Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hantering av nätbegränsningar på den nordiska elmarknaden – NordREG:s synpunkter på rapport från EA Energy, Hagman Energy och COWI Nordiska ministerrådets.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hantering av nätbegränsningar på den nordiska elmarknaden – NordREG:s synpunkter på rapport från EA Energy, Hagman Energy och COWI Nordiska ministerrådets."— Presentationens avskrift:

1 Hantering av nätbegränsningar på den nordiska elmarknaden – NordREG:s synpunkter på rapport från EA Energy, Hagman Energy och COWI Nordiska ministerrådets elmarknadsseminarium Stockholm den 26-27 maj, 2008 Yvonne Fredriksson NordREG

2 Effektiva investeringar nödvändiga Av synnerlig vikt för den nordiska elmarknadens utveckling är att nätinvesteringar som är lönsamma genomförs. Oavsett investeringsnivå i stamnäten kommer överföringsbegränsningar att förekomma.

3 Tre metoder tillämpas idag Marknadsdelning –Tillämpas mellan Nord Pools sju nordiska Elspotområden i planeringsfasen –Möjlig att tillämpa i högre utsträckning vid införandet av ytterligare Elspotområden Mothandel –Tillämpas i driftfasen samt i planeringsfasen för inhemska behov –Möjlig att tillämpa i ökad utsträckning i planeringsfasen Reducering av handelskapaciteter –Effektiv måluppfyllelse utifrån ett systemperspektiv –Icke-marknadsbaserad hantering –Samhällsekonomiskt ineffektiv metod –Legala aspekter (Congestion Management Guidelines)

4 Utökat antal Elspotområden Mer integrerad nordisk elmarknad genom ökade handelskapaciteter Prissignaler ger incitament att anpassa förbrukning och produktion –Stimulerar kortsiktig efterfrågeflexibilitet i ”rätt” områden (framförallt vid effektbrist) –Långsiktiga signaler –De rätta priserna ger ett mer effektivt nyttjande av befintliga resurser Konkurrensaspekter –Risk för hög koncentration på råkraftsmarknaden i vissa situationer (vid indelning i många prisområden) –Risk för försämrad konkurrens på slutkundsmarknaden (p.g.a. ökad prisrisk för elhandlare)

5 Utökad mothandel Mer integrerad nordisk elmarknad –Samma pris i fler områden –Mindre risk för elhandelsföretag att sälja el i fler områden Utökad samhällsekonomisk effektivitet eftersom befintliga resurser kan nyttjas mer effektivt Inga utökade kort- eller långsiktiga regionala knapphetssignaler till marknadens aktörer Risk för strategisk budgivning vid tillämpande av mothandel mellan ett vattenkrafts- och värmekraftsområde (t.ex. snitt 2 i Sverige)

6 NordREGs ståndpunkter avseende flaskhalshanteringen En väl fungerande och integrerad nordisk elmarknad är en förutsättning för en fördjupad europeisk integration. Frågan kring investeringar och hanteringen av överföringsbegränsningar är central. Metoderna som används ska vara marknadsbaserade.

7 NordREGs synpunkter på rapportens förslag NordREG välkomnar det nytänkande som utredningens förslag innebär. Ett utökat antal Elspotområden är ett bra alternativ för att minimera reduceringen av handelskapaciteter i Elspot. Indelning i budområden inom existerande Elspotområden möjliggör mothandel i Elspot, vilket eliminerar en del av den negativa påverkan på slutkundmarknaden som en fullständig marknadsdelning medför.

8 NordREGs synpunkter på rapportens förslag (forts.) Förslaget innebär dock att prissignalerna inte till fullo når ut till marknadens aktörer. Förslaget innebär en övergripande förändring med konsekvenser för den nordiska elmarknaden. Det återstår fortfarande aspekter att belysa för alla elmarknadens aktörer.


Ladda ner ppt "Hantering av nätbegränsningar på den nordiska elmarknaden – NordREG:s synpunkter på rapport från EA Energy, Hagman Energy och COWI Nordiska ministerrådets."

Liknande presentationer


Google-annonser