Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Några exempel och konstruktionstips för plåtdetaljer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Några exempel och konstruktionstips för plåtdetaljer"— Presentationens avskrift:

1 Några exempel och konstruktionstips för plåtdetaljer
Plåtkonstruktion Några exempel och konstruktionstips för plåtdetaljer

2 Vad vore världen utan stålplåt?

3 Stålplåts egenskaper Hög hållfasthet
Hög styvhet (E-modul) – 3 ggr Aluminium och 100 ggr ABS plast God svetsbarhet Flexibel håltagning Relativt god formbarhet Vikten är relativt hög men tunnplåtskonstruktioner är möjliga pga. stålets höga styvhet och hållfasthet

4 Produktionsmetoder plåt
Plastisk formning Pressning Bockning Håltagning Stansning Laserskärning Vattenskärning Fogning Svetsning Nitning Skruvförband

5 Pressade detaljer Detaljen formas genom att plåten pressas mot ett verktyg. Metoden kan användas för att ta fram komplexa geometrier.

6 Pressade detaljer - exempel
Krängningshämmaren har plåttjockleken 8 mm och formas i ett steg Bakaxelkåpan görs av två halvor som svetsas samman. Delarna har tjockleken 10 mm och formningen görs i kallt tillstånd.

7 Pressade detaljer - sammanfattning
Stora möjligheter att skapa avancerade geometrier Komplicerade och dyra verktyg Utnyttjas i första hand för massproduktion

8 Bockning Det finns flera metoder för bockning och detaljer med små bockningsradier kan tillverkas. Betydligt mindre komplicerad metod än pressning. Inget behov av dyra formningsverktyg.

9 Några konstruktionstips
Prägling Den högra bilden visar exempel på bockade detaljer. Höger kolumn visar den rekommenderade lösningen. Stora radier försämrar måttprecisionen vid tillverkning pga. större återfjädring. Bilden nedan visar en pressad detalj. Det uppstår spännings-koncentrationer vid B eftersom dynkantradien är liten.

10 Håltagning Stansning (finklippning) är en traditionell metod för håltagning av plåt. Den är överlägsen borrning/fräsning både gällande produktivitet och flexibilitet. Laserskärning erbjuder många fördelar. Med hög bearbetningshastighet kan komplicerad geometri skäras. Möjligt att göra hål med diameter under 0,5 mm. Metoden ger smala skärsnitt utan grader. Vattenskärning används, i första hand för mycket grova plåttjocklekar och för mycket värmekänsliga material.

11 Några exempel från PU II
Ibland ger enkla geometrier fullgod funktionalitet (höger bild) Nedan ett exempel på hur klippning + bockning skapar en extra funktion

12 Några exempel … - forts Detaljen till höger har lite väl många finesser. Det är ofta enklare att svetsa dit delarna som sticker upp från detaljens mitt, än att bocka. En bockad detalj med mycket funktionalitet utan att den blir alltför svår att tillverka. Ofta är plåttjockleken för tunn för gängning, då kan man utnyttja någon lösning med pressmutter.

13 Presskruv och pressmutter
Några olika varianter av presskruvar och pressmuttrar Sidovy av pressmutter Svetsmutter (snarlik princip)

14 Pressmutter monterad Pressmutter av typ CLA (höger ovan)
Observera att skruven alltid sätts in från motsatt sida som pressmuttern Plan pressmutter (höger nedan)

15 Några exempel … - forts Ibland vill man för mycket. Den krökta sidan måste rullformas. Då kan den inte sitta ihop med gaveln. Uttaget på detaljen kräver en press-operation, något som inte samspelar med detaljens geometri i övrigt.


Ladda ner ppt "Några exempel och konstruktionstips för plåtdetaljer"

Liknande presentationer


Google-annonser