elproduktion –prisdämpande effekt genom att motverka extrema pristoppar Effektreserver sätter elmarknaden delvis ur spel: –kunderna har försvagade incitament att spara på el till följd av att de genomsnittliga priserna på marknaden blir för låga –underinvesteringsproblem (missing market) Den samhällsekonomisk optimala storleken på effektreserven balanserar värdet av försäkring mot bortkoppling och pristoppar mot kostnaden av snedvridna investerings- och förbrukningsincitament

4 Förnybar elproduktion och försörjningstrygghet den 26 maj 2016 Leder nationella beslut till för höga effektreserver på en integrerad elmarknad? En utökad kapacitetsreserv i hemlandet får två motstridande effekter utomlands 1.Försörjningstryggheten ökar: Lägre risk för bortkoppling utomlands och färre prisspikar till följd av marknadskoppling 2.De lägre genomsnittliga priserna snedvrider beslut om investeringar i ny kapacitet och energieffektivisering även utomlands Decentraliserad beslutsfattande kan ge upphov till för stora eller för små effektreserver jämfört med vad som är samhällsekonomiskt optimalt

5 Förnybar elproduktion och försörjningstrygghet den 26 maj 2016 Medför nationella beslut otillräcklig marknadsintegration? Positiva externaliteter (ökad försörjningstrygghet): –Värdet på nätinvesteringar högre när effektreserverna är större –Effektreserven är för låg –Underinvesteringar i nätkapacitet Negativa externaliteter (marknaden sätts ur spel): –Värdet på nätinvesteringar lägre när effektreserverna är större –Effektreserven är för hög –Underinvesteringar i nätkapacitet Decentraliserad beslutsfattande ger för lite marknadsintegration från ett samhällsekonomiskt perspektiv

6 Förnybar elproduktion och försörjningstrygghet den 26 maj 2016 Konsekvenser av en utökad effektreserv för investeringar i elproduktion Mindre osubventionerad elproduktion till följd av lägre genomsnittspris på el (särskilt topplast) Effekterna på förnybar elproduktion beror på det underliggande stödsystemet 1.Med elcertifikat ökar de inhemska investeringarna i förnybar el 2.Med en feed-in tariff sjunker de inhemska investeringarna i förnybar el eller är oförändrade

7 Förnybar elproduktion och försörjningstrygghet den 26 maj 2016 Frågor att jobba vidare med Effektreserver skyddar konsumentar mot extrema prisspikar 1. Hur påverkas resultaten om det finns en finansiell marknad för att säkra sig mot prisrisk? Alla tillgängliga kapacitetsreserver hemma och utomlands används optimalt i situationer med resursbrist 2. Hur påverkas resultaten om det finns nationella mål om försörjningstrygghet? Investeringar i elnätet tas för att maximera den totala effektiviteten 3. Hur påverkas resultaten om nätinvesteringar företas utifrån nationella perspektiv?

8 Förnybar elproduktion och försörjningstrygghet den 26 maj 2016 FRÅGOR?


Ladda ner ppt "Förnybar elproduktion och nationell försörjningstrygghet på en integrerad europeisk elmarknad – En förstudie Thomas Tangerås Forskningsprogrammet Elmarknadens."

Liknande presentationer


Google-annonser